Kogo reprezentuje osoba

Wrobiński Andrzej Edward

w KRS

Andrzej Edward Wrobiński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Edward
Nazwisko:Wrobiński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ratajczak Renata Maria, Ratajczak Ryszard, Wójcik Rafał Stanisław, Łapawa Eugeniusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ratajczak Renata Maria, Ratajczak Ryszard, Wójcik Rafał Stanisław, Łapawa Eugeniusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hollywood S.A., Sierpc − KRS 0000438549
 2. Hollywood Textile Service Sp. Z O.O., Sierpc − KRS 0000445421
 3. Hts Ama Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000506490
 4. Hts Baltica Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000217049
 5. Hts Baxter Sp. Z O.O., Tykocin − KRS 0000555893
 6. Hts Medij Sp. Z O.O., Pępowo − KRS 0000467961
 7. Pralnia Hevelius Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000330314
 8. Stowarzyszenie Pralników Polskich, Warszawa − KRS 0000084264
 9. Zakład Usług Gastronomiczno-socjalnych Elgast Sp. Z O.O., Brzezie K/opola − KRS 0000235827
 10. Związek Pracodawców Przemysłu Pralniczego, Sierpc − KRS 0000731253

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 4 Op Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000330266
 2. Arges Sp. Z O.O., Gostyń − KRS 0000153741
 3. Dgp Laundry Partner Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000412434
 4. Poltextil Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000414207
 5. Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-zec Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000055191

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Usługi pralnicze z pełnym wykończeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
  Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze z pełnym wykończeniem obejmujące wypranie, wybielenie, wyprasowanie, wymaglowanie, szczelne zapakowanie bielizny szpitalnej białej i kolorowej, płaskiej i fasonowej, bielizny operacyjnej płaskiej i fasonowej, odzieży medycznej personelu, powleczeń na materace „LYLASTIC” (prod. Medilab Białystok), zasłon lnianych, koców, poduszek.
  Zamawiający wymaga aby dostarczona przez Wykonawcę odzież medyczna personelu była składana w kostkę (nie może wisieć na wieszakach).

  Informacja o asortymencie i ilościach została określona w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
  Transport przedmiotu zamówienia ma się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach wskazanych
  w załączniku cenowym oraz na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 2. Świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ w Obornikach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
  1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ w Obornikach przez okres 24 miesięcy.
  2) W zakres wykonywanej usługi wchodzą:
  a) pranie bielizny, odkażanie, wybielanie, prasowanie, maglowanie bielizny: oddziałowej, operacyjnej, noworodkowej i dziecięcej (białej, zielonej i kolorowej) z wyjątkiem odzieży ochronnej personelu wymagane jest prasowanie oraz innego asortymentu takiego jak: koce, poduszki, zasłony, materace, odzież ochronna i robocza, mopy, wertikale, ścierki, itd.
  b) wykonywanie usług szwalniczych (naprawy rzeczy porwanych, odprutych kieszeni, uzupełnienie oderwanych guzików itd.),
  c) odbiór brudnej bielizny z siedziby Zamawiającego codziennie w dni robocze oraz w razie potrzeby w soboty - wzór formularza stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,
  d) przywóz czystej bielizny do siedziby Zamawiającego jw.
  e) Zamawiający określa przedmiot zamówienia w kg w całym okresie obowiązywania umowy w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy,
  f) Zamawiający na podstawie wykonania w roku 2016 podaje średnie ilości bielizny do prania: dziennie - ok.154 24 kg; miesięcznie - ok. 4 627,19 kg; rocznie - ok. 55 526,29 kg. Wyżej wymienione ilości są wielkościami szacunkowymi i są zależne od ilości pacjentów.
  g) Proces prania winien być zgodny z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  h) Wykonawca brudną bieliznę podda dezynfekcji, środki używane do dezynfekcji i prania mają spełniać wymogi zgodnie zobowiązującym prawem w tym zakresie (ustawa o produktach biobójczych i inne) oraz posiadać opinię PZH,
  i)Bieliznę znacznie zanieczyszczoną krwią należy poddać wstępnej dezynfekcji,
  j) Stosowane środki do prania asortymentu bielizny noworodkowo- dziecięcej powinny być zgodne z obowiązującym prawem w tym zakresie(referencjami np. Instytutu Matki i Dziecka),
  k) Wykluczamy wykorzystywanie w technologii prania podchlorynu sodu,
  l) Wykonawca dostarcza czystą bieliznę do Zamawiającego w opakowaniach, które winny chronić ją przed zabrudzeniem (opakowana bielizna jest zabezpieczona drugim opakowaniem ochronnym – wykonanym z materiału tzw. pokrowiec,
  ł) Zamawiający zapewnia worki foliowe do brudnej bielizny.
  3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania i kontrolowania bielizny pod względem epidemiologicznym oraz jakości; osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego jest - pielęgniarka epidemiologiczna. W przypadku zniszczenia (uszkodzenia, którego nie można usunąć w sposób niewidoczny) Wykonawca dostarcza nowy komplet reklamowanej bielizny.
  4) Dystrybucja bielizny czystej odbywa się wejściem z budynku łącznika i korytarzem
  przewożona do magazynu. W tym celu wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odpowiedni środek transportu (wózek do przewożenia bielizny).
  5) Odbiór bielizny brudnej odbywa się wejściem do zaplecza technicznego (wejście od szczytu budynku głównego do przyziemia).
  6) Wykonawca obowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego w zakresie środków transportu oraz transportu czystej i brudnej bielizny.
 3. Usługi pralnicze z pełnym wykończeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze z pełnym wykończeniem obejmujące wypranie, wybielenie, wyprasowanie, wymaglowanie, szczelne zapakowanie bielizny szpitalnej białej
  i kolorowej, płaskiej i fasonowej, bielizny operacyjnej płaskiej i fasonowej, odzieży medycznej personelu, powleczeń na materace LYLASTIC (prod. Medilab Białystok), zasłon lnianych, koców, poduszek.

  2. Zamawiający wymaga aby dostarczona przez Wykonawcę odzież medyczna personelu była składana w kostkę (nie może wisieć na wieszakach).

  3. Informacja o asortymencie i ilościach została określona w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.


  4. Transport przedmiotu zamówienia ma się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach wskazanych
  w załączniku cenowym oraz na zasadach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 4. Wykonanie usług pralniczych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  Wykonywanie usług pralniczych jest niezbędne w celu podtrzymania działalności Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zamówienie uzupełniające w wysokości do 20 % było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (sygnatura Zamawiającego SZW/SZP/46/2012) informacja w tym zakresie została zamieszczona w ogłoszeniu nr 2012/S 121-199776 z dnia 27.06.2012 r. udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dotychczasowemu Wykonawcy jest zasadne ze względów organizacyjnych i ekonomicznych.Przedmiotem negocjacji była cena oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w dotychczasowej umowie.
 5. Usługi pralnicze z pełnym wykończeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze z pełnym wykończeniem obejmujące wypranie, wybielenie, wyprasowanie, wymaglowanie, szczelne zapakowanie bielizny szpitalnej białej
  i kolorowej, płaskiej i fasonowej, bielizny operacyjnej płaskiej i fasonowej, odzieży medycznej personelu, powleczeń na materace LYLASTIC (prod. Medilab Białystok), zasłon lnianych, koców, poduszek.

  2. Zamawiający wymaga aby dostarczona przez Wykonawcę odzież medyczna personelu była składana w kostkę (nie może wisieć na wieszakach).

  3. Informacja o asortymencie i ilościach została określona w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.


  4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Inne osoby dla Wrobiński (2 osoby):