Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Marcin

w KRS

Marcin Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Morawy (Mazowieckie), Rybaki (Pomorskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Burandt Ryszard, Jaworski Tomasz, Klinkosz Ludwik Jerzy, Klinkosz Przemysław, Kot Józef, Kozłowski Jan Andrzej, Nilsen Alicja

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ostowicz Ambroży Aleksander

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bugajski Stanisław, Czauderna Wiesława Barbara, Girko Jan, Krzemiński Jerzy Marek, Sawko Krystyna, Wyrzykowski Andrzej Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Beckmann Volmer Technology Sp. Z O.O., Żukowo − KRS 0000071825
 2. Bvt Components Sp. Z O.O., Żukowo − KRS 0000364828
 3. Fundacja Mmaq, Warszawa − KRS 0000423338
 4. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk − KRS 0000045713
 5. Inventivelift Sp. Z O.O., Wąglikowice − KRS 0000569590
 6. Kruszywa Polskie S.A., Rybaki − KRS 0000384232
 7. Miejski Klub Sportowy Ogniwo, Sopot − KRS 0000268599
 8. Polgravel Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000028297
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Koimex Sp. Z O.O., Rybaki − KRS 0000119558
 10. Stowarzyszenie Czerwonej Róży, Gdańsk − KRS 0000244920
 11. Stowarzyszenie Solidarni Ze Stocznią Gdańską, Gdańsk − KRS 0000178410
 12. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot − KRS 0000027909

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agripol Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000014665
 2. Agro-fundusz Mazury Sp. Z O.O., Drogosze − KRS 0000081723
 3. Baza Zaplecza Technicznego Olsztynek Sp. Z O.O., Olsztynek − KRS 0000047764
 4. Cerutti Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000271717
 5. Chemia Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000100551
 6. Ciech Cargo Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000065799
 7. Ciech Nieruchomości S.A., Warszawa − KRS 0000022064
 8. Ciech S.A., Warszawa − KRS 0000011687
 9. Eco Tire Recycling S.A., Warszawa − KRS 0000043093
 10. Elektrim S.A., Warszawa − KRS 0000039329
 11. Elektrociepłownie Kujawskie Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000092016
 12. Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk − KRS 0000082079
 13. Fundacja Rozwoju Edukacji Trefl, Sopot − KRS 0000069822
 14. Gdańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo, Gdańsk − KRS 0000222579
 15. Hotel Senator S.A., Dźwirzyno − KRS 0000033576
 16. Ink Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000205576
 17. Jantrans-janikowo Sp. Z O.O., Janikowo − KRS 0000000148
 18. Kahlenberg Reinsurance Insurance Sp. Z O.O., Dziekanów Polski − KRS 0000436363
 19. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. Z O.O., Leśna − KRS 0000157130
 20. Kopalnie i Hurtownie Granitów Skalimex-grantin Sp. Z O.O., Sobótka − KRS 0000035308
 21. Kp Bazalt Sp. Z O.O., Leśna − KRS 0000490466
 22. Kruszywa Polskie Sp. Z O.O., Rybaki − KRS 0000151003
 23. Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000107392
 24. Morawskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. Z O.O., Morawy − KRS 0000048737
 25. Pak-volt S.A., Warszawa − KRS 0000021500
 26. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa − KRS 0000015704
 27. Polskie Kopalnie Budowlane Sp. Z O.O., Konstancin-jeziorna − KRS 0000602201
 28. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk − KRS 0000177559
 29. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Pri-bazalt S.A., Rębiszów − KRS 0000132225
 30. Silgan Metal Packaging Tczew S.A., Tczew − KRS 0000002201
 31. Tele-fonika Kable S.A., Myślenice − KRS 0000014960
 32. Unitra Towarzystwo Handlowo Przemysłowe S.A., Warszawa − KRS 0000014280
 33. Zakład Produkcji Kruszyw Morawy Sp. Z O.O., Morawy − KRS 0000011594
 34. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000117252

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Zakup mieszanki kamiennej 0/31,5mm oraz mieszanki kamiennej 0/63mm na zadanie: „Przebudowa dojazdu pożarowego nr 17 w Nadleśnictwie Bolesławiec”.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest zakup: • Mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm - w ilości 4 600 ton • Mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm - w ilości 6 200 ton w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dojazdu pożarowego nr 17 w Nadleśnictwie Bolesławiec. Materiał będzie odbierany sukcesywnie wg potrzeb staraniem i kosztem Zamawiającego, pojazdami, które wskaże Zamawiający w okresie: od daty podpisania umowy do 31.08.2017r. W celu ograniczenia kosztów transportu w myśl prawidłowej polityki ekonomicznej Zamawiający wymaga aby zalegalizowany punkt wagowy kopalni lub miejsce składowania kamienia wraz z punktem wagowym znajdowały się w odległości nie większej niż 60 km od miejsca budowy drogami dopuszczonymi dla pojazdów o masie całkowitej 40 ton. Wykonawcy, którzy nie posiadają składu lub wyrobiska w obrębie wskazanego terenu, a zamierzają brać udział w postępowaniu muszą kosztem i staraniem własnym wykonać składowisko kamienia na wyżej wskazanym terenie. Wykonawca zapewnia wagę i stały załadunek kamienia na podstawiany przez Zamawiającego środek transportu. Zawilgocenie kruszywa nie może przekraczać 12%. Gęstość objętościowa ziaren powinna być większa lub równa 2,95 Mg/m3, natomiast gęstość nasypowa powinna być większa lub równa 1,6 Mg/m3 przy zachowaniu wilgotności materiału nie większej jak 12%. W związku z realizacją zmówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, w myśl którego: Zamawiający gwarantuje zakup: • 3 600 ton mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm • 4 900 ton mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm natomiast pozostałą ilość tj. • 1 000 ton mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm, • 1 300 ton mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm, zakupiona zostanie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Prawo opcji rozliczane będzie w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie wykonawcy z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonych ilości. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy zmieni się proporcjonalnie do faktycznie wykonanych dostaw. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Każda partia wydanego materiału powinna posiadać wystawiony przez Wykonawcę Deklarację zgodności z dokumentami odniesienia jak Polska Norma, Świadectwo Jakości, Aprobata Techniczna, ew. Certyfikat dopuszczający do stosowania materiału w drogownictwie.
 2. Sukcesywna dostawa kamienia drogowego do remontu dróg leśnych w roku 2017
  Zamawiający: Nadleśnictwo Świeradów, Świeradów-Zdrój
  Nazwy kamienia-kruszywa użyte do opisu zamówienia należy traktować jako nazwy potoczne funkcjonujące w obrocie kruszywem, nie stanowią nazw związanych z normami technicznymi.

  Lp Nazwa Frakcja Ilość w tonach
  1 Kruszywo bazaltowe 0/63 7700
  2 Kruszywo bazaltowe 0/31,5 8200
  3 Grys bazaltowy 2/5 600

  Zamawiany materiał będzie odbierany sukcesywnie wg potrzeb, staraniem i kosztem Zamawiającego, pojazdami którymi dysponuje Zamawiający, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017 roku. W celu ograniczenia kosztów transportu w myśl prawidłowo pojmowanej polityki finansowej Nadleśnictwa Zamawiający wymaga, aby miejsce wydawania zamawianych materiałów nie znajdowało się dalej niż 15 km od granicy obrębu leśnego administrowanego przez Zamawiającego, na którym to terenie będą prowadzone remonty dróg leśnych. W załączeniu do opisu mapka poglądowa obrębu leśnego . Wykonawcy, którzy nie posiadają składowiska lub wyrobiska na wskazanym terenie, a zamierzają brać udział w przetargu muszą kosztem i staraniem własnym wykonać składowisko kamienia na wyżej wskazanym terenie. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wagi i stałego załadunku materiału na podstawiany przez Zamawiającego środek transportowy.
 3. Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.
  Zamawiający: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Kościerzyna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego , gat. I o granulacji 0 – 31,5 mm w ilości 3600 ton. Kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 2. Kruszywo objęte niniejszym zamówieniem odbierane będzie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego, od podpisania umowy do 31.12.2017 r. 3. Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, zapotrzebowanie na kruszywo z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się minimalną ilość kruszywa jaką wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w ciągu dnia , na 70 ton. 4. Wykonawca każdorazowo załaduje na środki transportowe Zamawiającego zakupioną partię kruszywa. 5. Ze względów ekonomicznych lokalizacja magazynu wydania kruszywa powinna znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce załadunku winno posiadać wagę samochodową. Każdorazowy odbiór kruszywa potwierdzony dowodem „WZ”.
 4. Zakup tłucznia kamiennego oraz miału kamiennego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nawierzchni drogi leśnej nr 33, leśnictwo Kopaniec, Nadleśnictwo Szklarska Poręba.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu, Wrocław
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup:
  - tłucznia kamiennego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm - w ilości 3 000 ton
  - tłucznia kamiennego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm - w ilości 2 800 ton
  - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 31,5/63mm - w ilości 2800 ton
  - miału kamiennego frakcji 0/5mm lub 0/8mm - w ilości 1100 ton
  w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nawierzchni drogi leśnej nr 33, leśnictwo Kopaniec, Nadleśnictwo Szklarska Poręba.
  3.2 Materiał będzie odbierany sukcesywnie wg potrzeb staraniem i kosztem Zamawiającego, pojazdami, które wskaże Zamawiający w okresie: od daty podpisania umowy do 30.09.2016r.
  W celu ograniczenia kosztów transportu w myśl prawidłowej polityki ekonomicznej Zamawiający wymaga aby zalegalizowany punkt wagowy kopalni lub miejsce składowania kamienia wraz z punktem wagowym znajdowały się w odległości nie większej niż 70 km od miejsca budowy drogami dopuszczonymi dla pojazdów o ładowności powyżej 18 ton. Wykonawcy, którzy nie posiadają składu lub wyrobiska w obrębie wskazanego terenu, a zamierzają brać udział w postępowaniu muszą kosztem i staraniem własnym wykonać składowisko kamienia na wyżej wskazanym terenie. Wykonawca zapewnia wagę i stały załadunek kamienia na podstawiany przez Zamawiającego środek transportu.
  Zawilgocenie kruszywa nie może przekraczać 12%.
  Na poniższej mapie określono miejsce budowy - miejsce dostawy kruszywa:
  3.3 W związku z realizacją zmówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, w myśl którego:
  Zamawiający gwarantuje zakup:
  - 2500 ton tłucznia kamiennego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm
  - 2500 ton tłucznia kamiennego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm
  - 2000 ton tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 31,5/63mm
  - 700 ton miału kamiennego frakcji 0/5mm lub 0/8mm
  natomiast pozostałą ilość tj.
  - 500 ton tłucznia kamiennego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm
  - 300 ton tłucznia kamiennego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm
  - 800 ton tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 31,5/63mm
  - 400 ton miału kamiennego frakcji 0/5mm lub 0/8mm
  zakupiona zostanie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
  Prawo opcji rozliczane będzie w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie wykonawcy z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonych ilości.
  W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy zmieni się proporcjonalnie do faktycznie wykonanych dostaw.
  Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
  3.4 Każda partia wydanego materiału powinna posiadać wystawiony przez Wykonawcę
  Deklarację zgodności z dokumentami odniesienia jak Polska Norma, Świadectwo Jakości, Aprobata Techniczna, ew. Certyfikat dopuszczający do stosowania materiału w drogownictwie.
 5. Dostawa kamienia do remontu dróg
  Zamawiający: Nadleśnictwo Świeradów, Świeradów-Zdrój
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego SA.270.1.2015 Dostawa tłucznia do remontu dróg. Stanowiące 20% zamówienia podstawowego - polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego ( art.67 ust.1 pkt 7.ustawy Pzp.) Udzielenie zamówienia uzupełniającego zostało przewidziane w zamówieniu podstawowym.
  Lp Nazwa Frakcja Ilość w tonach
  1 Kamień bazaltowy 63/300 240
  2 Tłuczeń bazaltowy 31,5/50 500
  3 Mieszanka bazaltowa 0/63 1080
  4 Mieszanka bazaltowa 0/31,50 1100
  5 Kruszywo bazaltowe 0/5,0 100
 6. Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych.
  Zamawiający: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Kościerzyna
  Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego , gat. I o granulacji 0 - 31,5 mm w ilości 3600 ton. Kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
  Kruszywo objęte niniejszym zamówieniem odbierane będzie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego, od podpisania umowy do 31.12.2016 r.
  Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, zapotrzebowanie na kruszywo z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się minimalną ilość kruszywa jaką wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w ciągu dnia , na 70 ton.
  Wykonawca każdorazowo załaduje na środki transportowe Zamawiającego zakupioną partię kruszywa.
  2. Ze względów ekonomicznych lokalizacja magazynu wydania kruszywa powinna znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.
  Miejsce załadunku winno posiadać wagę samochodową. Każdorazowy odbiór kruszywa potwierdzony dowodem WZ
 7. Zakup kruszywa łamanego na realizację zadania i inwestycyjnego pn. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 17 obręb Kliczków, Osiecznica, Krępnica - Nadleśnictwo Bolesławiec - II etap.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Zakup kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o uziarnieniu ciągłym w ilości 4 500 ton oraz frakcji 0/63mm o uziarnieniu ciągłym w ilości 5 000 ton wraz z certyfikatem jakości na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa dojazdu pożarowego nr 17 obręb Kliczków, Osiecznica, Krępnica Nadleśnictwo Bolesławiec.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 6 do SIWZ.
 8. Zakup mieszanki kamiennej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 22 etap II, Nadleśnictwo Węgliniec.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu, Wrocław
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup: mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm w ilości 5 250 ton mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm w ilości 6 820 ton wraz z deklaracją zgodności z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 3.4 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 22 etap II, Nadleśnictwo Węgliniec. Miejsce, w którym znajduje się modernizowana droga: 3.2. Materiał będzie odbierany sukcesywnie wg potrzeb staraniem i kosztem Zamawiającego, pojazdem który wskaże Zamawiający. 3.3. W celu ograniczenia kosztów transportu w myśl prawidłowej polityki ekonomicznej Zamawiający wymaga aby punkt wagowy kopalni lub miejsce składowania kamienia wraz z punktem wagowym znajdowały się w odległości nie większej niż 55 km od miejsca budowy drogami dopuszczonymi dla pojazdów o ładowności powyżej 18 ton. Wykonawcy, którzy nie posiadają składu lub wyrobiska w obrębie wskazanego terenu, a zamierzają brać udział w postępowaniu muszą kosztem i staraniem własnym wykonać składowisko kamienia na wyżej wskazanym terenie. Wykonawca zapewnia wagę i stały załadunek kamienia na podstawiany przez Zamawiającego środek transportu. Zawilgocenie kruszywa nie może przekraczać 12%. 3.4. Każda partia wydanego materiału powinna posiadać wystawioną przez Wykonawcę Deklarację zgodności z dokumentami odniesienia jak: Polska Norma, Świadectwo Jakości, Aprobata Techniczna, ew. Certyfikat dopuszczający do stosowania materiału w drogownictwie. 3.5. W związku z realizacją zmówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, w myśl którego: Zamawiający gwarantuje zakup: 4500 ton mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm 5500 ton mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm natomiast pozostałą ilość tj. odpowiednio 750 ton mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm 1320 ton mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63mm zakupiona zostanie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Prawo opcji rozliczane będzie w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie wykonawcy z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonych ilości. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy zmieni się proporcjonalnie do faktycznie wykonanych dostaw. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu..