Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Krzysztof Paweł

w KRS

Krzysztof Paweł Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chłopkiewicz Adam, Zakrzewski Stefan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Geo - Metric Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000184409
 2. Geometric Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000482085
 3. Pracownia Geodezji Geometric Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000485732

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego. Zamówienie jest podzielone na 3 części - nr postępowania 094/12.
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  Opis przedmiotu Zamówienia: 1. Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Zadanie 1 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.05.2011 r. - droga wojewódzka nr 539 - 35 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 541 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.04.2010 r. - droga wojewódzka nr 544 - 7 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 01.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 544 - 6 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.12.2009 r.; Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej BOII-2bs/BP-6bs-772-3-68/10/11/12 z dnia 18.01.2012 r. - droga wojewódzka nr 580 - 23 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.07.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 74 działki. Zadanie 2 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.08.2010 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BOII-mfp-772-127/2-2913/1011/12 z dnia 17.10.2010 r. - droga wojewódzka nr 637 - 443 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 443 działki. Zadanie 3 Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 3/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.03.2012 r. - droga wojewódzka nr 747 - w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego - 16 działek; Łącznie w zadaniu 3 - 16 działek..
 2. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Suwałki
  Przedmiotem opracowania jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie:
  1) dostosowania danych ewidencyjnych działek do standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
  2) założenia ewidencji budynków i lokali,
  3) opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
  dla obrębów: Lipniak, Leszczewo, Tartak położonych w jednostce ewidencyjnej Suwałki, obrębów: Bilwinowo, Przejma Wielka, Przejma Wysoka położonych w jednostce ewidencyjnej Szypliszki oraz obrębu Kleszczówek położonego w gminie Rutka-Tartak powiat suwalski, województwo podlaskie.
 3. Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-1.
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  Zamówienie obejmuje: Grupy przetargowe I-VI -wykonanie projektu ustalenia linii brzegu dla rozgraniczanych nieruchomości, -wykonanie map podziału nieruchomości, a jeśli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy wykonać mapę nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi, -sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wyciągu z wykazu zmian gruntowych Wykonawca dostarczy przy odbiorze prac dokumenty niezbędne do regulacji praw własnościowych w Księgach Wieczystych: -wykonane mapy podziału nieruchomości. -jeżeli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy sporządzić mapy nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi, -wykazy zmian gruntowych i wyciągi z wykazu zmian gruntowych. Grupa przetargowa VII -wykonanie map podziału nieruchomości, a jeśli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy wykonać mapę nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi, -sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wyciągu z wykazu zmian gruntowych Wykonawca dostarczy przy odbiorze prac dokumenty niezbędne do regulacji praw własnościowych w Księgach Wieczystych: -wykonane mapy podziału nieruchomości. -jeżeli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy sporządzić mapy nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi, -wykazy zmian gruntowych i wyciągi z wykazu zmian gruntowych
 4. Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, Rzeszów
  Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, wskazanie granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego w formie odrębnych zadań częściowych w tym:
  - na terenie woj. podkarpackiego 17 zadań częściowych o łącznej pow. 607,1836 ha dotyczących:
  podziału geodezyjnego nieruchomości obejmujących: 3 działki w pow. przemyskim,
  3 działki w pow. lubaczowskim, 2 działki w pow. dębickim, 1 działkę w powiecie bieszczadzkim, 2 działki w powiecie sanockim, 5 działek w powiecie jasielskim i 3 działki w powiecie krośnieńskim, oraz wskazanie granic nieruchomości obejmujące 1 działkę
  w pow. kolbuszowskim,
  - na terenie woj. świętokrzyskiego 14 zadań częściowych o łącznej pow. 160,4565 ha dotyczących:
  podziału geodezyjnego nieruchomości obejmujących: 3 działki w pow. jędrzejowskim,
  2 działki w pow. kieleckim, 1 działkę w pow. koneckim, 1 działkę w pow. kazimierskim,
  1 działkę w pow. opatowskim, 1 działkę w pow. ostrowieckim, 1 działkę w pow. sandomierskim, 5 działek w pow. staszowskim i 2 działki w pow. włoszczowskim
 5. Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego - nr postępowania 002/11.
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Warszawa
  Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zm.) 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: - część 1 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.07.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-5ks-772-84-89/09/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 617 - 182 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.10.2009 r.; Decyzja Ministra Infrastruktury BP-6ko-772-153-1232/09/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. - droga wojewódzka nr 618 - 152 działki; Łącznie w zadaniu 1 - 334 działki - część 2 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.12.2009 r. - droga wojewódzka nr 631 - 80 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.11.2009 r. - droga wojewódzka nr 580 - 2 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.06.2010 r. - droga wojewódzka nr 724 - 100 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.10.2009 r. - droga wojewódzka nr 802 - 15 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 13/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 22 działki; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 15/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.09.2010 r. - droga wojewódzka nr 802 - 2 działki; Łącznie w zadaniu 2 - 221 działek. - część 3 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 727 - 438 działek; - część 4 Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wpisu praw do ksiąg wieczystych działek, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.01.2010 r. - droga wojewódzka nr 728 - 316 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.08.2009 r. - droga wojewódzka nr 787 - 31 działek; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 1 działka; Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.09.2009 r. - droga wojewódzka nr 737 - 4 działki; Łącznie w zadaniu 4 - 352 działki. Przy określeniu kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy przyjąć dla: - zadania 1 - 334 działki, - zadania 2 - 221 działek, - zadania 3 - 438 działek, - zadania 4 - 352 działki, dla których należy założyć księgi wieczyste oraz podać jednostkową cenę za ujawnienie praw dla jednej działki. Rozliczenie kosztów nastąpi w oparciu o faktyczną liczbę działek, dla których zostaną założone księgi wieczyste. Należność Wykonawcy zostanie określona w protokole odbioru jako iloczyn faktycznej liczby działek, dla których uzyskano wpis do księgi wieczystej i ceny jednostkowej za jedną działkę. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcie części i zadania występują zamiennie i oznaczają część zamówienia zgodnie z powyższym podziałem..
 6. Podziały geodezyjne - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 13 /2010/U
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
  Podziały geodezyjne - 2 zadania częściowe.

  Zadanie częściowe nr 1:
  Podział działki nr 225/26 z k.m. 6 o pow. 1,4752 ha położonej w obrębie Bieruń Nowy, gmina Bieruń, woj. śląskie.
  Zadanie częściowe nr 2:
  Podział działki nr 35 - 14,2400 ha z k.m. 4 położonej w obrębie Lisięcice, gmina Głubczyce, woj. opolskie - w trybie rolnym.
 7. Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-1
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  Zamówienie obejmuje prace geodezyjne polegające na wydzieleniu gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegowej na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - Zadanie D-1. 1. Zadanie D - 1 Grupy przetargowe I - VI 1) wykonanie projektu ustalenia linii brzegu dla rozgraniczanych nieruchomości 2) wykonanie map podziału nieruchomości, a jeśli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy wykonać mapę nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi 3) sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wyciągu z wykazu zmian gruntowych Wykonawca dostarczy przy odbiorze prac dokumenty niezbędne do regulacji praw własnościowych w Księgach Wieczystych: 4) wykonane mapy podziału nieruchomości 5) Jeśli nie zachodziła konieczność wykonania podziału nieruchomości należy sporządzić mapy nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi 6) wykazy zmian gruntowych i wyciągi z wykazu zmian gruntowych 2. Zadanie D - 1 Grupa przetargowa VII 1) wykonanie map podziału nieruchomości, a jeśli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy wykonać mapę nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi 2) sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wyciągu z wykazu zmian gruntowych Wykonawca dostarczy przy odbiorze prac dokumenty niezbędne do regulacji praw własnościowych w Księgach Wieczystych: 3) wykonane mapy podziału nieruchomości 4) wykazy zmian gruntowych i wyciągi z wykazu zmian gruntowych.
 8. Prace geodezyjne polegające na wykonaniu wydzieleń gruntów zajętych przez powierzchniowe wody płynące zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami o ustaleniu linii brzegu na terenie działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Zadanie D-2
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  Zamówienie obejmuje: - wykonanie projektu ustalenia linii brzegu dla rozgraniczanych nieruchomości - wykonanie map podziału nieruchomości, a jeśli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy wykonać mapę nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi - sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wyciągu z wykazu zmian gruntowych. Wykonawca dostarczy przy odbiorze prac dokumenty niezbędne do regulacji praw własnościowych w Księgach Wieczystych: - wykonane mapy podziału nieruchomości a jeżeli nie zachodzi konieczność wykonania podziału nieruchomości należy sporządzić mapy nieruchomości dla przedmiotowych gruntów pokrytych wodami płynącymi - wykazy zmian gruntowych i wyciągi z wykazu zmian gruntowych
 9. Wykonanie map do celów prawnych wraz z projektem podziału działek
  Zamawiający: Gmina Miasto Brzeziny, Brzeziny
  1/ Wykonanie mapy do celów prawnych wraz z projektem podziału działki nr 2219 o pow. 582 m², położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzony ZD 2722. Podział ma być wykonany w celu wydzielenia pasa drogowego dróg gminnych ul. Krakówek i ul. Słowackiego, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy . 2/ Wykonanie map do celów prawnych wraz z projektem podziału działek, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: a) 2220 o pow. 1097 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta KW 11780. Podział ma być wykonany w celu wydzielenia terenu od ogrodzenia do granicy z działką nr 2235/1. b) 2221 o pow. 1044 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta KW 9479. Podział ma być wykonany w celu wydzielenia terenu od ogrodzenia do granicy z działką nr 2235/1. 3/ Wykonanie map do celów prawnych wraz z projektem podziału następujących działek położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny: a) części działki nr 2220 pozostałej po wydzieleniu terenu, o którym mowa w ust. 2 pkt a, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta KW 11780. Podział ma być wykonany w celu wydzielenia terenu o pow. 56 m², stanowiącego w ewidencji gruntów użytek droga - dr, zajętego pod drogę gminą - ul. Krakówek. b) części działki nr 2221 pozostałej po wydzieleniu terenu, o którym mowa w ust. 2 pkt b, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta KW 9479. Podział ma być wykonany w celu wydzielenia terenu o pow. 68 m², stanowiącego w ewidencji gruntów użytek droga - dr, zajętego pod drogę gminną - ul. Krakówek. c) 2223/1 o pow. 2043 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta KW 18433. Podział ma być wykonany w celu wydzielenia terenu o pow. 133 m², stanowiącego w ewidencji gruntów użytek droga - dr, zajętego pod drogę gminną - ul. Krakówek. d) 2208 o pow. 809 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta KW 3267. Podział ma być wykonany w celu wydzielenia terenu o pow. 3 m², stanowiącego w ewidencji gruntów użytek droga -dr, zajętego pod drogę gminną -ul. Krakówek. 4/ Podział jest dokonywany z urzędu, stosownie do art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w celu wydzielenia z działek określonych w ust. 1, 2 i 3 gruntów pod drogi publiczne gminne - ul. Krakówek i ul. Słowackiego. 5/ Stabilizacji punktów granicznych należy dokonać przy użyciu słupków betonowych i butelek. 6/ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty niezbędne do podziału działek, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymienione w art. 97 ust. 1 a pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). 7/ Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 , poz. 2027 ze zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. Nr 268, poz.2663

Inne osoby dla Woźniak Krzysztof Paweł (196 osób):