Kogo reprezentuje osoba

Zachwieja Romana

w KRS

Romana Zachwieja

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Romana
Nazwisko:Zachwieja
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Stalowa Wola (Podkarpackie)
Przetargi:35 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zachwieja Andrzej Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Propaganda Sp. Z O.O., Stalowa Wola − KRS 0000453281
 2. Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost Sp. Z O.O., Stalowa Wola − KRS 0000253224

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Budowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 77 i drogi krajowej nr 84: Zad. 1. Budowa mostu stałego przez rzekę Łęg w miejscowości Gorzyce w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 27+781wraz z rozbiórką istniejącego mostu stałego, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową. Zad. 2. Budowa mostu przez potok Serednica w miejscowości Olszanica w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko – Granica Państwa w km 26+896 wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 77 i drogi krajowej nr 84: Zad. 1. Budowa mostu stałego przez rzekę Łęg w miejscowości Gorzyce w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 27+781 wraz z rozbiórką istniejącego mostu stałego, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową. Zad. 2. Budowa mostu przez potok Serednica w miejscowości Olszanica w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko – Granica Państwa w km 26+896 wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową i rozbiórką objazdu
  tymczasowego. Zadanie 1. - budowę objazdu tymczasowego, - rozbiórkę istniejącego mostu, -budowę mostu stałego wraz z dojazdami do mostu, - rozbiórkę objazdu tymczasowego, - umocnienie brzegów i dna rzeki Łęg, - zabezpieczenie lub przełożenie urządzeń obcych. Zadanie 2. - budowę
  objazdu tymczasowego, - rozbiórkę istniejącego mostu, - budowę mostu stałego wraz z dojazdami do mostu, - rozbudowę odcinka drogi krajowej, - rozbiórkę objazdu tymczasowego, - umocnienie brzegów i dna potoku Serednica.
 2. Remont trzech obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 19 i drogi krajowej nr 28:Zad. 1. Remont mostu przez rzekę Tabor w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 248+819 w miejscowości Rymanów. Zad. 2. Remont mostu przez rzekę Lubatówka w ciągu drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w km 257+378 w miejscowości Miejsce Piastowe. Zad. 3. Remont mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w km 249+814 w miejscowości Iskrzynia
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont trzech obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 19 i drogi krajowej nr 28:Zad. 1. Remont mostu przez rzekę Tabor w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 248+819 w miejscowości Rymanów. Zad. 2. Remont mostu przez rzekę Lubatówka w ciągu drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w km 257+378 w miejscowości Miejsce Piastowe. Zad. 3. Remont mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w km 249+814 w miejscowości Iskrzynia
 3. Remont mostu przez rzekę Sanoczek w miejscowości Sanok w ciągu DK nr 28 w km 271+199
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest remont mostu przez rzekę Sanoczek w miejscowości Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 271+199.
  Zamówienie obejmuje realizację robót przy zamkniętym dla ruchu obiekcie,
  z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego (po jednym pasie w każdym kierunku) na równoległy obiekt. Realizacja zamierzenia polega na:
  - wymianie wyposażenia i izolacji przeciwwilgociowej mostu;
  - wymianie nawierzchni na obiekcie i dojazdach;
  - lokalnych naprawach płyty pomostu zaprawami PCC;
  - lokalnych naprawach belek ustroju nośnego;
  - wymianie łożysk;
  - lokalnych naprawach powierzchni podpór;
  - odtworzenie umocnienia brzegów rzeki w obrębie podpór;
  - remoncie istniejących umocnień nasypów stożków;
  - remoncie istniejącego chodnika na dojeździe do mostu
  - wykonaniu płyt przejściowych
  Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji Projektowej, tj. w „Ekspertyzie mostu przez rzekę Sanoczek w m. Sanok w ciągu DK nr 28 w km 271+199 wraz z koncepcją remontu obiektu”.
 4. Remont schodów naskarpowych przy wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa w km 0+443 (strona prawa) ul. Jadernych
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Remont schodów naskarpowych przy wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa w km 0+443 (strona prawa) ul. Jadernych. Zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres min. 3 lat.
 5. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: 1. Most przez potok Hoszowczyk w miejscowości Jałowe w km 4+082, 2. Most przez potok Pastewnik w miejscowości Zadwórze w km 7+352
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje:
  Zakres robót określony został w Tabeli elementów Rozliczeniowych (Rozdział III SIWZ), w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział IV SIWZ) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 3 lat.
 6. Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1 - Przebudowa przepustu w km 1+030 w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów); Zadanie Nr 2 - Przebudowa przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna”
  Zamawiający: Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Ropczyce
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przepustów w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 – Przebudowa przepustu w km 1+030 w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów); Zadanie Nr 2 Przebudowa przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Szkodna
 7. Remont mostów w ciągu drogi powiatowej Nr P1623R Siedleczka - Pantalowice w km 0+147 oraz w km 0+434 w m. Siedleczka
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Przeworsk
  1. Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie remontu mostów w ciągu drogi powiatowej Nr P1623R Siedleczka - Pantalowice w km 0+147 oraz w km 0+434 w m. Siedleczka obejmuje 2 obiekty: Obiekt nr 1 – zlokalizowany na rzece Mleczka w km 0+147. Remont obejmuje następujący zakres rzeczowy: I. Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00, w tym m.in: - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem - Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robót (odzysk II. Wykonanie naprawy stożków przez uzupełnienie ubytku nasypu ziemnego - 40m3, III. Wykonanie robót ziemnychL wykopy pod narzut, profilowanie skarpy, przerzut poprzeczny gruntu. Narzut ciężki z głazów kamiennych średnicy min. 50cm, umocnienie przestrzeni pomiędzy ściankami stalowymi – 51 m3, Obiekt nr 2 – zlokalizowany na potoku bez nazwy w km 0+434. Remont obejmuje następujący zakres rzeczowy: I. Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00, w tym m.in.: - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem - Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót - Opracowanie projektu technologicznego tymczasowego podparcia podpór na czas przejazdu ponadnormatywnego oraz na czas wykonywania robót - Opracowanie projektu technologicznego i wykonanie podniesienia konstrukcji trójprzęsłowej na łożyskach na czas betonowania ustroju nośnego, II. Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie – 83,3 m2 III. Wytworzenie iniektu – 42,5 dm3 IV. Iniekcja średniociśnieniowa rys lub pęknięć podpory lub ściany oporowej betonowej od 0.8 do 8.0 MPa - nad lądem - 42,5 dm3, V. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR – 69,70m2, VI. Wykonanie wymiany elementów i wzmocnienia konstrukcji przęsła stalowego - nad wodą – 1955 kg, VII. Wykonanie tymczasowego podparcia przęsła stalowego wg projektu wykonawcy wraz z podniesieniem i opuszczeniem przęsła na czas wykonywania robót i przejazd ponadnormatywny – 2kpl, VIII. Wymiana łożysk stalowych stycznych na łożyska tego samego rodzaju – 12 szt. IX. Przebudowa cokołów łożyskowych przez ich dobetonowanie -135 dm3, X. Wykonanie przekrycia dylatacyjnego "uciąglenie nawierzchni" poprzez wycięcie i wypełnienie szczeliny masą trwale plastyczną – 12m 3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp : a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane/usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). d) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być kopie umów o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie c). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/ wykonującymi roboty zgodnie z pkt. d) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań : a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w ppkt.1 d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. 3) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia : Obiekt nr 1 1). - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem 2) - Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót (odzysk 3) Wykonanie naprawy stożków przez uzupełnienie ubytku nasypu ziemnego - 40m3, 4) Wykonanie robót ziemnych wykopy pod narzut, profilowanie skarpy, przerzut poprzeczny gruntu. Narzut ciężki z głazów kamiennych średnicy min. 50cm, umocnienie przestrzeni pomiędzy ściankami stalowymi – 51 m3, Obiekt nr 2 1) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem, 2) Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót, 3) Opracowanie projektu technologicznego tymczasowego podparcia podpór na czas przejazdu ponadnormatywnego oraz na czas wykonywania robót 4) Opracowanie projektu technologicznego i wykonanie podniesienia konstrukcji trójprzęsłowej na łożyskach na czas betonowania ustroju nośnego, 5) Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie – 83,3 m2 6) Wytworzenie iniektu – 42,5 dm3 7) Iniekcja średniociśnieniowa rys lub pęknięć podpory lub ściany oporowej betonowej od 0.8 do 8.0 MPa - nad lądem - 42,5 dm3, 8) Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR – 69,70m2, 9) Wykonanie wymiany elementów i wzmocnienia konstrukcji przęsła stalowego - nad wodą – 1955 kg, 10) Wykonanie tymczasowego podparcia przęsła stalowego wg projektu wykonawcy wraz z podniesieniem i opuszczeniem przęsła na czas wykonywania robót i przejazd ponadnormatywny – 2kpl, 11) Wymiana łożysk stalowych stycznych na łożyska tego samego rodzaju – 12 szt. IX. Przebudowa cokołów łożyskowych przez ich dobetonowanie -135 dm3, 12) Wykonanie przekrycia dylatacyjnego "uciąglenie nawierzchni" poprzez wycięcie i wypełnienie szczeliny masą trwale plastyczną – 12m 4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
 8. Przebudowa mostów n/rz Mleczka w ciągu DP 1605R Urzejowice - Krzeczowice - Siennów wraz z dojazdami
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Przeworsk
  nie zalecana do stosowania). Ustrój nośny oparty zostanie na istniejących przyczółkach, adaptowanych i wzmocnionych oraz spięty z w/w podporami. Istniejące podpory mostu zostaną wyremontowane, z usunięciem uszkodzeń korozyjnych betonu i stali oraz wykonaniem reprofilacji ubytków betonu zaprawami mineralnymi PCC. Podpory zaopatrzone będą w żelbetowe płyty przejściowe. Most po wykonaniu przebudowy wykonany zostanie w łuku pionowym, o R=1000 m. Jezdnia mostu wykonana zostanie w spadku poprzecznym daszkowym o i = 2%, opaska bezpieczeństwa w spadkach jednostronnych i = 3%, w kierunku jezdni obiektu. Na moście przewidziano odwodnienie powierzchniowe. Zaprojektowano tu wpusty i sączki, włączone do odcinków kolektorów podłużnych, z odprowadzeniem wody pod obiekt, a następnie ściekiem betonowym bezpośrednio do koryta rzeki. Droga na dojazdach posiada przebieg, zgodny z istniejącą drogą powiatową. Od strony Urzejowic droga poprowadzona jest na łuku poziomym o promieniu R = 300 m - stanowiącym w praktyce prosty odcinek, zaś od strony Żurawiczek za mostem przechodzi w wyraźny łuk poziomy o promieniu R = 45 m. Most zlokalizowano na prostym odcinku stanowiącym łącznik pomiędzy w/w łukami odwrotnymi. Droga na dojazdach posiadać będzie jezdnię szerokości zmiennej od istniejącej na drodze powiatowej do projektowanego przekroju normalnego mostu. Szerokość korony drogi jest także zmienna od przekroju istniejącego do przekroju normalnego na końcach obiektu mostowego. Od strony m. Żurawiczki przewidziano odcinek przejściowy z szerokości projektowanej do istniejącej długości 8,25 m, zaś od strony Urzejowic długości 10,0 m. Odcinki o stałej szerokości projektowanego przekroju mostowego od końców skrzydeł mostu przewidziano tu na długości ok. 41,5 m (od str. m. Żurawiczki) i ok. 21 m (od Urzejowic). Wody opadowe z jezdni drogi dojazdów do mostu odprowadzane będą na krawędzie korony drogi z pomocą spadków poprzecznych (daszkowy lub jednostronny), a następnie wprowadzane do rowów krytych, wykonanych w miejscu otwartych rowów istniejących, którymi odprowadzane będą bezpośrednio do koryta rzeki. W obrębie rozkopów za przyczółkami zaprojektowano zasypkę z gruntu piaszczystego. Dojazdy posiadać będą nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z tłucznia, o konstrukcji na obciążenie KR-3. Pobocza przewidziano ziemne. - Most w Żurawiczkach: Realizacja przebudowy mostu spowoduje uzyskanie następujących parametrów na obiekcie: Projektowane parametry konstrukcji: o długość całkowita Lc = 24,30 m o rozpiętość przęsła Lt = 23,90 m o szerokość całkowita Bc = 8,00 m o szerokość użytkowa Bu = 7,00 m o światło mostu L = 23,20 m o nośność obliczeniowa kl. B wg PN-85/S-10030, tj. 40 T o kąt skrzyżowania z przeszkodą a = 900 Projektowane parametry przekroju poprzecznego o szerokość jezdni Bj = 2 x 3,00 m = 6,00 m o opaski bezpieczeństwa Bop = 2 x 0,50m = 1,00 m o szerokość barier i gzymsów Bbp = 2 x 0,50 m = 1,00 m szerokość całkowita Bc = 8,00 m Projektowany most będzie jednoprzęsłowym obiektem o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej), swobodnie podpartej, dowiązanej do istniejącej drogi powiatowej, wykonanej w nasypie. Zaprojektowano tu wzmocnienie i adaptację oraz remont istniejących podpór, na których oparty zostanie nowy ustrój nośny, spięty z przyczółkami, normatywny tak pod względem konstrukcji jak i nośności (obecna konstrukcja stalowa z pomostem drewnianym spełnia wymagania dla mostów tymczasowych, a dźwigary stalowe są konstrukcją obecnie nie zalecaną do stosowania). Ustrój nośny oparty zostanie na istniejących przyczółkach, adaptowanych i wzmocnionych oraz spięty z w/w podporami. Istniejące podpory mostu zostaną wyremontowane, z usunięciem uszkodzeń korozyjnych betonu i stali oraz wykonaniem reprofilacji ubytków betonu zaprawami mineralnymi PCC. Podpory zaopatrzone będą w żelbetowe płyty przejściowe. Most po wykonaniu przebudowy wykonany zostanie w jednostronnym spadku podłużnym o i = 0,6%, w kierunku Urzejowic. Jezdnia mostu wykonana zostanie w spadku poprzecznym daszkowym o i = 2%, zaś opaski bezpieczeństwa w spadkach jednostronnych w kierunku jezdni o i = 3%. Na moście przewidziano odwodnienie powierzchniowe. Zaprojektowano tu wpusty i sączki, włączone do projektowanego kolektora podłużnego o spadku i = 1% w kierunku Urzejowic, z odprowadzeniem wody przy przyczółku pod obiekt, a następnie ściekiem betonowym bezpośrednio do koryta rzeki. Droga na dojazdach posiada przebieg prostoliniowy, zgodny z istniejącą drogą powiatową. Droga na dojazdach posiadać będzie jezdnię szerokości zmiennej od istniejącej na drodze powiatowej do projektowanego przekroju normalnego mostu. Szerokość korony drogi jest także zmienna od przekroju istniejącego do przekroju normalnego na końcach obiektu mostowego. Przewidziano tu odcinki przejściowe z szerokości projektowanej do istniejącej długości ok. 6,50 m, natomiast długość całkowita odcinków dojazdów do mostu wynosi tu po o. 26,5 m.. Odcinki o stałej szerokości projektowanego przekroju mostowego przewidziano tu na odcinkach zejściowych długości 3,0 m. Od strony Urzejowic przewidziano adaptację istniejącego, lewostronnego zjazdu gospodarczego. Niweletę na dojazdach zaprojektowano o spadkach i = 1,5,% (w każda stronę), przy zaprojektowaniu niwelety mostu i = 0,6% w kierunku Urzejowic. Projektowany załom niwelety mostu od Żurawiczek zostanie wyokrąglony łukiem pionowym. Jezdnie zaprojektowano w daszkowym spadku poprzecznym. Wody opadowe z jezdni drogi dojazdów do mostu odprowadzane będą na krawędzie korony drogi z pomocą daszkowego, unormowanego spadku poprzecznego. Woda z nawierzchni drogi odpływała będzie na teren u podnóża nasypów drogi lub stożków mostu, za wyjątkiem strony lewej od Urzejowic, gdzie występuje istniejący rów otwarty. Rów ten na odcinku stożka mostu i skarpy rzeki poprowadzony zostanie jako rów kryty, z bezpośrednim wylotem do koryta rzeki. następnie wprowadzane do rowów krytych, wykonanych w miejscu otwartych rowów istniejących, którymi odprowadzane będą bezpośrednio do koryta rzeki. W obrębie rozkopów za przyczółkami zaprojektowano zasypkę z gruntu piaszczystego. Dojazdy posiadać będą nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z tłucznia, o konstrukcji na obciążenie KR-3. Pobocza przewidziano ziemne 2. Szczegółowy zakres robót określa opinia geotechniczna, projekt wykonawczy, oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ...
 9. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 - Przędzel.
  Zamawiający: Powiat Niżański, Nisko
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 - Przędzel polegająca na przebudowie mostu nad rzeką Stróżanką JNI 01003545 w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R w miejscowości Przędzel. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego do przebudowy obiektu: Obiekt mostowy: powierzchnia mostu z remontem umocnień rzeki 450 m2, schemat statyczny - belka swobodnie podparta, konstrukcja przęsła - płytowa, żelbetowa, długość obiektu - 10,60 m, szerokość całkowita - 10,38 m, szerokości użytkowe - jezdnia: 7,10 m; chodniki: 2x1,20 m, nośność projektowa - klasa C tj. 30 ton, Droga (dojazdy do obiektu): droga powiatowa (dojazdy) z nasypami i stożkami nasypu 300 m2 szerokość jezdni na dojazdach - 7,10 m Układ konstrukcyjny - schemat statyczny obiektu mostowego jest identyczny z dotychczasowym - nie projektuje się zmiany schematu statycznego konstrukcji. Przebudowa mostu polegać będzie na remoncie istniejących podpór żelbetonowych, żelbetonowej, płyty pomostu, remoncie wyposażenia, (izolacja, kapy chodnikowe, nawierzchnia) przebudowie elementów wyposażenia (urządzenia dylatacyjne, balustrady), remoncie stożków i nasypów przy przyszczółkach, wykonaniu płyt przejściowych, remoncie istniejącego umocowania brzegów rzeki oraz oczyszczaniu przestrzeni podmostowej. Kolejność realizacji inwestycji: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - objazd - wykonanie kładki dla pieszych i jednośladów, demontaż stalowej balustrady, rozebranie nawierzchni z BA na moście (w-wa ścieralna i w-wa wiążąca) rozebranie nawierzchni z bą na dojazdach (w-wa ścieralna i w-wa wiążąca), rozbiórka podbudowy z kruszywa na dojazdach, zabezpieczenie sieci teletechnicznej na czas przebudowy mostu, rozbiórka ścianki żwirowej ze wspornikiem pod płytę przejściową, gzymsów na skrzydełkach, rozbiórka elementów płyty pomostu - gzymsy, kapy chodnikowe, rozbiórka urządzeń dylatacyjnych, rozbiórka elementów wyposażenia obiektów, wykonanie robót ziemnych - w obrębie przyszczółków i dojazdów, remont wsporników pod płyty przejściowe, wykonanie remontu płyt przejściowych wraz z drenażem, przygotowanie powierzchni płyty pod izolację, wykonanie izolacji płyty pomostu i podpór, osadzenie krawężników i obrzeży na obiekcie i dojazdach, montaż polimerowych desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, montaż dylatacji bitumicznych, wykonanie ramp zejściowych na dojazdach z kostki brukowej (przy istniejących studzienkach teletechnicznych), montaż bariero poręczy na obiekcie, wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie (jezdnia i chodniki), rozbiórka prefabrykatów betonowych na stożkach i nasypach, roboty ziemne związane z uzupełnieniem braków gruntu stażków i nasypów, naprawa oporników pod umocnienia stażków, roboty zabezpieczające podpór i płyty pomostu od spodu - przygotowanie powierzchni betonowych, naprawy materiałami PCC, zabezpieczenie rys oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu, umocnienie stożków betonowymi elementami prefabrykowanymi, ułożenie ścieków korytkowych na skarpach, wykonanie remontu zabezpieczenia brzegów. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej takie jak: prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie kolizji itp.) zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania niezbędnych dokumentów i uzyskania w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowane (dotyczy mostu). Stosownie do treści art. 652 K.C. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu winny być ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót.
 10. Budowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 19 i drogi krajowej nr 28
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa
  dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 19 i drogi krajowej nr 28: Zad.1. Rozbudowa DK 19 w
  związku z budową mostu przez rzekę Bukowa w m. Domostawa w ramach: Rozbudowy DK19 Gr. Państwa -
  Kuźnica Białostocka - Lublin - Rzeszów od km 400+190 do km 400+293 wraz z budową mostu przez rzekę
  Bukowa w m. Domostawa w km 400+263, rozbiórką istniejącego mostu, budową i rozbiórką objazdu
  tymczasowego oraz adaptacja dojazdów do mostu od km 400+190 do km 400+423 Zad.2. Budowa mostu przez
  rz. Tyrawka w ciągu DK 28 w m. Tyrawa Wołoska w ramach: Budowy mostu przez rz. Tyrawka w m. Tyrawa
  Wołoska w ciągu DK NR 28 Zator-Medyka w km 296+165 wraz z rozbiórką objazdu tymczasowego oraz
  przebudową dojazdów i urządzeń obcych
 11. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 101331R w miejscowości Kępa Rzeczycka w km 1+488
  Zamawiający: Gmina Radomyśl nad Sanem, Radomyśl nad Sanem
  Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 101331R w miejscowości Kępa Rzeczycka w km 1+488
  Zakres prac remontowych:
  -wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu w zakresie wyposażenia, przęsła oraz fragmentów podpór;
  -wykonanie odcinkowej rozbiórki dojazdów do obiektu;
  -wykonanie wykopów w obrębie podpór mostowych oraz w zakresie umocnienie brzegów rzeki/potoku;
  -wykonanie adaptacji podpór mostu - belki podłożyskowej, skrzydełek, montaż łożysk, ewentualna iniekcja rys;
  -wykonanie wzmocnienia dźwigarów, wymiany poprzecznic stalowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i ponowny montaż przęsła na podporach
  -wykonanie żelbetowej płyty pomostu zespolonej z dźwigarami stalowymi;
  -wykonanie zasypki przyczółków;
  -wykonanie płyt przejściowych;
  -wykonanie elementów wyposażenia mostu takich jak: nawierzchnia żywiczna jezdni, barier energochłonnych z poręcza, itp.;
  -wykonanie umocnienia stożków drobnowymiarowymi elementami betonowymi;
  -wykonanie adaptacji dojazdów do obiektu poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni drogowej;
  -wykonanie zabezpieczenie podpór mostu przed rozmyciem poprzez wykonanie narzutu kamiennego;
  -wykonanie odcinkowego umocnienia brzegów (koszami siatkowo-kamiennymi) i dna rzeki (narzutem kamiennym);
  -rekultywacja i uporządkowanie terenu budowy.
  Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w załączonej dokumentacji projektowej.

  3.1.W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
  3.2. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi, o ile obowiązują w Polsce. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  3.3. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej (zał. nr 8 do SIWZ) i specyfikacji technicznych (zał. nr 9 do SIWZ), przedmiaru robót (zał. nr 10 do SIWZ).
  3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (zał. nr 9 do SIWZ). Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
  3.5. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest przedmiarach robót (zał. nr 10 do SIWZ), stanowiących materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny, Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
  3.6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:
  -przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
  -organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m. innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów,
  -wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej,
  - wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu -3 egz.,
  -sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej -3 egz.
  3.7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i przedmiarach pod warunkiem, że zastosowanie ich nie spowoduje pogorszenia jakości przedmiotu umowy. Za materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uznaje te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
  3.8. W przypadku zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów i urządzeń wraz z podaniem nazw producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-ekspolatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.
  3.9. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących materiałów lub urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie skutkować odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp.
  3.10. W przypadku gdy zamiana materiałów lub urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej - Wykonawca (którego oferta zostanie wybrana) zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji inwestycji w oparciu o tą dokumentację.
  3.11. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy oraz uzyskać wszelkie konieczne informacje, niezbędne do przygotowania oferty.
 12. Budowa i przebudowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 84
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i przebudowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 84: Zad.1. Rozbudowa DK 84 z przebudową mostu na potoku Równianka w miejscowości Ustrzyki Dolne w ramach Przebudowy mostu nad potokiem Równianka w miejscowości Ustrzyki Dolne w km 38+509 DK84 wraz z przebudową kolidujących urządzeń obcych Zad. 2. Rozbudowa DK 84 wraz z budową mostu przez potok Smorż w miejscowości Brzegi Dolne w ramach Rozbudowy DK84 od km 43+016,50 do km 43+100,00 w związku z budową mostu przez potok Smorż w miejscowości Brzegi Dolne w km 43+054 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz adaptacją dojazdów do mostu od km 43+005,30 do km 43+100,00 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszym Ogłoszeniu lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia
 13. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Korabina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 2+822.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje:
  Zakres robót określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (Rozdział III SIWZ), oraz udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 3 lat na roboty budowlane i min. 3 lata na dokumentację techniczną.
 14. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna: 1.Most przez potok Cisowiec w miejscowości Mchawa w km 16+290, 2.Most przez potok Roztoki w miejscowości Mchawa w km 16+610
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje:
  Zakres robót określony w Programie Funkcjonalno -Użytkowym (Rozdział III SIWZ) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 3 lat na roboty budowlane i min. 3 lata na dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy).
 15. Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w miejscowosci KARLIKÓW w km 24+410
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje:
  - zakres robót określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Rozdział III SIWZ) oraz udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 3 lat na roboty budowlane i min. 3 lata na dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy)
 16. Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Mielczarskiego a ul. Pużaka w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. Wykonanie kompletnego projektu remontu kładki (projektów wykonawczych oraz STWiORB) oraz dokumentacji technicznej pozwalającej na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę zakresie umożliwiającym realizację zadania. Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na DVD w formacji edytowalnym (część opisowa w formacie doc, część rysunkowa w formacie dwg, lub dxf oraz całość dokumentacji w formacie pdf). W formie tradycyjnej (papierowej) należy opracować następujące ilości egzemplarzy: 1) dokumentację techniczną pozwalającą na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę w zakresie umożliwiającym realizację zadania - 3 egz. dla Zamawiającego 2) projekt wykonawczy - 3 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych 3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych 4) projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu - 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych. 2. Zakres remontu kładki dla pieszych obejmuje: - karczowanie krzewów oraz koszenie traw zlokalizowanych w bezpośredniej lokalizacji kładki; - rozebranie nawierzchni drewnianej pomostu oraz schodów; - wymiana skorodowanych elementów stalowych konstrukcji kładki na nowe; - wykonanie nowej nawierzchni kładki z desek gr. 5 cm z drewna (modrzewiowego) odpornego na długotrwały wpływ czynników atmosferycznych, zabezpieczonego ciśnieniowo (IV klasa środowiskowego zagrożenia), frezowanego zabezpieczającego przed śliskością nawierzchni; - montaż nowych podłużnic drewnianych i krawężników z drewna (modrzewiowego) odpornego na długotrwały wpływ czynników atmosferycznych, zabezpieczonego ciśnieniowo (IV klasa środowiskowego zagrożenia); - piaskowanie, przygotowanie powierzchni do stopnia nie gorszego niż Sa2 i malowanie zestawem malarskim wysokocynkowym elementów stalowych kładki (dźwigary, porzecznie, schody, podpory) wraz z kosztem przygotowania tymczasowych osłon i podestów roboczych do malowania konstrukcji kładki; - wymiana uszkodzonej balustrady na schodach od strony ul. Lewakowskiego; - dostosowanie wysokości istniejącej balustrady do wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami; - demontaż istniejącego oświetlenia; - montaż nowego oświetlenia - oprawy LED zasilane poprzez układ sterownikowy wyposażony w zegar astronomiczny oraz reduktor mocy; - wykonanie remontu schodów stalowo betonowych prowadzących na peron (wymiana skorodowanych elementów stopni stalowych np. na żelbetowe); - wykonanie remontu fundamentów za pomocą zapraw PCC wraz z zabezpieczeniem powierzchni stykających się z gruntem za pomocą izolacji bitumicznej układanej na zimno; - przebrukowanie zejścia z kładki z kostki brukowej betonowej przy ul. Pużaka; - przebrukowanie zejścia z kładki z kostki brukowej betonowej przy ul. Mielczarskiego
 17. Remont mostów na sieci dróg krajowych na terenie administrowanym przez Oddział w Rzeszów GDDKiA: Zad.1. Remont mostu na rzece Stobnica w miejscowości Domaradz w km 233+830 km (starej DK 9) w ciągu DK NR 19 polegający na wykonaniu prac zabezpieczających ustroju nośnego, podpór i dojazdów Zad.2. Remont mostu na rzece Leszczawka w miejscowości Leszczawa Dolna w km 309+664 w ciągu DK NR 28
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont mostów na sieci dróg krajowych na terenie administrowanym przez Oddział w Rzeszów GDDKiA: Zad.1. Remont mostu na rzece Stobnica w miejscowości Domaradz w km 233+830 km (starej DK 9) w ciągu DK NR 19 polegający na wykonaniu prac zabezpieczających ustroju nośnego, podpór i dojazdów Zad.2. Remont mostu na rzece Leszczawka w miejscowości Leszczawa Dolna w km 309+664 w ciągu DK NR 28 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego zadania) określonego w niniejszym ogłoszeniu lub na dowolnie wybrane zadanie (zadania) tego zamówienia
 18. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Figura w miejscowości Stefkowa w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Granica Państwa w km 29+310
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Figura w miejscowości Stefkowa w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Granica Państwa w km 29+310
 19. Przebudowa mostu w drodze gminnej nr 102103R Maziarnia - Gózd w km 1 + 905
  Zamawiający: Gmina Harasiuki, Harasiuki
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn Przebudowa mostu w drodze gminnej nr 102103R Maziarnia - Gózd w km 1 + 905
  Przebudowa mostu polegała będzie na częściowym wykorzystaniu istniejącej konstrukcji, która zostanie wzmocniona i wyremontowana oraz adaptowana geometrycznie do wymogów użytkowania obiektu.
  Po przebudowie most posiadał będzie normatywną skrajnię poziomą szerokości 7.30 m i normatywną nośność 20 ton
  Zakres rzeczowy robót obejmuje następujące etapy
  Rozbiórka istniejącego ustroju nośnego i podpory środkowej, wraz z częścią istniejących przyczółków
  Rozbiórka nasypów w obrębie podpór mostu w zakresie niezbędnym do
  adaptacji istniejącej podpory
  Wykonanie poszerzenia i wzmocnienia przyczółków
  Wykonanie nowego ustroju nośnego wraz z elementami wyposażenia
  Odtworzenie nasypów drogi adaptowanych do projektowanej niwelety i
  szerokości mostu
  Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na dojazdach do mostu
  Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa oraz odwodnienia na dojazdach do mostu
  Wykonanie remontu koryta rzeki
  Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
  Uporządkowanie terenu i roboty wykończeniowe
  Odbiór końcowy obiektu i dopuszczenie mostu do użytkowania
 20. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Szczawne przez: 1. Potok Niedźwiedzi w miejscowości Odrzechowa w km 5+679, 2. Potok Pielnica w miejscowości Nowotaniec w km 13+265
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
  Zamówienie obejmuje zakres robót określony w Programie Funkcjonlano-Użytkowym (Rozdział III SIWZ) oraz udzielenie na wykonaną dokumentację (projekt budowlany i wykonawczy) i roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres 3 lat
 21. : Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z podziałem na zadania: 1) Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1347R Mała - Łączki Kucharskie w m. Łączki Kucharskie w km 0+423; 2) Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Młp. - Zagorzyce - Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrz. w km 17+992.
  Zamawiający: Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Ropczyce
 22. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU MOSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 881 SOKOŁÓW MŁP. - ŁAŃCUT - KAŃCZUGA - PRUCHNIK - ŻURAWICA 1. PRZEZ RZEKĘ RĄCZYNA W MIEJSCOWOŚCI PANTALOWICE W KM 44+892; 2. PRZEZ RZEKĘ RZEPLIN W MIEJSCOWOŚCI ROZBÓRZ DŁUGI W KM 48+755 3. PRZEZ RZEKĘ JODŁÓWKA W MIEJSCOWOŚCI ROZBÓRZ OKRĄGŁY W KM 49+802
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 23. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa - Kalnica w km 1+382.
  Zamawiający: Powiat Sanocki, Sanok
 24. Remont mostów na sieci dróg krajowych na terenie administrowanym przez Oddział w Rzeszów GDDKiA
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 25. Przebudowa mostu w km 2+224,66 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły.
  Zamawiający: Powiat Niżański, Nisko
 26. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Trześniówka w miejscowości Jadachy, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek - Gr. Państwa km 132+545, w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia konstrukcji nośnej i elementów jej podparcia
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 27. Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: 1. Przebudowa mostu na rzece Tuszymka w ciągu drogi powiatowej Nr 1232R Huta Przedborska - Kamionka w m. Cierpisz 2. Przebudowa mostu na potoku bez nazwy m. Nockowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa p. wieś. 3. Przebudowa mostu na rz. Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin w m. Okonin
  Zamawiający: Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Ropczyce
 28. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km drogi 23+492 przez rzekę Wisłok w miejscowości Wisłok Wielki
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 29. 1. Przebudowa dróg powiatowych: nr 1247R Brzyska Wola - Kolonia Polska w km 0+650 - 0+950 w miejscowości Brzyska Wola i nr 1239R Majdan Łętowski - Wola Zarczycka w km 1+737 - 3+100 w miejscowości Wola Zarczycka 2. Remont mostów w km 1+262, 1+430 oraz przepustów w km 1+574, 1+211 w ciągu drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola - Kolonia Polska w miejscowości Brzyska Wola
  Zamawiający: Powiat Leżajsk, Leżajsk
 30. Aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie remontu mostu nad potokiem Stróża Wielka w m. Sanok, DK 84, km 1+789 wraz z remontem dojazdów i remontem (zabezpieczeniem) kolidujących urządzeń obcych
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 31. Odbudowa mostu w miejscowości Myczkowce (Podkamionka) w ciągu drogi powiatowej nr 2272R Uherce Mineralne-Myczkowce-Bóbrka w km 1+850 wraz z dojazdami km 1+653, 70-1+988,59.
  Zamawiający: Powiat Leski, Lesko
 32. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nockowa - Wiśniowa w miejscowości Nockowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Iwierzyce, Iwierzyce
 33. Przebudowa mostu w km 8+530,71 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły.
  Zamawiający: Powiat Niżański, Nisko
 34. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu kamiennego sklepionego 2,50x2,20 m w miejscowości Trzciana, km 276+240 DK nr 9 Radom - Barwinek - Gr. Państwa
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 35. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu ramowego 4,0x2,8m w m-ci Uherce Mineralne w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Ustrzyki Dolne - Granica Państwa, w km 22+519
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów

Inne osoby dla Zachwieja (56 osób):