Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Zofia Maria

w KRS

Zofia Maria Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Lesznowola (Mazowieckie), Piaseczno (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrówka Zbigniew, Folleher Agnieszka, Gajowska Serafin Danuta Stanisława, Glinka Jerzy, Gurtowska Urszula, Janiszewski Arkadiusz, Kaczorowska Helena, Kamińska Wiesława Ewa, Karpińska Ewa Barbara, Korczak Zofia Danuta, Korczak Maciak Sylwia Anna, Krasowska Iwona Danuta, Kuraś Iwona Anna, Kwaśny Andrzej, Mużecki Zbigniew, Rosłon Edyta Teresa, Wis Mariusz Janusz, Żakowiecka Beata Elżbieta, Zaprzalska Dorota

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Artur
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białkowska Barbara, Blicharz Barbara, Chmielewska Barbara, Gajowska Serafin Danuta, Górniak Irena, Ignacak Janina, Jankowska Zofia, Korczak Zofia, Królikowska Krystyna, Miazga Barbara, Pieniążkiewicz Krystyna, Przepiórka Wanda, Przepiórkowska Barbara, Przeździecka Jadwiga, Pszczólińska Stanisława, Reszka Teresa, Smielewicz Alina, Trzepałka Halina, Wierzbicka Barbara, Wiktorzak Anna, Witkowska Teresa, Ławniczak Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej W Łowiczu, Łowicz − KRS 0000040238
 2. Blanka Sp. Z O.O., Janczewice − KRS 0000054535
 3. Enbud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000169569
 4. Energooszczędne Domy Drewniane Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000627384
 5. Fundacja Studio (s)praw Kobiet, Piaseczno − KRS 0000398329
 6. Mazowieckie Stowarzyszenie Kobiet, Warszawa − KRS 0000139285
 7. Sophie Group Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000575820
 8. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Wspólnota Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000039345
 9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola, Stara Iwiczna − KRS 0000052673
 10. Stowarzyszenie Dom Ludowy, Piaseczno − KRS 0000187894
 11. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej, Piaseczno − KRS 0000236680
 12. Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet, Warszawa − KRS 0000151428
 13. Stowarzyszenie Normalne Państwo, Warszawa − KRS 0000246918
 14. Syberyjska Spółka Drzewna Ros-pol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000351714
 15. Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego - Alert, Warszawa − KRS 0000115474
 16. Zoko Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000591103

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Acura Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000490905
 2. Bank Częstochowa S.A., Częstochowa − KRS 0000039978
 3. Bank Spółdzielczy W Lesznowoli, Lesznowola − KRS 0000044434
 4. Bank Spółdzielczy W Nadarzynie, Nadarzyn − KRS 0000088670
 5. Fabryka Łączników Radom S.A. Likwidacyjnej, Siedlce − KRS 0000072514
 6. Filmraj Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000131050
 7. Irsan Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000158478
 8. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego W Piasecznie, Piaseczno − KRS 0000044277
 9. Polskie Kruszywa Naturalne Kujawiak Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000493274
 10. Raiffeisen Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000014540
 11. Sale Support Sp. Z O.O., Wrześni − KRS 0000492562
 12. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Września − KRS 0000072658
 13. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Im. Św. Jana Z Kęt, Rumia − KRS 0000025540
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Sztuka-nałęczowska, Warszawa − KRS 0000122197
 15. Unima S.A., Komorniki − KRS 0000020950

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1)Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
  a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Urzędu Gminy Lesznowola - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Gminy, wymienionych w Pakiecie Informacyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
  b) otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Lesznowola i innych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków wyodrębnionych.
  c) otwieranie i prowadzenie rachunków walutowych,
  d) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym także typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koncie każdego dnia z salda rachunku bieżącego Urzędu Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).
  e) miesięczną kapitalizację odsetek naliczanych przez bank.
  f) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia roboczego miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie co miesiąc, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania i współczynnika określonego w złożonej przez Bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania dodatkowymi kosztami. W wypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.
  g) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej.
  h) przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  i) dokonywanie wypłat gotówkowych.
  j) drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi lub ich kopiami.
  k) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
  l) zapewnienie na własny koszt ochrony i transportu gotówki - kwot powyżej
  20 000 zł tzn:
  - dostarczanie wypłat z Banku do Urzędu Gminy oraz do jednostek organizacyjnych,
  - odbieranie wpłat z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
  2) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
  a) instalacja systemu;
  b) obsługa systemu;
  c) przeszkolenie wskazanych pracowników.
  3) Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Lesznowola. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym będzie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 10 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.
  4) Pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
  Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Lesznowola, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy). Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Lesznowola oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku.
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1) Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
  a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Urzędu Gminy Lesznowola i innych jednostek organizacyjnych Gminy.
  b) otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Lesznowola i innych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych.
  c) otwieranie i prowadzenie rachunków walutowych,
  d) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym także typu overnight.
  e) miesięczną kapitalizację odsetek naliczanych przez bank.
  f) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia roboczego miesiąca.
  g) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej.
  h) przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  i) dokonywanie wypłat gotówkowych.
  j) drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi lub ich kopiami.
  k) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
  l) zapewnienie na własny koszt ochrony i transportu gotówki - kwot powyżej
  30 000 zł tzn:
  - dostarczanie wypłat z Banku do Urzędu Gminy oraz do jednostek organizacyjnych,
  - odbieranie wpłat z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
  2) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
  a) instalacja systemu;
  b) obsługa systemu;
  c) przeszkolenie wskazanych pracowników.
  3) Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Lesznowola.
  4) Pozostałe usługi bankowe takie jak: wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.

Inne osoby dla Woźniak Zofia Maria (153 osoby):