Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Jerzy Brunon

w KRS

Jerzy Brunon Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Brunon
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciechowska Anna Wanda

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciechowska Anna Wanda

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ankana Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000382209
 2. Baltic Expert Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000446354
 3. Latebra i Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000568439
 4. Levnet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000387359
 5. Tredecim Sp. Z O.O., Rybaki − KRS 0000330520

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Inm Anna Wojciechowska, Marlena Olechowska Sp. J., Giżycko − KRS 0000219061
 2. Inm Sp. Z O.O., Giżycko − KRS 0000407282

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Część II. Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo POIG.08.03.00-14-304.13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
  Zamawiający: Gmina Baboszewo, Baboszewo
  1) Dostawa i montaż sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi dostępu do Internetu do 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Baboszewo, 2) Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Baboszewo będących Beneficjentami ostatecznymi projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo realizowanego przez Gminę Baboszewo osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przez okres 6 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy i montażu urządzeń oraz uruchomienia usługi, jednak nie później niż od dnia 24 czerwca 2014r. 3) Świadczenie usługi dostępu do Internetu od dnia następnego po zakończeniu świadczenia usługi, o której mowa w pkt.2 do dnia 31 grudnia 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr I do SIWZ. (Zgodnie z art.32 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych Dz.U.z 2013 r. poz.1473 ze zmianami Zamawiający udziela zamówienia w 2 częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego. Część I Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Część II Instalacja i dostarczenie internetu do 80 gospodarstw domowych. Wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Inne osoby dla Wróblewski Jerzy Brunon (41 osób):