Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Krzysztof Marek

w KRS

Krzysztof Marek Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Wodzisław Śląski (Śląskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janowska Alicja Maria, Janowski Andrzej Bolesław, Janowski Maciej, Woźniak Bożena Elżbieta, Woźniak Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dominium Sp. J. K.m.b. Woźniak i A.a. Janowscy, Wodzisław Śląski − KRS 0000087180
 2. Spółdzielnia Socjalna Słoneczna, Mykanów − KRS 0000674054
 3. Stowarzyszenie Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej, Korwinów − KRS 0000079776
 4. Stowarzyszenie Sparta, Brzeziny Nowe − KRS 0000590608
 5. Wspólnota Samorządowa Powiatu Częstochowskiego, Kłomnice − KRS 0000395802

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Wykonanie zamówienia dodatkowego na zadaniach pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach - Etap I i Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach - Etap I
  Zamawiający: Miasto Rydułtowy, Rydułtowy
  Roboty stanowiące przedmiot zamówienia obejmują: 1) zabudowę dwóch nowych pionów instalacji wody hydrantowej w miejsce istniejących oznaczonych w dokumentacji projektowej jako 1i oraz 2i; 2) wymianę okładziny stropu klatki schodowej w segmencie D poprzez zamontowanie płyt kartonowo - gipsowych tworzących sufit podwieszany o odporności ogniowej REI60 na ruszcie podwójnym podwieszanym, metalowym z kątowników CD i KD
 2. Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach - Etap I i Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach - Etap I
  Zamawiający: Miasto Rydułtowy, Rydułtowy
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja n/w zadań: 1) Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rydułtowach, zwanego dalej Zadaniem nr 1, 2) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rydułtowach, zwanego dalej Zadaniem nr 2. 2. Zakres robót obejmuje: 1) Zadanie nr 1 w zakresie: a. instalacji oświetleniowej - szczegółowy opis został określony w SIWZ, b. wymiany instalacji elektrycznej w budynku SP1 (za wyjątkiem seg. A) oraz w budynku Hali Sportowej (segment B i C) - szczegółowy opis został określony w SIWZ, 2) Zadanie nr 2 w zakresie: a. robót architektoniczno-budowlanych: - robót polegających na częściowej rozbiórce, przemurowaniach, zamurowaniach w celu powiększenia/pomniejszenia istniejących otworów, - robót związanych z zamurowaniami, - zabudowy drzwi dymoszczelnych przeciwpożarowych, - wyposażenia w samozamykacze istniejących drzwi, - zabudowy okien oddymiających otwieranych automatycznie, - montażu samoczynnych urządzeń oddymiających w postaci klap dymowych, - robót związanych z likwidacją drewnianych okładzin ściennych, b. instalacji sanitarnych: - montażu naściennych i wnękowych szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem, - wykonania fragmentu nowej instalacji wodociągowej, - demontażu istniejących szafek hydrantowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących, c. instalacji elektrycznych silnoprądowych - szczegółowy opis został określony w SIWZ, d. instalacji elektrycznych słaboprądowych - wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej - zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej. 3. Zakres robót określony w ust. 2 obejmuje również: 1) roboty związane z przygotowaniem pomieszczeń budynku SP1 do remontu, 2) roboty naprawcze, budowlane, malarskie, wykończeniowe, 3) uruchomienie w/w instalacji, 4) wykonanie badań i pomiarów, 5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień - jeśli będą takie konieczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ
 3. Zakup wraz z montażem punktu kamerowego oraz systemu łączności radiowej w ramach zadania pod nazwą: Tereny rekreacyjne przy ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach - RydułtowskA FikołkowniA RAFA
  Zamawiający: Miasto Rydułtowy, Rydułtowy
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem dwóch punktów kamerowych (monitoringu wizyjnego). Na elementy punktów kamerowych składają się łącznie: dwie głowice szybkoobrotowe, dwa transmitery IP i dwie radiowe stacje klienckie oraz jedna stacja przekaźnikowa zamocowana na szybie Leon III w Rydułtowach. Wymienione powyżej elementy stanowią składniki systemu łączności radiowej.Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia - w szczególności w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych została określona w załączniku nr 1A do SIWZ, a poglądowe usytuowanie przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ. Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawarto w istotnych postanowieniach umowy
 4. Wykonania robót budowlanych w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie ul. Szkolna 2 a.
  Zamawiający: Przedszkole Publiczne w Rogowie, Rogów
  Zamówienie obejmuje roboty: linia kablowa wewnętrzna YAKY 4x70 mm2 i YAKY 5x70 mm2 - 17 mb, kabel YAKY 5x16-6mb; zabudowa wyłącznika głównego WG p.poż (1 skrzynka WG p.poz 400x230V, przycisk PCE/1z/IP44 - 2 kpl); przeniesienie złącza kablowo-pomiarowego z wymianą na człon pomiarowy z rozłączniko-bezpiecznikiem RB1/250A (złącze kablowe 3 pozycyjne, człon pomiarowy); montaż tablic bezpiecznikowych ( tablice 4 kpl, rozdzielnica R1); montaż instalacji oświetlenia ogólnego (208 opraw); montaż przewodów instalacji (przewód YDYżo 3x1,5 750V- 1.100 mb, przewód YDYżo 4x1,5 40mb, przewód YDYżo 5x1,5 -30 mb, przewód YDYżo 3x2,5- 880 mb, przewód YDYżo 5x2,5 - 40 mb, przewód YDYżo 5x4- 110 mb, przewód YDY 4x2,5 - 48 mb, przewód HDGs PH90 2x1,5 - 35 mb, przewód YKY 3x4 - 100 mb, przewód YKY 5x2,5 - 53 mb, przewód YKY 5x4 -125mb przewód YKY 5x6 - 53 mb, przewód YKY 5x10 - 19 mb, przewód LgYżo 4 - 25 mb, przewód LgYżo 16 - 16 mb); montaż oświetlenia zewnętrznego dla opraw (5 szt); montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego (24 oprawy); montaż instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz (109 szt) i 3 faz (15 szt); montaż instalacji urządzeń technologicznych; montaż instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz komputerowych; montaż instalacji telefonicznej (centrala SLICAN NCT-1248.1,4 linie LM,10 linii LW, telefon-9szt, przewód YTKSY 7x2x0,5 25 mb, przewód YTKSY 5x2x0,5 45 mb, przewód YTKSY 1x2x0,5 30 mb, przewód YTKSY ekw.3x2x0,5 15 mb, puszki tel. 7 szt, rura RS18 115 mb); montaż instalacji komputerowej odbiorczej (Router DSL-DLINK, przewód FTP 4x2x0,5 20 mb, rura RS14- 20 mb); montaż instalacji dzwonkowej (1kpl); ochrona przepięciowa; montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych; montaż instalacji piorunochronnej (bednarka FeZn25x4 60 mb, drut stalowy FeZnø 8mm 85 mb, złącze kontrolne ZK 14 szt, złącze ocynk-blacha-drut 12 szt,, wspornik naciągowy ścienny 28 szt).
 5. Budowa systemu monitorowania wizyjnego dla śródmieścia Cieszyna - I etap
  Zamawiający: Straż Miejska w Cieszynie, Cieszyn
  Niniejsze postępowanie - I etap - dotyczy następujących prac: 1. Montaż i uruchomienie Centrum Monitoringu 2. Montaż i uruchomienie Stacji Bazowej 3. Montaż i uruchomienie 2 punktów kamerowych: PK-01 - Punkt Kamerowy położony przy ulicy Rynek 1 - Ratusz (na budynku) oraz PK-02 - Punkt Kamerowy położony przy ulicy Stary Targ/Mennicza (na budynku). 4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
 6. Termomodernizacja budynku WOK w Gołkowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy Godów, Godów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową instalacji c.o., cwu, elektrycznej i słaboprądowej, kotłowni, przebudową wejścia, wykonaniem instalacji klimatyzacji, instalacji p.poż., demontażem istniejącej windy towarowej i montażem windy pionowej gastronomicznej wraz z robotami wykończeniowymi w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gołkowicach.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określają przedmiary robót, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 7. Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61
  Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie złącza zdalnego monitoringu wizyjnego z rejestracją dla systemu telewizji dozorowej wraz ze zintegrowaniem systemu telewizyjnego z systemem sygnalizacji i monitorowania włamania w budynku użytkowym ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu Zdroju.
  Zakres prac obejmuje:
  1) roboty montażowe i uruchomienie systemu:
  -wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV:
  montaż i uruchomienie rejestratora,
  montaż i uruchomienie kamer zewnętrznych,
  montaż i uruchomienie zasilacza buforowego,
  oprawienie wtyków BNC,
  montaż akumulatora,
  wykonanie instalacji CCTV,
  wykonanie instalacji korytek kablowych,
  wykonanie instalacji elektrycznej,
  wykonanie dokumentacji technicznej,
  montaż dodatkowych elementów,
  -wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu:
  montaż i uruchomienie centrali alarmowej,
  montaż i uruchomienie ekspandera,
  montaż i uruchomienie kodera GPRS,
  montaż i uruchomienie manipulatora,
  montaż i uruchomienie radiolinii antynapadowej,
  montaż i uruchomienie czujki bezprzewodowej,
  montaż i uruchomienie czujki dualnej,
  montaż i uruchomienie sygnalizatora zewnętrznego,
  montaż i uruchomienie sygnalizatora wewnętrznego,
  montaż puszki rozgałęźnej,
  montaż akumulatora,
  montaż obudowy,
  montaż modułu przekaźników,
  wykonanie dokumentacji technicznej,
  wykonanie instalacji korytek kablowych,
  wykonanie instalacji sswin.
  - integracja obu systemów: telewizyjnego monitoringu wizyjnego i sygnalizacji oraz monitorowania włamania,
  - wykonanie złącza zdalnego monitoringu wizyjnego umożliwiającego przesyłanie zdalne obrazu (dodatkowa,
  stała obserwacja i rejestracja obrazu z systemu telewizji dozorowej),
  Konserwacja w okresie gwarancji - opłata za konserwację w cenie montażu.
  Gwarancja na wykonane roboty i sprawność systemu - minimum 3 lata.
  - niezwłoczne reagowanie na wszystkie zgłoszenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego.
  - podejmowanie działań zmierzających do usunięcia awarii w dniu zgłoszenia. Wykonawca odpowiada za obiekt do czasu usunięcia awarii.
  Warunki techniczne:
  1. Zakres prac zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót).
  2. Do wykonania zamówienia będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nie posiadające uszkodzeń.
  3. Za wypadki i szkody powstałe przy wykonywaniu zamówienia odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca.
  4. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren świadczenia usługi w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
  Wykaz materiałów załączonych do specyfikacji:
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 1 egz.
 8. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy.
  Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz, Głuchołazy
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV na terenie miasta Głuchołazy i obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń. W realizacji przedsięwzięcia rozbudowy systemu przewiduje się montaż kamer monitoringu miejskiego spełniające wymogi pod względem telemetrii /łączność radiowa w następujących lokalizacjach: Teren miasta: Park Zdrojowy - Zajazd Pod Bukiem, ulica Jana Pawła II 38 - POLONIA, ulica Jana Pawła II ,11-23 - KRAB ulica Bohaterów Warszawy 19, ulica Opolska 2 - Most Andrzeja Rynek 32. Dodatkowo w ramach realizacji Zamówienia przewiduje się modernizację istniejących punktów kamerowych zlokalizowanych: ul. Bohaterów Warszawy/Sikorskiego Rynek 15 Zakres Robót : Wykonanie okablowania kamer zewnętrznych Montaż kamer zewnętrznych Montaż urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową Montaż monitora Uruchomienie i zaprogramowanie Przeszkolenie użytkowników systemu. Całość zamówienia winna być zgodna z projektem wykonania rozbudowy systemu monitoringu (Metryka Projektowa, Metryka Projektowa - Aneks nr 1) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kart katalogowych oraz deklaracji zgodności na zaproponowane urządzenia.
 9. Wykonanie systemu monitoringu boiska ORLIK w miejscowości Głuchołazy
  Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz, Głuchołazy
  1. Wykonanie systemu monitoringu boiska ORLIK w miejscowości Głuchołazy. 1.1. Zakres rzeczowy: a) Kamera na głowicy szybkoobrotowej Kamera EX-VIEW DZIEŃ/NOC z funkcją auto-tracking Zintegrowana w głowicy szybko-obrotowej do pracy na zewnątrz, Funkcje PAN/ZOOM/TILT; auto-focus; Rozdzielczość: 480 linii w trybie kolor Czułość: 0,01 lux.; Mechaniczny filtr IR, Zoom: x 36 (optyczny 3,4-122,4 mm) x12(cyfrowy) ; 256 presetów Prędkość do 400°/s (w trybie auto), 8 stref prywatności, obrót 360stop.; 4 wejścia / 2 wyjścia alarmowe, zasilanie 24Vac b) Transmiter IP Standard kompresji obrazu MPEG-4 zgodny z ISO14496-2 (licencjonowany), Rozdzielczość obrazu do obserwacji: 4SIF (704x576 punktów) - 25 kl./sek, 2SIF (704x288) - 25 kl./sek., 1SIF (352x288) - 25 kl./sek. - bez rejestracji. Przy aktywnej rejestracji: 4SIF (704x576) - 8,33 kl./sek., 2SIF (704x288) - 25 kl./sek., 1SIF (352x288) - 25 kl./sek., Rozdzielczość obrazu do rejestracji: 4SIF (704x576) - 8,33 kl./sek. 1 strumień konfigurowalny, 2SIF (704x288) - 12,5 kl./sek. 2 strumienie konfigurowalne, 1SIF (352x288) - 25 kl./sek. 3 strumienie konfigurowalne, Zaimplementowana licencja do rejestracji na autonomicznych rejestratorach sieciowych, Protokoły: TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, Wbudowany Linux Firewall, Do 32 jednoczesnych połączeń (przy rozdzielczości SIF (352x288)) oraz do 16 (przy rozdzielczości 2SIF (704x288)) w trybie unicast, nieograniczona liczba połączeń w trybie multicast, Sprzętowa analiza obrazu (np. funkcja detekcji ruchu z określeniem wielkości obiektu, czasu trwania i kierunku ruchu), Gotowość do pracy z dodatkowym oprogramowaniem zaawansowanej analizy obrazu (np. detekcja pozostawionych obiektów, obiektów przekraczających wskazaną strefę), Możliwość dekodowania sygnałów video na dekoderze sprzętowym lub w aplikacji obsługi systemu, Funkcja dynamicznego regulowania wielkości strumienia danych video wysyłanych do sieci w przypadku braku zmian w obrazie, Możliwość pełnej konfiguracji urządzenia poprzez sieć komputerową, Wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz klient NTP. c) Oprogramowanie zarządzające: Tworzenie map lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktów kamerowych. Eksport nagrań do plików video; eksport do pliku graficznego; wydruk plików graficznych na drukarce; zewnętrzną archiwizację na płytach DVD. Pracę w formacie 4:3 oraz 16:9. Zarządzania uprawnieniami użytkowników, umożliwiającą zawansowanie dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu. Sygnalizacjię zdarzeń alarmowych na mapach lokalizacji oraz możliwość sporządzenia procedur postępowania dla operatorów w przypadku zdarzeń alarmowych (dla każdego zdarzenia osobna procedura). Detekcja ruchu w systemie musi być realizowana sprzętowo w transmiterze kodującym do sieci TCP/IP. Zaimplementowania detekcji kradzieży. Dokonywania indywidualnych ustawień kamer Podgląd dla każdej z kamer w dowolnie wyskalowanym oknie programu aż do trybu pełnoekranowego. Zdalną konfiguracjię urządzeń pracujących w systemie CCTV. Podłączenia klawiatury sterującej z joystickiem 3D umożliwiającej oprócz pełnego sterowania kamerami również przełączanie kamer pomiędzy oknami oprogramowania. Prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie. Ssynchronizację czasu urządzeń pracujących w systemie (kamer, stacji operatorskiej i rejestratora) opartą o protokół NTP. nadawanie komunikatów do grup głośników poprzez funkcję systemu rozgłoszeniowego Praca 4-monitorowa, do 25 kamer na monitorze d) Stacja Kliencka Urządzenie zintegrowane z anteną panelową. Praca w nielicencjonowanym paśmie 5,4-5,75ghz. Obsługa protokołu Nstreme. Wydajność urządzenia min. 15 mbps fdx dla ruchu TCP. Antena 22 dBi zintegrowana z urządzeniem Zysk 22 dBi Szerokość wiązki (azymut) 9° Szerokość wiązki (elewacja) 9° Zakres pracy 5,15 GHz - 5,875 GHz Konektor wejściowy/zasilanie RJ-45/WaterProof Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności producenta e) Materiały instalacyjne : kable, rury, korytka, uchwyty, wysięgniki, złącza itp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kart katalogowych oraz deklaracji zgodności na zaproponowane urządzenia. Całość zamówienia winna być zgodna z projektem wykonania rozbudowy systemu monitoringu (Metryka Projektowa ).
 10. System monitoringu wizyjnego w ramach projektu Gmina Bierawa dziś i jutro bezpieczna
  Zamawiający: Gmina Bierawa, Bierawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego zbudowanego w technologii IP z kompresją MPEG-4 w miejscowości Bierawa i Dziergowice. Dostawa dotyczy wyłącznie sprzętu nowego. System monitoringu wizyjnego składać się będzie z: - jednej kamery szybkoobrotowej(K1) wraz uchwytem w miejscowości Dziergowice; - jednej kamery szybkoobrotowej(K2) wraz z uchwytem, dwóch kamer zewnętrznych dzień/noc(K3,K4) wraz z uchwytami oraz obudowami i obudowami (z termostatem) w miejscowości Bierawa - centrum dozoru(CD) w miejscowości Bierawa; - łącza radiowego punkt-punkt w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475-5,725 GHz pomiędzy wieżą kościoła w Bierawie i Domem Kultury w Bierawie; - łącza radiowego punkt-punkt w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475-5,725 GHz pomiędzy wieżą kościoła w Bierawie i wieżą kościoła w Dziergowicach - łącza radiowego punkt-wielopunkt w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475-5,725 GHz pomiędzy wieżą kościoła w Dziergowicach i Domem Kultury w Dziergowicach Szczegółowe parametry w/w urządzeń przedstawia załącznik nr 5 do siwz. Obszary podlegające monitorowaniu: - w Dziergowicach: Kamera szybkoobrotowa(K1) Dom Kultury wraz z parkingiem oraz przyległym przedszkolem i okolicą Szkoły Podstawowej; - w Bierawie: Kamery stacjonarne skierowane będą na gimnazjum(K3) oraz na zabytkowy kościół wraz z parkingiem(K4). Kamera obrotowa(K2) obejmować będzie swym zasięgiem Dom Kultury wraz z parkingiem oraz skrzyżowanie dróg i punkty usługowo - handlowe. Lokalizacja systemu: K1 - zawieszona na narożniku Domu Kultury w Dziergowicach, połączona droga radiową o przepustowości minimum 10 Mb/s z wieżą kościoła w Dziergowicach; K2 - zawieszona na narożniku Domu Kultury w Bierawie, połączona przewodowo z Centrum Dozoru; K3, K4 - zawieszone na ścianie Domu Kultury w Bierawie, połączona przewodowo z Centrum Dozoru Stacja Retransmisyjna 1 (SR1) - Stacja radiowa sektorowa z jedną anteną sektorową (120 stopni) łącze punkt - wielopunkt (SR1-K1) o przepustowości minimum 10 Mb/s. Wieża kościoła w Dziergowicach, połączenia punkt-punkt z wieżą kościoła w Bierawie (SR1-SR2), przepustowość minimum 20 Mb/s. Stacja Retransmisyjna 2 (SR2) - wieża kościoła w Bierawie, połączenia punkt-punkt z wieżą kościoła w Dziergowicach (SR1-SR2) i z Domem Kultury w Bierawie (SR2-CD), przepustowość minimum 20 Mb/s Centrum Dozoru (CD) - zlokalizowane w Domu Kultury w Bierawie, stacji klienckiej zintegrowanej na dachu budynku do łączności (SR2-CD), przepustowość minimum 20 Mb/s. Stanowisko operatora: - monitor kolorowy min. LCD 21 cali, pulpit sterowniczy, switch, zasilacz UPS 700 VA, komputer z aplikacja zarządzającą wraz z oprogramowaniem z licencją na zapis dla 8 kamer (opis oprogramowania w załączniku nr 5 do siwz). Zasadnicze elementy zamówienia obejmują: 1. Dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń przeznaczonych do wykonania monitoringu wizyjnego (wraz z niezbędnymi urządzeniami i materiałami potrzebnymi do montażu urządzeń). 2. Dostawę i uruchomienie oprogramowania przeznaczonego do systemu monitoringu 3. Przeszkolenie administratora systemu w zakresie obsługi monitoringu Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wizję lokalną w miejscu montażu urządzeń. Dodatkowe informacje: a) instalacja elektryczna w poszczególnych lokalizacjach ma być prowadzona natynkowo w korytkach PCV b) długość planowanej instalacji elektrycznej w obiektach wynosi razem ok. 200 m c) zasilanie do wszystkich punktów systemów monitoringu wizyjnego prowadzone będzie z budynków, na których będą znajdować się urządzenia d) odległość pomiędzy wieżą kościoła w Dziergowicach a wieżą kościoła w Bierawie wynosi ok. 5 km, natomiast odległość pomiędzy stacjami klienckimi a stacjami retransmisyjnymi wynosi ok. 0,5 km.

Inne osoby dla Woźniak Krzysztof Marek (198 osób):