Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Czesław Kazimierz

w KRS

Czesław Kazimierz Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Czesław
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Międzyrzecz (Lubuskie), Skoki (Lubuskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Radosław Michał

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziedzic Małgorzata, Dżumaga Agnieszka, Franas Lech Stanisław, Giera Stefan, Górna Elżbieta, Grabowski Rafał, Kędzior Irena, Kielar Ryszard, Matysiak Józef, Mikołajczak Przemysław, Nadziejko Andrzej, Świder Tadeusz, Wąsiel Mariusz, Wesołowski Kacper, Woźniak Michał, Woźniak Radosław, Zboralski Marcin, Ziarkowski Konrad, Łabęcki Serwilian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminny Szkolny Związek Sportowy W Trzcielu, Trzciel − KRS 0000232256
 2. Natura +, Skoki − KRS 0000659070
 3. Polskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego Credo, Poznań − KRS 0000165639
 4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Ziemi Międzyrzeckiej, Międzyrzecz − KRS 0000061458
 5. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Lubuski Region Turystyczny, Międzyrzecz − KRS 0000679941
 6. Szlakamipopolsce.pl - Fundacja Rozwoju Turystyki Aktywnej, Skoki − KRS 0000422575
 7. Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie, Trzciel − KRS 0000378319
 8. Want 7 Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000735583

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Warthe Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000165742

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Dostawa sprzętu gospodarczego (tablice i tabliczki informacyjne; znaki bhp i ppoż; znaki trójstronne; sprzęt gospodarczy - materiały różne)..
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego do JW 5701 w m. Wędrzyn: Część I tablice i tabliczki informacyjne, Część II znaki bhp i ppoż., Część III znaki trójstronne, Część IV sprzęt gospodarczy - materiały różne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli SWZ str. 5-14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. W zakresie części II Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tabliczki i znaki bhp i ppoż. oraz inne nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane spełniające wymagania PN-N-01256-4:1997, PN-92/N-01256/01, PN-92/-N01256/02, PN-93/N-01256/03 oraz PN-88/E-08501. Wszystkie znaki ewakuacyjne, ppoż. i elektryczne muszą posiadać również świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).
 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż witaczy
  Zamawiający: Gmina Słubice, Słubice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż witaczy, tj. konstrukcji z napisem powitalnym na terenie Słubic i Frankfurtu nad Odrą w ilościach:
  a)Słubice: 3 sztuki
  b)Frankfurt nad Odrą: 5 sztuk
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy wraz załącznikiem).
 3. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch szlaków kajakowych w Gminie Pszczew
  Zamawiający: Gmina Pszczew, Pszczew
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie koncepcji (w 3 wariantach), dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji w imieniu Zamawiającego, w tym decyzji wodno-prawnych i pozwoleń na Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch szlaków kajakowych w Gminie Pszczew w tym budowę szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej, km 2+000 - 2+675 (długość ok. 675 mb) pomiędzy jeziorami Chłop i Wędromierz oraz budowę szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej, km 4+175 - 4+917 (długość ok. 742 mb) pomiędzy jeziorami Wędromierz i Rybojadło i dalej do rzeki Obry. 2) W ramach zamówienia wykonawca wykona: a) koncepcje w 3 wariantach po 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej dla każdego z opracowań PDF b) projekt budowlany i wykonawczy /po 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, c) przedmiar robót 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, d) kosztorys inwestorski 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, e) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, f) informacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o ile zajdzie konieczność jej wykonania / 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, g) dokumentacja geologiczna gruntowo - wodna o ile zajdzie konieczność jej wykonania / 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/. W rozwiązaniach projektowych winny być wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych. h) Uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, aktualnych map do celów projektowych, niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji i udzielającej pozwolenia na budowę. i) Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę na rzecz i w imieniu Zamawiającego, 4) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ

Inne osoby dla Woźniak Czesław Kazimierz (64 osoby):