Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Maria

w KRS

Maria Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Rytwiany (Świętokrzyskie), Rytwiany Klasztor (Świętokrzyskie), Staszów (Świętokrzyskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach, 1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boresowicz Henryka, Bryk Elżbieta, Chyliński Adam, Fąfara Stanisław, Fortuna Małgorzata, Kowal Czesława, Lizak Henryk, Maciurzyńska Maria, Polak Alicja, Polasz Czesław, Seremak Józefa, Sikora Kazimierz, Skórski Ryszard, Snopek Mirena, Słomka Aleksandra, Wiatrowski Stanisław Adam, Wójcicki Stefan, Zalińska Irena, Zmarzlik Zygmunt

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Płatkowska Agnieszka

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bryk Andrzej, Kowalewski Wiesław Henryk, Lis Tomasz Rafał, Lubera Adam, Majsak Marek Witold, Nowak Janina Henryka, Pargieła Czesław Józef, Sudoł Irena Julia, Szaniawska Elżbieta Barbara, Wawrylak Andrzej, Wołowiec Władysław Tadeusz, Zapart Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bugalski Jacek Stefan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Świętego Ducha, Mszana Dolna − KRS 0000410854
 2. Gminna Spółdzienia Samopomoc Chłopska W Rytwianach, Rytwiany − KRS 0000127058
 3. Gminny Klub Sportowy Koniemłoty - Pogoń Staszów W Koniemłotach, Koniemłoty − KRS 0000047498
 4. Lokalna Grupa Działania Powiśle Staszowskie, Rytwiany − KRS 0000250575
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Święcicy, Święcica − KRS 0000064935
 6. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Staszów − KRS 0000132594
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Staszowie, Staszów − KRS 0000123618
 8. Staszowskie Towarzystwo Cyklistów, Staszów − KRS 0000310960
 9. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski, Staszów − KRS 0000204758
 10. Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu W Rytwianach, Rytwiany Klasztor − KRS 0000121260

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Staszowie, Staszów − KRS 0000080807
 2. Małopolska Agencja Handlowa Społem Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000133269
 3. Spółdzielnia Handlowo - Wytwórcza Samopomoc Chłopska W Staszowie, Staszów − KRS 0000093519

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. "Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na rok 2017”
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Staszowie, Staszów
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie ul. Wysoka 39 , 28-200 Staszów
 2. Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na rok 2016
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Staszowie, Staszów
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39
  Część I PRODUKTY MLECZARSKIE I JAJA CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3,
  Część II NA MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5
  Część III RYBY I MROŻONKI CPV 03311000 - 2, CPV 15220000-6, CPV - 15331100-8
  Część IV NA OWOCE i WARZYWA CPV 15300000 - 1, CPV 15310000-4
  Część V NA PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9
  Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV 15800000-6, CPV 15600000 - 4, CPV -15870000-7 , CPV 154100000-5
 3. Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na 2015r.
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Staszowie, Staszów
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39 od 01.01.2015 do 31.12.2015r
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Część I PRODUKTY MLECZARSKIE I JAJA CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3,
  Część II NA MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5
  Część III RYBY I MROŻONKI CPV 03311000 - 2, CPV 15220000-6, CPV - 15331100-8
  Część IV NA OWOCE i WARZYWA CPV 15300000 - 1, CPV 15310000-4
  Część V NA PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9
  Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV 15800000-6, CPV 15600000 - 4, CPV -15870000-7 , CPV 154100000-5
 4. Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na 2014r
  Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Staszowie, Staszów
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie ul. Wysoka 39
  Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską i nazwą:

  Część I PRODUKTY MLECZARSKIE I JAJA CPV 15500000-3 , CPV 03142500-3,
  Część II NA MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE CPV 15110000 - 2 , CPV 15100000-9,CPV 15131130-5
  Część III RYBY I MROŻONKI CPV 03311000 - 2, CPV 15220000-6, CPV - 15331100-8
  Część IV NA OWOCE i WARZYWA CPV 15300000 - 1, CPV 15310000-4
  Część V NA PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE CPV 15810000 - 9
  Część VI RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV 15800000-6, CPV 15600000 - 4, CPV -15870000-7 , CPV 154100000-5
 5. Utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności 2013/2014
  Zamawiający: Żłobek w Staszowie, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Żłobka w Staszowie, obejmująca następujący asortyment dla części, określone poniżej:
  Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
  Uwaga:
  Ilość i asortyment artykułów żywnościowych dla poszczególnych części określono w odrębnych formularzach cenowych, stanowiących załącznik do formularza oferty (załącznik Nr 1 SIWZ).

  a)Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w SIWZ, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b)Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c)Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d)Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e)Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz.10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f)Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g)Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h)Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i)Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j)Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k)Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l)Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m)Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n)Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  3.Miejscem dostawy będzie Żłobek w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28 - 200 Staszów.
  4.Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 6. Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności (2013/2014)
  Zamawiający: Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk", Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie. Zamówienie składa się z siedmiu, następujących części.
  Część 1 - Przyprawy sypkie i różne produkty spożywcze
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 1 składa się dostarczanie przypraw sypkich i różnych produktów spożywczych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 1, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze; CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; CPV 15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne;
  CPV 15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce,
  Część 2 - Warzywa, owoce i produkty podobne, ziemniaki
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 2 składa się dostarczanie warzyw, owoców i produktów podobnych, ziemniaków transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 2, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15300000-1 Owoce, warzywa i produkty podobne; CPV 15310000-4 Ziemniaki i produkty z ziemniaków,
  Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Część 4 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 4 składa się dostarczanie jogurtów pozostałych przefermentowanych przetworów mlecznych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 4, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15551000-5 Jogurty i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne; CPV 15551300-8 Jogurt; CPV 15551310- 1 Jogurty bez dodatków substancji smakowych; CPV 15551320- 4 Jogurty z dodatkami substancji smakowych,
  Część 5 - Mleko i jego przetwory, jaja
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 5 składa się dostarczanie mleka przefermentowanych jego przetworów, jaj transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 5, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15542200-1 Ser miękki; CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie; CPV 15512000-0 śmietana,
  CPV15530000-2 Masło; CPV 15542000-9 Ser świeży; CPV 03142500-3 Jaja; CPV 15544000-3 Ser twardy;
  Część 6 - Ryby i mrożonki
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 6 składa się dostarczanie ryb i mrożonek transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 6, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15220000-6 Ryby mrożone, filety, pozostałe mięso ryb; CPV-03311000-2 Ryby; CPV 15331100-8 Warzywa świeże lub mrożone CPV- 15896000-5 Produkty głęboko mrożone
  Część 7 - Mięso i jego przetwory
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 7 składa się dostarczanie mięsa i jego przetworów transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego, dla części Nr 7, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15110000-2 Mięso; CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; CPV 15131130-5 Wędliny
  Uwaga:
  Ilość i asortyment artykułów żywnościowych dla poszczególnych części określono w odrębnych formularzach cenowych, stanowiących załącznik do formularza oferty (załącznik Nr 1 SIWZ).

  a) Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w SIWZ, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b) Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c) Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d) Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e) Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz.10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f) Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i) Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l) Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m) Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n) Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  3.Miejscem dostawy będzie Klub Dziecięcy Wesoły Pajacyk w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17A, 28 - 200 Staszów.
  4.Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 7. Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności 2013/2014
  Zamawiający: Klub Dziecięcy w Staszowie, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Żłobka w Staszowie, obejmująca następujący asortyment, podzielony na 2 części, określone poniżej:
  Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Uwaga:
  Ilość i asortyment artykułów żywnościowych dla poszczególnych części określono w odrębnych formularzach cenowych, stanowiących załącznik do formularza oferty (załącznik Nr 1 SIWZ).
  a)Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w SIWZ, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b)Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c)Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d)Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e)Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz.10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f)Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g)Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h)Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i)Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j)Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k)Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l)Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m)Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n)Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  3.Miejscem dostawy będzie Klub Dziecięcy w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28 - 200 Staszów.
  4.Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 8. Utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności 2013/2014
  Zamawiający: Żłobek w Staszowie, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Żłobka w Staszowie. Zamówienie składa się z ośmiu, następujących części.
  .Część 1 - Przyprawy sypkie i różne produkty spożywcze
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 1 składa się dostarczanie przypraw sypkich i różnych produktów spożywczych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 1, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze; CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; CPV 15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne;
  CPV 15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce,
  Część 2 - Warzywa, owoce i produkty podobne, ziemniaki
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 2 składa się dostarczanie warzyw, owoców i produktów podobnych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 2, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15300000-1 Owoce, warzywa i produkty podobne; CPV 15310000-4 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
  Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Część 4 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 4 składa się dostarczanie jogurtów pozostałych przefermentowanych przetworów mlecznych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 4, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15551000-5 Jogurty i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne; CPV 15551300-8 Jogurt; CPV 15551310- 1 Jogurty bez dodatków substancji smakowych; CPV 15551320- 4 Jogurty z dodatkami substancji smakowych,
  Część 5 - Mleko i jego przetwory, jaja
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 5 składa się dostarczanie mleka przefermentowanych jego przetworów, jaj transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 5, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15542200-1 Ser miękki; CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie; CPV 15512000-0 śmietana,
  CPV15530000-2 Masło; CPV 15542000-9 Ser świeży; CPV 03142500-3 Jaja; CPV 15544000-3 Ser twardy; CPV 15545000-0 Pasty serowe do smarowania
  Część 6 - Mrożonki i ryby
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 6 składa się dostarczanie mrożonek i ryb transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 6, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15220000-6 Ryby mrożone, filety, pozostałe mięso ryb; CPV-03311000-2 Ryby; CPV 15331100-8 Warzywa świeże lub mrożone
  Część 7 - Mięso i jego przetwory
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 7 składa się dostarczanie mięsa i jego przetworów transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego, dla części Nr 7, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15110000-2 Mięso; CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; CPV 15131130-5 Wędliny
  Część 8 - Produkty żywieniowe dla dzieci
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 8składa się dostarczanie produktów żywieniowych dla dzieci transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 8, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15884000-8 Produkty dla niemowląt

  Uwaga:
  Ilość i asortyment artykułów żywnościowych dla poszczególnych części określono w odrębnych formularzach cenowych, stanowiących załącznik do formularza oferty (załącznik Nr 1 SIWZ).

  a) Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w SIWZ, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b) Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c) Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d) Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e) Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz.10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f) Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i) Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l) Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m) Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n) Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  3.Miejscem dostawy będzie Żłobek w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28 - 200 Staszów.
  4.Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 9. Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności 2013/2014
  Zamawiający: Klub Dziecięcy w Staszowie, Staszów
  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Klubu Dziecięcego w Staszowie. Zamówienie składa się z ośmiu, następujących części.
  Część 1 - Przyprawy sypkie i różne produkty spożywcze
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 1 składa się dostarczanie przypraw sypkich i różnych produktów spożywczych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 1, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze; CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; CPV 15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne;
  CPV 15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce,
  Część 2 - Warzywa, owoce i produkty podobne, ziemniaki
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 2 składa się dostarczanie warzyw, owoców i produktów podobnych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 2, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15300000-1 Owoce, warzywa i produkty podobne; CPV 15310000-4 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
  Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Część 4 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 4 składa się dostarczanie jogurtów pozostałych przefermentowanych przetworów mlecznych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 4, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15551000-5 Jogurty i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne; CPV 15551300-8 Jogurt; CPV 15551310- 1 Jogurty bez dodatków substancji smakowych; CPV 15551320- 4 Jogurty z dodatkami substancji smakowych,
  Część 5 - Mleko i jego przetwory, jaja
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 5 składa się dostarczanie mleka przefermentowanych jego przetworów, jaj transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 5, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15542200-1 Ser miękki; CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie; CPV 15512000-0 śmietana,
  CPV15530000-2 Masło; CPV 15542000-9 Ser świeży; CPV 03142500-3 Jaja; CPV 15544000-3 Ser twardy; CPV 15545000-0 Pasty serowe do smarowania
  Część 6 - Mrożonki i ryby
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 6 składa się dostarczanie mrożonek i ryb transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 6, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15220000-6 Ryby mrożone, filety, pozostałe mięso ryb; CPV-03311000-2 Ryby; CPV 15331100-8 Warzywa świeże lub mrożone
  Część 7 - Mięso i jego przetwory
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 7 składa się dostarczanie mięsa i jego przetworów transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego, dla części Nr 7, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15110000-2 Mięso; CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; CPV 15131130-5 Wędliny
  Część 8 - Produkty żywieniowe dla dzieci
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 8 składa się dostarczanie produktów żywieniowych dla dzieci transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 8, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15884000-8 Produkty dla niemowląt

  Uwaga:
  Ilość i asortyment artykułów żywnościowych dla poszczególnych części określono w odrębnych formularzach cenowych, stanowiących załącznik do formularza oferty (załącznik Nr 1 SIWZ).

  a)Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w SIWZ, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b)Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c)Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d)Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e)Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz.10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f)Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h)Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i)Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j)Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k)Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l)Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m)Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n)Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  3.Miejscem dostawy będzie Klub Dziecięcy w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28 - 200 Staszów.
  4.Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 10. Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności części 2,4.5
  Zamawiający: Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk", Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie, obejmująca następujący asortyment, podzielony na trzy części, określone poniżej:
  Część 2 - Warzywa, owoce i produkty podobne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 2 składa się dostarczanie warzyw, owoców produktów i podobnych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 2, stanowiącego załącznik do zaproszenia
  CPV 15300000-1 Warzywa, owoce i produkty podobne
  Część 4 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 4 składa się dostarczanie jogurtów produktów pozostałych przefermentowanych przetworów mlecznych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 4, stanowiącego załącznik do zaproszenia
  CPV 15551000-5 Jogurty i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne,
  CPV 15551300-8 Jogurt, CPV 15551310- 1 Jogurty bez dodatków substancji smakowych
  CPV 15551320- 4 Jogurty z dodatkami substancji smakowych,
  Część 5 - Mleko i jego przetwory, jaja
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 5 składa się dostarczanie mleka przefermentowanych jego przetworów, jaj transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 5, stanowiącego załącznik do zaproszenia
  CPV 15542200-1 Ser miękki, CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie, CPV 15512000-0 Śmietana, CPV15530000-2 Masło, CPV 15542000-9 Ser świeży, CPV 03142500-3 jaja, CPV 15544000-3 Ser twardy,
  a) Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b) Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c) Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d) Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e) Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz. 10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f) Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i) Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l) Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m) Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n) Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  Miejscem dostawy będzie Klub Dziecięcy Wesoły Pajacyk w Staszowie, ul.Jana Pawła II 17A,
  28 - 200 Staszów.
  Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 11. Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności
  Zamawiający: Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk", Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie. Zamówienie składa się z trzech, następujących części
  Część 1 - Przyprawy sypkie i różne produkty spożywcze
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 1 składa się dostarczanie przypraw sypkich i
  różnych produktów spożywczych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i
  asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 1, stanowiącego załącznik do
  formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze, CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna ,skrobi
  i produktów skrobiowych , CPV 15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne,
  CPV 15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce,
  Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa produktów
  świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
  - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego
  załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15810000-9 Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Część 7 - Mięso i jego przetwory
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 7 składa się dostarczanie mięsa i jego
  przetworów transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza
  asortymentowo - cenowego, dla części Nr 7, stanowiącego załącznik do formularza oferty
  (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15110000-2 Mięso, CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, CPV 15131130-5 Wędliny
 12. Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności
  Zamawiający: Klub Dziecięcy w Staszowie, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Klubu Dziecięcego w Staszowie. Zamówienie składa się z dziewięciu, następujących części.
  1. Część 1 - Przyprawy sypkie i różne produkty spożywcze
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 1 składa się dostarczanie przypraw sypkich i różnych produktów spożywczych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 1, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze, CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna ,skrobi i produktów skrobiowych , CPV 15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne,CPV 15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce,
  2. Część 2 - Warzywa, owoce i produkty podobne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 2 składa się dostarczanie warzyw, owoców produktów i podobnych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 2, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15300000-1 Warzywa, owoce i produkty podobne
  3. Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa produktów świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15810000-9 Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  4. Część 4 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 4 składa się dostarczanie jogurtów produktów pozostałych przefermentowanych przetworów mlecznych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 4, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15551000-5 Jogurty i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne, CPV 15551300-8 Jogurt, CPV 15551310- 1 Jogurty bez dodatków substancji smakowych CPV 15551320- 4 Jogurty z dodatkami substancji smakowych,
  5. Część 5 - Mleko i jego przetwory, jaja
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 5 składa się dostarczanie mleka przefermentowanych jego przetworów, jaj transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 5, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15542200-1 Ser miękki, CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie, CPV 15512000-0,CPV15530000-2 Masło, CPV 15542000-9 Ser świeży, CPV 03142500-3 jaja,
  CPV 15544000-3 Ser twardy, CPV 15545000-0 Pasty serowe do smarowania
  6. Część 6 - Mrożonki i ryby
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 6 składa się dostarczanie mrożonek i ryb transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 6, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15220000-6 Ryby mrożone, filety, pozostałe mięso ryb, CPV-03311000-2 Ryby, CPV 15331100-8 Warzywa świeże lub mrożone
  7. Część 7 - Mięso i jego przetwory
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 7 składa się dostarczanie mięsa i jego przetworów transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego, dla części Nr 7, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15110000-2 Mięso, CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, CPV 15131130-5 Wędliny
  8. Część 8 - Ziemniaki
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 8 składa się dostarczanie ziemniaków transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 8, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15310000-4 Ziemniaki
  9. Część 9 - Produkty żywieniowe dla dzieci
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 9 składa się dostarczanie produktów żywieniowych dla dzieci transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 9, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15884000-8 Produkty dla niemowląt.
  Uwaga:
  Ilość i asortyment artykułów żywnościowych dla poszczególnych części określono w odrębnych formularzach cenowych, stanowiących załącznik do formularza oferty (załącznik Nr 1 SIWZ).

  a) Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w SIWZ, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b) Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c) Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d) Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e) Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz. 10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f) Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i) Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l) Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m) Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n) Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  Miejscem dostawy będzie Klub Dziecięcy w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28 - 200 Staszów.
  Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ
 13. Utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia
  Zamawiający: Żłobek w Staszowie, Staszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla Żłobka w Staszowie. Zamówienie składa się z dziewięciu, następujących części.
  1. Część 1 - Przyprawy sypkie i różne produkty spożywcze
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 1 składa się dostarczanie przypraw sypkich i różnych produktów spożywczych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 1, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze, CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna ,skrobi i produktów skrobiowych , CPV 15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne,CPV 15410000-5 Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce,
  2. Część 2 - Warzywa, owoce i produkty podobne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 2 składa się dostarczanie warzyw, owoców produktów i podobnych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 2, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15300000-1 Warzywa, owoce i produkty podobne
  3. Część 3 - Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 3 składa się dostarczanie pieczywa produktów świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 3, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15810000-9 Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  4. Część 4 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 4 składa się dostarczanie jogurtów produktów pozostałych przefermentowanych przetworów mlecznych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 4, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15551000-5 Jogurty i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne, CPV 15551300-8 Jogurt, CPV 15551310- 1 Jogurty bez dodatków substancji smakowych CPV 15551320- 4 Jogurty z dodatkami substancji smakowych,
  5. Część 5 - Mleko i jego przetwory, jaja
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 5 składa się dostarczanie mleka przefermentowanych jego przetworów, jaj transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 5, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15542200-1 Ser miękki, CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie, CPV 15512000-0,CPV15530000-2 Masło, CPV 15542000-9 Ser świeży, CPV 03142500-3 jaja,
  CPV 15544000-3 Ser twardy, CPV 15545000-0 Pasty serowe do smarowania
  6. Część 6 - Mrożonki i ryby
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 6 składa się dostarczanie mrożonek i ryb transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 6, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15220000-6 Ryby mrożone, filety, pozostałe mięso ryb, CPV-03311000-2 Ryby, CPV 15331100-8 Warzywa świeże lub mrożone
  7. Część 7 - Mięso i jego przetwory
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 7 składa się dostarczanie mięsa i jego przetworów transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego, dla części Nr 7, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15110000-2 Mięso, CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, CPV 15131130-5 Wędliny
  8. Część 8 - Ziemniaki
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 8 składa się dostarczanie ziemniaków transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 8, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ)
  CPV 15310000-4 Ziemniaki
  9. Część 9 - Produkty żywieniowe dla dzieci
  Na przedmiot zamówienia objęty częścią Nr 9 składa się dostarczanie produktów żywieniowych dla dzieci transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - ilość i asortyment wg formularza asortymentowo - cenowego dla części Nr 9, stanowiącego załącznik do formularza oferty (w załączeniu do SIWZ) CPV 15884000-8 Produkty dla niemowląt.
  Uwaga:
  Ilość i asortyment artykułów żywnościowych dla poszczególnych części określono w odrębnych formularzach cenowych, stanowiących załącznik do formularza oferty (załącznik Nr 1 SIWZ).

  a) Ilości poszczególnych artykułów, objęte przedmiotową dostawą wskazane w SIWZ, odrębnie dla każdej z części mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu z tym że ogólna wartość przedmiotu zamówienia dla danej części nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy.
  b) Gwarantuje się w trakcie trwania umowy zakup min.75% ilości poszczególnych artykułów, wskazanych we właściwym dla danej części formularzu asortymentowo - cenowym.
  c) Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
  d) Nazwy własne podane w formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.
  e) Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż w kolejnym dniu roboczym do godz. 9:00, na podstawie bieżących zamówień składanych do godz. 10 telefoniczne lub pisemnie (faksem) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, wskazaną przy podpisaniu umowy, transportem i na koszt Wykonawcy.
  f) Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiednio dla danego produktu termin przydatności do spożycia.
  g) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
  h) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) dotyczy to głównie:
  - świadectwa jakości przy dostawach mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, ryb,
  - dostawy jaj - aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli.
  i) Dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
  j) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  k) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym stosownymi normami
  l) Dostarczone produkty winny być dostarczone w opakowaniach, z aktualną datą ważności, nie posiadających oznak uszkodzenia.
  m) Wykonawca powiadamia pisemnie zamawiającego o wycofaniu produktu ze sprzedaży przez producenta. Wykonawca może zaproponować zamiennik wycofanego produktu o tożsamej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej.
  n) Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach zimowych i wakacyjnych oraz przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć - zamówienia nie będą zgłaszane lub będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
  3.Miejscem dostawy będzie Żłobek w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28 - 200 Staszów.
  4.Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi
  przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 14. Usługa przeprowadzenia działań informacyjno - promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 podczas eventu Leśna Apteka - otwarcie Galerii Kamedulskiej i ogrodów klasztornych w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w dniu 1 października 2011 roku
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podczas eventu Leśna Apteka - otwarcie Galerii Kamedulskiej i ogrodów klasztornych w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w dniu 1 października 2011 roku. W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.: 1.Zapewnienie Zamawiającemu miejsca na wystawienie stoiska promującego RPOWŚ; 2.Zapewnienie Zamawiającemu niezbędnego wyposażenia do ekspozycji materiałów promocyjnych RPOWŚ, 3.Zapewnienie transportu, 4. Zapewnienie dostępu energii elektrycznej
  do stoiska; 5.Zapewnienie ekspozycji 3 banerów; 6. Zapewnienie miejsca przy scenie na balon promocyjny RPOWŚ, 7.Umieszczenie na stronie internetowej www.pustelnia.com.pl informacji o promocji RPOWŚ podczas eventu; 8.Zapewnienie informacji o RPOWŚ w trakcie eventu Lesna Apteka, 9.Umożliwienie monitorowania działań podejmowanych przez Wykonawcę, 10. Umieszczenie na materiałach promujących event Lesna Apteka niezbędnych elementów promocyjnych; 11. Przygotowanie, zrealizowanie i wyemitowanie gazetki okolicznościowej, 12. Wykonawca przygotuje i zrealizuje konkurs plastyczny, 15. Zapewnienie nagród w konkursie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1
  do SIWZ
 15. PRODUKTY SUCHE I DROBNICA.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Staszów
  1.Przedmiotem zamówienia są dostawy PRODUKTÓW SUCHYCH I DROBNICY wyszczególnionych w załączniku numer 1 do SIWZ.
  2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Inne osoby dla Woźniak Maria (124 osoby):