Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Tadeusz

w KRS

Tadeusz Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1928 r., wiek 90 lat
Miejscowości:Babiak (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabowski Piotr Paweł, Jankiewicz Alina Maria, Jaroniewski Zenon, Jędrasiak Roman, Kasiorek Ryszard, Lewandowska Agnieszka, Małobłocki Wiesław, Rosiak Mieczysława, Sarniak Zygmunt, Świątczak Jan, Szafrański Roman Stefan, Wiśniewski Władysław, Witkowska Jadwiga Kazimiera

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nawrocki Roman Bronisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ślesinie, Ślesin − KRS 0000105830
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Babiak − KRS 0000044651
 3. Hurtowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Konin − KRS 0000049236

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. ZAKUP ok. 20.000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO
  Zamawiający: Gmina Babiak, Babiak
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczny zakup ok. 20.000 oleju napędowego z tankowaniem do samochodów osobowych, pożarniczych, pojazdów komunalnych i autobusu szkolnego w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 221 poz. 1441). Ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Określona ilość paliwa jest średnią ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Procedura wydawania paliwa będzie przebiegała następująco: Warunkiem wydawania paliwa dla pojazdów Zamawiającego jest dostarczenie aktualnego wykazu posiadanych pojazdów, obejmującego markę, nr rejestracyjny. Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej tylko do zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do pełnego zbiornika i uniemożliwi tankowanie do kanistrów i innych pojemników - za wyjątkiem sprzętu określonego przez Zamawiającego. Odstępstwo od powyższego możliwe będzie w przypadku ustnej dyspozycji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy - tankowania do kanistra dla pojazdów . Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. Dostawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 7.00. W nagłych przypadkach (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany niezwłocznie, poza kolejnością (w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji). Wystawianie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za faktycznie zakupione paliwo i ewentualne materiały eksploatacyjne do pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie za każdy tydzień, w którym nastąpiło tankowanie. Do każdej z faktur Dostawca dołączy nw. informacje: - data zakupu, - rodzaj pobranego paliwa, - ilość pobranego paliwa, - nr rejestracyjny (nazwę urządzenia) pojazdu i nazwisko upoważnionego do podpisywania dokumentu z tankowania oraz jego podpis, - dzienna cena pobieranego paliwa brutto na dystrybutorze potwierdzona przez osobę upoważnioną do podpisywania/nazwisko kierowcy dokumentu z tankowania. Wykaz osób upoważnionych do tankowania/kierowców będzie stanowić załącznik do umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw

Inne osoby dla Woźniak Tadeusz (54 osoby):