Kogo reprezentuje osoba

Zając Andrzej Władysław

w KRS

Andrzej Władysław Zając

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Władysław
Nazwisko:Zając
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmiel Jadwiga Lidia, Proszczek Marek Stanisław, Rosół Lilla Bronisława, Wower Zenon Bazyli, Zielińska Anna Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trepka Małgorzata Helena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektowo-realizacyjne Inwestprojekt Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000607807

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Projektowo-realizacyjne Inwestprojekt Spółdzielnia Pracy -, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000205296

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Aktualizacja dokumentacji projektowej: Przebudowa układu drogowego pomiędzy skrzyżowaniami ul. Braci Mieroszewskich z ul. Lelewela i z ul. Szymanowskiego w Sosnowcu wraz z przekładkami uzbrojenia w ramach zadania pn.: Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ - południe
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Aktualizacja dokumentacji projektowej: Przebudowa układu drogowego pomiędzy skrzyżowaniami ul. Braci Mieroszewskich z ul. Lelewela i z ul. Szymanowskiego w Sosnowcu
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Jana Matejki w Sosnowcu.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Jana Matejki w Sosnowcu - zakres wg załącznika graficznego (mapa sytuacyjna z zaznaczonym zakresem opracowania). Zakres prac objętych niniejszy zamówieniem obejmuje: a) wykonanie badań geotechnicznych gruntu, b) wykonanie mapy do celów projektowych, c) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla realizacji robót kompleksowych w tym : -projekt branży drogowej wraz z miejscami postojowymi, -projekt odwodnienia, -projekty przekładek i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia - w przypadku kiedy zajdzie taka konieczność, d) projekt tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót), e) projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu, f) opracowanie przedmiarów robót, g) opracowanie kosztorysów inwestorskich (w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania), h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, i) opracowanie dyrektywnego harmonogramu realizacji robót, j) przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, k) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, l) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko na etapie ustalenia lokalizacji celu publicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę, m) inwentaryzację zieleni oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę zieleni w przypadku, kiedy zajdzie taka konieczność, n) uzyskanie pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, o) oraz inne dokumenty przewidziane odrębnymi przepisami.

Inne osoby dla Zając Andrzej Władysław (116 osób):