Kogo reprezentuje osoba

Żak Jakub Marian

w KRS

Jakub Marian Żak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jakub
Drugie imię:Marian
Nazwisko:Żak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Cikowice (Małopolskie), Kraków (Małopolskie)
Przetargi:322 w aktualnych firmach, 18 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Knapek Dariusz, Kozioł Rafał Dominik, Waśko Ewa Stanisława, Wątróbska Beata Iwona

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Knapek Dariusz, Kozioł Rafał Dominik, Waśko Ewa Stanisława, Wątróbska Beata Iwona
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Basta Arkadiusz Waldemar, Basta Magdalena Justyna, Gąciarz Jerzy Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Juszczak Joanna Małgorzata
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karaś Krzysztof, Waśko Ewa Stanisława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Ireneusz
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Małysa Gajek Katarzyna Józefina, Waśko Ewa Stanisława, Wątróbska Beata Iwona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Inżynierii Komunikacyjnej Estakada Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością, Cikowice − KRS 0000290159
 2. Budownictwo Mosty Drogi Bmd Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000295446
 3. Ec Engineering Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000226786
 4. Ec Grupa Sp. Z O.O. W Krakowie, Kraków − KRS 0000101561
 5. Ec Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000237050
 6. Ec Test Systems Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000248156
 7. Ec Training Center Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000341043
 8. Maar Technology Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000446912
 9. Rcc Nova Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000261666
 10. Stowarzyszenie Centrum Polsko-niemieckie, Kraków − KRS 0000145698
 11. Systemy Pomiarowe Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000409634

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ec Diagnostics Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000308441
 2. Ec Investment Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000308856
 3. Ec Systems Sp. Z O.O., Krakowie − KRS 0000228622
 4. Electrux Warsaw Development Sp. Z O.O., Boleszkowice − KRS 0000247843
 5. Elektrownie Wiatrowe Słupsk Invest Sp. Z O.O., Boleszkowice − KRS 0000251387
 6. Innowacyjne Myśliborskie Pl Sp. Z O.O., Boleszkowice − KRS 0000169855
 7. Projekty Inwestycyjne Forley Sp. Z O.O., Boleszkowice − KRS 0000259739

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. dostawa Laserowego Systemu Drgań Struktur i Mikrostruktur MSA-500 do Laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki AGH
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  dostawa Laserowego Systemu Drgań Struktur i Mikrostruktur MSA-500 do Laboratorium w części badawczo-komecyjnej Centrum Energetyki AGH. Zestaw urządzeń musi być kompletny, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów przez Wykonawcę oraz podłączeniu do instalacji elektrycznej był gotowy do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego
 2. DOSTAWA SYSTEMU DO NAZIEMNEGO IMPULSOWEGO SKANOWANIA LASEROWEGO ORAZ DEMONSTRACYJNEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z DETEKTOREM MIKROBOLOMETRYCZNYM
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie Nr 1 Dostawa systemu do naziemnego impulsowego skanowania laserowego z oprogramowaniem (kpl. 1) Zadanie Nr 2 Dostawa demonstracyjnej kamery termowizyjnej z detektorem mikrobolometrycznym oraz oprogramowaniem (kpl. 1).
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ:„System pomiarowy sygnałów emisji akustycznej”
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu pomiarowego sygnałow emisji akustycznej.
  Szczegółowe wymagania techniczne oraz informacje uzupełniające dot. przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej – Zał. Nr 1A.
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego.
 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ: „Systemu wzbudzania ultradźwiękowego dla termografii aktywnej IRNDT”
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu wzbudzania ultradźwiękowego dla termografii aktywnej IRNDT.
  Szczegółowe wymagania techniczne oraz informacje uzupełniające dot. przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej – Zał. Nr 1A.
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego.
 5. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety: Pakiet nr 1 - Analizator komórek – 1szt. Pakiet nr 2- Kamera termowizyjna – 1 szt. Pakiet nr 3 – Platforma balansowa – 1 szt.
 6. Dostawa oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 7. Dostawa termowizyjnego systemu pomiarowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków
  Dostawa termowizyjnego systemu pomiarowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, realizowana w ramach projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt.: „Nowoczesne technologie nanokompozytowe, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmawiający dołącza do SIWZ, jako załącznik nr 1.
 8. BZP/PN/66/2016 Dostawa zestawu wzbudnika modalnego podwójnego przeznaczenia do eksperymentalnej analizy modalnej oraz badawczych testów wibracyjnych niewielkich elementów.
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Dostawa zestawu wzbudnika modalnego podwójnego przeznaczenia do eksperymentalnej analizy modalnej oraz badawczych testów wibracyjnych niewielkich elementów zgodnieze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 9. Dostawa akcelerometrów piezoelektrycznych, układu kondycjonowania sygnałów i wzbudnika elektrodynamicznego drgań dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, z podziałem na trzy części
  Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Gdańsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcelerometrów piezoelektrycznych, układu kondycjonowania sygnałów i wzbudnika elektrodynamicznego drgań dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, z podziałem na trzy części tj.:
  - część 1 zamówienia: akcelerometry piezoelektryczne wraz z wyposażeniem - 32 szt.
  - część 2 zamówienia: układ kondycjonowania sygnałów do akcelerometrów - 1 szt.
  - część 3 zamówienia: wzbudnik elektrodynamiczny drgań wraz z wyposażeniem - 1 szt.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 5.1 do SIWZ (dla części 1 zamówienia), załącznik nr 5.2 do SIWZ (dla części 2 zamówienia) oraz załącznik nr 5.3 do SIWZ (dla części 3 zamówienia).
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  2.1 Transport i rozładunek urządzeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  2.2 Ubezpieczenie urządzeń na czas transportu i dostawy do siedziby i miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  2.3 Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
  2.4 Wszystkie urządzenia wymienione w załączniku nr 5.1, 5.2, 5.3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i uszkodzeń i niebędące przedmiotem praw osób trzecich. 10. Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ
 11. dostawa kamery termowizyjnej z osprzętem i oprogramowaniem-1 szt. - KC-zp.272-376/16
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki kamery termowizyjnej z osprzętem i oprogramowaniem.
 12. Rozbudowa systemów pomiarów drgań i testów zmęczeniowych,systemu wizyjnych pomiarów odkształceń, systemu bezkontaktowych pomiarów drgań oraz dostawa czujników przyspieszeń drgań.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
  Rozbudowa systemów pomiarów drgań i testów zmęczeniowych,systemu wizyjnych pomiarów odkształceń, systemu bezkontaktowych pomiarów drgań oraz dostawa czujników przyspieszeń drgań.
 13. Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych Zadanie I: Dostawa i zabudowa systemu wibrodiagnostycznego wentylatorów zainstalowanych w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Bańgów. Zadanie II: Dostawa i zabudowa systemu wibrodiagnostycznego w pompowniach głównego odwadniania na poz. 202, 410 i 690 m oraz wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie V Zachodni.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu
  zamówienia dotyczący Zadania 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa systemu wibrodiagnostycznego
  dla 2 wentylatorów typu WOK1,5
  zainstalowanych w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie
  Bańgów wg poniższej specyfikacji: Miejsce zabudowania czujników. a Pomiar drgań i temperatury silnika: jeden punkt
  na oprawie łożyskowej, promieniowo po stronie przeciw napędowej
  NDE jeden punkt na oprawie łożyskowej, po
  stronie napędowej DE b. Pomiar drgań i temperatury wentylatora: jeden punkt na oprawie łożyskowej, promieniowo po
  stronie przeciw napędowej
  NDE jeden punkt na oprawie łożyskowej, po stronie napędowej DE c. Pomiar prędkości obrotowej: jeden punkt dla wentylatora d.Pomiar podciśnienia: trzy punkty Minimalne wymagania w zakresie
  monitorowanych wielkości drganiowych: a. Pomiar prędkość drgań VRMS , do oceny ogólnego stanu maszyny, w
  tym: niewyważenia, niewspółosiowości, uszkodzeń łożysk, luzów, pęknięć strukturalnych, problemów z
  fundamentowaniem 1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dotyczący Zadnia II: Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa i zabudowa systemu wibrodiagnostycznego dla 2 wentylatorów typu WOK3.0/
  1 zainstalowanych w stacji
  wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie V Zachodnim oraz na zestawach pompowych wg poniższej
  specyfikacji: 1.2.1. Pięć zestawów pompowych w pompowni na poziomie 410 m. Miejsce zabudowania czujników. a.
  Pomiar drgań i temperatury silnika: jeden punkt na oprawie łożyskowej, promieniowo po stronie przeciw napędowej
  NDE jeden punkt na oprawie łożyskowej, po stronie napędowej DE b. Pomiar drgań i temperatury pompy: jeden punkt
  na oprawie łożyskowej, promieniowo po stronie przeciw napędowej
  NDE jeden punkt na oprawie łożyskowej, po
  stronie napędowej DE c. Pomiar prędkości obrotowej: jeden punkt dla zespołu d. Pomiar ciśnienia: jeden punkt: na
  tłoczeniu Minimalne wymagania w zakresie monitorowanych wielkości drganiowych: a.Pomiar prędkość drgań VRMS
  , do oceny ogólnego stanu maszyny, w tym: niewyważenia, niewspółosiowości, uszkodzeń łożysk, luzów, pęknięć
  strukturalnych, problemów z fundamentowaniem b. obwiednia przyśpieszenia drgań gE: specjalnie pod kątem
  wczesnego wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych, prawidłowego smarowania, kawitacji. Wymagania dodatkowe:
  a. Zabudowa sygnalizatora akustycznooptycznego
  dla każdego zestawu pompowego z osobna, w celu sygnalizacji
  przekroczeń dopuszczalnych wartości pomiarowych w określonych sytuacjach awaryjnych. 1.2.2. Dwa wentylatory
  głównego przewietrzania zabudowane przy szybie V Zachodnim. Miejsce zabudowania czujników. a. Pomiar drgań i
  temperatury silnika: jeden punkt na oprawie łożyskowej, promieniowo po stronie przeciw napędowej
  NDE jeden
  punkt na oprawie łożyskowej, po stronie napędowej (DE) b.Pomiar drgań i temperatury wentylatora w strefie I M1:
  jeden punkt na oprawie łożyskowej, promieniowo po stronie przeciw napędowej
  NDE jeden punkt na oprawie
  łożyskowej, po stronie napędowej (DE) c. Pomiar prędkości obrotowej: jeden punkt dla zespołu d. Pomiar
  podciśnienia: trzy punkty Minimalne wymagania w zakresie monitorowanych wielkości drganiowych: a. Pomiar
  prędkość drgań VRMS , do oceny ogólnego stanu maszyny, w tym: niewyważenia, niewspółosiowości, uszkodzeń
  łożysk, luzów, pęknięć strukturalnych, problemów z fundamentowaniem.
 14. DOSTAWA MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STOŁOWEJ WRAZ Z OPCJONALNYMI UCHWYTAMI I OPROGRAMOWANIEM
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ramy obciążeniowej (model stołowy) (kpl. 1), pary uchwytów do prób rozciągania (kpl. 1), wyposażenia do prób ściskania (kpl. 1) oraz oprogramowania kontrolno-pomiarowego (kpl. 1)
 15. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA: MODERNIZACJĘ RENTGENOWSKIEGO STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO W CELU OBSERWACJI I REJESTRACJI PROCESÓW DYNAMICZNYCH
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
  Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację rentgenowskiego stanowiska diagnostycznego w celu obserwacji i rejestracji procesów dynamicznych polegającą na dostawie do siedziby zamawiającego:
  kamery o parametrach podanych w Specyfikacji technicznej - Załącznik Nr 1A
  obiektywu tak jak w Załączniku Nr 1A
  oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz analizy ruchu poruszających się obiektów, zarówno manualnej jak i automatycznej
  komputera o parametrach odpowiednich dla sterowania kamerą oraz obsługi oprogramowania
  oraz na instalacji, uruchomieniu oraz szkoleniu personelu obsługi.
  Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej - Załącznik Nr 1A
 16. Dostawa systemu pomiarowego do monitorowania drgań gruntów oraz budynków dla Katedry Teorii Konstrukcji Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  Dostawa systemu pomiarowego do monitorowania drgań gruntów oraz budynków dla Katedry Teorii Konstrukcji Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
 17. Dostawa oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
 18. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Poznańskiej, w ramach Zadania 4.2016: Opracowanie zastępczych modeli obliczeniowych dla systemu modularnego ekranów, projektu Demonstrator: modularny system ekranów szybkiego montażu dla ochrony ludzi, budynków i mienia przed skutkami wybuchu, wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Poznańskiej, w ramach Zadania 4.2016: Opracowanie zastępczych modeli obliczeniowych dla systemu modularnego ekranów, projektu Demonstrator: modularny system ekranów szybkiego montażu dla ochrony ludzi, budynków i mienia przed skutkami wybuchu, wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.
 19. Dostawa oprogramowania do analizy modalnej klasycznej i operacyjnej dla Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli Politechniki Krakowskiej
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do analizy modalnej klasycznej i operacyjnej. Ze względu na konieczność poszerzenia zakresu badań i rozwój nowych metod w diagnostyce konstrukcji inżynierskich, niezbędnym jest wzbogacenie Laboratorium o nowe narzędzie do badań jakim jest moduł analizy modalnej do posiadanego już analizatora LMS Scadas Mobile. Oprogramowanie to jest dedykowane do wykorzystania z posiadanym analizatorem i stanowi rozwinięcie istniejącej już bazy oprogramowania i urządzeń firmy LMS. Oprogramowanie LMS Test.Lab składa się z następujących modułów: a)TL-DTP.21.1 TL Desktop - Advanced (licencja bezterminowa) b)TL-MOD.45.2 TL Modal & Operational Modal Analysis (licencja bezterminowa) -w skład tego modułu wchodzą następujące narzędzia: -eksperymentalna analiza modalna, -operacyjna analiza modalna, - dodatkowy algorytm PolyMAX najlepszy algorytm obecnie dostępny na rynku do estymacji oraz narzędzie do automatycznego przeszukiwania diagramu stabilizacyjnego) c)TL-GEO.03.2 TL Geometry(licencja bezterminowa) d)Oprogramowanie do analizy modalnej obliczeniowej (symulacyjnej) - Virtual.Lab - licencja na 1 rok. okres gwarancji 12 m-cy, okres rękojmi: 24 m-ce, czas reakcji serwisu: 24h, czas naprawy : 48h.
 20. Dostawa szybkich kamer cyfrowych wraz z oświetleniem i oprogramowaniem. Oznaczenie sprawy OZ/D/16/14/DM
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu dwóch kamer szybkich wraz z osprzętem. W skład osprzętu wchodzą: układ sterowania kamer, akwizycji i przetwarzania zarejestrowanego obrazu, zestaw obiektywów, statywy i głowice do statywów oraz oświetlenie dedykowane do kamer szybkich. Jeżeli do prawidłowej analizy 3D wymagane są dla kamer dodatkowe przyrządy (np. tablice kalibracyjne) należy dołączyć je do zamawianego zestawu. 2. CPV: 38.65.16.00-9 Kamery cyfrowe. 3. Termin realizacji: do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy
 21. Dostawa, montaż i instalacja urządzeń medycznych i laboratoryjnych
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 22. ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI STANOWISK POMIAROWYCH DLA BADAŃ DEFLEKTORA
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 23. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ANALIZ MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 24. Dostawa oprogramowania do analiz materiałów kompozytowych
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 25. W10/ZP/13/15
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Wrocław
 26. Dostawa czujników drgań i młotków modalnych
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 27. Dostawa wielokanałowego systemu do pomiarów akustyki budowlanej
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 28. DOSTAWA CZUJNIKÓW PRZYSPIESZENIA
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 29. Dostawa materiałów, narzędzi i urządzeń dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 30. Dostawa oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 31. Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem.
  Zamawiający: Instytut Lotnictwa, Warszawa
 32. aktualizacja oprogramowania do laserowego wibrometru skanującego PSV-400-3D-M niemieckiej firmy Polytec GmbH
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 33. BZP/PN/151/2015 Dostawa oprogramowań na potrzeby projektu INNOLOT
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 34. DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 35. Dostawa aparatury badawczej
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 36. Zakup i dostawa zestawu kamery termograficznej do rejestracji zjawisk szybkozmiennych wraz z optycznym urządzeniem weryfikacyjnym w związku z realizacją projektu Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych Nr POIG.02.02.00-14-022/09 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 37. dostawa interrogatora dynamicznego dla WIMiR KC-zp.272-296/15
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 38. Dostawa kamery szybkiej wraz z obiektywem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 39. Dostawa, montaż i instalacja systemu skanowania 3D z jednostką sterującą oraz oprogramowaniem
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 40. BZP/PN/56/2015 - Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia CLW - Stanowisko badań i diagnostyki urządzeń mechatronicznych (Aparatura i oprogramowanie do badania oraz diagnostyki maszyn) wraz z montażem i szkoleniem z obsługi
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 41. DOSTAWA KAMER TERMOWIZYJNYCH Z WYPOSAŻENIEM
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 42. BZP/PN/38/2015 Dostawa uzupełniającego oprogramowania do wibrometru skanującego 3D na potrzeby Laboratorium Mechaniki CLW PL.
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 43. Zaprojektowanie i wykonanie matryc mostkowych/komorowych do wyciskania kształtownika ze stopów aluminium i magnezu w systemie przeciwbieżnym. Dostawa: przetworników piezoelektrycznych, proszku Ti2AlC, przetworników drogi, wyposażenia pomocniczego do potencjostatu, środków chemicznych oraz drobnego wyposażenia warsztatowego, ściernic garnkowych do szlifowania kół stożkowych, materiałów i elementów do badań przekładni stożkowych, oprawki hydraulicznej i tulei redukcyjnej, pierścieni rozprężno-zaciskowych, narzędzi do frezarek, tokarek oraz inne narzędzia ręczne.
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 44. BZP/PN/32/2015 Dostawa systemu kalibracji czujników drgań na potrzeby projektu Innolot dla Politechniki Lubelskiej.
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 45. Dostawa elementów układu pomiarowego
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 46. DOSTAWA KAMERY TERMOWIZYJNEJ WEDŁUG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I FORMULARZA CENOWEGO
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
 47. Dostawa elementów układu pomiarowego
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 48. Dostawa funkcjonalnego, kompletnego zestawu skanującego złożonego z wibrometru laserowego 1D, referencyjnego wibrometru laserowego jednopunktowego, układu optycznego umożliwiającego pomiar drgań na elementach wirujących oraz oprogramowania pomiarowego
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Łódź
 49. Sprzedaż i dostawa kolorowej kamery szybkiej (Hi-Speed) wraz z osprzętem
  Zamawiający: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Andrespol
 50. BZP/PN/05/2015 Dostawa szybko klatkowej kamery na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 51. Dostawa oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
 52. Dostawa rejestratora do ultraszybkiej akwizycji sygnałów pomiarowych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 53. W10/ZP/21/14
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Wrocław
 54. dostawę aparatury, przyrządów i systemów pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 55. Dostawa szybkiej kamery do rejestracji procesów dynamicznych z wyposażeniem i oprogramowaniem
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 56. dostawa kamery termowizyjnej dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 57. DOSTAWA APARATURY I OPROGRAMOWANIA DO POMIARU DRGAŃ I ODKSZTAŁCEŃ KONSTRUKCJI LOTNICZYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 58. Dostawa oprogramowania naukowego
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 59. Dostawa kamery termowizyjnej
  Zamawiający: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k/Otwocka
 60. CTM/BZ/ZZ/130/14
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
 61. Dostawa stanowiska edukacyjnego dla termowizji
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 62. BZP/PN/195/2014 - Dostawa kamery termowizyjnej
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 63. DOSTAWĘ: APARATURY BADAWCZEJ ORAZ MONOCHROMATYCZNEJ SZYBKIEJ KAMERY WRAZ Z OSPRZĘTEM
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Łódź
 64. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ANALIZ MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 65. dostawę aparatury, przyrządów i systemów pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 66. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ: OPROGRAMOWANIA DO NUMERYCZNEJ SYMULACJI PRZESTRZENNEGO WYKRYWANIA DEFEKTÓW W WIELOWARSTWOWYCH STRUKTURACH METODĄ TERMOGRAFICZNĄ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
 67. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 68. Dostawa 1 sztuki urządzenia do termowizyjnej rejestracji rozwoju pożaru (kamera termowizyjna).
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
 69. BZP/PN/164/2014 Dostawa interrogatorów światłowodowych na potrzeby projektu CLW PL
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 70. Dostawa wyposażenia Pracowni modelowania informatyki w mechatronice Wydziału Mechanicznego w ramach projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 71. Dostawa wzbudnika elektrodynamicznego ze zintegrowanym wzmacniaczem w obudowie.
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa
 72. zakup specjalistycznego systemu akwizycji danych dla pomiarów AE oraz specjalistycznego systemu pomiarowego AE wraz z uchwytami i okablowaniem do projektu PBS System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 73. przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowego stanowiska badawczego aktywnej termografii w podczerwieni dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
 74. BZP/PN/137/2014 Dostawa oprogramowania wibrometru skanującego 3D na potrzeby projektu CLW PL
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 75. Dostawa aparatury dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 76. Dostawa wyposażenia pracowni modelowania informatyki w mechatronice Wydziału Mechanicznego w ramach projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 77. Dostawa kamery termograficznej wraz z akcesoriami dla WIMiR - nr sprawy KC-zp.272-452/14
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 78. Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych i akcesoriów dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 79. Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 80. Dostawa systemu do skanowania oraz drukowania 3D wraz z akcesoriami niezbędnymi do wykonywania modeli, w ramach projektu Zawodowe horyzonty 5, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zespół Szkół Samochodowych, Bydgoszcz
 81. PN/4/PL/PKAero/2014 Dostawa oprogramowania do wibrometru skanującego PSV-500-3D-H w ramach realizacji projektu Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIG.01.01.02-00-015/08
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
 82. Dostawa akcelometra przemysłowego, nr sprawy CTM/BZ/ZZ/49/14/WR
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
 83. Dostawa zestawu do skanowania 3D światła strukturalnego do zastosowań technicznych wraz z oprogramowaniem oraz osprzętem.
  Zamawiający: Instytut Lotnictwa, Warszawa
 84. dostawa kabli oraz złączek dla WIMiR KC-zp.272-157/14
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 85. Dostawa wyposażenia pracowni modelowania i informatyki w mechatronice Wydziału Mechanicznego w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gdańsk
 86. Dostawa aparatury badawczej i naukowej - czujników
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 87. Doposażenie wibrometru laserowego do bezdotykowego pomiaru drgań skrętnych z dodatkowymi akcesoriami.
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa
 88. Dostawa zestawu materiałów optomechanicznych oraz toru światłowodowego z siatkami Bragga w ramach projektu pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle, realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk
 89. Dostawa kamery termowizyjnej z oprogramowaniem, dodatkową baterią, dodatkowym obiektywem szerokokątnym, statywem i akcesoriami oraz programem do profesjonalnych raportów z przeglądów termowizyjnych - program współdziałający z kamerą - na potrzeby projektu Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem przygotowania systemu zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie AG/KL/1/2014
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 90. Dostawa kalibratora do wektorowych czujników akustycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk
 91. Rozbudowa systemu pomiarowego LMS SCADAS Mobile o dodatkowy moduł pomiarowy
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 92. Dostawa kalibratora do wektorowych czujników akustycznych oraz oprogramowania do analiz akustycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk
 93. IFPS/06/14
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
 94. zakup obiektywu do kamery termograficznej FLIR T620 wraz z jej kalibracją - KC-zp.272-944/13
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 95. Dostawa oprogramowania SAMCEF Mecano Flexible Kinematics lub równoważnego dla WIMiR
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 96. Dostawa przetworników dla WIMiR
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 97. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA COMSOL MULTIPHYSICS WRAZ ZE SPECJALIZOWANYMI MODUŁAMI, OPROGRAMOWANIE GSP DO ANALIZ GAZODYNAMICZNYCH SILNIKÓW TURBINOWYCH ORAZ DOPOSAŻENIA DO WIELOKANAŁOWEGO PRZENOŚNEGO ANALIZATORA SYGNAŁÓW LMS SCADAS
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 98. Wyposażenie laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w nowoczesną aparaturę do badań dynamicznych obiektów mostowych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/266/AS/13
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 99. Dostawa oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu CAD/CAM/CAE na poziomie podstawowym i zaawansowanym, które realizowane będą dla grupy 560 osób w 4 edycjach w związku z realizacją projektu Nowoczesne technologie wytwarzania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów
 100. Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego: a) dalmierza laserowego (część I zamówienia), b) miernika pola elektromagnetycznego (część II zamówienia), c) nanowoltomierza selektywnego (część III zamówienia), d) analogowego modułu pomiarowego wysokich napięć (część IV zamówienia), e) interrogatora optycznego (część V zamówienia), f) przenośnego kalibratora drgań (część VI zamówienia).
  Zamawiający: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
 101. Dostawa systemu wibracyjnego zgodnie z normą PN-EN 600-68-2-30
  Zamawiający: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k/Otwocka