Kogo reprezentuje osoba

Zalewski Andrzej Mariusz

w KRS

Andrzej Mariusz Zalewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Mariusz
Nazwisko:Zalewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Elbląg (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Giereś Jerzy, Hajdukowski Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hajdukowski Artur

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Elbąlskiej, Elbląg − KRS 0000033777
 2. Zarząd Budynków Mieszkalnych - Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000173427

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jarem W Elblągu, Elbląg − KRS 0000134095

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania gminnym zasobem nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
  2) Do gminnego zasobu nieruchomości, który zostanie objęty usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania, należą:
  a) nieruchomości w skład których wchodzą:
  - 62 budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe, o łącznej powierzchni użytkowej 11.285,61 m²,
  - 4 budynki użytkowe, o łącznej powierzchni użytkowej 1 022,62 m²,
  - 354 lokale mieszkalne i użytkowe, położone w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 14.750,11 m²,
  b) pozostałe nieruchomości:
  - 46 lokali mieszkalnych, położonych w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 2.229,70 m².
  - 11 świetlic wiejskich o łącznej powierzchni użytkowej 1 668,66 m²
  Szczegółowy wykaz nieruchomości, o których mowa powyżej, stanowił będzie Załącznik nr 1 do umowy (wzór umowy wraz załącznikami - Załącznik nr 6 do SIWZ).
  Wyżej wymienione zasoby określone są według stanu na dzień 31.10.2011 r. i mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji zamówienia, wynikającym z przekształceń własnościowych.
  3) Pod pojęciem -powierzchnia użytkowa lokalu- należy rozumieć:
  - w odniesieniu do lokalu mieszkalnego: powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic, komórek, miejsc parkingowych w garażach oraz garaży, które stanowią pomieszczenia przynależne do lokali;
  - w odniesieniu do lokalu użytkowego: powierzchnię pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, nie będących mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), wyłączenia - jak w poz. 1.
  Obmiar powierzchni użytkowej lokalu - w świetle ścian wyprawionych, powierzchnie pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
  Wyżej podane definicje obowiązują w niniejszym postępowaniu, jak również przez cały okres realizacji zamówienia.
  4) Obowiązki Wykonawcy w zakresie zarządzania ww. zasobami, w tym obowiązki związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, zostały określone we wzorze umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ)
 2. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański
  Zamawiający: Miasto i Gminy Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania gminnym zasobem nieruchomości
  na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

  2) Do gminnego zasobu nieruchomości, który zostanie objęty usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania, należą:

  a) nieruchomości zarządzane przez Administrację Budynków Komunalnych w likwidacji
  w Nowym Dworze Gdańskim:
  - 59 budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych, o łącznej powierzchni użytkowej 10.483,16 m²,
  - 3 budynki użytkowe, o łącznej powierzchni użytkowej 805,85 m²,
  - 400 lokale mieszkalne i użytkowe, położone w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali,
  o łącznej powierzchni użytkowej 15.449,73 m²,
  b) pozostałe nieruchomości:
  - 54 lokale mieszkalne, położone w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali,
  o łącznej powierzchni użytkowej 2.615,69 m².
  Zasoby określone są według stanu na dzień 25.08.2009 r. i mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji zamówienia, wynikającym z przekształceń własnościowych.

  3) Pod pojęciem powierzchnia użytkowa lokalu należy rozumieć:
  - w odniesieniu do lokalu mieszkalnego: powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu,
  a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic, komórek, miejsc parkingowych w garażach oraz garaży, które stanowią pomieszczenia przynależne do lokali;
  - w odniesieniu do lokalu użytkowego: powierzchnię pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, nie będących mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
  12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), wyłączenia - jak w poz. 1.
  Obmiar powierzchni użytkowej lokalu - w świetle ścian wyprawionych, powierzchnie pomieszczeń
  lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%,
  o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, o wysokości mniejszej
  od 1,40 m pomija się całkowicie.

  Wyżej podane definicje obowiązują w niniejszym postępowaniu, jak również przez cały okres realizacji zamówienia.

  4) Obowiązki Wykonawcy w zakresie zarządzania ww. zasobami, w tym obowiązki związane
  z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku
  z wykonywaniem czynności zarządzania, zostały określone we wzorze umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

Inne osoby dla Zalewski Andrzej Mariusz (86 osób):