Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Jolanta

w KRS

Jolanta Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baranowska Wioletta, Bieliński Henryk Leon, Bieliński Roman, Biskupska Justyna Magdalena, Bugajska Joanna, Burczyk Piotr Roman, Ebertowski Zbigniew Stanisław, Jeziorny Krzysztof Piotr, Kil Anna, Marchlewicz Marcin, Melcer Zdzisław, Orzeł Andrzej, Piróg Janusz, Plorin Tomasz, Rączkowski Marek, Sankiewicz Tomasz Wojciech, Smolarek Marzena, Stańczyk Alicja Gabriela, Stańczyk Monika, Szkudlarek Violetta, Tetzlaff Marcin, Tomczak Piotr Dariusz, Tyszkiewicz Wacław, Walewska Ewa, Zarembski Ryszard Jan, Zieleziński Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wrońska Halina Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bochen Piekarsko - Ciastkarska Spółdzielnia Pracy, Gdynia − KRS 0000132464

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę pieczywa i wyrobów piekarniczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. Dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdynia, tj.:
  1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Maczka 1,
  2. Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3,
  3. Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32A,
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Generała Maczka 1,
  5. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3,
  6. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11,
  7. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Filomatów 2,
  8. Zespół ds. Rozwoju Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2,
  9. Sekretariat MOPS, ul. Grabowo 2,
  10. Klub 1,2,3, ul. Warszawska 42,
  11. Zespół Doradztwa ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Wendy 7/9, 4 piętro.
  12. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Grabowo 2,

  2. Dostarczane produkty muszą być w I gatunku jakości oraz muszą posiadać termin przydatności do spożycia wg norm dla pieczywa i wyrobów piekarniczych. Dostarczane produkty muszą posiadać estetyczne opakowania, nie uszkodzone mechanicznie.
  3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy.
  4. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
  5. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów z zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
  6. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane
  z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu.
  7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 2. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. Dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdynia, tj.: 1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Maczka 1, 2) Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3, 3) Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32A, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Generała Maczka 1, 5) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3, 6) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11, 7) Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Filomatów 2, 8) Zespół ds. Rozwoju Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 9) Sekretariat MOPS ul. Grabowo 2, 10) Klub 1,2,3, ul. Warszawska 42, 11) Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną, ul. Chrzanowskiego 14/3 /Zespół Doradztwa ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Wendy 7/9, 4 piętro, 2. Dostarczane produkty muszą być w I gatunku jakości oraz muszą posiadać termin przydatności do spożycia wg norm dla pieczywa i wyrobów piekarniczych. Dostarczane produkty muszą posiadać estetyczne opakowania, nie uszkodzone mechanicznie. 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy. 4. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 5. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów z zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 6. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 3. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów piekarnicze. Dostawa jest wyszczególniona w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni. Dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdynia, tj.: 1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Maczka 1, 2) Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3, 3) Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32A, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Generała Maczka 1, 5) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3, 6) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11, 7) Klub 1,2,3 ul. Warszawska 42, 8) Administracja MOPS, ul. Grabowo 2, 3. Dostarczane produkty muszą być w I gatunku jakości oraz muszą posiadać termin przydatności do bezpośredniego spożycia wg norm dla pieczywa i wyrobów piekarniczych . Dostarczane produkty muszą posiadać estetyczne opakowania, nie uszkodzone mechanicznie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów spożywczych z zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, to jego zakres wskazuje w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za dostawy wykonane przez podwykonawców.
 4. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do placówek podległych MOPS w Gdyni.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
  Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do placówek podległych MOPS w Gdyni tj:
  a) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul.Gen Maczka 1
  b) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul.Gen. Maczka 1
  c) Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych, ul Bosmańska 32
  d) Zespół Opiekuńczy, ul.Fredry 3
  e) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul.Wąsowicza 3
  f) Zespół ds. Rozwoju Pomocy Społecznej , ul. Grabowo 2,
  g) Klub Osiedlowy Apteka , ul. Opata Hackiego 17 A.
 5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
  Zamawiający: Szpital Morski im. PCK, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych z podziałem na 2 zadania częściowe
 6. sukcesywne dostawy mięsa, pieczywa, owoców i warzyw do Szpitala Miejskiego im. J.Brudzińskiego Gdyni
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, Gdynia
  sukcesywne dostawy mięsa, pieczywa, owoców i warzyw do Szpitala Miejskiego im. J.Brudzińskiego Gdyni

Inne osoby dla Woźniak Jolanta (33 osoby):