Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Mieczysław

w KRS

Mieczysław Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysław
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Witoszów Dolny (Dolnośląskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bury Józef, Cisoń Tadeusz, Dudek Jan Mieczysław, Franeczek Józef, Gawron Zbigniew, Gniecka Maria, Grzechynia Stanisław, Kachnic Józef, Kafka Wacław, Kiełbasa Jan, Korta Kazimierz, Kołodziejczyk Antoni, Majcherczyk Piotr, Pytko Bartłomiej, Raczy Kowska Maria, Radzik Władysław, Sobol Jerzy Ryszard, Wolak Józef, Zielony Franciszek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Gogołowie, Gogołów − KRS 0000068565
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Witoszowie, Witoszów Dolny − KRS 0000079507
 3. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Witoszowie, Witoszów Dolny − KRS 0000197539

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Świdnica ., Świdnica − KRS 0000172478

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Zadanie 1: Świadczenie usług transportowych - samochodem samowyładowczym o tonażu 10-15 ton Zadanie 2: Świadczenie usług koparko-ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 1m3
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  ZADANIE NR 1
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych samochodem samowyładowczym o tonażu 10-15 ton w roku 2014 r. w ilości szacunkowej 25.000 km.
  ZADANIE NR 2
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko-ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 1m3 w roku 2014 r. w ilości szacunkowej 700 godzin.
  Usługi będą świadczone na terenie Gminy Świdnica w większości związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegających na transporcie materiałów budowlanych (np. tłucznia, żużla itd.).
  Usługi będą zlecane każdorazowo w miarę potrzeb Zamawiającego.
  W/w ilości są ilościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu w każdej z części
  w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 2. Świadczenie usług transportowych samochodem samowyładowczym o tonażu 10-15 ton, świadczenie usług koparko-ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 1m3, świadczenie usług transportowych - ciągnikiem z 1 przyczepą o ładowności ponad 6 ton.
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  Określenie przedmiotu zamówienia:
  a) świadczenie usług transportowych - samochodem samowyładowczym o tonażu 10-15 ton w ilości nieprzekraczającej 851 km,
  b) świadczenie usług koparko-ładowarką kołową o pojemności łyzki min. 1m3 w ilości nieprzekraczającej 159 h pracy sprzętu,
  c) świadczenie usług transportowych - ciągnikiem z 1 przyczepą o ładowności ponad 6 ton w ilości nieprzekraczającej 188 h pracy sprzętu
 3. Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków należących do Gminy Świdnica
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wozem asenizacyjnym tj. wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych należących do gminy Świdnica do oczyszczalni ścieków w Świdnicy w latach 2014-2015 - w szacowanej ilości 5000 m3.
 4. Zadanie 1: Świadczenie usług transportowych - samochodem samowyładowczym o tonażu 10-15 ton Zadanie 2: Świadczenie usług koparko-ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 1m3 Zadanie 3: Świadczenie usług transportowych - ciągnikiem z 1 przyczepą o ładowności ponad 6 ton
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  ZADANIE NR 1
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych samochodem samowyładowczym o tonażu 10-15 ton w roku 2013 r. w ilości szacunkowej 20.000 km.

  ZADANIE NR 2
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko-ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 1m3 w roku 2013 r. w ilości szacunkowej 600 godzin.

  ZADANIE NR 3
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ciągnikiem z 1 przyczepą o ładowności ponad 6 ton w 2013 r. w ilości szacunkowej 350 godzin .
 5. Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków należących do Gminy Świdnica
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wozem asenizacyjnym tj. wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych należących do gminy Świdnica do oczyszczalni ścieków w Świdnicy w latach 2012-2013 - w szacowanej ilości 6400m3 . Wykaz budynków przewidzianych do obsługi stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
 6. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 i 2012/2013 na terenie gminy Świdnica z podziałem na zadania
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  Zamawiający poszukiwał jednego Wykonawcę na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011 polegające na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli, odśnieżanie dróg przy pomocy pługa odśnieżającego, na następujących drogach gminnych zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym: DLA ZADANIA NR 1: 1. Lutomia Dolna - Stachowiczki. 2. Lutomia Mała od drogi powiatowej, przez wieś. 3. Lutomia Górna od końca drogi powiatowej. 4. Opoczka - Makowice. 5. Jakubów, od drogi powiatowej do wsi. 6. Stachowice, od drogi powiatowej, we wsi. 7. Lubachów, od drogi powiatowej do pętli autobusowej. 8. inne drogi gminne zgłaszane przez Gminę wg potrzeb. Przedmiot zamówienia realizowany będzie niżej wymienionym sprzętem w następujących ilościach: a) piaskarka - 770 motogodzin b) pług - 240 motogodzin c) pługopiaskarka - 60 motogodzin d) sprzęt ciężki (np. fadroma) - 550 motogodzin DLA ZADANIA NR 2: 1. Zawiszów 2. Sulisławice 3. Panków 4. Pszenno 5. Miłochów 6. Komorów 7. Witoszów 8. Grodziszcze 9. Boleścin 10. inne drogi gminne zgłaszane przez Gminę wg potrzeb Przedmiot zamówienia realizowany będzie niżej wymienionym sprzętem w następujących ilościach: a) piaskarka - 460 motogodzin b) pług - 380 motogodzin c) pługopiaskarka - 210 motogodzin d) sprzęt ciężki (np. fadroma) - 290 motogodzin Drogi gminne wymienione w pkt 1-7 dla zadania nr 1 i w pkt 1-9 dla zadania nr 2 odśnieżane będą w standardzie odśnieżania IV, natomiast drogi inne, o których mowa w pkt 8 dla zadania nr 1 i w pkt 10 dla zadania nr 2 w standardzie V. Standardy odśnieżania dróg opisane zostały w załączniku nr 1 do projektu umowy, która została zawarta z wybranym Wykonawcą
 7. ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYWOZIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH WOZEM ASENIZACYJNYM Z BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY ŚWIDNICA
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wozem asenizacyjnym tj. wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych należących do gminy Świdnica do oczyszczalni ścieków w Świdnicy w latach 2010-2011. Wykaz budynków przewidzianych do obsługi stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W ofercie należy podać cenę brutto za wywóz 1 m³ ścieków wraz z kosztami zrzutu
 8. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011 na terenie Gminy Świdnica z podziałem na zadania
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011 polegające na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli, odśnieżanie dróg przy pomocy pługa odśnieżającego, na następujących drogach gminnych zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym: DLA ZADANIA NR 1: 1. Lutomia Dolna - Stachowiczki. 2. Lutomia Mała od drogi powiatowej, przez wieś. 3. Lutomia Górna od końca drogi powiatowej. 4. Opoczka - Makowice. 5. Jakubów, od drogi powiatowej do wsi. 6. Stachowice, od drogi powiatowej, we wsi. 7. Lubachów, od drogi powiatowej do pętli autobusowej. 8. inne drogi gminne zgłaszane przez Gminę wg. potrzeb. DLA ZADANIA NR 2: 1. Zawiszów 2. Sulisławice 3. Panków 4. Pszenno 5. Miłochów 6. Komorów 7. Witoszów 8. Grodziszcze 9. Boleścin 10. inne drogi gminne zgłaszane przez Gminę wg. potrzeb Drogi gminne wymienione w pkt 1-7 dla zadania nr 1 i w pkt 1-9 dla zadania nr 2 odśnieżane będą w standardzie odśnieżania IV, natomiast drogi inne, o których mowa w pkt 8 dla zadania nr 1 i w pkt 10 dla zadania nr 2 w standardzie V. Standardy odśnieżania dróg opisane zostały w załączniku nr 3 do SIWZ