Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Elżbieta Mariola

w KRS

Elżbieta Mariola Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Mariola
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1961 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 11 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Filonowicz Kuszmar Krystyna, Nowosadko Barbara, Nowosadko Ewa, Nowosadko Maria, Nowosadko Sławomir

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuszmar Jan, Malewicz Anna Maria, Michalik Jan Bogumił, Muszyńska Płaskowicz Magdalena Anna, Nowosadko Sławomir, Zakrzewski Dariusz Franciszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stępień Kęsik Alicja

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Am Logistyka,transport,spedycja Sp. Z O.O., Sławno − KRS 0000357307
 2. Fundacja Consilium, Koszalin − KRS 0000314575
 3. Koszalińska Izba Przemysłowo-handlowa, Koszalin − KRS 0000057334
 4. Mayflower Sp. Z O.O., Śmiechów − KRS 0000365238
 5. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-usługowe Gazopol Ltd Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000054937
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Selfa Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Koszalin − KRS 0000164691
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Artex Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000135093
 8. Sard Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000202934
 9. Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej W Łazach, Łazy − KRS 0000049515
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Polonia, Kołobrzeg − KRS 0000075315
 11. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Środkowopomorskiego Wiking, Koszalin − KRS 0000185983
 12. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej, Koszalin − KRS 0000163869

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cedir Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Koszalin − KRS 0000313815
 2. Chartman Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000343446
 3. Floryn Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000202726
 4. Floryn- Tour Spółka Zograniczoną Odpowidzialnością, Szczecin − KRS 0000212578
 5. Fundacja-środowisko Wybrzeża, Unieście − KRS 0000168335
 6. Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z O.O. W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000023583
 7. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000031299
 8. Nkn-eco Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000237653
 9. Produs Retail Technology Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000233555
 10. Przedsiębiorstwo Budowlane Mix Sp. J. Grzegorz Kołodziejek, Piotr Mikołajczak, Jan Szawłowski, Kołobrzeg − KRS 0000057483
 11. Przedsiębiorstwo Promech Sp. Z O.O., Karlino − KRS 0000213681
 12. Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. Z O.O., Szczecinek − KRS 0000147201
 13. Przedsiębiorstwo Usługowe Dago Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000162045
 14. Puf Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000065417
 15. Regionalna Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Inwest-dom W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000192947
 16. Wind 1 Koszalin Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Koszalin − KRS 0000210261
 17. Wytwórnia Części Samochodowych Kometal Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000193548

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Wykonanie sieci c. o. i c.w.u. dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. Koszalin
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci c.o. i c.w.u. dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi od miejsca powiązania z istniejącą siecią c.o. i c.w.u. z rur preizolowanych. Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji stosuje klauzule społeczne określone w art 29 ust. 3a i art 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp - Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym 1 osobę bezrobotną w rozumieniu art 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania niniejszej umowy. Zamawiający wymaga na podstawie art 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace ogólnobudowlane, obejmujące: prace związane z ułożeniem podsypki, rurociągów, zasypki oraz prace montażowe rur, kształtek, izolacji i armatury. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego do kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań oraz nałożeniu sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań, które określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do siwz.
 2. Przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Karnym w Goleniowie
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i placów zgodnie z zakresem przedstawionym w przedmiarach robót na podstawie dokumentacji technicznej.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został min. w projekcie umowy, oraz w dokumentacji projektowej w zakresie określonym przez załączone przedmiary, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 3. Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice: 1) ul.Bosmańska - kolektor od DIII do S9 o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe. 2) ul.Marynarska - kolektor od DIV do S7 o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe. 3) ul.Kapitańska - kolektor od DVI do S4 o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe. 4) ul.Żeglarska - odcinek kolektora od studni D30 do D30a o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe. 5) ul.Żeglarska - odcinek kolektora od studni D30a do DVI o średnicy Dn 300 mm; wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulic oraz obsługą geodezyjną budowy..
 4. Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczeciński. Zamawiający poprzez sformułowanie dostawa samochodu rozumie sprzedaż samochodu na podstawie protokolarnego przekazania samochodu z dokumentami niezbędnymi do dokonania rejestracji samochodu. Po dostarczeniu tablic rejestracyjnych przez zamawiającego do sprzedającego, transport samochodu na własnych kołach na koszt sprzedającego do zamawiającego. Ostateczny odbiór samochodu u Zamawiającego w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczeciński i spisanie ostatecznego protokołu technicznego przekazania pojazdu. Do czasu podpisania ostatecznego protokołu technicznego przekazania pojazdu wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu usuwa na swój koszt sprzedający. Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezarejestrowanego samochodu do zamawiającego np. na lawecie na koszt sprzedającego Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale III SIWZ
 5. Zamówienie uzupełniające nr 1 dla umowy :Roboty budowlane dla zadania : Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Krotoszyn, Krotoszyn
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót uzupełniających (robót nie ujętych w dokumentacji projektowej), zgodnie z protokołem konieczności nr 1 U z dn. 23.10.2015 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 41,0 mb, kanalizacji deszczowej o dł. ok. 325,0 mb, wodociągu o dł. ok. 54,0 mb oraz wykonanie robót drogowych dotyczących odtworzenia nawierzchni po wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych
 6. Budowa sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi w kompleksie wojskowego w Redzikowie - zadanie 13747
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Budowa sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi w kompleksie wojskowego w Redzikowie - zadanie 13747
 7. Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard. Zamawiający poprzez sformułowanie dostawa samochodu rozumie sprzedaż samochodu na podstawie protokolarnego przekazania samochodu z dokumentami niezbędnymi do dokonania rejestracji samochodu. Po dostarczeniu tablic rejestracyjnych przez zamawiającego do sprzedającego, transport samochodu na własnych kołach na koszt sprzedającego do zamawiającego. Ostateczny odbiór samochodu u Zamawiającego w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard i spisanie ostatecznego protokołu technicznego przekazania pojazdu. Do czasu podpisania ostatecznego protokołu technicznego przekazania pojazdu wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu usuwa na swój koszt sprzedający. Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezarejestrowanego samochodu do zamawiającego np. na lawecie na koszt sprzedającego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale III SIWZ.
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z przyłączami na terenie osiedla mieszkaniowego Na Skarpie w miejscowości Rąbino
  Zamawiający: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie ul Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, w imieniu której i na rzecz działa Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, Białogard
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami na terenie osiedla mieszkaniowego Na Skarpie w miejscowości Rąbino na podstawie posiadanego przez Spółkę RWiK projektu budowlanego p.n.:Budowa sieć wodociągowej i kanalizacji ściekowej z przyłączami w miejscowości Rąbino.
  Zakres robót obejmuję: Zadanie A Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wodomierza oraz z włączeniem się do istniejącego przewodu wodociągowego DN/OD 90. Sumaryczna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi L= 1 952,40m w tym: sieć wodociągowa L= 1 167,50m; przyłącza L=784,90m; montaż uzbrojenia sieci wodociągowej; zasuwy liniowe, odcinające oraz hydranty; przejście przewodem wodociągowym pod drogą i chodnikami wykonać metodą przewiertu lub przecisku; wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej zgodnie z PN-B-10725:1997. Zadanie B Budowa kanalizacji ściekowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami oraz włączeniem się do istniejącej kanalizacji ściekowej; Sumaryczna długość kanałów i przykanalików wynosi: L= 2 155,40m a średnica DN/OD 160 mm w tym :kanałów L= 1 344,10m; przykanalików L=811,30m; montaż uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ; studzienki włazowe, inspekcyjne; przejście pod drogą i chodnikami wykonać metodą przecisku lub przewiertu. UWAGA - dot. zad. A i B Na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic działek Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Natomiast przyłącza na terenie działek powinny być wybudowane w trybie art. 29a ust. 1,2 Ustawy Prawo Budowlane /tekst jedn. Dz. U z 2013r, poz. 1409/. tj. zgłoszenie robót wraz z kompletem załączników do wniosku.
  Przy wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczej należy sporządzić po 2 odrębne egzemplarze map powykonawczych w zakresie : pozwolenia na budowę - Decyzja nr 286/2014 z dnia 23.09.2014r.; zgłoszenia dokonanego przez wykonawcę robót nie wymagających pozwolenia na budowę tj. odcinki od granicy działek do budynków. Zadanie C. Budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do granicy dz. nr 263/21. W ramach zadania C wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia robót wraz z kompletem załączników w tym również przeprowadzenie zakresu robót przez naradę koordynacyjną organizowaną w Starostwie Powiatowym w Świdwinie. Zamawiający wymaga sporządzenia odrębnej inwentaryzacji powykonawczej dla zadania C. UWAGA: W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : likwidacji wyłączanych z eksploatacji odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zgłoszenia do ośrodka geodezyjnego przy Starostwie Powiatowym w Świdwinie zmiany w związku z wyłączeniem z eksploatacji odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wyniku przeprowadzonej inwestycji.
 9. Roboty budowlane dla zadania : Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie w ramach Projektu pn. : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II
  Zamawiający: Miasto i Gmina Krotoszyn, Krotoszyn
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych dla zadania : Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie w ramach Projektu pn. : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II.
  Zakres robót obejmuje :
  - sieć wodociągową z rur PE o łącznej długości : 1471,5 mb,
  - kanalizację sanitarną z rur PVC-U o łącznej długości : 2584,0 mb,
  - kanalizację deszczową z rur PVC-U o łącznej długości 1325,0 mb
  - roboty odtworzeniowe nawierzchni ulic.
 10. Budowa sieci wodociągowych w gminie Damnica: I. Wykonanie wodociągu w miejscowości Skibin. II. Wykonanie wodociągu Damno- Damno Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy w Damnicy, Damnica
  Część I. Wykonanie wodociągu w miejscowości Skibin: Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych. Sieć zlokalizowana będzie na terenach będących własnością Gminy Damnica, Agencji Nieruchomości Rolnych i właścicieli prywatnych. W zakres robót wchodzi wykonanie przyłączy do budynków. Inwestycja. W zakres robót wchodzi m.in.: - rurociągi PE100 RC 90x5,4mm o łącznej długości L=1665 m - przyłącza PE100 63x3,8mm o łącznej długości L=24,5 m - przyłącza PE100 40x2,4mm o łącznej długości L=171,90 m - hydranty i pozostała armatura Część II. Wykonanie wodociągu Damno- Damno Młyn: Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych. Sieć w większości zlokalizowana będzie w pasie dróg gminnych, częściowo w pasie drogi powiatowej. W zakres robót wchodzi wykonanie przyłączy do budynków (bez przyłącza do budynku nr 1 (dz. 218). W zakres robót wchodzi m.in.: - rurociągi PE100 90x5,4mm o łącznej długości L=1247,0 m - rurociągi PE100 PN 10 32x3,0mm, L=32 m + podejścia do wodomierzy - rurociągi PE100 PN 10 40x3,7mm, L=30 m + podejścia do wodomierzy - hydranty i pozostała armatura Zakres rzeczowy umowy (części I i II) obejmuje: 1. Organizację terenu budowy 2. Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dziennikach budowy 3. Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej: a) projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przekazanych przez Zamawiającego b) warunków i decyzji administracyjnych 4. Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. -Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały powinny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikat zgodności i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 5. Przed wejściem w teren prywatny należy uzyskać zgodę właścicieli na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach. 6. Wszelkie roboty ziemne obejmują odtworzenie istniejącej nawierzchni 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w czterech egzemplarzach 8. Po wykonaniu zadania przed włączeniem do sieci, Wykonawca na swój koszt dokona badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i przedłoży Zamawiającemu ocenę jakości wody na podstawie sprawozdania z badania wody. 9. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu i w obecności pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. 10. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić gestorów terenu i sieci na warunkach załączonych do projektów. 11. Wykonawca wykona schemat zabezpieczenia robót na czas ich trwania w pasie drogowym oraz uzyska decyzje pozwalające na zajęcie pasa drogowego (wraz z poniesieniem kosztów za zajęcie pasa drogowego w przypadku drogi powiatowej). Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wliczyć w koszt robót. 12. W przypadku zaistnienia koniecznych zmian w zakresie wykonanych robót potwierdzonych protokołem konieczności)Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończonych robotach kosztorys powykonawczy, a przedstawi także kosztorys różnicowy. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. 14. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę właścicieli gruntów na wejście w ich teren oraz w przypadku gruntu będącego własnością ANR także zgodę dzierżawcy gruntu
 11. Budowa odcinka sieci wodociągowej Żary- Kadłubia
  Zamawiający: Gmina Żary, Żary
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej Żary - Kadłubia.
  Zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rury PE-HD Ø 225x13,4mm SDR17 PN10 o łącznej długości 603,3mb oraz studni wodomierzowej z kręgów betonowych o średnicy Ø 2000mm - szt. 1.
  Włączenie nowej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej przy ulicy Wiśniowej w Żarach (dz. nr 22) nastąpi poprzez zastosowanie trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego redukcyjnego DN280 /DN225 oraz złączy rurowo - kołnierzowych.
  Zakończenie sieci wodociągowej planowane jest na działce nr 319/16 położonej na terenie Gminy Żary-obręb Kadłubia w studni wodomierzowej z betonu wodoszczelnego C35/45 ze szczelnym dnem.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - Roboty ziemne
  - Roboty drogowe rozbiórkowe
  - Roboty montażowe
  - Przewierty pod drogami
  - Studnia wodomierzowa
  - Roboty drogowe odtworzeniowe
  - Inwentaryzacja powykonawcza
  Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać oraz zapewnić
  dodatkowo:
  - wytyczenie obiektów geodezyjnych i dozór geodezyjny wraz z pełną dokumentacją
  powykonawczą,
  - projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz uwzględnić koszty związane z
  zajęciem pasa drogowego,
  - naprawę szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
  - odtworzenie istniejącej niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej kolidującej z realizacją
  zadania,
  - uwzględnić wszystkie niezbędne elementy do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologię ich wykonania, wymagania materiałowe, projekty zagospodarowania terenu określone zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót załączonym do SIWZ.
  Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót
 12. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 582/5; 583; 584/3; 584/1; 628; w m.Jeziernik
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o., Rzeczenica
  Zakres prac instalacyjno - montażowych i remontowych
  Zakres prac instalacyjno - budowlanych:
  - wykonanie sprawdzających pompowań pomiarowych wraz z udokumentowaniem otworu,
  - wymiana istniejącej pompy głębinowej na pompę o parametrach Qp = 2 ÷ 4 m3/h, H = 60 ÷ 30 m,
  - wymiana rurociągu tłocznego w studni, wymiana głowicy studni, montaż zaworów, wodomierza,
  Stacja wodociągowa
  Przewiduje się budowę w pobliżu ujęcia, gotowego budynku kontenerowego z płyt PW o wymiarach zewnętrznych: 6,06 m x 2,48 i wysokości Hz = 2,80 m oraz ogrodzenie.
  Obiekty i sieci zewnętrzne
  - Odstojnik wód popłucznych z pompą popłuczyn Vcz = 2,5 m3
  - Sieć tłoczna wodociągowa,
  - Sieć grawitacyjna i ciśnieniowa kanalizacji popłuczyn oraz wylot do rzeki Biała
  - Sieć energetyczna zasilająca
  1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1) Wykonania przedmiotu umowy.
  2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy.
  3) Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.
  4) Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie na własny koszt.
  5) Poniesienia kosztów wszelkich prób łącznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby budowy.
  6) Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  7) Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych.
  8) Zagospodarowania na budowie materiałów uzyskanych z rozbiórki oraz przedstawienia ich spisu.
  9) Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
  10) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru - 1 egz.
  11) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót
  -3 egz.
  12) Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt. - 3 egz.
  13) Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych
  z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego - 3 egz.
  14) Występowania w imieniu zamawiającego do organów administracyjnych i uzyskania
  w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
  15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym.
  16) Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu
  z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych.
  17) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska.
  18) Ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej od chwili przejęcia placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
  19) Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
  20) Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren i uzyskaniu ich zgody w przypadku zmian właścicieli działek w okresie od dnia uzyskania poprzedniej zgody, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
  21) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustalonego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz opracowanego na czas realizacji przedmiotu umowy projektu tymczasowej organizacji ruchu.
  22) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności. Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego wiązać się może z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
  3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dotyczącymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  a) projekt budowlany, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ
  b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ
  c) przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ

Inne osoby dla Woźniak Elżbieta Mariola (64 osoby):