Kogo reprezentuje osoba

Wróblewski Tomasz

w KRS

Tomasz Wróblewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Wróblewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie), Reda (Pomorskie), Żukowo (Pomorskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Amtoft Christensen Martin, Andreen Gunnar Berthel, Czepek Paweł Rafał, Ellegaard Christian, Haveus Peter, Iversen Michael, Jensen Roar Brun, Kwiatkowski Włodzimierz, Ruszkowska Halina Eugenia, Schatz Jaff, Schneider Andreas, Stahl Henrik, Strom Christer, Wason Peter Ferguson, Zadrąg Kasperska Anna Maria, Zielińska Grażyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pagh Janus Dore
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arnlund Kurt Gordon, Kopczyński Maciej Andrzej, Kwiatkowski Włodzimierz, Ruszkdwska Halina Eugenia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawlak Bogumił Włodzimierz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kwiatkowski Włodzimierz, Ruszkowska Halina Eugenia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Roszkowski Maciej Zygmunt

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Berendsen Textile Service Sp. Z O.O., Żukowo − KRS 0000005603
 2. Centrum Medyczne Skałka Sp. Z O.O., Bukowno − KRS 0000473265
 3. Cew Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000644189
 4. Cew Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Sosnowiec − KRS 0000645746
 5. Cynamonowy Dom Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000381447
 6. Cynamonowy Dom Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Sosnowiec − KRS 0000384018
 7. Dominium Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Sopot − KRS 0000339300
 8. Eko-dom Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000266199
 9. Eko-dom Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Katowice − KRS 0000274370
 10. Eko-matex Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000474090
 11. Euro Dom 2004 Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000025419
 12. Euro Dom 2004 Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Katowice − KRS 0000340302
 13. Krawbud K. Ćmiel Spółka Komandytowa, Katowice − KRS 0000355674
 14. Netrex Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000345333

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arenda Sp. Z O.O., Reda − KRS 0000110836
 2. Eco - Matex Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000172553
 3. Kl Inwestycje Sp. Z O.O. Bis Spółka Komandytowa, Sopot − KRS 0000486697
 4. Mat System Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000269595
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostoja, Kraków − KRS 0000125395

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Najem i serwis odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu, Elbląg
  Przedmiot zamówienia obejmuje najem i serwis odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą dla pracowników ZUO sp. z o. o. w Elblągu. Ilość pracowników objętych zamówieniem na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 117.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ.
 2. Wynajem i serwis mat wejściowych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  Wynajem i serwis mat wejściowych okresie 36 miesiecy
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ODPADAMI Eko-MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE 48 MIESIĘCY
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o., Ełk
  Dział VI SIWZ 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): a) 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; b) 98393000-4 - Usługi krawieckie; c) 98311000-6 - Usługi odbierania prania; d) 50830000-2 - Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. w Siedliskach w okresie 48 miesięcy, zgodnie z rodzajem, ilościami i warunkami opisanymi w Załączniku Nr 2 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności: 3.1. dokonanie pomiarów pracowników i dostarczenie odpowiedniej odzieży - dostosowanej do warunków środowiskowych panujących w sortowni Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów komunalnych w Siedliskach koło Ełku - we właściwych rozmiarach w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy tj. do końca lutego 2014 r.; 3.2. zapewnienie odzieży roboczej dla pracowników Zamawiającego, zgodnej z wymogami określonymi w Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy; 3.3. indywidualne dostosowanie i dopasowanie odzieży dla pracowników Zamawiającego zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego; 3.4. indywidualne tzn. personalne, numeryczne i rozmiarowe oznakowanie każdej sztuki odzieży za pomocą kodu identyfikującego oraz za pomocą chipa; 3.5. wykonanie i trwałe umieszczenie na wynajmowanej odzieży LOGO Zamawiającego (powierzchnia logo: małe ok. 30 cm kwadratowych, duże ok. 300 cm kwadratowych), według Katalogu Identyfikacji Wizualnej, przekazanej przez Zamawiającego dla Wykonawcy w formie elektronicznej. 3.6. regularne pranie i czyszczenie odzieży według dostępnych skutecznych technologii według ustalonego harmonogramu; 3.7. dokonywanie przygotowania do prania odzieży tj. odwijanie rękawów (ukośnik) nogawek i przewracanie odzieży na odpowiednią stronę; 3.8. cotygodniowe odbieranie odzieży brudnej i dostarczanie odzieży czystej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach koło Ełku (do magazynu Zamawiającego) na koszt Wykonawcy - transport w ustalonym i stałym dniu tygodnia; 3.9. dokonywanie wszelkiego rodzaju przeróbek krawieckich na koszt Wykonawcy; 3.10. dokonywanie napraw uszkodzonej odzieży na koszt Wykonawcy; 3.11. dokonywanie, przez cały okres trwania umowy, dostaw odzieży zamiennej o takich samych parametrach techniczno-jakościowych, w razie jej: naturalnego zużycia, zagubienia z winy Wykonawcy lub zniszczenia z winy Wykonawcy powodującego, że odzież nie będzie nadawała się do naprawy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dana odzież nie nadaje się do dalszego użytkowania, z uwagi na naturalne zużycie, zostanie sporządzony i podpisany przez obie strony protokół zużycia danej sztuki odzieży potwierdzający, iż dana odzież utraciła właściwości umożliwiające jej dalsze użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany danej sztuki odzieży ze zużytej naturalnie na nową. Wymiana musi nastąpić w terminie do 14 dni od dnia przekazania decyzji Zamawiającego dla Wykonawcy. 3.12. dokonywanie przeznakowania indywidualnego odzieży lub oznakowania LOGO Zamawiającego; 3.13. dokonywanie wymiany kodu identyfikującego lub chipa na skutek zniszczenia; 3.14. wymienianie odzieży w przypadku rotacji pracowników; 3.15. dostarczanie odzieży w rozmiarach specjalnych; 3.16. dostosowanie ilości odzieży w obrocie do fluktuacji kadr Zamawiającego; 3.17. prowadzenie systemu kontroli obiegu odzieży;
  3.18. generowanie elektronicznej informacji o obiegu odzieży i dostarczanie jej w formie pisemnej, wraz z fakturą VAT, za wynajem i serwis odzieży; 3.19. opracowywanie specjalnych raportów zgodnie z zaleceniami i potrzebami Zamawiającego; 3.20. sprawowanie stałej opieki nad prawidłową realizacją umowy przez wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Usługa wynajmu i serwisu obejmuje: 4.1. zestaw całoroczny - od stycznia do grudnia: a) spodnie typu ogrodniczki; b) bluza; c) koszula flanelowa; 4.2. uzupełnienie zimowe - od 01 października do 30 kwietnia: a) kurtka ocieplana. 5. Wynajmowana i dostarczana odzież robocza musi spełniać warunki opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 6. Miejscem dostaw serwisowanej odzieży jest siedziba Zamawiającego tj. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych - Siedliska 77, 19-300 Ełk. 7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być zgodny ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rzeczywistej ilości wynajmowanej odzieży roboczej. Zmiana wynikać będzie z ilości użytkowników odzieży. Zmiana zapotrzebowania na odzież będzie możliwa w przedziale + lub - 20 procent szacowanej ilości użytkowników, określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 9. Rzeczywista ilość wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 10. W przypadku zmiany stanu użytkowników odzieży u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić to w comiesięcznych rozliczeniach (fakturach). 11. Wartość odtworzeniowa jednej sztuki danego asortymentu została określona przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 12. Po zrealizowaniu umowy przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego, z uwagi na pełną jego amortyzację.
 4. Usługa wymiany, czyszczenia i dzierżawy tekstylnych mat wejściowych
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Usługa wymiany, czyszczenia i dzierżawy tekstylnych mat wejściowych.
 5. Usługa wymiany, czyszczenia i dzierżawy tekstylnych mat wejściowych: 10 mat w rozmiarze 115x 250cm - wymiana 1 x tydzień, przez okres 1 miesiąca.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Usługę wymiany, czyszczenia i dzierżawy tekstylnych mat wejściowych: 10 mat w rozmiarze 115x 250cm - wymiana 1 x tydzień, przez okres 1 miesiąca.
 6. ZP/6/2013 Usługa wynajmu i wymiany mat wejściowych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 36 miesięcy
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu i wymiany mat wejściowych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 36 miesięcy. 2. Szczegółowy zakres niniejszego przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach: załącznik nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i rozmieszczenie mat; załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy;.
 7. ZGK 18/2012
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na wynajmie i serwisie odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ 18/2012.
 8. Usługa wymiany, czyszczenia i dzierżawy tekstylnych mat wejściowych.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany, czyszczenia i dzierżawy tekstylnych mat wejściowych Miejsce wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia jest Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań. Maty wejściowe wewnętrzne mają zabezpieczać strefy wejściowe do budynków szpitala oraz wejścia do poszczególnych oddziałów przed wnoszeniem błota i brudu na obuwiu. Powierzchnia mat pochłania piasek, błoto, wodę. Rozłożone maty zapewniają czystość podłóg i bezpieczeństwo dla pacjentów. Pozwalają obniżać koszty sprzątania i zużycia środków myjących. Maty powinny być w kolorze brązowym lub popielatym- szarym, wykonane z wysokiej jakości włókna nylonowego 100%. Splot włókna o grubości 8- 9 mm i powinien być o strukturze gąbczastej, co zapewni dobre wchłanianie brudu i wody. Spód wykonany z antypoślizgowej gumy nitrylowej o grubości 1,5 mm odpornej na ślizganie. Mata Logo ma zawierać znak firmowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Mata z logo ma posiadać włókna HTN High Twist Nylon co zagwarantuje łatwość utrzymania jej w czystości, niższe koszty czyszczenia oraz estetyczny wygląd. Zleceniodawca wskaże miejsca rozmieszczenia mat na całym terenie WCO. Zleceniodawca użyczy środki do transportu na terenie szpitala na czas wykonywanej usługi. Zleceniodawca upoważni przedstawiciela firmy usługowej do wjazdu na teren szpitala 1x w tygodni. Usługodawca jest zobowiązany do zebrania mat z każdego miejsca rozłożenia i wyłożenia czystych mat wg ustalonego harmonogramu. Zleceniodawca upoważni pracownika firmy usługowej do wejścia do pomieszczeń celem wymiany mat. 1. Okres jesienno - zimowy ( od października do marca ): - 2 maty z LOGO o wymiarach 115 cm x 400 cm lub zbliżone ( + - 10 cm) - wymiana 2x w tygodniu tj. 26 tygodni, - 2 maty o wymiarach 150 cm x 400 cm lub zbliżone ( + - 10 cm) - wymiana 2 x w tygodniu tj. 26 tygodni, - 35 mat o wymiarach 115 cm x 250 cm ( + - 10 cm) - wymiana 1x w tygodniu tj. 26 tygodni, - 15 mat o wymiarach 85cm x 150 cm ( + - 10 cm) - wymiana 1 x w tygodniu tj. 26 tygodni. 2. Okres letni ( od kwietnia do września ): - 2 maty z LOGO o wymiarach 115 cm x 400 cm lub zbliżone ( + - 10 cm) - wymiana 1x w tygodniu tj. 26 tygodni, - 2 maty o wymiarach 150 cm x 400 cm lub zbliżone ( + - 10 cm) - wymiana 1x w tygodniu, tj. 26 tygodni, - 35 mat o wymiarach 115 cm x 250 cm ( + - 10 cm) - wymiana 1 x w tygodniu , tj. 26 tygodni, - 15 mat o wymiarach 85cm x 150 cm ( + - 10 cm) - wymiana co 2 -gi tydzień, tj. 13 tygodni. Szczegółowy wykaz mat wejściowych, ich ilość i rozmiary, oraz opis wymaganych mat zawarty został w załączniku nr 7 do specyfikacji 3. Usługa winna obejmować: a) Wynajem b) Przewóz i odbiór c) Usługę czyszczenia.
 9. Usługa wynajmu i serwisu odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą
  Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Bogatynia
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na wynajmie i serwisie odzieży roboczej oraz szafek na odzież roboczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 SIWZ.
 10. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu i okresowej wymiany mat wejściowych, wewnętrznych, absorpcyjnych, tekstylnych na pokładzie gumowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem w kolorze grafitowo-czarnym i brązowym przez okres dwóch lat w odniesieniu do jednej do trzech części, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu i okresowej wymiany mat wejściowych, wewnętrznych, absorpcyjnych, tekstylnych na pokładzie gumowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem w kolorze grafitowo-czarnym i brązowym przez okres dwóch lat w odniesieniu do jednej do trzech części, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa
 11. Usługa wynajmu, wymiany, dostawy i czyszczenia tekstylnych mat wejściowych
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Usługa wynajmu, wymiany, dostawy i czyszczenia tekstylnych mat wejściowych
 12. Najem odzieży bezpyłowej i mopów wraz z praniem, suszeniem i składaniem, pakowaniem oraz transportem do i od Zamawiającego, oraz wynajmem systemu szaf (czystych i brudowników) wraz z obsługą
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 13. Dzierżawa i wymiana mat wejściowych
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
  Dzierżawa i wymiana niezniszczonych mat wejściowych. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 - Kalkulacja ceny ofertowej/opis przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ.
 14. Dostawa, utrzymanie oraz wymiana mat czyszczących w Hali Ergo Arena
  Zamawiający: Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o, Gdańsk
  Dostawa, utrzymanie oraz wymiana mat czyszczących w Hali Ergo Arena. Szacunkowa liczba wymian mat: ok. 1500 rocznie tj. 1250 ( małe maty) 250 ( duże maty)

Inne osoby dla Wróblewski Tomasz (55 osób):