Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Piotr

w KRS

Piotr Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Konin (Wielkopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciastowicz Krzysztof, Trzuskolas Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia Delta Security Ciastowicz, Urbaniak Sp. J., Konin − KRS 0000123717
 2. P.wróblewski, A.trzuskolas Alpar Sp. J., Konin − KRS 0000123760

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bez Nazwy Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000259133

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Monitorowanie systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i w Oddziałach Zamiejscowych
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i w Oddziałach Zamiejscowych. 2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części, z których każda stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia: 1) Część 1 - Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu przy ul. Wawrzyńca 11: - całodobowe monitorowanie systemu włamania, - transmisja realizowana będzie za pośrednictwem modułu i sygnału GSM, obejmuje pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach tj. I piętro, II piętro budynku oraz hol na parterze i klatki schodowe poszczególnych kondygnacji. Osobą do kontaktu jest Pan Przemysław Laudański nr telefonu - (61) 846-38-13. 2) Część 2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie przy ul. Zakładowej 4: - całodobowe monitorowanie sygnałów systemu ppoż. i zalania, - instalacja przewodowa obejmuje czujki dymu i czujki zalania zamontowane w pomieszczeniach archiwum oraz w węźle cieplnym. W budynku biurowym jest zainstalowana instalacja przewodowa systemu sygnalizacji włamania, ppoż. i zalania. System alarmowy, który jest własnością Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, podzielony jest na trzy podsystemy. W skład pierwszego podsystemu wchodzi strefa składająca się z pomieszczeń w piwnicy chronionych przez czujki dymu i czujki zalania zamontowane w pomieszczeniach archiwum oraz w węźle cieplnym, której monitorowanie jest przedmiotem zamówienia. Monitorowanie systemu alarmowego oraz konserwację systemu, z wyłączeniem podsystemu opisanego powyżej, prowadzi firma, z którą PUP w Koninie na te usługi zawarł umowę. Osobą do kontaktu jest Pan Józef Augustiański, nr telefonu - (63) 249-71-00. 3) Część 3 - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5. - całodobowe monitorowanie systemu włamania, ppoż. - instalacja przewodowa, obejmuje jedną kondygnację tj. I piętro, budynku - pomieszczenia biurowe i korytarz. Osobą do kontaktu jest Pan Zdzisław Giera nr telefonu - (65) 529-57-66. 4) Część 4 - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile przy al. Niepodległości 24. - całodobowe monitorowanie systemu włamania, ppoż., - instalacja przewodowa, system alarmu włamania obejmuje trzy kondygnacje tj. parter, I piętro, II piętro budynku, natomiast monitoring systemu alarmu ppoż. obejmuje piwnicę. Osobą do kontaktu jest Pani Urszula Hoppe nr telefonu - (67) 212-30-84. 3. Wymagania oraz zadania, które w ramach przedmiotu zamówienia ma zrealizować i zapewnić Wykonawca, Zamawiający określił w rozdziale VI SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów opisanych w przedmiocie zamówienia. Termin wizji i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnień z Zamawiającym. W celu ustalenia daty i godziny wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia
 2. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów systemu alarmowego i ppoż zainstalowanego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie przy ul. Zakładowej 4, w terminie 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  Całodobowa ochrona przez dozorowanie (monitoring) budynku biurowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie przy ul. Zakładowej 4.
  1. Opis stanu istniejącego.
  W budynku biurowym jest zainstalowana instalacja przewodowa systemu włamania, ppoż. i zalania. Zamówienie usługi monitorowania systemu alarmowego włamania dotyczy obszaru chronionego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Agencji Rozwoju Regionalnego, klatek schodowych poszczególnych kondygnacji, piwnicy, wiatrołapu.
  Instalacja systemu włamania podzielona jest na dwa podsystemy:
  - podsystem nr 1 - obszar chroniony dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie - monitorowanie tego podsystemu nie jest przedmiotem zamówienia.
  - podsystem nr 2 - obszar chroniony dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Agencji Rozwoju Regionalnego, obejmujący pomieszczenia biurowe na II i III piętrze, klatki schodowe poszczególnych kondygnacji, piwnice, wiatrołap, oraz system alarmu ppoż i zalania obejmujący pomieszczenia piwnicy. Monitorowanie tego podsystemu jest przedmiotem zamówienia.
  2. Zobowiązania Wykonawcy.
  a) całodobowy nadzór i utrzymanie w stałej sprawności technicznej stacji bazowej, której zadaniem jest odbiór sygnałów alarmowych z systemu lokalnego Zamawiającego do stacji monitorującej zainstalowanej w siedzibie Wykonawcy i będącej w dyspozycji Wykonawcy. Transmisja realizowana będzie za pośrednictwem łącza telefonicznego,
  b) całodobowe monitorowanie i przyjmowanie sygnałów alarmowych z obiektu Zamawiającego,
  c) wyposażenie pracowników w sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań oraz zabezpieczenie im transportu,
  d) spowodowanie niezwłocznej interwencji i przyjazdu grupy interwencyjnej w czasie nieprzekraczającym 10 minut od odebrania sygnału o alarmie (napad, włamanie, pożar) i podjęcia czynności ochronnych. Po dokonaniu stosownych sprawdzeń, podjęcie działań, takich jak: powiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, osób wskazanych przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia chronionego obiektu do czasu przybycia osób wskazanych przez Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
  e) wezwanie osób wskazanych przez Zamawiającego w okolicznościach wskazujących na zaistnienie przestępstwa, bądź w sytuacji uzasadniającej podejrzenie jego popełnienia, takiej jak brak uszkodzeń, lecz: otwarte drzwi czy okna, zauważone przez grupę ruchy wewnątrz zamkniętego obiektu, dochodzące stamtąd odgłosy, światło mogące oznaczać pożar itp.,
  f) powiadamianie o zdarzeniach osób wskazanych przez Zamawiającego.
  3. Koszty dojazdu grupy interwencyjnej zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty, za wyjątkiem zaistnienia tzw. fałszywego alarmu, zawinionego przez Zamawiającego.
  Jeżeli po stronie użytkownika nie stwierdzi się żadnych uchybień w zakresie eksploatacji systemu alarmowego, wywołany alarm traktowany jest jako uzasadniony i nie rodzi obowiązku uiszczenia opłaty.
  Za alarmy nieuzasadnione uznaje się sygnały wysłane z chronionego obiektu, w którym grupa interwencyjna nie stwierdziła żadnych widocznych oznak włamania, napadu bądź usiłowania włamania lub napadu, w szczególności alarmy spowodowane przez użytkownika przy rozbrajaniu lub uzbrajaniu systemu, przez pozostawienie w obiekcie otwartych okien, zwierząt, pracujących urządzeń technicznych. Odwołanie alarmu w komunikacie telefonicznym zawierającym hasło, powinno nastąpić nie później niż 2 minuty po zajściu zdarzenia.
  4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
  a) utrzymania już istniejącego będącego własnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu systemu alarmowego (włamania, ppoż, zalania) w chronionym obiekcie przez czas trwania umowy w stanie sprawnym technicznie, w tym dokonywania odpowiednich czynności konserwacyjnych i okresowych przeglądów. Ewentualna wymiana zużytych elementów może zostać zlecona na podstawie przedstawionego kosztorysu naprawy. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru robót,
  b) rejestrowania określonych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego.
 3. Ochrona w ramach systemu monitorowania alarmu typu DGG16 zainstalowanego w budynku administracyjnym WUP Poznań o/zam. Konin
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań
  Usługa ochrony w ramach systemu monitorowania alarmu typu DGG16 zainstalowanego w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie, ul. Zakładowa4, w okresie 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Inne osoby dla Wróblewski Piotr (62 osoby):