Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Radosław Michał

w KRS

Radosław Michał Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Radosław
Drugie imię:Michał
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Gorzów Wielkopolski (Lubuskie), Międzyrzecz (Lubuskie), Poznań (Wielkopolskie), Skoki (Lubuskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Byczyk Barbara, Dratwińska Kinga Helena, Jastrzębska Emilia, Młyńczak Paruzel Magdalena Beata, Nowak Anna Agata, Paruzel Tomasz Tadeusz, Paul Beata Anna, Struglińska Małgorzata, Szwed Tomasz Maciej, Węglarek Radosław Jakub
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Czesław Kazimierz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Giera Stefan, Górna Elżbieta, Grabowski Rafał, Kędzior Irena, Kielar Ryszard, Matysiak Józef, Mikołajczak Przemysław, Woźniak Czesław, Woźniak Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łabęcki Serwilian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chorążewicz Ewa, Drescher Edyta Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zagrywyj Regina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminny Szkolny Związek Sportowy W Trzcielu, Trzciel − KRS 0000232256
 2. Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania, Poznań − KRS 0000447606
 3. Polskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego Credo, Poznań − KRS 0000165639
 4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Ziemi Międzyrzeckiej, Międzyrzecz − KRS 0000061458
 5. Poznańskie Stowarzyszenie Turystyczne Trawers, Poznań − KRS 0000078624
 6. Pve Projekt Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000574431
 7. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Lubuski Region Turystyczny, Międzyrzecz − KRS 0000679941
 8. Stowarzyszenie Niemców Nowej Marchii, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000157631
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły W Bogdańcu, Bogdaniec − KRS 0000212714
 10. Szlakamipopolsce.pl - Fundacja Rozwoju Turystyki Aktywnej, Skoki − KRS 0000422575
 11. Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie, Trzciel − KRS 0000378319
 12. Want 7 Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000735583
 13. Warthe Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000165742

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. G.drescher Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000459169
 2. Gama-druk Sp. Z O.O., Gorzów Wlkp. − KRS 0000267861

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Dostawa sprzętu gospodarczego (tablice i tabliczki informacyjne; znaki bhp i ppoż; znaki trójstronne; sprzęt gospodarczy - materiały różne)..
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, Wędrzyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego do JW 5701 w m. Wędrzyn: Część I tablice i tabliczki informacyjne, Część II znaki bhp i ppoż., Część III znaki trójstronne, Część IV sprzęt gospodarczy - materiały różne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli SWZ str. 5-14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. W zakresie części II Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tabliczki i znaki bhp i ppoż. oraz inne nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane spełniające wymagania PN-N-01256-4:1997, PN-92/N-01256/01, PN-92/-N01256/02, PN-93/N-01256/03 oraz PN-88/E-08501. Wszystkie znaki ewakuacyjne, ppoż. i elektryczne muszą posiadać również świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).
 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż witaczy
  Zamawiający: Gmina Słubice, Słubice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż witaczy, tj. konstrukcji z napisem powitalnym na terenie Słubic i Frankfurtu nad Odrą w ilościach:
  a)Słubice: 3 sztuki
  b)Frankfurt nad Odrą: 5 sztuk
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy wraz załącznikiem).
 3. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch szlaków kajakowych w Gminie Pszczew
  Zamawiający: Gmina Pszczew, Pszczew
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie koncepcji (w 3 wariantach), dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji w imieniu Zamawiającego, w tym decyzji wodno-prawnych i pozwoleń na Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę dwóch szlaków kajakowych w Gminie Pszczew w tym budowę szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej, km 2+000 - 2+675 (długość ok. 675 mb) pomiędzy jeziorami Chłop i Wędromierz oraz budowę szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej, km 4+175 - 4+917 (długość ok. 742 mb) pomiędzy jeziorami Wędromierz i Rybojadło i dalej do rzeki Obry. 2) W ramach zamówienia wykonawca wykona: a) koncepcje w 3 wariantach po 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej dla każdego z opracowań PDF b) projekt budowlany i wykonawczy /po 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, c) przedmiar robót 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, d) kosztorys inwestorski 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, e) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, f) informacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o ile zajdzie konieczność jej wykonania / 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, g) dokumentacja geologiczna gruntowo - wodna o ile zajdzie konieczność jej wykonania / 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/. W rozwiązaniach projektowych winny być wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych. h) Uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, aktualnych map do celów projektowych, niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji i udzielającej pozwolenia na budowę. i) Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę na rzecz i w imieniu Zamawiającego, 4) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ

Inne osoby dla Woźniak Radosław Michał (81 osób):