Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Bogusław

w KRS

Bogusław Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusław
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1936 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Łosice (Mazowieckie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczuk Stanisław Antoni, Błoński Adam Wiesław, Celińska Hanna Składanie, Chraniuk Waldemar Franciszek, Chwedoruk Jednoosobowe Składanie, Dmowski Gustaw, Górniak Tadeusz, Głuchowski Wawrzyniec, Hornowska Jednoosobowe Składanie, Janiak Krystyna, Jaszczuk Jednoosobowe Składanie, Jaszczuk Stanisław, Jaszczuk Tadeusz, Jóźwiaczuk Romuald, Kalicka Barbara Składanie, Kamińska Jednoosobowe Składanie, Karpińska Składanie Wraz, Kałucka Składanie Wraz, Kobryń Jednoosobowe Składanie, Kondraciuk Tadeusz, Kruszewski Zygmunt, Kuna Jednoosobowe Składanie, Lipiński Jacek, Maksymiuk Józef Michał, Michaluk Stanisław Andrzej, Niewińska Renata Anna, Nowiński Jerzy Marian, Paprocki Józef Franciszek, Pawłowski Zbigniew Konstanty, Pieczyńska Jednoosobowe Składanie, Piotruk Romuald, Radzikowski Alfred, Romańczuk Dariusz Henryk, Sawczuk Składanie Wraz, Sienica Stanisław, Skolimowski Jan Michał, Skulimowski Stanisław Marek, Stancel Alicja Bernadeta, Szymańska Janina Składanie, Trębicki Andrzej, Twarowski Andrzej, Wasilewski Antoni, Wasiluk Urszula Joanna, Żych Agata, Zych Małgorzata, Łaski Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łosicach, Łosice − KRS 0000074200
 2. Bcmg Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000377060
 3. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 4. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Huszlewie, Huszlew − KRS 0000162008
 6. Grupa Producentów Euro Indyk Sp. Z O.O., Stoczek − KRS 0000343135
 7. Jfk Łascy Sp. J., Łosice − KRS 0000491572
 8. Nl Organicus Sp. Z O.O., Łosice − KRS 0000689374
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Hadynowie, Hadynów − KRS 0000286965
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Huszlewie, Huszlew − KRS 0000256180
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Łuzkach, Łosice − KRS 0000198127
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Niemojkach, Niemojki − KRS 0000042657
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Przesmykach, Przesmyki − KRS 0000281279
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Starych Łepkach, Stare Łepki − KRS 0000294834
 15. Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Przesmyki − KRS 0000103427
 16. Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A., Nałęczów − KRS 0000123365
 17. Zrzeszenie Producentów Ziemniaka Agro-can Z Siedzibą W Przesmykach, Przesmyki − KRS 0000241288

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Farmer Sp. Z O.O., Iława − KRS 0000058718
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Mordach, Mordy − KRS 0000105424
 4. Grupa Stefaniuk Sp. Z O.O., Łosice − KRS 0000213650
 5. Kom-gaz Sp. Z O.O., Łosice − KRS 0000199608
 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Łosicach Sp. Z O.O., Łosice − KRS 0000301626
 7. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa - S.A., Warszawa − KRS 0000062574

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W 2015 ROKU NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK W WYSOKOŚCI 1.021.593,74 PLN
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1.021.593,74 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 74/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2015r., na sfinansowanie zadania: Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach 1. Okres kredytowania ustala się na lata 2015- 2025. 2. Okres karencji w spłacie rat do 30.09.2016 r. 3. Realizacja kredytu w transzach i terminach według potrzeb Miasta i Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Łosice. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. 5. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji : 1/ Rata 30.09.2016 r.- 25.000 zł 2/ Rata 30.11.2016 r.- 25.000 zł 3/ Rata 31.03.2017 r.- 25.000 zł 4/ Rata 31.05.2017 r.- 25.000 zł 5/ Rata 30.09.2017 r.- 25.000 zł 6/ Rata 30.11.2017 r.- 25.000 zł 7/ Rata 31.03.2018 r.- 25.000 zł 8/ Rata 31.05.2018 r.- 25.000 zł 9/ Rata 30.09.2018 r.- 25.000 zł 10/ Rata 30.11.2018 r.- 25.000 zł 11/ Rata 31.03.2019 r.- 25.000 zł 12/ Rata 31.05.2019 r.- 25.000 zł 13/ Rata 30.09.2019 r.- 25.000 zł 14/ Rata 30.11.2019 r.- 25.000 zł 15/ Rata 31.03.2020 r.- 25.000 zł 16/ Rata 31.05.2020 r.- 25.000 zł 17/ Rata 30.09.2020 r.- 25.000 zł 18/ Rata 30.11.2020 r.- 25.000 zł 19/ Rata 31.03.2021 r.- 25.000 zł 20/ Rata 31.05.2021 r.- 25.000 zł 21/ Rata 30.09.2021 r.- 25.000 zł 22/ Rata 30.11.2021 r.- 25.000 zł 23/ Rata 31.03.2022 r.- 25.000 zł 24/ Rata 31.05.2022 r.- 25.000 zł 25/ Rata 30.09.2022 r.- 25.000 zł 26/ Rata 30.11.2022 r.- 25.000 zł 27/ Rata 31.03.2023 r.- 25.000 zł 28/ Rata 31.05.2023 r.- 25.000 zł 29/ Rata 30.09.2023 r.- 25.000 zł 30/ Rata 30.11.2023 r.- 25.000 zł 31/ Rata 31.03.2024 r.- 25.000 zł 32/ Rata 31.05.2024 r.- 25.000 zł 33/ Rata 30.09.2024 r.- 25.000 zł 34/ Rata 30.11.2024 r.- 25.000 zł 35/ Rata 31.03.2025 r.- 43.000 zł. 36/ Rata 31.05.2025 r.- 43.000 zł. 37/ Rata 30.09.2025 r.- 43.000 zł. 38/ Rata 30.11.2025 r.- 42.593,74 zł. 6. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.12.2015 r. 7. Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu. 8. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku. 9. Dzień zawarcia umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. 10. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 11. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 3M z dnia 02.12.2015 r. tj. 1,72 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania
 2. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 469 242 ,00 PLN - NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego złotowego w łącznej wysokości 469 242, 00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres kredytowania ustala się na lata 2015-2025.

  a) Karencja w spłacie rat - 24 m-ce.

  b) Realizacja kredytu w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Gminy Olszanka w terminie 5 dni od podpisania umowy.

  c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów.

  d) Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji:
  1. Rata 30.09.2017 r. - 10 000,00 zł
  2. Rata 31.12.2017 r. - 10 000,00 zł
  3. Rata 31.03.2018 r. - 10 000,00 zł
  4. Rata 30.06.2018 r. - 10 000,00 zł
  5. Rata 30.09.2018 r. - 10 000,00 zł
  6. Rata 31.12.2018 r. - 10 000,00 zł
  7. Rata 31.03.2019 r. - 10 000,00 zł
  8. Rata 30.06.2019 r. - 10 000,00 zł
  9. Rata 30.09.2019 r. - 10 000,00 zł
  10.Rata 31.12.2019 r. - 10 000,00 zł
  11.Rata 31.03.2020 r. - 14 551,00 zł
  12 Rata 30.06.2020 r. - 14 551,00 zł
  13.Rata 30.09.2020 r. - 14 551,00 zł
  14. Rata 31.12.2020 r. - 14 551,00 zł
  15. Rata 31.03.2021 r. - 14 551,00 zł
  16. Rata 30.06.2021 r. - 14 551,00 zł
  17. Rata 30.09.2021 r. - 14 551,00 zł
  18. Rata 31.12.2021 r. - 14 551,00 zł
  19. Rata 31.03.2022 r. - 14 551,00 zł
  20. Rata 30.06.2022 r. - 14 551,00 zł
  21. Rata 30.09.2022 r. - 14 551,00 zł
  22. Rata 31.12.2022 r. - 14 551,00 zł
  23. Rata 31.03.2023 r. - 14 551,00 zł
  24. Rata 30.06.2023 r. - 14 551,00 zł
  25. Rata 30.09.2023 r. - 14 551,00 zł
  26. Rata 31.12.2023 r. - 14 551,00 zł
  27. Rata 31.03.2024 r. - 14 551,00 zł
  28. Rata 30.06.2024 r. - 14 551,00 zł
  29. Rata 30.09.2024 r. - 14 551,00 zł
  30. Rata 31.12.2024 r. - 14 551,00 zł
  31. Rata 31.03.2025 r. - 14 551,00 zł
  32. Rata 30.06.2025 r. - 14 551,00 zł
  33. Rata 30.09.2025 r. - 18 560,00 zł
  34. Rata 31.12.2025 r. - 18 560,00 zł
  5. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.10.2015 r.
  6. Płatność rat kapitałowych będzie w okresach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy.
  7. Płatność odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu każdego miesiąca a w przypadku ustawowego dnia wolnego płatne dnia następnego.
  8. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ustalonej jako stawka średnia z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i publikowana przez bank pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, skorygowanej o marżę banku .
  9. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego.
  10. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  11. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  12.Prowizja będzie płatna jednorazowo po podpisaniu umowy, a przed uruchomieniem transzy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz.
  13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  2. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 14.08.2015 r. tj. 1,66 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania.
 3. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W 2015 ROKU NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK W WYSOKOŚCI 1.150.000,00 PLN
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1.150.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2015r., na sfinansowanie zadań: Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO jako miejsca rekreacji pobytu turystów odwiedzających subregion Nadbużański 2014 - 700.000,00 zł.; Kompleksowa kanalizacja Miasta i Gminy - jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza - 450.000,00 zł. 1. Okres kredytowania ustala się na lata 2015- 2025. 2. Okres karencji w spłacie rat do 30.09.2016 r. 3. Realizacja kredytu w transzach i terminach według potrzeb Miasta i Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Łosice. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. 5. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji : 1/ Rata 30.09.2016 r.- 28.750 zł 2/ Rata 30.11.2016 r.- 28.750 zł 3/ Rata 31.03.2017 r.- 28.750 zł 4/ Rata 31.05.2017 r.- 28.750 zł 5/ Rata 30.09.2017 r.- 28.750 zł 6/ Rata 30.11.2017 r.- 28.750 zł 7/ Rata 31.03.2018 r.- 28.750 zł 8/ Rata 31.05.2018 r.- 28.750 zł 9/ Rata 30.09.2018 r.- 28.750 zł 10/ Rata 30.11.2018 r.- 28.750 zł 11/ Rata 31.03.2019 r.- 28.750 zł 12/ Rata 31.05.2019 r.- 28.750 zł 13/ Rata 30.09.2019 r.- 28.750 zł 14/ Rata 30.11.2019 r.- 28.750 zł 15/ Rata 31.03.2020 r.- 28.750 zł 16/ Rata 31.05.2020 r.- 28.750 zł 17/ Rata 30.09.2020 r.- 28.750 zł 18/ Rata 30.11.2020 r.- 28.750 zł 19/ Rata 31.03.2021 r.- 28.750 zł 20/ Rata 31.05.2021 r.- 28.750 zł 21/ Rata 30.09.2021 r.- 28.750 zł 22/ Rata 30.11.2021 r.- 28.750 zł 23/ Rata 31.03.2022 r.- 28.750 zł 24/ Rata 31.05.2022 r.- 28.750 zł 25/ Rata 30.09.2022 r.- 28.750 zł 26/ Rata 30.11.2022 r.- 28.750 zł 27/ Rata 31.03.2023 r.- 28.750 zł 28/ Rata 31.15.2023 r.- 28.750 zł 29/ Rata 30.09.2023 r.- 28.750 zł 30/ Rata 30.11.2023 r.- 28.750 zł 31/ Rata 31.03.2024 r.- 28.750 zł 32/ Rata 31.05.2024 r.- 28.750 zł 33/ Rata 30.09.2024 r.- 28.750 zł 34/ Rata 30.11.2024 r.- 28.750 zł 35/ Rata 31.03.2025 r.- 43.125 zł. 36/ Rata 31.05.2025 r.- 43.125 zł. 37/ Rata 30.09.2025 r.- 43.125 zł. 38/ Rata 30.11.2025 r.- 43.125 zł. 6. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.12.2015 r. 7. Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu. 8. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku. 9. Dzień zawarcia umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. 10. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 11. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 3M z dnia 07.09.2015 r. tj. 1,72 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania
 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w łącznej wysokości 807.900,60 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy dziewięćset złotych 60/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice, Łosice
  1. Okres kredytowania ustala się na lata 2015- 2025. 2. Okres karencji w spłacie rat do 31.03.2016 r. 3. Realizacja kredytu w transzach i terminach według potrzeb Miasta i Gminy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Miasta i Gminy Łosice. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. 5. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji : 1/ Rata 31.03.2016 r.- 20.175 zł 2/ Rata 30.05.2016 r.- 20.175 zł 3/ Rata 30.09.2016 r.- 20.175 zł 4/ Rata 30.11.2016 r.- 20.175 zł 5/ Rata 31.03.2017 r.- 20.175 zł 6/ Rata 30.05.2017 r.- 20.175 zł 7/ Rata 30.09.2017 r.- 20.175 zł 8/ Rata 30.11.2017 r.- 20.175 zł 9/ Rata 31.03.2018 r.- 20.175 zł 10/ Rata 30.05.2018 r.- 20.175 zł 11/ Rata 30.09.2018 r.- 20.175 zł 12/ Rata 30.11.2018 r.- 20.175 zł 13/ Rata 31.03.2019 r.- 23.939 zł 14/ Rata 31.05.2019 r.- 23.939 zł 15/ Rata 30.09.2019 r.- 23.939 zł 16/ Rata 30.11.2019 r.- 23.939 zł 17/ Rata 31.03.2020 r.- 24.675 zł 18/ Rata 31.05.2020 r.- 24.675 zł 19/ Rata 30.09.2020 r.- 24.675 zł 20/ Rata 30.11.2020 r.- 24.675 zł 21/ Rata 31.03.2021 r.- 22.675 zł. 22/ Rata 31.05.2021 r.- 22.675 zł 23/ Rata 30.09.2021 r.- 22.675 zł 24/ Rata 30.11.2021 r.- 22.675 zł 25/ Rata 31.03.2022 r.- 22.835 zł. 26/ Rata 31.05.2022 r.- 22.835 zł 27/ Rata 30.09.2022 r.- 22.835 zł 28/ Rata 30.11.2022 r.- 22.835 zł 29/ Rata 31.03.2023 r.- 22.835 zł. 30/ Rata 31.05.2023 r.- 22.835 zł 31/ Rata 30.09.2023 r.- 22.835 zł 32/ Rata 30.11.2023 r.- 22.835 zł 33/ Rata 31.03.2024 r.- 10.571 zł. 34/ Rata 31.05.2024 r.- 10.571 zł 35/ Rata 30.09.2024 r.- 10.571 zł 36/ Rata 30.11.2024 r.- 10.571 zł 37/ Rata 31.03.2025 r.- 13.920 zł. 38/ Rata 31.05.2025 r.- 13.920 zł 39/ Rata 30.09.2025 r.- 13.820 zł 40/ Rata 30.11.2025 r.- 13.920,60 zł 5. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 30.09.2015 r. 6. Płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu. 7. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku . 8. Dzień zawarcia umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. 9. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 10. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 11. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 3M z dnia 30.06.2015 r. tj. 1,72 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania
 5. Udzielenia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 690 523,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka
  Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 690 523,00 zł na sfinansowanie następujących zadań
  1)Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszanka w wysokości 629.259,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł)
  2)Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowych Łepkach w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)
  3)Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Olszance w wysokości 36.264,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery zł).
  2.Szczegółowe warunki zamówienia
  1.Okres kredytowania kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu transzach wraz z odsetkami do dnia 31 marca 2014 roku.
  2.Spłata kapitału w trzech transzach do dnia - 31 marca 2014 roku.
  3.Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych od aktualnego stanu zadłużenia.
  4 Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w transzach
  I 629.259,00 PLN- do dnia 30.04.2013 r.
  II 25.000,00 PLN - do dnia 30.11.2013 r.
  III 36.264 PLN - do dnia 31.07.2013 r.
  o wypłacie transzy bank będzie poinformowany co najmniej na 3 dni robocze przed wypłatą transzy kredytu.
  5. Forma zabezpieczenia weksel in blanco.
  6. Koszt obsługi kredytu, cenę oferowaną stanowią
  prowizja przygotowawcza ( Pp) oprocentowanie kredytu kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy
  procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR 1M i marży banku ( Ko ).
  koszt operacji bankowych ( Wo ).
  10. Prowizja od udzielonego kredytu : płatna do 5 dni po uruchomieniu kredytu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, jak również zmian podanych w pkt. 5 terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji Zamawiającego,
  13.Prowizje i opłaty bankowe
  prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu -zerowa
  prowizja za gotowość zero
  prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu -zerowa
  kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem kredytu
  14. Wykonawca dołączy do oferty harmonogram spłaty zadłużenia zawierający następujące pozycje: raty, data spłaty, kwota raty, kapitał pozostający do spłaty w określonym niniejszej specyfikacji okresie kredytowania, który jednocześnie będzie załącznikiem do umowy o udzielenie kredytu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu i wcześniejszą spłatę kredytu na warunkach jak w ust. 2 pkt 10
 6. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.843.342,00 PLN - FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH WCZEŚNIEJ ZOBOWIĄZAŃ
  Zamawiający: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w łącznej wysokości 1 843 342,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Okres kredytowania ustala się na lata 2013-2023.

  1. Karencja w spłacie rat - 12 m-cy.

  2. Realizacja kredytu w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Gminy Olszanka w terminie 3 dni od podpisania umowy.

  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów.

  4. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji:
  1. Rata 31.03.2014 r. - 46 084,00 zł
  2. Rata 30.06.2014 r. - 46 084,00 zł
  3. Rata 30.09.2014 r. - 46 084,00 zł
  4. Rata 31.12.2014 r. - 46 084,00 zł
  5. Rata 31.03.2015 r. - 46 084,00 zł
  6. Rata 30.06.2015 r. - 46 084,00 zł
  7. Rata 30.09.2015 r. - 46 084,00 zł
  8. Rata 31.12.2015 r. - 46 084,00 zł
  9. Rata 31.03.2016 r. - 46 084,00 zł
  10. Rata 30.06.2016 r. - 46 084,00 zł
  11. Rata 30.09.2016 r. - 46 084,00 zł
  12. Rata 31.12.2016 r. - 46 084,00 zł
  13. Rata 31.03.2017 r. - 46 084,00 zł
  14. Rata 30.06.2017 r. - 46 084,00 zł
  15. Rata 30.09.2017 r. - 46 084,00 zł
  16. Rata 31.12.2017 r. - 46 084,00 zł
  17. Rata 31.03.2018 r. - 46 084,00 zł
  18. Rata 30.06.2018 r. - 46 084,00 zł
  19. Rata 30.09.2018 r. - 46 084,00 zł
  20. Rata 31.12.2018 r. - 46 084,00 zł
  21. Rata 31.03.2019 r. - 46 084,00 zł
  22. Rata 30.06.2019 r. - 46 084,00 zł
  23. Rata 30.09.2019 r. - 46 084,00 zł
  24. Rata 31.12.2019 r. - 46 084,00 zł
  25. Rata 31.03.2020 r. - 46 084,00 zł
  26. Rata 30.06.2020 r. - 46 084,00 zł
  27. Rata 30.09.2020 r. - 46 084,00 zł
  28. Rata 31.12.2020 r. - 46 084,00 zł
  29. Rata 31.03.2021 r. - 46 084,00 zł
  30. Rata 30.06.2021 r. - 46 084,00 zł
  31. Rata 30.09.2021 r. - 46 084,00 zł
  32. Rata 31.12.2021 r. - 46 084,00 zł
  33. Rata 31.03.2022 r. - 46 084,00 zł
  34. Rata 30.06.2022 r. - 46 084,00 zł
  35. Rata 30.09.2022 r. - 46 084,00 zł
  36. Rata 31.12.2022 r. - 46 084,00 zł
  37. Rata 31.03.2023 r. - 46 084,00 zł
  38. Rata 30.06.2023 r. - 46 084,00 zł
  39. Rata 30.09.2023 r. - 46 084,00 zł
  40. Rata 31.12.2023 r. - 46 066,00 zł


  5. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 30.04.2013 r.
  6. Płatność rat kapitałowych będzie w okresach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy.
  7. Płatność odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu każdego miesiąca a w przypadku ustawowego dnia wolnego płatne dnia następnego.
  8. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M ustalonej jako stawka średnia z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i publikowana przez bank pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, skorygowanej o marżę banku .
  9. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 30.04.2013 r.
  10. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  11. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  12. Prowizja będzie płatna jednorazowo po podpisaniu umowy, a przed uruchomieniem transzy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz.
  13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

  3.2. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 18.03.2013 r. tj. 3,39 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2012 r.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Mordy, Mordy
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł) w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 8. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 570 000,00 PLN - NA SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH WCZEŚNIEJ ZOBOWIĄZAŃ
  Zamawiający: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotowego w łącznej wysokości 570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Okres kredytowania ustala się na lata 2012-2017.

  1. Karencja w spłacie rat - 1 rok.

  2. Realizacja kredytu w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Gminy Olszanka w jednej transzy do dnia 31.08.2011 roku.

  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów.

  4. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji:
  1. Rata 30.09.2012 r. - 28 500,00 zł
  2. Rata 31.12.2012 r. - 28 500,00 zł
  3. Rata 31.03.2013 r. - 28 500,00 zł
  4. Rata 30.06.2013 r. - 28 500,00 zł
  5. Rata 30.09.2013 r. - 28 500,00 zł
  6. Rata 31.12.2013 r. - 28 500,00 zł
  7. Rata 31.03.2014 r. - 28 500,00 zł
  8. Rata 30.06.2014 r. - 28 500,00 zł
  9. Rata 30.09.2014 r. - 28 500,00 zł
  10. Rata 31.12.2014 r. - 28 500,00 zł
  11. Rata 31.03.2015 r. - 28 500,00 zł
  12. Rata 30.06.2015 r. - 28 500,00 zł
  13. Rata 30.09.2015 r. - 28 500,00 zł
  14. Rata 31.12.2015 r. - 28 500,00 zł
  15. Rata 31.03.2016 r. - 28 500,00 zł
  16. Rata 30.06.2016 r. - 28 500,00 zł
  17. Rata 30.09.2016 r. - 28 500,00 zł
  18. Rata 31.12.2016 r. - 28 500,00 zł
  19. Rata 31.03.2017 r. - 28 500,00 zł
  20. Rata 30.06.2017 r. - 28 500,00 zł

  5. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.08.2011 r.
  6. Płatność rat kapitałowych będzie w okresach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy.
  7. Płatność odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu każdego miesiąca a w przypadku ustawowego dnia wolnego płatne dnia następnego.
  8. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ustalonej jako stawka średnia z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i publikowana przez bank pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, skorygowanej o marżę banku .
  9. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 31.08.2011 r.
  10. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  11. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  12. Prowizja będzie płatna jednorazowo po podpisaniu umowy, a przed uruchomieniem transzy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz.
  13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

  3.2. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 29.07.2011 r. tj. 4,62 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania
 9. Usługi bankowe polegające na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł.-
  Zamawiający: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka
  a) kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł dostępny w 2009 roku,
  b) okres kredytowania 5 lat od uruchomienia kredytu (30.08.2009 r.- 30.08.2014 r.),
  c) spłata rat kapitałowych po okresie karencji w ratach kwartalnych,
  d) odsetki naliczane w ratach miesięcznych,
  e) oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M,
  f) zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych),
  g) w umowie kredytowej za zobowiązujące uznaje się oprocentowanie kredytu wyliczone w/g zmiennej stawki WIBOR 1M,
  h) forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową.