Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Marek

w KRS

Marek Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Wierzchosławice (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:67 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaźmierski Jerzy Adam, Wróblewski Eugeniusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alu-ideal Sp. Z O.O., Wierzchosławice − KRS 0000334121
 2. Eurometal Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000073592
 3. Inhatex Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000046090

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Intur Sp. Z O.O., Balczewo − KRS 0000060575
 2. Prima Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000053178
 3. Profine Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000073535
 4. Synergis Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Dobre Miasto − KRS 0000166898

Powiązane przetargi (67 szt.):
 1. Roboty budowlane polegające na wymianie drzwi drewnianych na ślusarkę aluminiową p.poż. EI-30 w DS. FAFIK
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
  Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane polegające na wymianie drzwi drewnianych na ślusarkę aluminiową p.poż. EI-30 w DS. FAFIK zgodnie z załącznikami: nr 1 [Ogólna Specyfikacja Techniczna], nr 2 [Przedmiar robót] do SIWZ. CPV: 45442100-8, 45450000-6
 2. Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz drzwi bez wymagań p.poż. w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz drzwi bez wymagań p.poż. w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Prace będą wykonywane poziomie 200, 300, 500, 700, 1000 budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: 1) Zadanie I - montaż ścianek gipsowo-kartonowych na poziomach: 200, 300 i 1000 w budynku B MIR-PIB. 2) Zadanie II - dostawa i montaż drzwi w budynku B MIR-PIB
 3. Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 1A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II oraz III (a, b i c) SIWZ
 4. Program ulepszania obiektów przedszkolnych dostosowujący je do wymagań p.poż. dotyczy : Przedszkola nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: 1 . Obudowa klatki schodowej ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięcie drzwiami o klasie EI 30: -Wyburzenie części ściany zewnętrznej oraz wewnętrznych nośnych oraz działowych, -Demontaż stolarki drzwiowej, -Wybudowanie ścianek działowych z cegły pełnej, -Montaż nadproży typu L, -Montaż stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem, -Montaż ścianek przeszklonych na klatkach schodowych, -Tynkowanie, -Malowanie. 2 .Wyposażenie klatki w urządzenia zapobiegające zadymieniu: -Wycięcie fragmentu stropu nad klatką schodową, -Wycięcie fragmentu dachu nad klatką schodową, -Montaż klapy dymowej na podstawie stalowej, -Montaż konstrukcji wsporczej pod klapy dymowe, -Naprawa pokrycia dachowego -Wybudowanie ścianek działowych z bloczków betonowych na poddaszu, -Tynkowanie, -Malowanie. 3 . Wymiana posadzki w budynku przedszkola: -Zerwanie posadzek, -Wyrównanie powierzchni, -Ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych w klasie odporności ogniowej. 4 . Instalacja oddymiania - poliwęglanowe klapy dymowe oparte na podstawie stalowej, ocynkowanej, 5. Instalacje elektryczne: przewody, oprawy.
 5. Zadanie 1 - Dostawa i wymiana drzwi aluminiowych na drzwi dymoszczelne EI30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 1 Zadanie 2 - Malowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich nr 71 Zadanie 3 - Wymiana posadzki z remontem podłoża w sali zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27 Zadanie 4 - Malowanie wybranych pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5 Zadanie 5 - Wymiana lamp oświetleniowych w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego 5.
  Zamawiający: Pszczyński Zarząd Edukacji, Pszczyna
  Zadanie 1 - Zadanie obejmuje dostawę i wymianę drzwi aluminiowych na drzwi dymoszczelne EI30 na korytarzu na parterze w Szkole Podstawowej nr 1 w zakresie :
  - wykucia z muru drzwi wewnętrznych aluminiowych na odzysk , roboty demontażowe należy prowadzić ostrożnie
  z uwagi na istniejącą okładzinę ścian z płytek gresowych., zdemontowane drzwi należy przekazać dyrekcji szkoły,
  - dostawy i montażu drzwi aluminiowych dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej EI30
  - wykonania tynków uzupełniających
  - wykonania malowania uzupełniającego
  Wymagania dla drzwi :
  - dwuskrzydłowe przymykowe wewnętrzne
  - szklone szybą ogniochronną , bezpieczną
  - kolor elementów aluminiowych : obustronnie RAL 8014
  - wyposażenie : zamek elektromagnetyczny ,klamki lub uchwyt
  - z mechanizmem samozamykania
  - ręczne ryglowanie skrzydła biernego
  - posiadać certyfikat zgodności i indywidualną Deklarację Zgodności producenta.
  - atesty i aprobaty na okucia i elementy montażowe
  - przed wykonaniem dokonać dokładnego pomiaru w miejscu wbudowania .
  Szczegółowy zakres zadania został określony w projekcie budowlanym pn: Elementy ewakuacji na parterze Szkoły Podstawowej nr 1 przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych .
  Zadanie 2 - Zadanie obejmuje malowanie wybranych pomieszczeń tj: korytarza II piętra , klatki schodowej oraz kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 7 w zakresie :
  - dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową z gruntowaniem i przygotowaniem podłoża,
  - dwukrotnego malowania z jednokrotnym szpachlowaniem farbą olejną lamperii ,
  - malowanie cokolików i pasów na posadzce lastrykowej
  - malowania rur c.o., grzejników i drobnych elementów farbą olejną
  Szczegółowy zakres zadania został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
  Zadanie 3 - Zadanie obejmuje remont posadzki w sali zajęć grupy 2 w Publicznym Przedszkolu nr 21 w zakresie :
  - demontażu wykładziny rulonowej i płytek PCV
  - przygotowania podłoża pod posadzki,
  - ułożenia wykładziny rulonowej obiektowej z wywinięciem na ściany - część sali,
  - ułożenia paneli podłogowych w części rekreacyjnej - część sali ,
  - montażu przyściennych listew systemowych przy posadzce z paneli,
  - montaż listwy aluminiowej na styku paneli z wykładziną
  - wywóz i utylizacje gruzu i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaWymagania dla paneli podłogowych :
  - klasa ścieralności wymagana - min. AC4
  - grubość minimum - 10 mm
  - kolor - np. Dąb Lute- z kolekcji Superior Line firmy Kronopol lub równoważny
  - listwy systemowe w kolorze paneli
  Wymagania dla wykładziny :
  - wykładzina firmy Gamrat - Rekord 41 Akcent lub równoważna
  - grubość całkowita wykładziny min. 2 mm
  - grubość warstwy użytkowej min. 0,6 mm
  - zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretany PUR-R
  - klasyfikacja użytkowania 42
  - odporność na ścieranie - Grupa T
  - zgrzewana
  - kolor do uzgodnienia z dyrekcją przedszkola
  - wykładzina wywinięta na ścianę na wys. 15 cm , wykładzinę należy ułożyć na kleju , klej na całej
  powierzchni.
  Szczegółowy zakres zadania został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
  Zadanie 4 - Zadanie obejmuje malowanie wybranych pomieszczeń tj: sali zajęć nr 113,223,333,334, wejścia , portierni korytarza i łącznika , malowanie sufitów w salach 123,221,322,324,326,412,422,334 i 231 oraz wykonanie tynku mozaikowego na korytarzu przy wejściu do budynku w Zespole Szkół nr 1 w zakresie :
  - dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową z gruntowaniem i przygotowaniem podłoża,
  - dwukrotnego malowania z jednokrotnym szpachlowaniem farbą olejną lamperii ,
  - lakierowania stolarki drzwiowej
  - wykonania tynku mozaikowego z przygotowaniem podłoża - korytarz parter
  - malowania rur i drobnych elementów farbą olejną
  Szczegółowy zakres zadania został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
  Zadanie 5 - Zadanie obejmuje wymianę lamp oświetleniowych w wybranych pomieszczeniach w Zespole Szkół
  nr 1 w zakresie:
  - wymiany opraw świetlówkowych - oprawy typ KSC 136EVG z zapłonnikiem elektronicznym lub
  równoważne na korytarzach , klatkach schodowych segmentów I, II , III , IV i segmentu sportowego
  - wymiany lamp na lampy typu LTV 2x36 W w salach lekcyjnych segmentu II ,III i IV nr 123, 221, 223, 326,
  322, 324,333,334,231, 412 , 422 i jadalni , z uwagi na zmianę rozmieszczenia lamp w salach w wycenie
  należy uwzględnić podtynkowe przewody zasilające do tych lamp wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd
  - rozmieszczenie lamp wg załączonego szkicu-)
  - utylizacji zdemontowanych opraw
  Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i wziąć je pod uwagę przy sporządzaniu oferty
 6. Wymiana drzwi aluminiowych wejściowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi aluminiowych wejściowych wraz
  z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11.

  1.Opis przedmiotu zamówienia.

  Roboty remontowo-budowlane w wejściach do budynku polegać będą na;

  -usunięciu starych powłok malarskich ze ścian i sufitów,
  -ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym,
  -malowaniu ścian i sufitów farbą akrylową kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,
  -ponownego malowania elewacji ścian i sufitów farba elewacyjną kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,
  -wykuciu z muru ościeżnic stalowych aluminiowych 5 szt. wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych 10 szt,
  -przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowych ościeżnic aluminiowych z osadzeniem skrzydeł drzwiowych aluminiowych - 10 sztuk,
  -wykuciu z muru ościeżnic stalowych 1 sztuka wraz z demontażem dwóch skrzydeł drzwiowych o szerokości ok. 1,50 m,
  -przygotowanie otworu drzwiowego do montażu nowych drzwi stalowych oszklonych do klatki schodowej prowadzącej na poziom -1 o klasie odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicami kątowymi - 1 sztuka z samozamykaczem,
  -wykonaniu gładzi gipsowych na ościeżach po robotach murarskich na istniejących ścianach po robotach montażowych stolarki drzwiowej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ).
  2.Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
 7. KZB K; Zakup w raz z dostawą drzwi stalowych i aluminiowych dla potrzeb remontu budynku nr 43 w JW. Świętoszów
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Zakup w raz z dostawą drzwi stalowych i aluminiowych dla potrzeb remontu budynku nr 43 w JW. Świętoszów
 8. Dostosowanie klatek schodowych do wymogów dróg ewakuacyjnych w budynku DPS w Krasnymstawie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejących klatek schodowych do wymogów dróg ewakuacyjnych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku DPS w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1.
  1. Zakres prac obejmuje między innymi:
  1) roboty rozbiórkowe; CPV 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
  2) montaż stolarki okiennej i drzwiowej; CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien
  3) balustrady schodowe; CPV 45421000-4 balustrady ze stali
  4) montaż okien oddymiających; CPV 45331000-6 montaż instalacji wentylacyjno-nawiewnej
  5) roboty murarskie; CPV 45262500-6 roboty murarskie
  6) tynki i okładziny wewnętrzne; CPV 45131000-7 tynki i okładziny wewnętrzne
  7) roboty malarskie; CPV 45442100-8 roboty malarskie
  8) rusztowania; CPV 45262110-5 wznoszenie rusztowań, CPV 45262120-8 demontaż rusztowań
  9) elementy stalowe; CPV 45262000-1 konstrukcje stalowe
  2. Szczegółowy zakres i ilości prac oraz materiałów i sprzętu zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt Wykonawczy.
  3. Załączony do SIWZ Przedmiar Robót stanowi materiał pomocniczy, orientacyjny, który nie może być jedyną podstawą do pełnej (ofertowej) wyceny przedmiotu zamówienia.
  4. Zamontowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania STWiORB i Projektu Wykonawczego oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty, które należy przekazać zamawiającemu.
  5. Każdorazowo użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, nazwy producentów urządzeń i wyrobów, służą określeniu minimalnych parametrów technicznych i jakościowych, cech użytkowych wyrobów i urządzeń, jakim muszą odpowiadać oferowane wyroby
  i urządzenia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów i urządzeń równoważnych, zaś Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i wyroby spełniają wymagania określone w SIWZ i dokumentacji projektowej.
  6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań technicznych równoważnych do opisanych w SIWZ i dokumentacji projektowej. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania SIWZ i dokumentacji projektowej.
  7. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, prace należy prowadzić w taki sposób, aby objęta była nimi tylko jedna klatka schodowa w danym czasie, zaś dwie pozostałe mogły być użytkowane
  w sposób nie utrudniający nadmiernie funkcjonowania placówki.

  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 9. Roboty dodatkowe w zadaniu polegającym na wydzieleniu klatki schodowej p.poż. wraz z oddymianiem o modernizacją pokoi na II i III piętrze w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej Przedwiośnie w Kowarach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  Przedmiotem robót dodtakowych są następujące prace i materiały do zamontowania:
  1. Wodomierz o śr. 50 mm - 1 szt.
  2. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść o śr. 40 mm do wodomierzy.
  3. Zawór antyskażeniowy o śr. 50 mm - 1 szt.
  4. Zawór elektromagnetyczny p.poż. na sieci wodociągowej o śr. 50 mm - 1 szt.
  5. Filtr osadnikowy siatkowy o śr. 50 mm - 1 szt.
  6. Rurociąg wodociągowy o śr. 40 mm stalowy ocynkowany - 4 mb.
  7. Rurociąg wodociągowy o śr. 32 mm stalowy ocynkowany - 4,5 mb.
  8. Zawór hydrantowy o śr. 50 mm we wnęce - 1 szt.
  9. Szafka hydrantowa wnękowa na poddaszu - 1 szt.
  10. Rurociąg wodociągowy o śr. 50 mm stalowy ocynkowany - 2,5 mb.
  11. Zawór hydrantowy o śr. 50 mm na ścianie - 1 szt.
  12. Szafka hydrantowa naścienna - 1 szt.
  13. Demontaż drzwi - 1 szt.
  14. Osadzenie kołków do pochwytów - 20 szt.
  15. Pochwyty stalowe - 9,53 mb.
  16. Balustrada schodowa prętowa - 11,2 mb.
  17. Półki w łazienkach - 4 szt.
  18. Izolacja z folii w płynie - 8,24 m2.
  19. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr 5mm - 8,24 m2.
  20. Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - 8,24 m2.
  21. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - 8,24 m2.
  22. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanie wykładzin - 8,24 m2.
  23. Dopłata za kolor ścianek p.poż.
  24. Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych zawieszanych 1x40W - 5 szt.
  25. Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 cegły w ścianach i stropach z cegły - 4 szt.
  26. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - 16 mb.
  27. Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm - 16 mb.
  28. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7 mm2 - 16 mb.
  29. Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - halogeny - 8 szt.
 10. Przetarg nieograniczony na wydzielenie klatki schodowej p.poż. wraz z oddymianiem i modernizacją pokoi na II i III piętrze w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej Przedwiośnie w Kowarach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  a) Wydzielenie klatki schodowej p.poż. poprzez:
  - wykonanie przeciwpożarowych ścianek z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczna w klasie EI60 np. system ALUFIRE lub równoważny. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
  - wykonanie przeciwpożarowej stolarki drzwiowej aluminiowej z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczna w klasie EI30 z samozamykaczem np. system ALUFIRE lub równoważny.
  Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
  Wykonanie instalacji technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie:
  - systemu oddymiania i odprowadzenia ciepłego powietrza z klatki schodowej.
  - systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych obiektu (system zasilający, lampy oświetlenia kierunkowego, lampy oświetlenia ewakuacyjnego),
  W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z dróg ewakuacyjnych sygnałem otwarcia okien oddymiających będzie sygnał z ostrzegaczy pożarowych centrali sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w strefie znajdującej się na drodze ewakuacyjnej
  Stosownie do wymagań EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, cz.2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych), klatka schodowa będzie:
  - oddymiana na najwyższej kondygnacji poprzez klapę dymową
  - napowietrzana poprzez ręczne otwarcie drzwi wejściowych do budynku
  - Otwieranie okien oddymiających, powinno umożliwić usunięcie dymu i ciepła z klatki schodowej i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie pożaru.
  b) Modernizacja części pokoi na II i III piętrze oraz remont klatki schodowej poprzez :
  - przebicie nowych otworów drzwiowych w pokojach oraz przejść w ścianach gr. 25cm wraz z osadzeniem podciągów z kształtowników stalowych i nadproży prefabrykowanych,
  - demontaż części istniejących ścianek działowych w pokojach,
  - demontaż stolarki drzwiowej w pokojach
  - demontaż istniejących balustrad na klatce schodowej
  - zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce drzwiowej
  - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do istniejących i projektowanych pomieszczeń wraz z
  osadzeniem nadproży prefabrykowanych.
  - montaż nowych ścianek działowych z płyt GKB na stelażu stalowym systemowym 7,5 cm + z każdej strony 1xGKB12,5 mm wodoodporny + wełna akustyczna gr.7,5 cm.
  - montaż w pokojach i łazienkach nowej stolarki drzwiowej, wewnętrznej, jednoskrzydłowej,drewnianej, wielopłycinowej pełnej okleinowanej. Ościeżnice drewniane okleinowane. Kolor do
  uzgodnienia z Inwestorem.
  - demontaż oraz montaż nowych drzwi wejściowych do budynku wg. rysunków oraz zestawienia stolarki. Stolarka drzwiowa aluminiowa, z samozamykaczem, szklone szkłem bezpiecznym.
  Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi symbol D1 - profile ciepłe, drzwi o symbolu D3 - profile zimne.
  - stolarka okienna istniejąca do pozostawienia,
  - wykonanie nowych tynków na zamurowaniach i ubytkach- tynk gładki gipsowy maszynowy,
  - wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w pokojach i łazienkach
  - wykonanie zabudowy instalacji wod-kan oraz wentylacji z płyt GKB 12,5 mm
  - montaż nowych balustrad oraz pochwytów przyściennych na klatce schodowej wykonanych ze stali
  malowanej proszkowo
  - wykonanie podłoża pod nowe wykładziny obiektowe i płytki ceramiczne
  - zerwanie starych, zniszczonych posadzek (parkiet) na klatce schodowej i w pokojach
  modernizowanych na łazienki
  - oczyszczenie z warstw klejowych, skucie posadzki
  - wylanie warstw samopoziomujących na uprzednim wykonanym podkładzie
  - renowacja, cyklinowanie oraz lakierowanie istniejących parkietów w pokojach
  - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych (pom. sanitarne - wg opisu na rysunkach). Przed ułożeniem płytek należy przygotować podłoże i wykonać izolację poziomą przeciwwilgociową w pom. sanitarnych - łazienkach. Na istniejące podłoże wykonać wylewkę samopoziomującą. Następnie
  zagruntować i wykonać izolację przeciwwilgociową elastyczną szlamową gr. min. 2 mm. Na styku ze ścianą stosować elastyczne taśmy dylatacyjne systemowe. Izolację wywinąć na ścianę ok. 10 cm.
  Płytki kleić na kleju elastycznym bezpośrednio na izolacji szlamowej. Stosować wyroby w systemie jednego producenta. Powierzchnia płytek powinna być antypoślizgowa, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Zastosować spoiny antyabsorpcyjne.
  - ułożenie nowych wykładzin podłogowych na klatce schodowej - wykładzina homogeniczna, antypoślizgowa, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, gr. 2,00 mm - np. typu Tarkett lub równoważna. Na połączeniach ze ściana listwy kątowe o promieniu 15 mm
  z polichlorku winylu z wywinięciem wykładziny na ścianę na wysokość 10 - 15 cm , Wywiniecie wykonać jako bezspoinowe.
  - w łazienkach na ścianach płytki ceramiczne do wysokości 2 m.
  - malowanie ścian - grunt + powłoki malarskie 2x farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro w
  klasie 2 wg EN 13 3000 oraz odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
  - okładzina ścian w pomieszczeniach sanitarnych - łazienkach płytkami ceramicznymi na wysokość do 2 m pomieszczenia ze spoiną antyabsorpcyjną. Powierzchnia płytek powinna być gładka, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. dostosowanie dwóch modułów na cztery łazienki dla niepełnosprawnych.
  Dostosowanie łazienek dla niepełnosprawnych. W łazienkach dla niepełnosprawnych zamontować poręcze, siedzenia i uchwyty ze stali nierdzewnej.
  - wykonanie wentylacji grawitacyjnej (na etapie robót budowlanych wykonać opinię kominiarską o przydatności poszczególnych kanałów wentylacyjnych), w sanitariatach zastosować wentylatorki łazienkowe z opóźnionym wyłączeniem sprzężone z oświetleniem sanitariatu. W łazienkach wykonać nowy przewód wentylacyjny. Kanał wykonać z elementu z blachy stalowej ocynkowanej ocieplonego o średnicy 110 mm.
  - wykonanie nowej instalacji wod-kan poprzez:
  - Montaż rurociągów wodnych z tworzyw sztucznych wraz z wykonaniem podejść odpływowych
  - Montaż armatury zaporowej
  - Wykonanie prób szczelności, płukanie i dezynfekcja instalacji
  - Montaż baterii, zaworów czerpalnych i armatury wypływowej
  - Izolacja rurociągów
  - Roboty budowlane towarzyszące - przebicia i zamurowania, wykucie bruzd
  - Montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z wykonaniem podejść odpływowych
  - Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej
  - montaż przyborów sanitarnych biały montaż - ceramika, miski ustępowe stojące, umywalki bez stelaża mocowane do ścian przystosowane dla niepełnoprawnych.
  - remont instalacji elektrycznej w projektowanych pokojach i łazienkach - wymiana instalacji elektrycznej
  wraz z wymianą osprzętu (włączniki, gniazdka wtykowe) oraz wymianą lamp:
  - demontaż, montaż i podłączenie gniazd instalacyjnych
  - demontaż, montaż i podłączenie łączników instalacyjnych
  - demontaż, montaż i podłączenie opraw oświetleniowych
  - ułożenie przewodów i wypustów instalacyjnych podtynkowych z wykuciem i zaprawieniem bruzd oraz osadzeniem puszek instalacyjnych
  - montaż instalacji RTV i telefonicznej w projektowanych pokojach:
  - montaż i podłączenie gniazd RTV i telefonicznych
  - ułożenie przewodów i wypustów instalacyjnych podtynkowych z wykuciem i zaprawieniem bruzd oraz osadzeniem puszek instalacyjnych.
 11. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejących drzwi na drzwi p. poż. w następujących lokalizacjach obiektu: 1)część 1 - klatka schodowa w budynku B (narożnik) na kondygnacjach: piwnica, 4, 5, 6, 7 piętro 2)część 2 - klatka schodowa w budynku A (stary) na kondygnacjach: 1, 2, 3 piętro W klatce schodowej w budynku A oraz w piwnicy budynku B konieczne będzie wykonanie lekkich ścianek działowych o klasie odporności ogniowej EI60 (w piwnicy - po uprzednim rozebraniu istniejącej ścianki). Wszystkie drzwi w klatce schodowej w budynku B oraz na 3 piętrze budynku A należy wyposażyć w system kontroli dostępu (w budynku A z wykorzystaniem istniejących urządzeń). Instalację elektryczną do urządzeń włączyć do znajdującej się najbliżej puszki. 3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: 1)przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia i szkoleńserwisowych w zakresie podstawowym 2)dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej oraz instrukcji eksploatacji i obsługi w języku polskim 3) wykonania robót budowlanych m. in. w zakresie rozbiórki: a)demontaż drzwi istniejących, b)rozbiórka ścianek działowych 4)wykonania tynków wewnętrznych i okładzin 5)wykonania robót elektrycznych w zakresie: a)doprowadzenia zasilania do systemu kontroli dostępu b)ułożenia instalacji systemu kontroli dostępu 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się: -załącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 8 do SIWZ - stan istniejący oraz projekt wymiany drzwi p. poż. -załącznik nr 9 przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 10 do SIWZ
 12. DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DO WYMOGÓW SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ MONTAŻ NOWYCH I WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH W BUDYNKACH A,B i C INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 12/14.
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów systemów bezpieczeństwa poprzez montaż nowych i wymianę istniejących przegród budowlanych w budynkach A, B i C Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarta w IV części SIWZ.

  STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania
  i oceny prawidłowości poszczególnych robót.
  Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ.

  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia
  o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami.
 13. Roboty budowlane polegające na instalacji przegrody przeciwpożarowej w klasie odporności EI 30 z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności EI 30 i przeprowadzeniu wszystkich dodatkowych prac remontowych.
  Zamawiający: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella, Łódź
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na instalacji przegrody przeciwpożarowej w klasie odporności EI 30 z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności EI 30 i przeprowadzeniu wszystkich dodatkowych prac remontowych.
 14. Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku C na poziomie 400 Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi zewnętrznych do budynku C na poziomie 400 Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę (demontaż) istniejących drzwi zewnętrznych do budynku C z pcv, o wymiarach 168x280cm oraz dostawę i montaż nowych drzwi aluminiowych ze skrzydłem czynnym o wymiarach minimum 100cm w świetle ościeżnicy. Drzwi będą wpięte w system kontroli dostępu
 15. Wymiana drzwi klatki schodowej na przeciwpożarowe, na poziomach od I piętra do VII piętra w budynku biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych przy ulicy Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana drzwi klatki schodowej na przeciwpożarowe, na poziomach od I piętra do VII piętra w budynku biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych przy ulicy Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy

  Warunki realizacji zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wewnętrznych drzwi klatki schodowej na drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne na poziomach od I piętra do VII piętra w budynku biurowym ANR przy ulicy Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy, wg zestawienia załączonego do SIWZ.
  Zakres robót obejmuje min. poniższe czynności:
  1. demontaż istniejącej (o pow. ponad 2 m2) stolarki drzwiowej aluminiowej i płycinowej, wyniesienie z budynku i utylizacja elementów z rozbiórki (w tym gruzu),
  2. dostosowanie istniejących otworów drzwiowych do montażu stolarki uwzględniającej minimalne, wymagane prawnie, światło przejścia dla drzwi prowadzących na klatkę schodową (szerokość przejścia min. 900mm, wysokość w świetle przejścia 2000mm) uwzględniający regulację rzędnych istniejących nadproży i usunięcie istniejących kolizji kablowych instalacji niskoprądowych (z uwzględnieniem demontażu i odtworzenia listew natynkowych) i oświetlenia ewakuacyjnego,
  3. powiększenie wysokości otworów drzwiowych wraz z montażem prefabrykowanych nadproży żelbetowych,
  4. powiększenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej,
  5. wykonanie 1szt. przebicia w przegrodzie ściennej z cegieł o grub. ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej w miejscu wskazanym przez Inwestora na III piętrze budynku, wzmocnionego żelbetowym nadprożem, umożliwiającego montaż jednoskrzydłowej, drewnianej stolarki o wymiarach światła przejścia (szer. x wys.) 900x2000mm,
  6. montaż nowej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej EIS 30: aluminiowej - dwuskrzydłowej i drewnianej - jednoskrzydłowej,
  7. uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
  i innych elementach wynikłych z prac adaptacyjnych budowlanych i montażowych,
  8. szpachlowanie gładzią gipsową tynków wg pkt 7; tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wykańczane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych,
  9. dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem wykańczanych miejsc farbami emulsyjnymi, odpornymi na ścieranie, w kolorystyce dopasowanej do istniejącej kolorystyki pomieszczeń,
  10. przeróbka istniejących odbojnic ściennych, umożliwiająca montaż nowej stolarki drzwiowej,
  11. ewentualne naprawy istniejących wykładzin PCV lub parkietów drewnianych wynikłe przy pracach adaptacyjnych i montażowych, montaż progów drzwiowych niwelujących różnice wysokości posadzek,
  12. prace porządkowe po zakończonych pracach budowlanych.

  Przedmiotowe prace należy wykonać w oparciu o:
  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz część graficzną ekspertyzy technicznej,
  - obowiązujące Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy

  Opis stolarki aluminiowej:
  1. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle przejścia:
  - 900mm (skrzydło czynne) + 300mm (skrzydło bierne) - 13szt
  - 900mm (skrzydło czynne) + 500mm (skrzydło bierne) - 1szt
  - wysokość stolarki w świetle przejścia - min. 2000 mm.
  2. Drzwi aluminiowe profilowe (profil zimny - wewnątrzlokalowy) przeciwpożarowe, dymoszczelne, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, o odporności ogniowej EIS 30 w kolorze białym.
  3. Skrzydło bierne ryglowane mechanicznie.
  4. Drzwi przeszklone szkłem przeciwpożarowym, bezpiecznym, z podziałem skrzydeł za pomocą szprosu aluminiowego w połowie wysokości skrzydła (szczegółowe ustalenie wysokości szprosu z Inspektorem nadzoru na etapie wykonawczym, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia przeszklenia montowanych drzwi nie mniejsza niż aktualnie zamontowanej stolarki - nie mniej niż 75%).
  5. Wymagane wymiary światła przejścia dla skrzydła czynnego drzwi 900x2000 mm.
  6. Konstrukcja drzwi jednoramowa, zlicowana. Ościeżnice, skrzydła, ramiaki, słupki i poprzeczki segmentów ścian wykonane z kształtowników.
  7. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi.
  8. Montaż (w zależności od zapisów w aprobacie producenta) na pianę p.poż atestowaną po całym obrysie ościeży, lub na sucho przy zastosowaniu kołków montażowych i wypełnieniu szczelin wełną mineralną.
  9. Drzwi wyposażone w:
  - pojedynczy atestowany zamek z wkładką patentową,
  - pojedynczy nawierzchniowy samozamykacz ramieniowy do drzwi przeciwpożarowych (np. DORMA GROOM GR 200) bez regulacji kolejności zamykania,
  - obustronną klamkę ze stali nierdzewnej, bezpieczną, typu U-form z rozetą owalną, dzielną.
  10. Drzwi wyposażone w zamek listwowy trzypunktowy, skrzydła wyposażone w automatycznie opadającą uszczelkę.
  11. Zawiasy drzwiowe wzmocnione, z pełną regulacją.
  Uwarunkowania zamówienia elementu:
  Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki budowlanej ppoż., należy potwierdzić u Zamawiającego jej kolorystykę według RAL (projektuje się elementy w kolorze białym). Wyposażenie drzwi, w tym okucia mają być przystosowane do drzwi przeciwpożarowych.

  Opis stolarki drewnianej:
  1. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle przejścia minimum 900mm i wysokości w świetle przejścia 2000mm - 10szt.
  2. Drzwi wewnątrzlokalowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, EIS30, jednoskrzydłowe.
  3. Skrzydło drzwiowe - płytowe, konstrukcja - ramiak drewniany wypełniony materiałem przeciwpożarowym, obudowany obustronnie panelami HDF (lub MDF).
  4. Ościeżnica (fabrycznie wykończona) - konstrukcja drewniana, z drewna o gęstości min. 350kg/m3, regulowana, obejmująca całą grubość muru.
  5. Okleina drewnopodobna CPL (lub równoważna) o podwyższonej jakości, przeznaczona do pracy intensywnej w budynkach użyteczności publicznej.
  6. Kolorystyka skrzydła drzwiowego i ościeżnicy identyczna.
  7. Drzwi pełne.
  8. Wymagane wymiary światła przejścia dla drzwi 900x2000 mm.
  9. Montaż (w zależności od zapisów w aprobacie producenta) na pianę p.poż atestowaną po całym obrysie ościeży, lub na sucho przy zastosowaniu kołków montażowych i wypełnieniu szczelin wełną mineralną.
  10. Drzwi wyposażone w:
  - pojedynczy atestowany zamek z wkładką patentową,
  - nawierzchniowy samozamykacz ramieniowy do drzwi przeciwpożarowych (np. DORMA GROOM GR 200),
  - obustronną klamkę ze stali nierdzewnej na szyldzie wzdłużnym,
  - systemowe osłony na zawiasy w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego.
  11. Skrzydło drzwiowe wykonane ze wzmocnieniem pod nawierzchniowy samozamykacz.
  12. Skrzydło drzwiowe wyposażone w automatycznie opadającą uszczelkę.
  13. Zawiasy drzwiowe wzmocnione, z pełną regulacją.
  Uwarunkowania zamówienia elementu
  Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki budowlanej ppoż., należy uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę okleiny skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Uzgodnić z Inwestorem kolorystykę okuć.
  Montaż stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z aprobatami technicznymi producenta zastosowanej stolarki, zapewniając pożądaną odporność ogniową instalowanych przegród, z zachowaniem parametru dymoszczelności.
  2. Informacje o terenie budowy
  - Wszystkie prace będą wykonywane w budynku Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38. Jest to obiekt biurowy, czynny w godzinach 7.00-18.00, chroniony całodobowo. Obiekt jest budynkiem 7-piętrowym, wyposażonym
  w windę.
  - Zamawiający zastrzega, że przedmiotowe prace będą mogły odbywać się od poniedziałku do piątku od godziny 15.30. Z uwagi na fakt, iż jest to obiekt biurowy
  w którym funkcjonują firmy i instytucje Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania budynku w sposób ciągły i zgodny z przeznaczeniem.
  - Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże: punkt poboru wody dla celów socjalnych
  i budowy, dostęp do WC, punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy oraz zaplecze socjalne dla pracowników.
  - Wykonawca będzie poruszał się po istniejących drogach utwardzonych asfaltowych.
  - Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP i p.poż. Ponadto zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami p.poż.
  - Wykonawca, prowadząc prace na każdym etapie winien umożliwić bezpieczne użytkowanie budynku uwzględniając w szczególności zapewnienie komunikacji pracownikom oraz ewentualną ich ewakuację w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
  Przedmiotowe prace należy wykonać zgodnie ze Specyfikacji Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, graficzną częścią ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz ze sztuką budowlaną, przepisami ustawy - Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami), oraz w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na podstawie przywołanych ustaw i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  Zastosowane materiały winny posiadać świadectwa do powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.1999 r., Dz. U. Nr 5 poz. 53) lub certyfikaty na znak zgodności z obowiązującą normą albo odpowiednią Aprobatą Techniczną.
  Zamówienie rozliczane będzie w formie ryczałtu. (Zgodnie z art. 632 & 1 K.c. jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.)
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, która części zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę
 16. Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz okna oddymiającego w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu przy ul. Winogrady 63
  Zamawiający: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań
  dostawa i montaż 4 drzwi przeszklonych w aluminiowych ramach,
  wymiana 5 drzwi drewnianych na drzwi przeciwpożarowe EI 30 oraz EI 60,
  - dostawa i montaż okna oddymiającego.
 17. Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń do wymogów przeciwpożarowych - III etap - wymiana drzwi przeciwożarowych
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń do wymogów przeciwpożarowych - III etap - wymiana drzwi przeciwpożarowych. 2. Zakres przedmiotowy zamówienia: 1) Demontaż istniejących, a następnie dostawa i zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych EI30 wraz z ościeżnicami w ewakuacyjnych klatkach schodowych. 2) Demontaż istniejących, a następnie dostawa i zabudowa nowych drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami w ewakuacyjnych klatkach schodowych. 3) Demontaż istniejących, a następnie dostawa i zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych oddzielenia stref wraz z ościeżnicami w budynkach Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń. 4) Roboty towarzyszące - wykonanie nowych tynków w obrębie wymienianych drzwi, nowych obróbek blacharskich szczeliny dylatacyjnej wraz z położeniem płytek. 3. Dokładny zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w: 1) Dokumentacji projektowej pod nazwą: Zabudowa drzwi przeciwpożarowych EI30, wymiana drzwi zewnętrznych w ewakuacyjnych klatkach schodowych oraz drzwi przeciwpożarowych oddzielenia stref w budynkach DPS Przyjaźń (załącznik nr 10 do SIWZ); 2) Przedmiarze robót - stolarka (załączniki nr 8 do SIWZ); 3) STWiOR ST.00.00 wymagania ogólne (załącznik nr 9a do SIWZ); 4) STWiOR SST 00.01 tynkowanie (wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych) (załącznik nr 9b do SIWZ); 5) STWiOR SST.00.02 pokrywanie podłóg i ścian układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach (załącznik nr 9c do SIWZ); 6) STWiOR SST.00.03 instalowanie stolarki drzwiowej (załącznik nr 9d do SIWZ). 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, STWiOR, przedmiar robót oraz wizję w miejscu prowadzenia robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar oraz STWiOR stanowią załączniki nr 8, 9a, 9b, 9c, 9d oraz 10 do SIWZ. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 104). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 2) Wykonawca jest zobowiązany do: a) wygrodzenia od części czynnej obiektu, części, w której realizowane będą prace i wyznaczenie stref niebezpiecznych, b) urządzenia bezpiecznych wyjść i przejść, c) urządzenia składowisk materiałów do montażu i materiałów z demontażu, d) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc na których prowadzone będą roboty, e) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót, f) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów, g) zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), h) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, i) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót, j) naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót. 3) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z PB i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i STWiOR. 4) Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania placu budowy (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników, przyłącza robocze wody i energii elektrycznej - w tym koszty wykorzystanych mediów). 5) Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem Kierownika Budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Dla wbudowanych materiałów Wykonawca obowiązany jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. Co do jakości, materiały te powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 PB). 2) Zmawiający dopuszcza uwzględnienie przez Wykonawcę w składanej ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do wymienionych w projektach wykonawczych, w STWiOR oraz w przedmiarze robót posiadających jednak parametry techniczne założone przez projektanta (w takim przypadku do oferty należy dołączyć informację o uwzględnieniu w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych wraz z kartami informacyjnymi (karty techniczne) wyrobu lub produktu wydanych przez producenta materiałów i urządzeń równoważnych). 3) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat (słownie: pięć), licząc od dnia podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie powołany) oraz Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów, które winny wynosić minimum 2 lata. Gwarancje na urządzenia udzielone przez producenta będą liczone od dnia podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
 18. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego (wymiana drzwi) w budynkach Zespołu Żłobków nr 3 położonych ul. Klonowica 3, ul. Winklera 8 i ul. Grunwaldzkiej 34 w Poznaniu
  Zamawiający: Żłobek nr 3 "Czerwony Kapturek", Poznań
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego (wymiana drzwi) w budynkach Zespołu Żłobków nr 3 położonych ul. Klonowica 3, ul. Winklera 8 i ul. Grunwaldzkiej 34 w Poznaniu
 19. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOŻAROWYM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 117 W BIAŁYMSTOKU
  Zamawiający: Zakład Poprawczy w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia są:
  a. Roboty remontowo - budowlane polegające na zabezpieczeniu przeciwpożarowym klatki schodowej, tzn. demontaż stolarki drzwiowej przed ponownym montażem drzwi przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI 30, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych w klasie odporności ogniowej REI 120 wraz z wykonaniem okładzin wewnętrznych i malowaniem na I, II oraz III piętrze w budynku Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.
  b. Roboty remontowo - budowlane uzupełniające z branży elektrycznej polegające między innymi na demontażu i ponownym montażu lam oświetleniowych, przewodów oraz z branży teletechnicznej polegające na montażu czujników i uruchomieniu systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 117.
 20. Dostawa wraz z montażem przegród przeciwpożarowych, okien napowietrzających i oddymiających w klatkach schodowych w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a w
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z robotą budowlaną polegającą na: - dostawie i montażu 2 kpl. drzwi i ścianek p.poż w celu wydzielenia klatki schodowej nr 6 w bryle budynku B na poziomie 0 i 1 (parter i piętro pierwsze) przegrodami o wymaganej klasie odporności ogniowej (drzwi p.poż. i EI 30 i ścianki p. poż. REI60) - - dostawie i montażu okien napowietrzających i okien oddymiających wraz z kompletem siłowników, z przyłączeniem ich do zasilania i istniejącej instalacji p.poż. oraz uruchomieniem Lokalizacja ścianek, drzwi i okien na rysunkach, które stanowią zał. nr 7 do SIWZ. Przedmioty zamówienia należy wykonać dostosowując ich wymiary do istniejących otworów i powierzchni klatki schodowej. 2. Informacja o częściach zamówienia Zamówienie obejmuje 1 zadanie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W ramach zadania wymaga się złożenia oferty pełnej
 21. Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica na os. Oświecenia 1 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, Poznań
 22. Dostosowanie odległości otworów okiennych w ścianach konstrukcyjnych pomiędzy pomieszczeniami stanowiącymi oddzielne strefy p.poż. w Inspektoracie ZUS w Obornikach przy ul. Armii Poznań 27.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, Poznań
 23. Wymiana istniejących drzwi do pomieszczeń technicznych w budynku Domu Studenta NR 3 Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na drzwi przeciwpożarowe zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 24. Zadanie inwestycyjne nr C/WŁO/V/10/8 - Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22 A modernizacja i rozbudowa budynku.
  Zamawiający: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
 25. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu p/poż oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 oraz EI 30
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 26. Roboty ogólnobudowlane - Piłsudskiego
  Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź
 27. Remonty budynków polegające na: Dostosowaniu do wymogów ppoż.- realizacja zaleceń pokontrolnych WOP budynków Nr. 1 i 2 K - 951 Siedlce oraz Nr. 10 K -952 Siedlce
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1131, Mińsk Mazowiecki
 28. Roboty ogólnobudowlane - Krzemieniecka
  Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódź
 29. Prace remontowo - budowlane II.
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
 30. Wykonanie zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr XII przy ul. Siennej 53 w Warszawie (sprawa nr 26/ZP/13)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
 31. Dostosowanie drugiej klatki schodowej i korytarza budynku Zespołu Szkół w Somoninie do aktualnych przepisów p. poż. w celu całkowitego odbioru i uzyskania zgody na użytkowanie.
  Zamawiający: Gmina Somonino, Somonino
 32. Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 6 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
  Zamawiający: Miasto Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki
 33. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu drzwi p.poż. oraz ułożeniu wykładzin podłogowych dywanowych o klasie odporności ogniowej Cfl - s1.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 34. Przystosowanie Internatu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza do przepisów ochrony ppoż. - dostawa i montaż stolarki budowlanej - etap II.
  Zamawiający: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 35. Dostawa i montaż przegród przeciwpożarowych wydzielenia przeciwpożarowego dróg ewakuacji w ramach inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynków szkolnych przy ulicy Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie na budynki administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Kętrzynie, Kętrzyn
 36. Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą 2 zestawów okiennych z PCV na aluminiowe witryny ognioodporne EI60 w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
  Zamawiający: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 37. Wymiana drzwi aluminiowych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. H.Pobożnego 11
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 38. DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH W BUDYNKACH SP ZOZ W CHOSZCZNIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Choszczno
 39. wymiana okien w sali gimnastycznej, wymiana okładzin posadzek w korytarzu i w sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie, Olsztyn
 40. Dostosowanie budynków własnych Zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych - O/ZUS w Bydgoszczy
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 41. Montaż drzwi przeciwpożarowych i klapy oddymiającej w budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przy ul. Witosa 30b
  Zamawiający: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, Sulęcin
 42. Wykonanie kompleksowego systemu oddymiania klatki schodowej nr 5 na terenie JW 2697 w Brzegu
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 43. III etap wymiany istniejącej stolarki drzwiowej na stolarkę o odpowiedniej klasie odporności ogniowej w DPS w Choroszczy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Choroszcz
 44. Przystosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego przy ul. Przemysłowej 5 w Koninie - etap II.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Konin
 45. Remont korytarzy polegających na wstawieniu przegród o klasie odporności ogniowej EI 30 z drzwiami dymoszczelnymi w bud. 43 na terenie JW 1158 Łask
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 46. ZRB Jarosław: Zakup stolarki drzwiowej na zadanie 43 472 Dęblin
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 47. Dostawa drzwi dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia, Mysłowice
 48. Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w ilości 11 szt. w klatce schodowej Budynek A (Łącznik E) przy szybie windowym na wszystkich kondygnacjach (niski parter, wysoki parter piętro 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 - wejście do maszynowni windy) w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 .
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Elbląg
 49. PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU SZKOŁY DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - KLATKA SCHODOWA B
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Brzeziny
 50. Roboty budowlane związane z oddzieleniem pomieszczeń Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Luminescencyjnych i Nanomateriałów w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej zlokalizowanych na II piętrze budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 51. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP - część II: wymiana i montaż stolarki drzwiowej na klatce schodowej K-1 i K-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gdynia
 52. Wykonanie instalacji oddymiającej, napowietrzenia i wydzielenia klatek schodowych wraz z projektem w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 53. Wymiana drzwi w sali gimnastycznej i siłowni.
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Małdyty
 54. Dostawa drzwi automatycznych do wiatrołapu wewnętrznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 55. Bydgoszcz: Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w ZOZ MSWiA w Bydgoszczy: dostawa i montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej EI30 oraz dostawa i montaż systemu oddymiania w klatkach schodowych K-1 i K-3
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Bydgoszcz
 56. Dostosowanie wejścia do Pawilonu D Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
 57. ZRB Krotoszyn: Zakup i dostawa drzwi stalowych i aluminiowych dla potrzeb budowy Hali Remontowej w Międzyrzeczu
  Zamawiający: Zakłady Remontowo-Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 58. Wydzielenie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi w budynku biurowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., położonym w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53.
  Zamawiający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa
 59. Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o odpowiedniej klasie odporności ogniowej
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Choroszcz
 60. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu..
  Zamawiający: Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu - Instytucja Filmowa, Wrocław
 61. wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w budynku Centrum Kongresowego Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20 -znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/strefy.poż./2011
  Zamawiający: Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 62. Dostawa i montaż drzwi automatycznych oraz kurtyny powietrznej zaopatrzonej w instalację elektronicznego sterowania temperaturą.
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, Olsztyn
 63. Dostawa i montaż kurtyn aluminiowych elewacyjnych w Szkole Podstwowej w Tarnowie Podgórnym
  Zamawiający: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne
 64. Dostawa materiałów budowlanych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Biskupiec
 65. Roboty budowlane w DS. Kredka UWr.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 66. Budowa klatki przeciwdymnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
 67. WYKONANIE ROBÓT INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU (2 PARY) STOLARKI DRZWIOWEJ, SZKLANEJ W ŚLUSARCE ALUMINIOWEJ
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Poznań

Inne osoby dla Wróblewski Marek (42 osoby):