Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Ryszard Henryk

w KRS

Ryszard Henryk Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Świętochłowice (Śląskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rosińska Małgorzata, Tadla Stanisław, Wróblewska Elżbieta Maria, Wróblewska Karolina, Wróblewska Magdalena Alicja, Wywioł Krzysztof Józef, Wywioł Lidia Irena, Wywioł Marcin Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Budoserwis Konsulting Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000193300
 2. Budoserwis Z.u.h. Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Chorzów − KRS 0000038381
 3. Fifi Studio Sp. Z O.O., Ustroń − KRS 0000566686

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chorzowskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. Z O.O., Świętochłowice − KRS 0000215487
 2. Grupa Kok Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000251834
 3. Katowicki Węgiel Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000067042
 4. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych W Bytomiu S.A. W Likiwdacji, Bytom − KRS 0000047248
 5. Rudzkie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000098778

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Odwadnianie wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
  Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze
  1. Pompowanie wód napływających do Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od rozwidlenia zachodniego do wylotu przy ulicy Karola Miarki.
  2. Utrzymywanie infrastruktury odwadniającej oraz instalacji elektrycznych na wyżej wymienionym odcinku wyrobiska we właściwym stanie technicznym.
 2. <BR>Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku około 9.5 metra w rejonie przeprowadzonych prac budowlanych przy ul. K. Miarki - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Roboty udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509 w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. <BR> Nr postępowania ZP/14/2013
  Zamawiający: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, Zabrze
  <BR>Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku około 9,5 metra (od 1.8 m do 11.3.m licząc od naroża połączenia sztolni z chodnikiem łączącym w kierunku wylotu). <BR>
  Opis przedmiotu zamówienia stanowi ekspertyza opracowana przez Politechnikę Śląską
  w Gliwicach dla zabezpieczenia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach pracy naukowo-badawczej pn. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn powstania i sposobu usunięcia awarii obudowy Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku przebiegającym pod ulicą K. Miarki w Zabrzu
 3. Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku 10 m. licząc od ok. 4 m. od wlotu przy ul. Karola Miarki. Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami <BR> Nr postępowania Z/08/2013.
  Zamawiający: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, Zabrze
  Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku 10 m licząc od ok. 4m od wlotu przy ul. K. Miarki.
  Sposób zabezpieczenia:
  Zabezpieczenie obudowy Sztolni na przedmiotowym odcinku zaleca się wykonać w obudowie metalowej z wykorzystaniem siatek ogniwowo łańcuchowych w sposób ogólnie stosowany w górnictwie. Obudowa zapewnić ma właściwą podporności ale również zabezpieczyć mury ociosowe przed wypadaniem kamieni do wnętrza Sztolni.
  Obudowę należy wykonać jako podporową, wykonaną z stojaków typu SV25 z koronką stałą wariant I skręconych w miejscu złożenia strzemionami typu SD25. Po zabudowie stojaków i prawidłowym ich rozparciu i dokręceniu śrub strzemion momentem 400 Nm elementy stojaka powinny być zespawane w celu uniemożliwienia ich zsuwu pod wpływem obciążenia działającego od strony stropu wyrobiska. Stojaki SV, tworzące pojedyncze odrzwia, powinny być posadowione na belce spągowej wykonanej z ceownika C140. Belka spągowa powinna posiadać ograniczniki uniemożliwiające przesuwanie się dolnych odcinków stojaków do wyrobiska, pod wpływem obciążeń bocznych, od strony ociosów. Na stojakach należy zabudować zastrzały wykonane z belek drewnianych o średnicy 150 mm, które będą z jednej strony oparte o stropnicę zabudowaną na stojakach SV a z drugiej strony o belkę podciągową zabudowaną w stropie wyrobiska. Schemat zabezpieczenia obudowy Sztolni na przedmiotowym odcinku przedstawiono na rys. 1. Ociosy wyrobiska, w miejscu zabudowy odrzwi wykonanych z stojaków SV25, należy zabezpieczyć siatką okładzinową zaczepowo - łańcuchową ZL typu ciężkiego. Siatka powinna ściśle dolegać do ociosów wyrobiska. Odrzwia obudowy na długości wyrobiska powinny być połączone rozporami wieloelementowymi typu ciężkiego. Na każdym ociosie powinny być zabudowane dwie linie rozpór. Rozpory należy zabudować powyżej i poniżej złożenia stojaków SV. Podziałka obudowy powinna wynosić nie więcej niż 1 m.
  Technologia wykonania przebudowy obudowy wyrobiska. <BR>
  1. Za prawidłowe wykonanie przebudowy, zapewnienie odpowiednich narzędzi odpowiedzialna jest osoba dozoru ruchu firmy nadzorująca w/w prace na danej zmianie. <BR>
  2. Zespół wykonujący przebudowę powinien składać się z minimum trzech doświadczonych pracowników posiadających kwalifikacje górnika. Jeden z pracowników zostanie wyznaczony przez osobę dozoru ruchu na przodowego zespołu. <BR>
  3. Przodowy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo podległego mu zespołu, jak również za prawidłowe wykonanie przebudowy pod względem technicznym oraz prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. <BR>
  4. Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie oraz dozór muszą być zapoznani z technologią jej wykonania <BR>
  5. Miejsce przebudowy należy oświetlić stałym światłem elektrycznym. <BR>
  6. Przed rozpoczęciem pracy na danej zmianie powinien skontrolować każdorazowo strop i ociosy wyrobiska, oberwać z bezpiecznego miejsca przy pomocy łomu lub kilofa o odpowiedniej długości, bryły górotworu stwarzające zagrożenie, a te które nie mogą być oberwane, odpowiednio zabezpieczyć obudową tymczasową lub ostateczną. <BR>
  7. Codziennie należy sprawdzać stan dokręcenia strzemion na przebudowanym odcinku wyrobiska. Bezwzględnie należy skontrolować wszystkie strzemiona na odcinku 10,0 m od przebudowy. <BR>
  8. Po zakończeniu pracy na danej zmianie należy z rejonu wykonywanych robót usunąć nagromadzony urobek i materiały zawężające gabaryty wyrobiska oraz zabezpieczyć miejsce pracy. <BR>
  9. W trakcie przebudowy obudowy wyrobiska, będą prowadzone prace na wysokości przy użyciu pomostu roboczego. <BR>
  Nadzór nad prowadzonymi robotami.
  Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem robót przy przebudowie obudowy Sztolni, na każdej obłożonej zmianie, sprawować będzie osoba dozoru ruchu górniczego Wykonawcy. <BR>
  Minimalne obłożenie pracowników:<BR>
  W czasie prowadzenia robót na przebudowie i wzmocnieniu obudowy wyrobiska Sztolni powinny być realizowane przez brygadę skierowaną do prowadzenia robót. Brygada powinna się składać z minimum trzech pracowników. Skład brygady zależy od rodzaju robót prowadzonych na danej zmianie <BR>
  - górnik przodowy, jedna osoba. <BR>
  - górnik cieśla, jedna osoba. <BR>
  - górnik, jedna osoba.<BR>
  Po wykonaniu całości robót należy skontrolować dokręcenie strzemion w złączach obudowy. <BR>
  Wszystkie prace związane z realizacją projektu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami zatwierdzonymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub Kierownika Działu Górniczego.
  Prace związane z usuwaniem zagrożeń lub awarii, których nie przewidziano powinny być wykonywane wg technologii ustalonej przez przodowego z osobą dozoru ruchu oddziałowego. W przypadku przekroczenia zakresu czynności, osoba dozoru ruchu oddziałowego ma obowiązek ustalić technologię usuwania awarii z osobą dozoru wyższego, odpowiedzialną za prowadzenie robót na danej zmianie.
  Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac opisanych w projekcie powinni posiadać i używać środki ochrony indywidualnej, właściwe dla prowadzonych robót i występujących zagrożeń. Prace naruszające istniejącą obudowę kamienną mogą być wykonywane tylko po wcześniejszym zabezpieczeniu wyrobiska. Stojaki obudowy wzmacniającej na etapie ich zabudowy powinny zostać rozparte za pomocą podciągarki tak, aby obudowa wzmacniająca posiadała nie tylko bezpośredni kontakt z obudową kamienną, ale posiadała również podporność wstępną.
 4. Wzmocnienie przekopu na poziomie 630 m przy szybie Kolejowy I
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Wzmocnienie przekopu na poziomie 630 m przy szybie Kolejowy I. - Ruch I rejon Siemianowice. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zadania, w tym: projekt techniczny, instrukcje wykonywanych prac i transportu, technologie robót itp., dostawa i rozładunek na adres Zamawiającego n/w materiałów. Obudowa ŁP8/V25. 40 kpl. Strzemiona SD25 (komplet). 80 kpl. Rozpora kompletna na rozstaw odrzwi 1m. 370 szt. Okładzina żelbetowa długość 1200mm. 2000 szt. Siatka okładzinowa długość L-1000mm, oczko 100x100mm, 200 szt. Stopa podporowa pod ŁP8/V25. 80 szt. w/w materiały posłużą do wykonania zadania, w przypadku nie wykorzystania wszystkich elementów obudowy lub opinki, nadwyżka przechodzi na Zamawiającego. załadunek dostarczonej obudowy i materiałów w rejonie szybu Kolejowy I na jednostki transportowe Zamawiającego i transport na zrąb szybu, Zamawiający zapewnia transport materiałów szybem Kolejowy I z powierzchni do poz.630m, transport ręczny kołowy obudowy i materiałów na poziomie 630m z podszybia szybu Kolejowy I do przekopu głównego - około 1000m, w miejsce wyznaczone przez osobę dozoru ze strony Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy dokładne miejsce wykonania przebudowy, wzmocnienie wyznaczonego odcinka przekopu głównego przez zabudowę 40 kpl., dodatkowej obudowy łukowej, w przypadku powstania przestrzeni pomiędzy zabudowaną nową obudową, a istniejącą, lub zmianie przekroju istniejącego wyrobiska pociągające za sobą powstanie przestrzeni pomiędzy starą a nową obudową należy wykonać pełną nową opinkę wraz z pełną wykładką w/w przestrzeni, uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych elementów istniejącej opinki obudowy na wzmacnianym odcinku wyrobiska, zabudowa odrzwi przylegających do starej opinki, (w/w zabudowa odrzwi musi być zaakceptowana przez dozór ruchu oddziału GWG ze strony Zamawiającego,) wykonanie opinki stropu i ociosów obudowy zostanie wykonane za pomocą okładziny żelbetowej. dostosowanie formatu obudowy wzmacniającej do istniejącej obudowy wyrobiska tak, aby zapewnić maksymalny przekrój wyrobiska, dokładne oklinowanie stropu i ociosów pomiędzy starą i nową obudową w miejscach, gdzie wpinane odrzwia nie będą przylegać do starej obudowy, dokładne ustabilizowanie wpiętych odrzwi i powiązanie ich z istniejącą obudową na początku i końcu wzmacnianego odcinka, zakładka pomiędzy stropnicą a łukiem ociosowym nie może przekroczyć 500 mm., śruby zamków obudowy powinny być dokręcone z odpowiednią siłą dla tej obudowy, podziałka wstawiania nowych odrzwi - 1m. zabezpieczenie urządzeń zabudowanych w przedmiotowym wyrobisku, zastosowanie materiałów fabrycznie nowych i pełnowartościowych..

Inne osoby dla Wróblewski Ryszard Henryk (45 osób):