Kogo reprezentuje osoba

Ząbek Władysław Kazimierz

w KRS

Władysław Kazimierz Ząbek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Ząbek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1943 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Nysa (Opolskie)
Przetargi:28 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Golly Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Galaskór Sp. Z O.O., Nysa − KRS 0000154688

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego
  Zamawiający: Straż Miejska w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części: Część nr 1 - dostawa koszulek typu T-shirt i koszulek typu Polo, Część nr 2 - dostawa czapek; Część nr 3 - dostawa spodni; Część nr 4 - dostawa butów; Część nr 5 - dostawa kamizelek odblaskowych; Część nr 6 - dostawa kamizelek operacyjnych; Część nr 7 - dostawa kurtek uniwersalnych; Część nr 8 - dostawa pasów skórzanych; Część nr 9 - dostawa bluz typu Polar; Część nr 10 - dostawa rękawic zimowych; Część nr 11 - dostawa skarpet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /Opis przedmiotu zamówienia/. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent), zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie
 2. Dostawa umundurowania zasadniczego dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa umundurowania zasadniczego dla KWP w Gdańsku
 3. DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA SPECJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY WZD
  Zamawiający: Karpacki Oddział Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy WZD:
  Cz. I - Kombinezon specjalny - 68 szt.
  Cz. II - Gogle ochronne taktyczne - 104 szt.
  Cz. III - Kominiarka niepalna - 61 szt.
  Cz. IV - Ochraniacze na kolana - 76 par
  Cz. V - Rękawice specjalne taktyczne - 84 pary
  Cz. VI - Buty taktyczne - 84 pary
 4. Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaka w postaci ubrań specjalnych, rękawic specjalnych, kominiarek i hełmów
  Zamawiający: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej w następujących ilościach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia ilość 1 ZADANIE I Ubrania specjalne 28 kompletów 2 ZADANIE II Rękawice specjalne 28 par 3 ZADANIE III Kominiarki niepalne 28 sztuk 4 ZADANIE IV Hełmy strażackie 60 sztuk 2. Podane ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć. 3. Postępowanie podzielone zostało na 4 zadania oznaczone liczbami rzymskimi od I do IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego z zadań stanowią Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczone odpowiednio numerami od 1.I. do 1.IV. 4. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu musi być zgodny oraz spełniać wymagania określone: Aktualną normą zharmonizowaną PN-EN 469 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej. Aktualną normą PN-EN 659 Rękawice ochronne dla strażaków. Aktualną normą PN-EN 13911 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków. Aktualną normą PN-EN 443 hełmy strażackie. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) zmienionym rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) 5. Ubrania specjalne, rękawice specjalne kominiarki oraz hełmy muszą posiadać ważne na oferowany towar wydane przez CNBOP, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) zmienione rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) które Wykonawca musi dostarczyć zamawiającej wraz ofertą oraz towarem. 6. Rozmiary środków ochrony indywidualnej zostaną podane SPRZEDAJĄCEMU przy podpisaniu umowy. 7. Wymagany okres rękojmi 24 miesiące przy czym na hełmy na skorupę minimalny okres rękojmi musi wynosić 120 miesięcy. 8. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 18130000-9 ubranie specjalne 18141000-9 rękawice specjalne 18443300-9 kominiarka 18444110-7 hełm 9. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa - siedziba Zamawiającej tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa. 10. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru oraz doręczeniem faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każde zrealizowane zadanie I, II, III, IV. 11. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w poszczególnych zadaniach I, II, III, IV w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze. 12. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., art. 41 ust. 2 i 10 (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 13. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 14. Koszty dotyczące transportu, dostawy na miejsce, rozładunku, pobrania miar oraz przymiarek pozostają po stronie Wykonawcy
 5. Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz odzieży roboczej
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz odzieży roboczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 6. Dostawa odzieży ochronnej, roboczej i wyposażenia specjalnego (pasów białych, narękawków odblaskowych, rękawic z białym mankietem, pokrowców na czapkę i rękawiczek letnich białych), ręczników, koszulek z napisem POLICJA
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Dostawa odzieży ochronnej, roboczej i wyposażenia specjalnego (pasów białych, narękawków odblaskowych, rękawic z białym mankietem, pokrowców na czapkę i rękawiczek letnich białych), ręczników, koszulek z napisem POLICJA.
 7. Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego: rękawiczek, rękawic, sznurów, pasków, toreb i walizek
  Zamawiający: Biuro Ochrony Rządu, Warszawa
  Część I zamówienia: rękawiczki letnie koloru czarnego w ilości 30 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 12/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1a do SIWZ, rękawiczki zimowe koloru czarnego w ilości 30 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 13/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1 b do SIWZ, rękawice zimowe w ilości 100 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 48/BOR/2010 stanowiącą załącznik nr 1c do SIWZ, rękawice taktyczne w ilości 50 par, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną
  o numerze ewidencyjnym 49/BOR/2010 stanowiącą załącznik nr 1 d do SIWZ;
  Część II zamówienia: sznur galowy oficera w ilości 5 szt., wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 36/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1e do SIWZ, sznur galowy podoficera i szeregowego w ilości 68 szt., wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 36/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1e do SIWZ;
  Część III zamówienia: pasek skórzany koloru czarnego w ilości 30 szt. wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną o numerze ewidencyjnym 35/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1f do SIWZ;
  Część IV zamówienia: torba podróżna w ilości 190 szt., wykonana zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną
  o numerze ewidencyjnym 38/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1g do SIWZ;
  Część V zamówienia: walizka- neseser w ilości 160 szt., wykonana zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną
  o numerze ewidencyjnym 39/BOR/2010, stanowiącą załącznik nr 1h do SIWZ.
 8. Zakup i dostawa asortymentu służby mundurowej III
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4724, Kraków
  Zakup i dostawa asortymentu służby mundurowej III. Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do siwz
 9. Dostawa rękawic do zjazdu na linie grubej w ilości 190 par.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2305, Warszawa
  Dostawa rękawic do zjazdu na linie grubej w ilości 190 par.
 10. Dostawa odzieży specjalistycznej dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa odzieży specjalistycznej dla KWP w Gdańsku
 11. Dostawa umundurowania dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków
  Dostawa umundurowania (mundurów wyjściowych i służbowych, spodni letnich, czapek wyjściowych zimowych, sznurów galowych, koszul wyjściowych i służbowych, beretów, czapek służbowych zimowych, krawatów, swetrów służbowych, rękawiczek zimowych, półbutów służbowych i wyjściowych, botków ocieplanych, obuwia koszarowego, kurtek ¾ z podpinką, skarpet letnich i zimowych, kominiarek dzianych oraz szalików zimowych) dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do siwz jako załączniki 1.1-1.8
 12. Zakup i dostawa rękawic.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4724, Kraków
  Zakup i dostawa rękawic: zadanie nr 1 - zakup i dostawa rękawic strzeleckich letnich - 565 par, zadanie nr 2 - zakup i dostawa rękawic z tkaniny trudnopalnej koloru zielonego - 390 par. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ i załącznikach do SIWZ
 13. Zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
  Zamawiający: Służba Wywiadu Wojskowego, Warszawa
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 zadań ofertowych:
  a)Zadanie ofertowe Nr 1:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - czapka zimowa w liczbie 200 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ;
  b)Zadanie ofertowe Nr 2:
  - zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - kalesony specjalne zimowe w liczbie 600 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ;
  c)Zadanie ofertowe Nr 3:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - karimata w liczbie 50 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ;
  d)Zadanie ofertowe Nr 4:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - koszulka letnia kolor khaki w liczbie 600 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ;
  e)Zadanie ofertowe Nr 5:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - koszulka specjalna zimowa w liczbie 600 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ;
  f)Zadanie ofertowe Nr 6:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - koszulo-bluza polowa
  wz.93 w liczbie 500 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ;
  g)Zadanie ofertowe Nr 7:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - mundur polowy letni (bluza i spodnie) w liczbie 100 kpl. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ;
  h)Zadanie ofertowe Nr 8:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - mundur polowy tropik
  w kamuflażu pustynnym (bluza i spodnie) w liczbie 50 kpl. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 8 do SIWZ;
  i)Zadanie ofertowe Nr 9:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - mundur polowy wz.93 (bluza i spodnie) w liczbie 100 kpl. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 9 do SIWZ;
  j)Zadanie ofertowe Nr 10:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - oznaka stopnia do kurtki ubrania ochronnego w liczbie 200 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 10 do SIWZ;
  k)Zadanie ofertowe Nr 11:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - pochewki z oznakami stopnia w kamuflażu pustynnym w liczbie 100 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 11 do SIWZ.
  l)Zadanie ofertowe Nr 12:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - rękawice zimowe pięciopalcowe w liczbie 200 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane
  w załączniku nr 12 do SIWZ.
  m)Zadanie ofertowe Nr 13:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - skarpety letnie w liczbie
  1 800 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 13 do SIWZ;
  n)Zadanie ofertowe Nr 14:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - skarpety zimowe w liczbie 1 800 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 14 do SIWZ;
  o)Zadanie ofertowe Nr 15:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - śpiwór dla pododdziałów
  specjalnych w liczbie 40 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 15 do SIWZ.
  p)Zadanie ofertowe Nr 16:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - spodenki letnie kolor khaki w liczbie 600 szt. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 16 do SIWZ.
  q)Zadanie ofertowe Nr 17:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - trzewiki ćwiczebne tropikalne w liczbie 25 par. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 17 do SIWZ;
  r)Zadanie ofertowe Nr 18:
  -zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - ubranie ochronne (kurtka z ocieplaczem, spodnie) w liczbie 120 kpl. Wymagania ilościowe i jakościowe zostały opisane w załączniku nr 18 do SIWZ;
 14. Dostawa elementów umundurowania
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
  Poniżej 125 000 euro
 15. Dostawa sprzętu ochronnego dla funkcjonariusza Policji
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  1.Dostawa sprzętu ochronnego dla funkcjonariusza Policji.
  2.Zamawiający dopuscił składanie ofert częściowych w podziale na 5 zadań. 3.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzono w procedurze poniżej 125 000 EURO. Nr referencyjny postępowania: WZP-3592/10/146/Z
 16. Dostawa do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie umundurowania strażaka PSP.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Tarnów
  Część 1 - czapka wyjściowa zimowa podoficerska 2 szt., czapka wyjściowa letnia podoficerska 2 szt., beret 58 szt., czapka służbowa zimowa 12 szt. Część 2 - hełm strażacki 10 szt. Część 3 - mundur wyjściowy zimowy 2 kpl., mundur wyjściowy letni 2 kpl., mundur służbowy 2 kpl., sweter służbowy 2 szt., kurtka ¾ 55 szt., spodnie letnie 2 szt., szalik zimowy 2 szt., szalik letni 2 szt., peleryna przeciwdeszczowa 2 szt. Część 4 - rękawiczki zimowe 2 pary., rękawiczki letnie 2 pary. Część 5 - koszula służbowa z dł. rękawem 56 szt., koszula służbowa z kr. rękawem pod krawat 28 szt., koszula służbowa z kr. rękawem kołnierzyk wykładany 28 szt., koszula wyjściowa z dł. rękawem 48 szt., koszula wyjściowa z kr. rękawem pod krawat 24 szt., koszula wyjściowa z kr. rękawem kołnierzyk wykładany 24 szt. Część 6 - skarpety zimowe 54 pary, skarpety letnie 54 pary. Część 7 - botki ocieplane 2pary, półbuty wyjściowe 32 pary, półbuty służbowe 116 par, obuwie koszarowe 170 par, buty strażackie gumowe 25 par. Część 8 - płaszcz zimowy 2 szt., płaszcz letni z podpinką 2 szt. Część 9 - sznur galowy podoficerski 2 szt. Część 10 - ubranie koszarowe 4 części 30 kpl., ubranie koszarowe 3 części (bez kamizelki ocieplanej) 60 kpl., ubranie KDS 5 kpl. Część 11 - koszulka letnia z emblematem i napisem straż (haft) 350 szt., koszulka zimowa 370 szt., koszulka letnia typu polo z emblematem i napisem straż (haft) 20 szt. Część 12 - rękawice specjalne 75 par. Część 13 - pas strażacki (bojowy) 35 szt. Część 14 teczka służbowa 34 szt., walizka (torba podróżna) 34 szt. Część 15 - pasek do spodni 40 szt., pokrowiec na mundur 32 szt.
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowić będzie dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt
  i transportem Wykonawcy następujących przedmiotów:
  1. przedmioty ubioru wyjściowego,
  2. przedmioty ubioru służbowego,
  3. przedmioty odzieży specjalnej,
  4. przedmioty środków ochrony indywidualnej,
  5. przedmioty ekwipunku osobistego,
  - ubranie koszarowe czteroczęściowe, kamizelka bez rękawów, ubranie koszarowe trzy częściowe bez kamizelki, ubranie Kadry Dowódczo - Sztabowej, wykonane zgodnie
  z Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
  05 lutego 2007r w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 23 października 2009r. Nr 2, poz. 17),
  - skarpety letnie i zimowe wykonane z bawełny w kolorze czarnym,
  - rękawice specjalne pięciopalczaste, ze ściągaczem, część zewnętrzna rękawicy tkaninowa, część chwytna wykonana z tkaniny lub skóry,
  - hełm z chowaną przyłbicą do wewnątrz.
 17. Zakup i dostawa asortymentu służby mundurowej
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4724, Kraków
  Zakup i dostawa asortymentu służby mundurowej. Ilość asortymentu oraz wykaz rozmiarów zawiera opis techniczny do przedmiotu zamówienia
 18. Dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego
  Zamawiający: Straż Miejska w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania strażnika miejskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /Opis przedmiotu zamówienia/(dalej Załącznik nr 1). Przedmiot zamówienia został podzielony na dziesięć części: Część nr 1 - dostawa czapek, pagonów i krawatów w ilości: czapka letnia typu /baseball/ - 165 szt., czapka zimowa typu /baseball/ - 112 szt., czapka dziana typu /dokerka/ - 225 szt., czapka garnizonowa - 75 szt., pagony (dystynkcje) - 300 kpl., krawat - 100 szt. Część nr 2 - dostawa kurtek uniwersalnych, ocieplaczy i bluz typu /polar/ w ilości: kurtka uniwersalna - 110 szt., ocieplacz (bezrękawnik) - 150 szt., bluza typu polar - 150 szt. Część nr 3 - dostawa koszul w ilości: koszula błękitna krótki rękaw - 300 szt., koszula błękitna długi rękaw - 150 szt., koszula biała krótki rękaw - 150 szt. Część nr 4 - dostawa koszulek typu t-shirt i koszulek typu polo w ilości: koszulka typu t-shirt - 400 szt., koszulka typu polo - 600 szt. Część nr 5 - dostawa skarpet, bielizny zimowej i szali w ilości: skarpety letnie - 900 par, skarpety zimowe - 900 par, bielizna zimowa (podkoszulka + getry) - 360 kpl, szalik - 115 szt. Część nr 6 - dostawa spodni w ilości: spodnie specjalne (bojowe) - 400 szt., spodnie służbowe - 100 szt. Część nr 7 - dostawa kamizelek operacyjnych w ilości 150 szt. Część nr 8 - dostawa butów w ilości: buty wysokie typu trzewiki desantowca - 400 par, półbuty - 110 par. Część nr 9 - dostawa pasów głównych oficerskich w ilości 75 szt. Część nr 10 - dostawa rękawic zimowych w ilości 115 par. Szczegółowy opis asortymentu składającego się na poszczególne części zawiera Załącznik nr 1. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie
 19. dostawa odzieży specjalistycznej dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  dostawa odzieży specjalistycznej dla KWP w Gdańsku
 20. Zakup i dostawa asortymentu służby mundurowej
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4724, Kraków
  Zakup i dostawa asortymentu służby mundurowej. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z załącznikach do siwz
 21. zakup wraz z dostawą składników umundurowania oraz szycie umundurowania dla funkcjonariuszy celnych
  Zamawiający: Izba Celna w Katowicach, Katowice
 22. Dostawa umundurowania dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków
 23. Dostawa rękawic dla Wojsk Specjalnych - nr sprawy 19/2009
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 4101, Lubliniec
 24. Dostawa elementów umundurowania II
  Zamawiający: Straż Miejska Miasta Krakowa, Kraków
 25. Dostawa rękawic
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2305, Warszawa
 26. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.(oznaczenie sprawy: ZP-31-Log-2009)
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60
 27. Zakup i dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
  Zamawiający: Służba Wywiadu Wojskowego, Warszawa
 28. dostawa ubrań taktycznych dla pracowników Straży Marszałkowskiej
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa

Inne osoby dla Ząbek (80 osób):