Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Roman

w KRS

Roman Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Nysa (Opolskie), Otmuchów (Opolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróblewska Magdalena Joanna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bonar Zbigniew Marek, Czajka Anna, Czajka Edmund, Dobrowolski Zbigniew, Dragan Lech, Grocholski Zbigniew, Guszlewicz Wiktor, Hajda Ryszard Mieczysław, Kasprzyk Julian, Puchal Marek, Ragan Edward, Szewczuk Irena
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Motosprzęt Wróblewscy Sp. J., Otmuchów − KRS 0000019285
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Polmozbyt-nysa Sp. Z O.O., Nysa − KRS 0000128593

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Kombud Sp. Z O.O., Biała − KRS 0000181884

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Zakup i dostawa oleju opałowego od 01.01.2014r do 31.12.2014r
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Paczków
  Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opalowego zgodnie ze złożoną ofertą i zapotrzebowaniem z jednostek podległych PZPOW w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. Olej opałowy lekki zgodny z normą PN-C-96024:2001:

  - gęstość w temp. 15º C - max. 860 kg/m³
  - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
  - temperatura zapłonu - min. 56º C
  - lepkość kinematyczna w 20º C - max. 6,00 mm²/s
  - skład frakcyjny: do 250º C destyluje - max. 65V oraz do 350º C destyluje - min. 85 (% V/V)
  - temperatura płynięcia - max. -20º C
  - pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej - max. 0,3 m/m
  - zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg
  - pozostałość po spopieleniu - max. 0,01 mg/litr
  - barwa czerwona
  Sposób realizacji zamówienia: Dostawy środkiem transportu w ilościach zgodnych z prognozą w terminach zgłoszonych przez przedstawiciela jednostki.Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty dostaw z uwagi na warunki atmosferyczne i inne zdarzenia losowe w ilości nie większej niż +/-20% - to jest zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania, w poszczególnych jednostkach.
 2. ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podziale na 4 zadania: a) zadanie nr 1 - środki transportowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, b) zadanie nr 2 - środki transportowe Oddziału Terenowego w Oleśnie, c) zadanie nr 3 - środki transportowe Oddziału Terenowego w Grodkowie, d) zadanie nr 4 - środki transportowe Oddziału Terenowego w Głubczycach. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.20.00-3 - usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów, 50.11.21.00-4 - usługi w zakresie napraw samochodów, 50.11.21.10-7 - usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów. 71.63.12.00-2 - usługi kontroli technicznej samochodów
 3. SUKCESYWNE PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY AWARYJNE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ ODDZIAŁU TERENOWEGO W GŁUBCZYCACH, GRODKOWIE I OLEŚNIE W PODZIALE NA ZADANIA
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opole
  przedmiotem zamówienia są sukcesywne przeglądy okresowe i naprawy awaryjne środków transportowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Oddziału Terenowego w Głubczycach, Grodkowie i Oleśnie zgodnie z warunkami specyfikacji z podziałem na zadania. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.21.00-4 - usługi w zakresie napraw samochodów
 4. SUKCESYWNE PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY AWARYJNE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ ODDZIAŁU TERENOWEGO W GŁUBCZYCACH, GRODKOWIE I OLEŚNIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opole
  przedmiotem zamówienia są sukcesywne przeglądy okresowe i naprawy awaryjne środków transportowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Oddziału Terenowego w Głubczycach, Grodkowie i Oleśnie zgodnie z warunkami specyfikacji z podziałem na zadania. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.21.00-4 - usługi w zakresie napraw samochodów
 5. SUKCESYWNE PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY AWARYJNE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opole
  przedmiotem zamówienia są sukcesywne przeglądy okresowe i naprawy awaryjne środków transportowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddziału Terenowego w Grodkowie zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.21.00-4 - usługi w zakresie napraw samochodów. Zakres zamówienia obejmuje: a) przeglądy okresowe środków transportowych (zgodnie z wymaganiami producentów zawartymi w instrukcjach obsługi), b) naprawy awaryjne środków transportowych wynikłe podczas ich bieżącej eksploatacji (wraz z odholowaniem do miejsca naprawy)
 6. SUKCESYWNE PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY AWARYJNE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE I OLEŚNIE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opole
  przedmiotem zamówienia są sukcesywne przeglądy okresowe i naprawy awaryjne środków transportowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Oddziału Terenowego w Grodkowie i Oleśnie z podziałem na zadania. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 50.11.21.00-4 - usługi w zakresie napraw samochodów. Zakres zamówienia obejmuje: a) przeglądy okresowe środków transportowych (zgodnie z wymaganiami producentów zawartymi w instrukcjach obsługi), b) naprawy awaryjne środków transportowych wynikłe podczas ich bieżącej eksploatacji (wraz z odholowaniem do miejsca naprawy)