Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Jerzy

w KRS

Jerzy Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogdańska Hanna, Gurgurewicz Jadwiga, Karaban Krystyna Zofia, Kociemba Halina Wiesława, Lewandowska Bogdana Teofila, Lipnicka Regina, Machnio Marek Waldemar, Mielniczuk Zygmunt Ryszard, Nadolna Alina Marianna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sawalska Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Koszaliński Klub Strzelecki Kaliber, Koszalin − KRS 0000313437
 2. Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Chorzów − KRS 0000089893
 3. Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Start, Koszalin − KRS 0000401725
 4. Unia Plus Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000384360
 5. Unia Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000416807

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa − KRS 0000094272
 2. Ognisko Sportu i Rehabilitacji Inwalidów Start, Koszalin − KRS 0000154029
 3. Spółdzielnia Socjalna Poligrafia, Koszalin − KRS 0000393879
 4. Spółdzielnia Unia, Koszalin − KRS 0000058117

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Ochrona i dozór Kompleksu Edukacyjnego GRODNO w Wolińskim Parku Narodowym
  Zamawiający: Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach, Międzyzdroje
  1.Przedmiotem jest ochrona i dozór nieruchomości: Kompleks Edukacyjny GRODNO Wolińskiego Parku Narodowego, usytuowany w odległości ok. 6 km na wschód od Międzyzdrojów przy drodze nr 102, poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną sprawowaną przez pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia w okresie trwania umowy tj. 47 miesięcy od daty wejścia w życie umowy (Kod CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie, Kod CPV 79715000-9 usługi patrolowe, Kod CPV 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, Kod CPV 79713000-5 usługi strażnicze, Kod CPV 79714000-2 usługi w zakresie nadzoru).
  a) Opis Kompleksu Edukacyjnego:
  - ogrodzona działka,
  - budynki,
  - budowle i urządzenia budowlane (w tym drogi, parkingi, place, chodniki i in.),
  - instalacje.
  2.Zadanie ochrony będzie sprawowane poprzez: bezpośrednią ochronę fizyczną Kompleksu, w tym obiektów i mienia znajdującego się w tych obiektach i pomieszczeniach przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
  a) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników służby ochrony określony został w Instrukcji pełnienia służby ochrony Kompleksu Edukacyjnego GRODNO w Wolińskim Parku Narodowym stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ oraz załącznik do umowy.
  b) Czas ochrony: usługa ochrony będzie świadczona przez cały rok, w tym w okresie od 1 czerwca do 30 wrześna całodobowo przez dwuosobową grupę interwencyjną oraz od 1 października do 31 maja w godzinach od 15:00 do 7:00 w dni robocze i całodobowo w soboty, niedziele i święta przez jedną osobę ze służby ochrony.
  c) Wykonawca zapewni ochronę Kompleksu przez jednolicie umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, sprawnych i przeszkolonych pracowników służby ochrony posiadających licencję I lub II stopnia oraz zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
  d) Wykonawca wyposaży pracowników ochrony wymienionych w pkt 2c) w środki łączności telefonicznej bezprzewodowej, latarki oraz środki przymusu bezpośredniego tj. kajdanki, pałka np. typu TONFA, paralizator elektryczny, itp. sprzęt niezbędny do wykonywania umowy.
  e) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić: książkę służby, książkę przechowywania kluczy.
  f) Zamawiający zapozna podległych pracowników Wykonawcy z usytuowaniem wyłączników, przełączników głównych energii elektrycznej, wody itp. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu, po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego: panem Dariuszem Sową tel. nr 91 328 07 27 wew. 53.
 2. Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych, Koszalin
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
  w zakresie i o powierzchni określonych poniżej:

  1. Do codziennego sprzątania w zakresie: 6.817,05 m2

  a) Codziennego sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych: odkurzanie oraz mycie i polerowanie posadzek marmurowych i granitowych.
  b) Codziennego wycierania kurzy, mycia przedmiotów znajdujących się
  w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, luster, parapetów okiennych, drzwi itp.
  c) Czyszczenia mebli środkami myjąco-konserwującymi.
  d) Codziennego utrzymywania czystości w toaletach: mycie, czyszczenia
  i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, mycie glazury, terakoty, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.
  e) Utrzymania w czystości drzwi i szyb w drzwiach wejściowych do obiektów oraz innych elementów szklanych lub z PCV.
  f) Bieżącego usuwania zabrudzeń / plam / z wykładzin dywanowych i dywanów we wszystkich pomieszczeniach Urzędu.
  g) Codziennego opróżniania pojemników na śmieci, wymiany worków foliowych, wynoszenia nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbania o czystość w tych miejscach.
  h) Czyszczenia wycieraczek wewnątrz budynków oraz czyszczenia wpustów wycieraczek metalowych przed wejściami do obiektów.
  i) Utrzymania w czystości cokołów z obu stron wejścia głównego do budynku Ratusza i USC

  2. Do sprzątania w miarę potrzeb w zakresie: 622,43 m2

  a) Sprzątania sali konferencyjnej w miarę potrzeb.
  b) Sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych: odkurzanie oraz mycie
  i polerowanie posadzek marmurowych i granitowych.
  c) Wycierania kurzy, mycia przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, luster, parapetów okiennych, drzwi itp.
  d) Czyszczenia mebli środkami myjąco-konserwującymi.
  e) Utrzymania w czystości drzwi i szyb w drzwiach wejściowych do obiektów oraz innych elementów szklanych lub z PCV (drzwi, gabloty, obudowy itp.).
  f) Bieżącego usuwania zabrudzeń / plam / z wykładzin dywanowych i dywanów
  we wszystkich pomieszczeniach Urzędu.
  g) Opróżniania pojemników na śmieci, wymiany worków foliowych, wynoszenia nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbania o czystość w tych miejscach.
  3. Mycie okien w zakresie: 1.506,24 m2

  a) Utrzymania w czystości okien i ich mycie w miarę potrzeb jednak nie mniej
  niż 4 razy w roku, raz na kwartał.

  Uwaga!
  Okna na wieży Ratusza są zamontowane na stałe bez możliwości ich otwarcia - mycie z wysięgnika lub sposobem alpinistycznym.

  4. Pranie i zawieszanie firan w budynku USC raz na kwartał. 163,20 m2

  5. Pranie wykładzin dywanowych i dywanów we wszystkich pomieszczeniach Urzędu 2 razy w roku. 3.718,83 m2

  6. Pastowania i polerowania wykładziny PCV raz na kwartał w budynku Urzędu
  Stanu Cywilnego oraz w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 26 446,83 m2


  Obiekty Urzędu:
  Ratusz - Rynek Staromiejski 6-7;
  Urząd Stanu Cywilnego - ul. Dąbrówki 1;
  Pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 26;
  Straż Miejska - ul. Mariańska 9;
  Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ul. Strażacka 8.
 3. Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) oraz obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (RDW) w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
 4. Usługa polegająca na całodobowej (również w dni świąteczne i wolne od pracy) ochronie fizycznej obiektów WAK Nr 1 Koszalin przy ulicy Wojska Polskiego 71 w Koszalinie na okres 12 miesięcy od dnia 01.01- 31.12.2010 r.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
  1. W ramach ochrony fizycznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  a) zorganizowania całodobowej ochrony fiycznej obiektów WAK Nr 1 Koszalin przy ul. Wojska Polskiego 71.
  b) realizacji zadań ochrony tylko swoimi etatowymi pracownikami, posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej.
  c) wyposażenia pracowników ochrony w system antynapadowy monitorowany przez ACO.
  d) przeprowadzenia co najmniej 2 kontroli w godzinach nocnych.
  e) skierowania patrolu interwencyjnego do ochranianego obiektu w ciągu 15 minut po odebraniu sygnału alarmowego.
  f) opracowania instrukcji dla pełniących służbę w uzgodnieniu z kierownikiem WAK Nr 1.
  g) kontrolowania ruchu osób, pojazdów, sprzętu oraz wydawania kluczy.
  h) prowadzenia 1 raz na kwartał przeglądów i konserwacji technicznych środków wspomagających ochronę.
  i) ewidencjonowania w/w czynności w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych.
  j) prowadzenia książki meldunków z przebiegu pełnienia dyżuru, książki ewidencji wydawania kluczy, książki kontroli ruchu osobowego, książki kontroli ruchu pojazdów.
  k) zabezpiecznia pełniących służbę w w/w dokumenty oraz środki piśmiennicze i środki czystości.
  l) przeciwdziałania próbom włamania , kradzieży i niszczenia mienia.
  m) sprawdzania po godzinach służbowych zabezpieczenia pomieszczeń, stanu plomb oraz zabezpieczenia ppoż.
  n) podejmowania natychmiastowych działań ratunkowych w razie pożaru lub innych klęsk żywiołowych.
  o) zawiadomienia w razie potrzeby Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego.
  p) przeciwdziałania negatywnym skutkom innych nadzwyczajnych zdarzeń losowych.
  r) niezwłocznego informowania upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa obiektu.
  s) utrzymania porządku w bezpośrednim sąsiedztwie dyżurki oraz miejscu pełnienia służby.
  t) pokrycia kosztów za szkody powstałe w wyniku działań własnych lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

  2. Przekazanie obiektu do ochrony nastapi w dniu 31.12.2009 r.

  3. Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przedstawi kierownikowi WAK Nr 1 Plan Ochrony Obiektu w celu akceptacji.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w zakresie: 1. Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia, 2. Kierowca-operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Koszalin
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych zwanych dalej kursami w tym zajęć praktycznych w zakresie:
  1. Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia (zajęcia teoretyczne i praktyczne),
  a) łączny wymiar kursów : 250 godzin,
  b) miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy oraz inne pomieszczenia zabezpieczone przez Zlecenioiorcę,
  c) liczba uczestników szkolenia: 6 osób.
  2. Kierowca-operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli (zajęcia teoretyczne i praktyczne),
  a) łączny wymiar kursów : 67 godzin,
  b) miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy oraz inne pomieszczenia zabezpieczone przez Zlecenioiorcę,
  c) liczba uczestników szkolenia: 6 osób.
 6. PRACOWNIK OCHRONY MIENIA I OSÓB
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Człuchów
  USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA I ORGANIZACJĘ SZKOLENIA PN. PRACOWNIK OCHRONY MIENIA I OSÓB współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Projektu Nie daj się wykluczyć.
  Liczba uczestników - 11 osób,
  Liczba godzin - 250 godzin,
  Termin szkolenia - od 21.09.2009 do 03.11.2009
  Miejsce szkolenia - Spółdzielnia UNIA Oddział w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 30, 77 - 300 Człuchów (zajęcia teoretyczne), Strzelnica Kryta Bojowo-Sportowa i Pneumatyczna, ul. Szczecińska 25A, 75-135 Koszalin oraz Gimnazjum nr.1 ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów (zajęcia praktyczne)
 7. Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Centrum Medycznego przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego i szatni
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., Chojnice
  Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Centrum Medycznego przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego i szatni
 8. Ochrona osób i mienia Miejskiego Zakałdu Komunikacji Spółki z o.o. w Koszalinie
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, Koszalin
  Przedmiotem zamóweinia jest ochrona osób i mienia Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Koszalinie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stacji paliw MZK Spółki z o.o. w Koszalinie zlokalizowanej przy ul. Wąwozowej 1a
 9. Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Ochrona obiektów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) oraz obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (RDW) w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
 10. Wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości w Gimnazjum nr 2 w Szczecinku
  Zamawiający: Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli, Szczecinek
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości w budynku szkoły Gimnazjum nr 2 przy ul. Wiatrecznej 5, 78-400 Szczecinek

Inne osoby dla Woźniak Jerzy (77 osób):