Kogo reprezentuje osoba

Zapała Lucjan Marian

w KRS

Lucjan Marian Zapała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lucjan
Drugie imię:Marian
Nazwisko:Zapała
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Łapczyca (Małopolskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bereta Janina, Bukowiec Stanisław, Dmitrowski Zbigniew, Groblicka Kuc Edyta, Kołcz Łukasz, Kołodziej Sławomir, Krawiec Józef, Kupiec Janusz, Kursa Katarzyna, Lissowski Michał, Makowska Ewelina Anna, Mirowski Ryszard, Osika Małgorzata, Pagacz Beata, Piotrowicz Jan, Płachciński Paweł, Płaczek Lucyna, Sitko Edward, Szewczyk Władysław, Trzaska Agnieszka, Twardowska Danuta Janina, Ura Przemysław, Włudyka Anna, Zaczek Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Rafał Seweryn

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bocheński Związek Pracodawców, Bochnia − KRS 0000391561
 2. Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Bochnia − KRS 0000039234
 3. Fundacja Via Regia Antiqua, Łapczyca − KRS 0000283420
 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Siedlec − KRS 0000620006
 5. Idipsum Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000536940
 6. Krakowski Park Technologiczny-Sp. Z O.O.., Kraków − KRS 0000058058
 7. Ludowy Zespół Sportowymacierzw Lipnicy Murowanej., Lipnica Dolna − KRS 0000020545
 8. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Bochnia − KRS 0000024823
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Bochni Sp. Z O.O., Bochnia − KRS 0000095395
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Chodenicach, Bochnia − KRS 0000027704
 11. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. Z O.O., Łapczyca − KRS 0000112139
 12. Ziemia Bocheńska Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Z Siedzibą W Proszówkach, Proszówki − KRS 0000020812

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bocheński Klub Sportowy, Bochnia − KRS 0000200311
 2. Krakowski Holding Komunalny S.A. W Krakowie, Kraków − KRS 0000006301
 3. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Brzesku Sp. Z O.O., Brzesko − KRS 0000127961

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Przewóz zbiorowy osób na trasie Drwinia - Wola Drwińska - Bieńkowice - Wyżyce - Mikluszowice - Gawłówek - Bochnia
  Zamawiający: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zbiorowy osób zgodnie z załączonym rozkładem jazdy (zał. nr 1a, nr 1b, nr 2a, nr 2b) na trasie
  1) Drwinia Urząd Gminy - Wola Drwińska - Bieńkowice - Wyżyce - Mikluszowice - Gawłówek - Bochnia, pl. Pułaskiego
  2) Bochnia, pl. Pułaskiego - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia Urząd Gminy
  W zakresie dofinansowania wozokilometrów w/w trasy na terenie gminy Drwinia wg zestawienia przejazdów - kursów od poniedziałku do piątku z trasy:
  ODJAZDY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI SZKOLNE
  Drwinia UG - Bochnia, pl. Pułaskiego Bochnia, pl. Pułaskiego - Drwinia UG
  Godz. KM Godz. KM
  5:59 10.9 6:30 10.9
  7:04 S 12.7 7:40 D 6.3
  8:15 10.9 9:30 10.9
  10:10 10.9 12:10 S 12.7
  12:55 M 4.4 13:10 SM 9.3
  13:22 W 8.2 14:10 S 12.7
  14:49 10.9 15:50 10.9
  16:31 10.9 17:10 10.9
  17:51 10.9 19:30 10.9
  Razem 90.7 Razem 96.7
  Razem KM dziennie 187,4


  ODJAZDY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI WOLNE OD SZKOŁY
  Drwinia UG - Bochnia, pl. Pułaskiego Bochnia, pl. Pułaskiego - Drwinia UG
  Godz. KM Godz. KM
  5:59 10.9 6:30 10.9
  7:04 10.9 7:40 D 6.3
  8:15 10.9 9:30 10.9
  10:10 10.9 12:10 10.9
  13.05 10.9 14:10 10.9
  14:49 10.9 15:50 10.9
  16:31 10.9 17:10 10.9
  17:51 10.9 19:30 10.9
  Razem 87.2 Razem 82,6
  Razem KM dziennie 169,8

  S - przedłużony kurs pod szkołę w Wyżycach , odwiezienie dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mikluszowicach, przystanek pod ZSP Mikluszowice
  SM - kurs odwożący dzieci i młodzież szkolną, przystanek początkowy pod ZSP Mikluszowice - kurs ZSP Mikluszowice - Wola Drwińska DK, p. Bieńkowice z przystankiem pod szkołą w Wyżycach
  M - Trasa Drwinia UG - ZSP Mikluszowice p. Dziewin
  D - kurs do Drwini p. Dziewin ,,Piaski,,
  W - Trasa Wola Drwińska DK - Wyżyce Szkoła, Wyżyce PKS, Mikluszowice Skrzyżowanie, Mikluszowice Kościół, Gawłówek nż, Gawłówek DK - Bochnia, pl. Gen. Pułaskiego

  Przejazdy w sobotę:
  a) Godz. 8:30 10,9 km (Drwinia - Bieńkowice - Gawłówek - Bochnia)
  Godz. 11:15 10.9 km (Bochnia - Gawłówek - Bieńkowice - Drwinia)

  1. Łączna długość tras (ilość wozokilometrów) podlegających dofinansowaniu wynosi od poniedziałku do piątku w dni szkolne - 187,4 km w dni wolne od szkoły 169,8 i 21,8km w soboty - (wartości szacunkowe). Ilość wozokilometrów w ramach każdej z tras w okresie trwania umowy może ulec zmianie.
  2. Pozostała długość trasy (ilość wozokilometrów)od granicy Gminy Drwinia do przystanku Bochnia, Pl. Gen. Pułaskiego - nie jest objęta dofinansowaniem.
  3. Rozkłady jazdy regularnej linii zwykłej w dniach szkolnych stanowią załączniki nr 1a i nr 1b natomiast w dni wolne od szkoły załączniki nr 2a i nr 2b do niniejszego SIWZ są obowiązujące w okresie realizacji zamówienia.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i ilości kursów, zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami .
  5. Kurs lini zwykłej z godz. 7:04 na trasie: Drwinia UG - Wola Drwińska Dom Kultury - Wola Drwińska Staw - Bieńkowice Błonie nż. - Bieńkowice PKS - Wyżyce Szkoła we wsi - Wyżyce - Mikluszowice Skrzyżowanie - Mikluszowice Kościół - Mikluszowice Szkoła - stanowi dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mikluszowicach - bez pobierania opłat od dzieci i młodzieży szkolnej (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej)
  6. Kurs linii zwykłej z kierunku Bochni z godz. 12:10 i 14:10 Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia Urząd Gminy, na odcinku - Mikluszowice Szkoła - Mikluszowice Kościół - Mikluszowice Skrzyżowanie - Wyżyce - Wyżyce Szkoła we wsi - Bieńkowice PKS - Bieńkowice Błonie nż. - Wola Drwińska Staw - Wola Drwińska Dom Kultury - Drwinia UG a także kurs o godz. 13.10 spod szkoły w Mikluszowicach na trasie Mikluszowice Szkoła - Mikluszowice Kościół - Mikluszowice Skrzyżowanie - Wyżyce - Wyżyce Szkoła we wsi - Bieńkowice PKS - Bieńkowice Błonie nż. - Wola Drwińska Staw - Wola Drwińska Dom Kultury - Drwinia UG - stanowić będzie odwiezienie dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mikluszowicach - bez pobierania opłat od dzieci i młodzieży szkolnej (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).
  7. Zamawiający wymaga dla obsługi kursów o których mowa w pkt. 5 i 6 aby środki transportu były dostosowane do ilości przewożonych dzieci - ok. 56 osób.
  8. Cennik biletów obowiązujący na trasie Bochnia - Mikluszowice - Wyżyce - Drwinia w obie strony stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
  9. Załącznik nr 4 stanowi wykaz kursów wraz z kilometrażem który należy wypełniony składać wraz z fakturą
  10. Zamawiający szacuje, że w ciągu 2016 r. na w/w trasie świadczony będzie ok. 46 080,80 wozokilometrów w dni robocze oraz ok. 1 155,40 wozokilometrów w soboty
  11.W razie awarii pojazdu lub w razie wystąpienia innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę a uniemożliwiających przewóz osób, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, na własny koszt pojazd zastępczy spełniający wszystkie standardy określone w niniejszej SIWZ

  Uwaga:
  - Trasy przebiegające przez inne miejscowości oraz kursy nie wpisane w powyższe zestawienia nie podlegają dofinansowaniu.
  - Przewoźnik z którym zostanie podpisana umowa z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy winien posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydanym przez właściwy organ oraz inne niezbędne zezwolenia wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. 2001 nr 125 poz 1371 z późniejszymi zmianami)
  - Zamawiający wymaga aby przewoźnik obsługiwał przystanki na terenie Gminy Drwinia oraz Miasta Bochni, natomiast zatrzymywanie się na terenie Gminy Bochnia jest nieobowiązkowe i dobrowolne, zależne od pozyskania odpowiednich zgód.

  W załączniku nr 3 ,,cennik biletów,, została wpisana cena maksymalna biletu szkolnego. Po złożeniu ofert przez wykonawców cena biletu szkolnego zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w swojej ofercie.  Wartość poniżej 207 000 euro
 2. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
 3. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
 4. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
 5. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
 6. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
  Zamawiający: Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu w Gminie Nowy Wiśnicz. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu
 7. Dowożenie dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Dąbrówce w 2011 roku
  Zamawiający: Zespół Szkół w Dąbrówce, Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce, Bratucice
  Przedmiot zamówienia to dowóz dzieci i młodzieży z ich miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Dąbrówce oraz odwiezienie ich do domu po skończonych zajęciach środkami transportu należącymi do Wykonawcy. Limit kilometrów to ok. 115 km dziennie (3 kursy po ok. 38 km każdy) w dniach nauki szkolnej. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia dziennej pracy autobusu z kierowcą jest parking przy Zespole Szkół w Dąbrówce. Usługa będzie wykonywana dla ok. 100 dzieci.
 8. Przewóz zbiorowy osób na trasie Bochnia - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia
  Przedmiot zamówienia obejmuje : Przewóz zbiorowy osób na trasie Bochnia - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia. Zamawiający szacuje, że dziennie jednorazowo przewozić będzie Wykonawca do 50 osób na trasie w/w. W jednym dniu roboczym ma odbywać się min. 6 kursów dziennie. Jeden kurs przewozu osób dziennie będzie wynosił do 26 km. Pojazdy powinny posiadać co najmniej 50 miejsc i muszą być dopuszczone do przewozu osób, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz ruchu drogowego. Trasa przewozu kształtuje się następująco : Bochnia - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia. Zamawiający szacuje, że do końca roku 2010r. na w/w trasie świadczonych będzie ok. 6 677 wozokilometrów. Dokładne godziny przewozu osób będą sprecyzowane na załączniku nr 1, który będzie integralną częścią umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. W razie awarii pojazdu lub w razie wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przewóz osób zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojazd zastępczy, spełniający wszystkie standarty na własny koszt.
 9. Przewóz zbiorowy osób na trasie Bochnia - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia
  Przewóz zbiorowy osób na trasie Bochnia - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia. Zamawiający szacuje, że dziennie jednorazowo przewozić będzie Wykonawca do 50 osób na trasie w/w. W jednym dniu roboczym ma odbywać się min. 6 kursów dziennie. Jeden kurs dziennie przewozu osób będzie wynosił do 26 km. Pojazdy powinny posiadać co najmniej 50 miejsc i muszą być dopuszczone do przewozu osób, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz ruchu drogowym. Trasa przewozu kształtuje się następująco : Bochnia - Gawłówek - Mikluszowice - Wyżyce - Bieńkowice - Wola Drwińska - Drwinia. Zamawiający szacuje, ze w ciągu roku 2010r. na w/w trasie świadczonych będzie ok. 47 480 wozokilometrów. Dokładne godziny przewozu osób będą sprecyzowane na załączniku nr 1, który będzie integralną częścią umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. W razie awarii pojazdu lub w razie wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przewóz osób zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojazd zastępczy, spełniający wszystkie standarty na własny koszt.
 10. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu.
  Zamawiający: Miejski Zespół Edukacji w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu.
 11. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu i Królówce
  Zamawiający: Miejski Zespół Edukacji w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu i Królówce

Inne osoby dla Zapała (161 osób):