Kogo reprezentuje osoba

Zaorski Tadeusz Jan

w KRS

Tadeusz Jan Zaorski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Zaorski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Łomża (Podlaskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albanowska Krystyna Józefa, Bajno Jan, Banach Emilia, Banach Stanisław, Białobrzewska Grażyna Genowefa, Bielacki Tadeusz, Borkowski Paweł, Brzóska Janusz, Bujalski Jacek Jan, Chludzińska Grażyna, Chojnowski Krzysztof, Choromańska Bożena, Cichocka Anna Mirosława, Czarnowska Halina, Czarnowska Mariola Danuta, Czarnowski Jakub, Czornak Agnieszka, Dąbkowski Kazimierz Jan, Dąbrowska Agnieszka, Dmochowski Zdzisław, Dudzińska Anna, Długozima Danuta, Gadzińska Halina, Górski Kazimierz, Gromek Eugeniusz, Gulanowski Mariusz, Herbaczewski Hubert, Jabłecka Iwona, Jabłoński Stanisław, Jadczak Anna, Jakacki Kazimierz, Jarosik Kazimierz, Kaczyński Wiesław Tadeusz, Kalinowski Cezary, Kalinowski Stanisław Eugeniusz, Karpiński Mieczysław, Karwowska Urszula Iwona, Komorowska Katarzyna, Konecka Magda, Kopcińska Agnieszka Marzena, Kopeć Katarzyna Roksana, Kotowska Barbara, Kotowski Krzysztof, Kozikowski Teodor, Koźlicka Irena, Kołota Daniel, Kołota Emilia Justyna, Kruszewski Jarosław, Kulesza Jolanta, Kurpiewski Tomasz, Kłos Bogusława, Lemański Tadeusz, Lis Beata, Lubak Maria, Lutostańska Teresa, Lutrzykowski Piotr, Maleszewska Ewa, Mierwińska Barbara, Mierzejewska Grażyna, Mierzejewski Eugeniusz Marian, Modzelewska Magdalena, Modzelewski Mariusz, Mucha Andrzej, Nagórka Teresa Mariola, Nosalik Marcin, Okurowska Teresa, Olszewska Barbara, Olszewska Dorota Milena, Orłowska Marta Agnieszka, Osiecka Marzena, Parzych Marek, Pawelczyk Ewa, Pawelczyk Jadwiga, Pęska Edyta Joanna, Pianka Krzysztof, Piaścik Magdalena, Piaścik Małgorzata, Pisarek Krystyna, Pisarska Anna, Pisarski Tomasz, Pogroszewska Halina, Purcel Stanisław, Rogińska Izabela, Rudnicki Andrzej, Rutkowski Tomasz, Rzodkiewicz Ewa, Sitkowska Anna, Skajster Kazimierz, Śledziewska Dorota, Sobiechowski Krzysztof Michał, Sowa Magdalena, Sutkowska Justyna, Tomczak Stanisław, Truszkowska Natalia Patrycja, Tyszka Anna, Tyszka Elżbieta, Tyszka Kazimierz, Waniewski Krzysztof Edmund, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Jerzy, Wysocki Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wnorowski Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łomży, Łomża − KRS 0000142597
 2. Gost Sp. Z O.O., Nowogród − KRS 0000599112
 3. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa W Łomży, Łomża − KRS 0000051263
 4. Łomżyński Klaster Energetyczny Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000665426
 5. Łomżyński Klub Sportowy, Łomża − KRS 0000174464
 6. Łomżyński Klub Sportowy 1926, Łomża − KRS 0000361878
 7. Novac Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000675297
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Jednaczewie, Jednaczewo − KRS 0000369168
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Milewie - Puchałach, Milewo - Puchały − KRS 0000093738
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Osowcu, Osowiec − KRS 0000070175
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa, Łomża − KRS 0000133169
 12. Stowarzyszenie Łomżyńskie Filary, Łomża − KRS 0000326799
 13. Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów, Zambrów − KRS 0000454707

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Śniadowie, Śniadowo − KRS 0000045060
 3. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Jedność W Łomży, Łomża − KRS 0000117449
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Śniadowie, Śniadowo − KRS 0000161643
 5. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Agroplon, Chojny-naruszczki − KRS 0000521109
 6. Yellow Boson S.A., Warszawa − KRS 0000373900

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.
  Zamawiający: Gmina Zbójna, Zbójna
  1. Przedmiotem zamówienia jest:

  Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
  w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.1. Udzielenie kredytu w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych)
  w 2015 roku.
  1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy.
  1.3. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2025 roku.
  1.4. Spłata kredytu nastąpi w 18 nierównych ratach, począwszy od dnia 31 stycznia 2019 roku.  1.5. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu j.n.:


  1 31-01-2019 10 000,00
  2 31-01-2020 10 000,00
  3 31-01-2021 50 000,00
  4 31-01-2022 50 000,00
  5 31-01-2023 50 000,00
  6 31-01-2024 50 000,00
  7 31-01-2025 56 667,00
  8 28-02-2025 56 667,00
  9 31-03-2025 56 667,00
  10 30-04-2025 56 667,00
  11 31-05-2025 56 667,00
  12 30-06-2025 56 667,00
  13 31-07-2025 56 667,00
  14 31-08-2025 56 667,00
  15 30-09-2025 56 667,00
  16 31-10-2025 56 667,00
  17 30-11-2025 56 667,00
  18 31-12-2025 56 663,00
  900 000,00


  1.6. Karencja w spłacie kapitału do 31.12.2018r.
  1.7. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiony zostanie kredyt.
  1.8. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
  1.9. Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
  1.10. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  1.11. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do :
  - wcześniejszej spłaty kredytu, części raty kredytu, raty kredytu lub rat kredytu,
  - zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
  w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat
  - zmiany harmonogramu spłat rat kredytu
  bez ponoszenia z w.w. tytułów dodatkowych kosztów (prowizji).
  1.12 Stała marża banku (określona w załączniku nr 2 do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
  1.13. Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 1M z 28 października 2015r.
  1.14. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość kontrasygnaty Skarbnika na wekslu
  i deklaracji wekslowej oraz podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika.
  1.15. W celu umożliwienia oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się odpowiednie dokumenty finansowe (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 2. Usługa bankowa dotycząca udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku.
  Zamawiający: Gmina Śniadowo, Śniadowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2014, złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Rodzaj kredytu: długoterminowy 2. Kwota kredytu: 1.500.000 zł 3. Waluta: PLN 4. Okres kredytowania: do 31.12.2024 r. 5. Warunki spłaty rat kredytu: - 2015 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda - 2016 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda - 2017 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda, - 2018 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda, - 2019 rok - 12 rat miesięcznych po 8.300 zł każda, - 2020 rok - 12 rat miesięcznych po 11.600 zł każda, - 2021 rok - 12 rat miesięcznych po 11.600 zł każda, - 2022 rok - 12 rat miesięcznych po 11.600 zł każda, - 2023 rok - 12 rat miesięcznych po 17.000 zł każda, - 2024 rok - 12 rat miesięcznych po 31.700 zł każda, Należne raty oraz odsetki płatne miesięcznie, odsetki od miesiąca, w którym uruchomiona zostanie kwota kredytu, natomiast raty od stycznia 2015 roku. Odsetki oraz raty płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. 6. Termin i sposób udostępnienia środków Zamawiającemu (kredytobiorcy): Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie korzystał z udostępnionych mu kwot kredytu poprzez przekazanie przez Wykonawcę (bank) środków na rachunek Zamawiającego (kredytobiorcy), jednorazowo bądź w transzach. Zamawiający zastrzega możliwość: - zmiany terminu uruchomienia kredytu, - wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, - rezygnacji z części kredytu, - wcześniejszej spłaty kredytu, - spłaty kredytu w transzach, - wypłaty kredytu w kilku transzach. bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 7. Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty: a) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres spłaty raty oraz odsetek oraz stałej marży banku w trakcie obowiązywania umowy, b) Odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia, c) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy oraz miesiące mają rzeczywistą liczbę dni. d) Dla obliczenia wysokości odsetek na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć obowiązującą stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty, natomiast uruchomienie kredytu nastąpi w pełnej wysokości w dniu 31 października 2014 roku. 8. Forma zabezpieczenia kredytu: Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego. 9. Przeznaczenie kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.500.000 zł, na którą składają się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Śniadowo na 2014 rok (zarówno już poniesione jak też dokonywane w przyszłości w ramach roku budżetowego 2014).
 3. Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
  Zamawiający: Gmina Zbójna, Zbójna
  1. Przedmiotem zamówienia jest:

  Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.

  Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

  Obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych wraz z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie na okres 3 lat od podpisania umowy.

  Wykaz jednostek organizacyjnych:
  - Urząd Gminy Zbójna,
  - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej,
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej,
  - Szkoła Podstawowa w Zbójnej,
  - Gimnazjum w Zbójnej,
  - Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie,
  - Szkoła Podstawowa w Kuziach.
  Bieżąca obsługa bankowa obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Zbójna,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych,
  c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych,
  d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Zbójna, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne,
  e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Zbójna na poziomie Urzędu Gminy w Zbójnej i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
  f) realizację poleceń przelewu,
  g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
  h) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  i) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zbójna (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej),
  k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda,
  l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
  m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  n) udostępnienie bankowości elektronicznej.
  Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
 4. Usługa bankowa dotycząca udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 1 691 439 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  Zamawiający: Gmina Śniadowo, Śniadowo
  1. Rodzaj kredytu: długoterminowy 2. Kwota kredytu: 1 691 439 zł 3. Waluta: PLN 4. Okres kredytowania: do 31.12.2023 r. 5. Warunki spłaty kredytu: - 2014 rok - 12 rat miesięcznych po 17 500 zł każda, - 2015 rok - 12 rat miesięcznych po 17 500 zł każda - 2016 rok - 12 rat miesięcznych po 17 500 zł każda - 2017 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2018 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2019 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2020 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2021 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2022 rok - 12 rat miesięcznych po 12 600 zł każda, - 2023 rok - 11 rat miesięcznych po 12 600 zł każda i ostatnia wyrównująca w kwocie 15 639 zł. Należne raty oraz odsetki płatne miesięcznie, odsetki od miesiąca, w którym uruchomiona zostanie kwota kredytu, natomiast raty od stycznia 2014 roku. Odsetki oraz raty płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. 6. Termin i sposób udostępnienia środków Zamawiającemu (kredytobiorcy): Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie korzystał z udostępnionych mu kwot kredytu poprzez przekazanie przez Wykonawcę (bank) środków na rachunek Zamawiającego (kredytobiorcy), jednorazowo bądź w transzach. Zamawiający zastrzega możliwość: - zmiany terminu uruchomienia kredytu, - wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, - rezygnacji z części kredytu, - wcześniejszej spłaty kredytu, - spłaty kredytu w transzach, - wypłaty kredytu w kilku transzach. bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 7. Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty: a) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres spłaty raty oraz odsetek oraz stałej marży banku w trakcie obowiązywania umowy, b) Odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia, c) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok obrachunkowy oraz miesiące mają rzeczywistą liczbę dni. d) Dla obliczenia wysokości odsetek na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć obowiązującą stawkę WIBOR 3M z dnia 29 października 2013 roku, natomiast uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 29 listopada 2013 roku. 8. Forma zabezpieczenia kredytu: Formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Zamawiającego. 9. Przeznaczenie kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 971 204 zł, na którą składają się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Śniadowo na 2013 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
 5. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1 340 000 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski w Nowogrodzie, Nowogród
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca zaciągnięcia przez Gminę Nowogród kredytu długoterminowego na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
  a) przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzy-mały-Mątwica) w m.
  Mątwica w kwocie 440 000zł z wykorzystaniem kredytu do 31 grudnia 2011r
  b) przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie w kwocie 400 000 zł - wykorzystanie kredytu do 31 grudnia 2011r
  c) przebudowa świetlicy w Szablaku w kwocie 374 000zł, wykorzystanie kredytu -
  - do 31 grudnia 2011 roku - 161 000 zł
  - do 31 lipca 2012 roku - 213 000 zł
  d) wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie- 56000zł z wykorzystaniem do 31 grudnia 2011r
  e) zakup autobusu szkolnego w kwocie 70 000 zł z wykorzystaniem do 31 grudnia 2011r.
 6. Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
  Zamawiający: Gmina Śniadowo, Śniadowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowy w kwocie 500 000 PLN, jaki Gmina Śniadowo zamierza zaciągnąć w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizację inwestycji. 2. Kredyt przeznaczony będzie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sierzputy Zagajne, Sierzputy Marki, Jemielite Wypychy i Stare Jemielite poprawiających układ komunikacyjny w gminie Śniadowo ujętego w Załączniku Nr 3 Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok do Uchwały Nr IV/28/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Spłata rat kapitałowych na przełomie 5 lat budżetowych w okresie styczeń 2012 - grudzień 2016 w 59 równych ratach miesięcznych w kwocie 8 300 zł każda płatnych na koniec każdego miesiąca oraz ostatnia w kwocie 10 300zł. 3. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszej SIWZ i uwzględniające : a) uruchomienie kredytu będzie następowało jednorazowo bądź też w częściach po złożeniu przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dyspozycji, w formie przelewu na rachunek bankowy Nr 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010, b) karencję w spłacie kredytu, tj. spłata rat kapitałowych będzie następowała od stycznia 2012 roku, odsetki już od miesiąca w którym uruchomiona zostanie I transza kredytu; c) okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 roku. d) spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu na koniec każdego miesiąca, e) do obliczania kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa oparta o stawkę referencyjną WIBOR 3M. Oprocentowanie kredytu w danym m-cu będzie oparte na stopie WIBOR 3 - miesięczny z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty, powiększonej o stałą marżę bankową, f) marża banku będzie doliczana do stopy WIBOR 3 - M, i jest niezmienna przez cały okres kredytowania - obowiązywania umowy, g) ewentualna prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy, h) dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, i) w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagalną ratę w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty, j) wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny kredytu faktyczną ilość dni. 4. Koszt kredytu stanowić będą: a. odsetki liczone wg zmiennej stopy procentowej, wg stawki referencyjnej WIBOR 3M, b. stała marża banku w wartości wyrażonej w ofercie banku, c. ewentualna prowizja wyrażona w PLN w wartości zapisanej w ofercie. 5. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 6. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku niezrealizowania części inwestycji z jakichkolwiek przyczyn, dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu
 7. Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.395.500,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna, Zbójna
  Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w
  wysokości 2.395.500,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
  występującego w związku z realizacją inwestycji.

  1. Udzielenie kredytu w wysokości 2.395.500,00 PLN w 2011 roku.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy, nie później niż do dnia 30.04.2011 r.
  3. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2017 roku.
  4. Spłata kredytu nastąpi w 72 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od dnia 31 stycznia 2012 roku.
  5. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
  6. Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
  7. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  8. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 8. Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna, Zbójna
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.

  Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

  Obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych na okres 3 lat od 1 kwietnia 2011r. z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
  Wykaz jednostek organizacyjnych:
  - Urząd Gminy Zbójna,
  - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej,
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej,
  - Szkoła Podstawowa w Zbójnej,
  - Gimnazjum w Zbójnej,
  - Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie,
  - Szkoła Podstawowa w Kuziach.
  Bieżąca obsługa bankowa obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Zbójna,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych,
  c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych,
  d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Zbójna, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne,
  e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Zbójna na poziomie Urzędu Gminy w Zbójnej i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
  f) realizację poleceń przelewu,
  g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
  h) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  i) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zbójna (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej),
  k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda,
  l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
  m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  n) udostępnienie bankowości elektronicznej.
  Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
 9. usługi bankowe
  Zamawiający: Urząd Gminy Śniadowo, Śniadowo
  usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 2 331 698 zł ( słownie dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) jednorazowo bądź też w kilku transzach wg uznania zamawiającego, na następujących warunkach spłaty: spłata rat kapitałowych na przełomie 10 lat budżetowych w okresie styczeń 2010 - grudzień 2019 w 119 równych ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca każda w kwocie 19 430,00 oraz ostatnia w kwocie 19 528,00 zł natomiast odsetki również płatne raz w miesiącu ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym przelana została I transza kredytu.

Inne osoby dla Zaorski (50 osób):