Kogo reprezentuje osoba

Zawada Maria Anna

w KRS

Maria Anna Zawada

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Zawada
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Inowrocław (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:87 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górecki Józef Władysław, Marciniak Jarosław, Michalski Jarosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Owczarz Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Inowrocławiu, Inowrocław − KRS 0000024724

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aeroklub Pomorski, Toruń − KRS 0000047250
 2. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037822
 3. Spółdzielnia Szkoleniowo-usługowa, Września − KRS 0000179306

Powiązane przetargi (87 szt.):
 1. Usługa przygotowywania posiłków – przygotowywanie i dostawę posiłków na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o z siedzibą w Opolu Lubelskim dla potrzeb hospitalizowanych w Szpitalu w Opolu Lubelskim i w Poniatowej
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., Opole Lubelskie
  Usługa przygotowywania posiłków – przygotowywanie i dostawę posiłków na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o z siedzibą w Opolu Lubelskim dla potrzeb hospitalizowanych w Szpitalu w Opolu Lubelskim i w Poniatowej -
  umowa na 12 miesięcy
 2. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiot zamówienia stanowi: – nabiał, – jajka, – przetwory i artykuły sypkie, – warzywa liściaste, – warzywa okopowe, – warzywa i owoce mrożone, – ryby, – kiszonki, – owoce, – ziemniaki, – woda źródlana przeznaczona do udostępnionych urządzeń dozujących wraz z kubkami jednorazowymi, – napoje orzeźwiające do Bufetu Zakładowego, – konserwy i przetwory z mięsa do Bufetu Zakładowego, – sałatki, ryby przetworzone, pasztety i pasty do Bufetu Zakładowego, – nabiał do Bufetu Zakładowego, - owoce do Bufetu Zakładowego, - różne artykuły spożywcze do Bufetu Zakładowego, - zupy w proszku do Bufetu Zakładowego, - soki, nektary i napoje owocowe i warzywne do Bufetu Zakładowego, - wody mineralne, napoje na bazie naturalnej wody mineralnej do Bufetu Zakładowego, - lody do Bufetu Zakładowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem kodów CPV i ilości asortymentu zawarty jest w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, załączniki nr od 1-1 do 1-21.
 3. Usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Pionkach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pionki
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 140 pacjentów dziennie, przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie w systemie termosowym a wykonawca przy sporządzaniu całodziennych posiłków zobligowany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących norm żywieniowych, w tym dot. właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowując posiłki dla zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki przygotowywane i dostarczane zamawiającemu uwzględniać będą następujące diety specjalistyczne: dieta podstawowa /zwykła/, dieta lekkostrawna, dieta wrzodowa, dieta wysokobiałkowa /5-cio posiłkowa/, dieta wątrobowa, dieta cukrzycowa 5-cio posiłkowa i 6-cio posiłkowa, dieta bezsolna, dieta ziemniaczana, dieta kleikowa + suchary i dieta płynna. Ich ilość będzie zmienna w poszczególnych dniach, na co wpływać będzie liczba pacjentów przebywających na oddziałach i rodzaj jednostek chorobowych. Liczba pacjentów na dzień może być większa lub mniejsza niż wskazana średnia. W całodziennym żywieniu średnio 140 osób spożywających 3 podstawowe posiłki - ok. 45 osób otrzymywać będzie II śniadanie, podwieczorek - 45, posiłek nocny 20 osób /liczba ta może być też większa lub mniejsza, na co wpływać będzie liczba pacjentów, u których jednostki chorobowe wymuszają określone diety/. O liczbie pacjentów i rodzajach diet jakie należy uwzględnić przy przygotowaniu posiłków zamawiający będzie informował wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na realizację usługi. Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć zamawiającemu do bezpłatnego używania urządzenie chłodzące w ilości 1sztuki, które służyć będzie przechowywaniu wszystkich próbek żywności w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury +4ºC lub niższej, w zależności od przechowywanego produktu, w rozmiarach i o gabarytach zapewniających przechowywanie próbek pobieranych w sposób i w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r., nr 80, poz. 545), z jednoczesnym uwzględnieniem okresu ich przechowywania. Urządzenie chłodzące zostanie zlokalizowane w kuchence oddziałowej Oddz. Wewnętrznego, ul. Harcerska 1.
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji.
  Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem w szczególności:
  - ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015, nr 0, poz.594 z późn. zm.),
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r, nr 80, poz.545),
  - rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące europejski urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L31/1 z dnia 1.2.2002),
  - rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.4.2004r.),
  - rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L191/1 z 30.4.2004.
  Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością i zachowaniem wszelkich norm i standardów obowiązujących przy świadczeniu tego typu usług.
  Realizacja świadczenia winna odbywać się w lokalu odpowiadającym wszelkim wymaganiom sanitarnym i budowlanym przewidzianym dla lokali, w których wykonywane są usługi w zakresie określonym postępowaniem.
  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały, produkty oraz środki transportu potrzebne do realizacji usług z należytą starannością i w sposób prawidłowy, zgodny z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Posiłki muszą być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych i przewożone środkiem transportu spełniającymi wymagania higieniczno-sanitarne.
 4. Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów: KMP w Białej Podlaskiej, KPP w Janowie Lubelskim, KPP we Włodawie, KPP w Radzyniu Podlaskim, KPP w Łukowie, KPP w Lubartowie, KPP w Tomaszowie Lubelskim, KMP w Lublinie i KMP w Zamościu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów: KMP w Białej Podlaskiej, KPP w Janowie Lubelskim, KPP we Włodawie, KPP w Radzyniu Podlaskim, KPP w Łukowie, KPP w Lubartowie, KPP w Tomaszowie Lubelskim, KMP w Lublinie i KMP w Zamościu. 2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.9 do SIWZ oraz wzorze umowy
 5. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, Mogilno
  Dostawy artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilna. Zakres usług obejmuje dostawę: 1. DRÓB I RYBY 2. MIĘSO I WĘDLINY 3. MLEKO I JEGO PRZETWORY 4. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 5. PIECZYWO RÓŻNE, BUŁKI, BUŁKA TARTA 6. WARZYWA, OWOCE, CYTRUSY, ZIEMNIAKI, GRZYBY
 6. ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łuków
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 110 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem: usługi przygotowania posiłków - kodem: 55321000-6,usługi dostarczenia posiłków -kodem: 55520000-1, usługi dowożenia posiłków - kodem: 55521200-0. 2. Zamawiający określa następujące, szczegółowe wymagania w zakresie żywienia i świadczenia usługi: 1)Posiłki dla mieszkańców winny być dostarczone o ściśle ustalonych porach dnia tj.:do godziny 8.00, 13.00 i 18.00. 2)Drugie śniadanie dostarczane będzie wraz z pierwszym śniadaniem, a podwieczorek łącznie z obiadem (dieta cukrzycowa). Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej - zgodnie z zaleceniem lekarza oraz normami kaloryczności przewidzianymi w żywieniu osób dorosłych w różnych przedziałach wiekowych. Żywienie mieszkańców opiera się na n/w dietach:normalna, w tym: rozdrobniona, papkowata, lekkostrawna, beztyraminy, bezmleczna, bezglutenowa, cukrzycowa, ubogobiałkowa, wysokobiałkowa, niskofenyloalaninowa, bezsolna z ograniczeniem cukrów prostych, wrzodowa, wysokowapniowa, wątrobowa, bogatoresztkowa, niskokaloryczna. 3)Dzienna racja pokarmowa dla diety ogólnej powinna składać się z trzech posiłków: śniadanie składające się z: zupy mlecznej (400 ml), pieczywa mieszanego (100 g), masła roślinnego (10 g), wędliny (50 g), sera (twarogu lub/i sera żółtego), dżemu, pasty, warzywa (50 g), napoju gorącego (herbata, kakao, kawa) 500 ml. obiad składający się z: zupy (400 ml), drugiego dania (w dekadzie powinny znajdować się min. dwa dania mączne - pierogi, placki, naleśniki itp.), kompot (250 ml), deser (np. wyrób cukierniczy, owoc, galaretka). kolacja składająca się z: dania ciepłego lub zimnego (przy czym przynajmniej 1 raz w tygodniu będzie podawana na ciepło), pieczywa (150 g), masła (10 g), wędliny (50 g), napoju gorącego (herbata, kawa, kakao) 500 ml. 4)Posiłki muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytut Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności z zachowaniem wartości odżywczych i energetycznych. Dobowa kaloryczność posiłków, w przeliczeniu na osobodzień, powinna się zawierać w granicach 2300 - 2500 kcal, węglowodany powinny stanowić ok. 300 g, białko ogółem ok. 70 g, w tym białko zwierzęce ok. 20 - 30 g, tłuszcz ok. 70 g. Białko powinno pokrywać 13 - 16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze nie więcej niż 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany. Zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów poprzez urozmaicenia, sezonowość itp. 5)Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia i normami HACAP. 6)Zgodnie z §6 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964): a) dla każdego z posiłków czas wydania wynosi 2 godziny, b) przez całą dobę mieszkańcy powinni mieć dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest przygotować każdego dnia: 1 opakowanie herbaty ekspresowej (ok. 20 saszetek) - termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące, 4 bochenki chleba krojonego (gramatura ok. 600g) - termin przydatności do spożycia min. 2 dni. 2 opakowania jednostkowe masła (2 x 250 g) - termin przydatności do spożycia min. 7 dni. dżem, miód lub powidła porcjowane w pojemnikach jednorazowego użytku po 25 g (16 szt.) - termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące, cukier (250 g) - termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące, sezonowo tj. wiosna/lato warzywa: pomidor, ogórek, papryka (ok. 500 g), wędlina - dla osób chorych na cukrzycę (50 g). Koszt wyżej wymienionych artykułów spożywczych wliczony będzie w cenę jednostkową usługi. Wymienione ilości mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania mieszkańców. 7)Należy uwzględnić przygotowanie tradycyjnie przyjętych potraw świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także posiłków na imprezy okolicznościowe). 8)Wykonawca powinien uwzględniać w jadłospisie potrawy sezonowe (owoce, warzywa). 9)Koszt sporządzenia powyższych posiłków wkalkulowany będzie w cenę jednostkową usługi. Dodatkowo Wykonawca w dniach takich jak:tłusty czwartek, walentynki, mikołajki zapewni mieszkańcom do posiłku (obiad) słodki poczęstunek (czekoladka, ciastko, batonik). 10)Dostarczenie posiłków winno odbywać się w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem: termosy jednoskładnikowe przeznaczone do transportu gorących posiłków (zupa, napoje) termosy wieloskładnikowe wypełnione pojemnikami GN, które występując w różnej konfiguracji, zapewniają dostarczenie poszczególnych części posiłków. Wykonawca zapewnia niezbędną ilość odpowiednich termosów celem sprawnego wydawania posiłków w grupach. 11)Temperatury dostarczonych posiłków powinny wynosić: zupy - min. 75ºC gorące napoje - min. 63ºC dania zimne typu sałatki - max. 4ºC 12)Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowego użytku. 13)Zamawiający będzie rozdzielał posiłki przy pomocy własnych pracowników. 14)Próbki posiłków pobiera i przechowuje Wykonawca. 15)Wykonawca będzie usuwał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostałości jedzenia. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji na własny koszt. 16)Wykonawca zapewni: dobrą organizację pracy, sprawne wydawanie posiłków wyposażenie pracowników dystrybucji w odzież ochronną zgodną z wymogami sanitarno-higienicznymi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak też przepisów BHP i p.poż. Za ewentualne uchybienia w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 17)Wykonawca będzie dostarczał posiłki w miejsce wskazane przez zamawiającego. W przypadku wyjazdu grupy mieszkańców, po zgłoszeniu z 2-dniowym wyprzedzeniem, należy dostarczyć określoną ilość posiłków na umówiona godzinę. 18)Wykonawca dostarczy posiłki na własny koszt. 19)Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia z 5 dniowym wyprzedzeniem osobie upoważnionej planowanego na następną dekadę (10 dni) jadłospisu, w którym zawarte będą, z podziałem na diety, następujące dane: nazwa posiłku, kaloryczność, gramatura gotowego posiłku z podziałem części składowych wyrażona w gramach lub sztukach oraz zawartość alergenów w poszczególnych produktach. 20)Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego będą zgłaszane wykonawcy telefonicznie oraz w formie pisemnej. 21)Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania płynności wydawania posiłków w przypadku jakichkolwiek awarii oraz klęsk żywiołowych. W tym celu Wykonawca ma obowiązek dokonania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia dostarczania posiłków bez względu na sytuację. 22)Wykonawca ma obowiązek dostarczania posiłków specjalistyczny transportem samochodowym spełniającym wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 23)Zamawianie posiłków odbywać się będzie w dniu poprzedzającym ich dostarczenie do godz. 13.00, w formie pisemnych zamówień posiłków składanych przez kierownika działu lub pielęgniarkę dyżurną. Zamówienia na posiłki dostarczane na niedzielę i poniedziałek będą składane w piątek. Złożenie korekty do zamówienia posiłku odbywać się będzie faksem lub telefonicznie. 24)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowanych i dostarczonych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy przygotowywaniu, transporcie i wydawaniu posiłków mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych osób. 25)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami uprawnionymi do kontroli w zakresie żywienia osób. 26)Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości posiłków w zależności od ilości mieszkańców przebywających w DPS w określonym dniu. 27)Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 7. DOSTAWA ŻYWNOŚCI dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku.
  Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są dostawy Żywności dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego we Włocławku, podzielone na 10 zadań: 1/ Mięso wieprzowe, wołowe i jego przetwory, 2/ Mięso drobiowe i jego przetwory, 3/ Artykuły mleczarskie, 4/ Warzywa i owoce, 5/ Przetwory owocowo-warzywne, 6/ Artykuły spożywcze i sypkie, 7/ Ryby mrożone i przetworzone, 8/ Mrożonki, 9/ Pieczywo, 10/ Jaja. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowy i jakościowym określanych przez zamawiającego- szczegółowy opis w SIWZ. Jakość wymienionego asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej. Wykonawca zapewnia transport do magazynu zamawiającego na własny koszt, dlatego cena musi zawierać koszty transportu i rozładunku. Transport przedmiotowych artykułów musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku mięsa i jego przetworów, niezbędnym wymogiem są etykiety z podanym składem produktu i jego terminem przydatności do spożycia. Miejscem dostaw jest magazyn Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku ul. Leśna 24. Ilość przedmiotowych artykułów może ulec wartościowo zmianie maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóżniej do godz. 12:00. dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego do godz. 13:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych, Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnia braki ilościowe w terminie jednodniowych od momentu zgłoszenia reklamacji.
 8. USŁUGI W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SPZZOZ W PIONKACH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pionki
  Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Pionkach. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 140 pacjentów dziennie, przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie w systemie termosowym a wykonawca przy sporządzaniu całodziennych posiłków zobligowany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących norm żywieniowych, w tym dot. właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowując posiłki dla zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki przygotowywane i dostarczane zamawiającemu uwzględniać będą następujące diety specjalistyczne: dieta podstawowa /zwykła/, dieta lekkostrawna, dieta wrzodowa, dieta wysokobiałkowa /5-cio posiłkowa/, dieta wątrobowa, dieta cukrzycowa 5-cio posiłkowa i 6-cio posiłkowa, dieta bezsolna, dieta ziemniaczana, dieta kleikowa + suchary i dieta płynna. Ich ilość będzie zmienna w poszczególnych dniach, na co wpływać będzie liczba pacjentów przebywających na oddziałach i rodzaj jednostek chorobowych. W miesiącu grudniu średnia liczba pacjentów będzie większa niż wskazana powyżej i wynosić będzie średnio 170 pacjentów /w grudniu w ZOL przebywać będzie 86 osób, w kolejnych miesiącach od stycznia 56 osób/. Średnia liczba pacjentów na dzień może być również mniejsza niż wskazana. W całodziennym żywieniu ok. 140 osób spożywających 3 podstawowe posiłki - średnio ok. 45 osób otrzymywać będzie II śniadanie, podwieczorek - 45, posiłek nocny 20 osób /liczba ta może być też większa lub mniejsza, na co wpływać będzie liczba pacjentów, u których jednostki chorobowe wymuszają określone diety/. O liczbie pacjentów i rodzajach diet jakie należy uwzględnić przy przygotowaniu posiłków zamawiający będzie informował wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na realizację usługi. Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć zamawiającemu do bezpłatnego używania urządzenie chłodzące w ilości 1sztuki, które służyć będzie przechowywaniu wszystkich próbek żywności w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury +4ºC lub niższej, w zależności od przechowywanego produktu, w rozmiarach i o gabarytach zapewniających przechowywanie próbek pobieranych w sposób i w ilościach określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego /Dz. U. z 2007r., nr 80, poz. 545/, z jednoczesnym uwzględnieniem okresu ich przechowywania. Urządzenie chłodzące zostanie zlokalizowane w kuchence oddziałowej Oddz. Wewnętrznego, ul. Harcerska 1.
  Opis przedmiotu zamówienia według CPV- art. 30 ust.7 Pzp /nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień/: 55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji.
  Przedmiot zamówienia należy do kategorii numer 17 wykazu usług o charakterze niepriorytetowym, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym /Dz. U. z 2010r., Nr 12, poz.68/.
  Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wykonawca oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /tekst jednolity: Dz. U. 2015, nr 0, poz.594/, rozporządzenia /WE/ nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące europejski urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności /Dz. Urz. UE L31/1 z dnia 1.2.2002/, rozporządzenia /WE/ Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych /Dz. Urz. UE L139 z 30.4.2004r./, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego /Dz. U. z 2007r, nr 80, poz.545/, rozporządzenie /WE/ nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt /Dz. Urz. UE L191/1 z 30.4.2004/
 9. Dostawy produktów mleczarskich dla Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego we Włocławku (znak sprawy: MJ.AZ.2420-10/2015)
  Zamawiający: Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego", Włocławek
  III/1. Przedmiotem zamówienia są dostawy PRODUKTÓW MLECZARSKICH dla Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego: a) Mleko UHT - minimum 2% tłuszczu, w litrowym opakowaniu kartonowym, z minimalnym terminem przydatności do spożycia jeden miesiąc od daty zakupu; jednostka miary: litr, ilość: 500 litrów, b) Śmietana 18% - pasteryzowana, ukwaszona, gęsta, w opakowaniu plastikowym - kubek, opakowanie od 200 g do 450 g, z minimalnym terminem przydatności do spożycia dziesięć dni od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 250 kilogramów, c) Śmietana 18% - pasteryzowana, ukwaszona, gęsta, opakowanie od 0,4 l do 5 l, z minimalnym terminem przydatności do spożycia dziesięć dni od daty zakupu; jednostka miary: litr, ilość: 3000 litrów, d) Ser topiony plastry - w opakowaniu foliowym do 150 g, z minimalnym terminem przydatności do spożycia jeden miesiąc od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 60 kilogramów, e) Ser biały - twaróg - półtłusty, świeży, w opakowaniu papierowym od 0,5 kg do 2 kg, z minimalnym terminem przydatności do spożycia siedem dni od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 500 kilogramów, f) Masło - o zawartości tłuszczu mlecznego minimum 73%, w opakowaniu papierowym od 200 g do 300 g, z minimalnym terminem przydatności do spożycia czternaście dni od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 55 kilogramów, g) Ser żółty - w opakowaniu foliowym, o zawartości tłuszczu minimum 45%, w opakowaniu od 1 kg do 5 kg, dopuszczalne odmiany: Gouda, Edamski, Morski, z minimalnym terminem przydatności do spożycia jeden miesiąc od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 120 kilogramów, h) Margaryna do smażenia - opakowanie od 200 g do 250 g, w opakowaniu papierowym z minimalnym terminem przydatności do spożycia jeden miesiąc od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 500 kilogramów, i) Margaryna do smarowania z dodatkiem masła - od 400 g do 600 g, w opakowaniu plastikowym, z minimalnym terminem przydatności do spożycia jeden miesiąc od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 180 kilogramów, j) Jogurt naturalny typu greckiego - gęsty, w opakowaniu od 300 g do 5000 g, z minimalnym terminem przydatności do spożycia dziesięć dni od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 100 kilogramów, k) Ser typu feta lub równoważny - tj. sałatkowo-kanapkowy solankowy; miękki, o zawartości tłuszczu minimum 12%, w opakowaniu kartonowym od 200 g do 300 g, z minimalnym terminem przydatności do spożycia dwa miesiące od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 40 kilogramów, l) Ser topiony kostka - o zawartości tłuszczu minimum 25%, w opakowaniu foliowym do 100 g, z minimalnym terminem przydatności do spożycia jeden miesiąc od daty zakupu; jednostka miary: kilogram, ilość: 30 kilogramów. 2. Jakość wymienionego wyżej asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej. 3. Wykonawca zapewnia transport PRODUKTÓW MLECZARSKICH do magazynu w siedzibie zamawiającego na własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. 4. Transport przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno - epidemiologiczne. 5. Miejscem dostaw jest magazyn Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego przy ul. Św. Antoniego 11 we Włocławku. 6. Ilość przedmiotowych artykułów, o których mowa w pkt. III/1 może ulec zmianie wartościowo maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 13:00. 8. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego nie częściej niż dwa razy w tygodniu każdorazowo od godziny 7:00 do godziny 9:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnienia braki ilościowe: w terminie do dwóch godzin od momentu zgłoszenia reklamacji. 9. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego
 10. ZP/Ż/3/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, Bełżyce
  Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
 11. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, Inowrocław
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami.

  2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 15 pakietów:
  Pakiet nr 1 - Warzywa
  Pakiet nr 2 - Mleko i jego przetwory
  Pakiet nr 3 - Koncentraty spożywcze i dodatki do żywności
  Pakiet nr 4 - Owoce i warzywa przetworzone
  Pakiet nr 5 - Przetwory owocowo-warzywne
  Pakiet nr 6- Ryby
  Pakiet nr 7 - Pieczywo
  Pakiet nr 8 - Ciasto
  Pakiet nr 9 - Lody
  Pakiet nr 10 - Tłuszcze
  Pakiet nr 11 - Jaja
  Pakiet nr 12 - Przyprawy
  Pakiet nr 13 - Mrożonki
  Pakiet nr 14 - Mąka i przetwory mączne
  Pakiet nr 15 - Kiszonki

  3.Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowią odpowiednio załączniki 7-21

  3.1. Ilości podane w załączniku do umowy stanowią szacunkowe zużycie i mogą ulec zmniejszeniu o ok. 10 % w stosunku do ilości określonej w załączniku do umowy nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
  3.2. Ilości podane w załączniku do umowy stanowią szacunkowe zużycie i mogą ulec zwiększeniu o ok. 10 % w stosunku do ilości określonej w załączniku do umowy stanowiąc zobowiązania finansowe Zamawiającego wobec Dostawcy.
  4.Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
  4.1. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Ponadto każda dostawa musi zawierać świadectwo jakości na dostarczony asortyment w danej dostawie,
  4.2.Przedmiot zamówienia musi spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
  4.3.Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne stosowane w UE.
  4.4.Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r z uwzględnieniem późniejszych poprawek wnoszonych przez ustawodawcę - ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia(tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
  4.5.Przedmiot zamówienia powinien spełniać normy jakościowe systemu HACCP.
  5.Warunki dodatkowe:
  a. dostawy przedmiotu zamówienia w każdy dzień roboczy, na zamówienia telefoniczne z wyprzedzeniem 1 dnia,
  b. dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego zamawiającego w godz. 7.00 - 13.00,

  UWAGA
  Dostawa Pakietu nr 2 Mleka i jego przetworów oraz Pakietu nr 7 Pieczywa w godz. 6.00 - 6.20.

  Przedmiot zamówienia dostarczany będzie do magazynu żywnościowego Zamawiającego transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
 12. DOSTAWA ŻYWNOŚCI dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku
  Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są Dostawy Żywności dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, podzielone na 10 zadań: 1/ Mięso wieprzowe, wołowe i jego przetwory,2/Mięso drobiowe i jego przetwory,3/Artykuły mleczarskie,4/ Warzywa i owoce,5/Przetwory owocowo-warzywne, 6/ Artykuły spożywcze i sypkie,7/ Ryby mrożone i przetworzone, 8/Mrożonki, 9/Pieczywo,10/ Jaja.Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określanych przez zamawiającego - szczegółowy opis w SIWZ.Jakość wymienionego asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej.Wykonawca zapewnia transport do magazynu zamawiającego na własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku.Transport przedmiotowych artykułów musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku mięsa i jego przetworów, niezbędnym wymogiem są etykiety z podanym składem produktu i jego terminem przydatności do spożycia.Miejscem dostaw jest magazyn Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku ul. Leśna 24. Ilość przedmiotowych artykułów może ulec wartościowo zmianie maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia. zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóżniej do godz: 12:00. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania zamawiającego do godz. 13;00.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnia braki ilościowe w terminie jednodniowym od momentu zgłoszenia reklamacji.
 13. Usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Pionkach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pionki
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 110 pacjentów dziennie, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie w systemie termosowym a wykonawca przy sporządzaniu całodziennych posiłków zobligowany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących norm żywieniowych, w tym dot. właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowując posiłki dla zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki przygotowywane i dostarczane zamawiającemu uwzględniać będą następujące diety specjalistyczne: dieta podstawowa - zwykła, dieta lekkostrawna, dieta wrzodowa, dieta wysokobiałkowa 5-cio posiłkowa, dieta wątrobowa, dieta cukrzycowa 5-cio posiłkowa i 6-cio posiłkowa, dieta bezsolna, dieta ziemniaczana, dieta kleikowa plus suchary i dieta płynna. Ich ilość będzie zmienna w poszczególnych dniach, na co wpływać będzie liczba pacjentów przebywających na oddziałach i rodzaj jednostek chorobowych. Liczba ta może być również mniejsza niż 110 osób w ciągu dnia. W całodziennym żywieniu ok. 110 osób spożywających 3 podstawowe posiłki - średnio ok. 30 osób otrzymywać będzie II śniadanie, podwieczorek - 30, posiłek nocny 10 osób. O liczbie pacjentów i rodzajach diet jakie należy uwzględnić przy przygotowaniu posiłków zamawiający będzie informował wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na realizację usługi. Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć zamawiającemu do bezpłatnego używania urządzenie chłodzące w ilości 1sztuki, które służyć będzie przechowywaniu wszystkich próbek żywności w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury plus 4 st.C lub niższej, w zależności od przechowywanego produktu, w rozmiarach i o gabarytach zapewniających przechowywanie próbek pobieranych w sposób i w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego - Dz. U. z 2007r., nr 80, poz. 545, z jednoczesnym uwzględnieniem okresu ich przechowywania. Urządzenie chłodzące zostanie zlokalizowane w kuchence oddziałowej Oddz. Wewnętrznego, ul. Harcerska 1. W zakresie dot. przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. 2006 nr 171 poz.1225 z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem aktów wykonawczych do ww. ustawy.
  Opis przedmiotu zamówienia według CPV- art. 30 ust.7 Pzp: 55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji
 14. dostawy mleka i przetworów mlecznych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  dostawy mleka i przetworów mlecznych
 15. ZP/Ż/5/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, Bełżyce
  Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w szpitalu SPZOZ nr 1 w Bełżycach
 16. Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - produkty mleczarskie
  Zamawiający: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Lubiewo
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów stanowiących rodzaj - produkty mleczarskie.
  Część I

  Lp. Nazwa zgodna z CPV Kod z CPV Jed.
  miary Ilość

  1 mleko pasteryzowane 15511100-4 l 1500

  2 mleko UHT 15511210-8 l 5000

  3 śmietana 15512000-0 l 3500

  4 śmietana tłusta 15512200-2 l 3500


  Część II

  Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed.
  miary Ilość

  1 Jogurt bez dodatków substancji smakowych 15551310-1 kg 150


  2
  Jogurt bez dodatków substancji smakowych 15551310-1 kg 150

  3 Jogurt z dodatkiem substancji smakowych 15551320-4 kg 300

  4 Jogurt z dodatkiem substancji smakowych 15551320-4 kg 300

  5 Jogurt z dodatkiem substancji smakowych 15551320-4 kg 300

  6 Jogurt z dodatkiem substancji smakowych 15551320-4 kg 300


  7 Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne 15551000-5 kg 200

  8 Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne 15551000-5 kg 350

  9 Maślanka 15551500-0 l 200  Część III

  Lp. Nazwa zgodna z CPV Kod z CPV Jed.
  miary Ilość

  1 masło 15530000-2 kg 5000


  Część IV

  Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed.
  miary Ilość

  1 Ser feta 15542300-2 kg 300

  2 Ser miękki 15542200-1 kg 300

  3 Ser miękki 15542200-1 kg 150

  4 Ser miękki 15542200-1 kg 200

  5 Ser miękki 15542200-1 kg 300

  6
  Ser miękki 15542200-1 kg 200

  7 Sery scal. sproszk. z przerost. pleśni i pozostałe sery 15543000-6 kg 100  Część V


  Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed.
  miary Ilość

  1 Ser twarogowy 15542100-0 kg 1000


  Część VI


  Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed.
  miary Ilość

  1 Ser twardy 15544000-3 kg 1500


  Część VII


  Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed.
  miary Ilość

  1 Ser twardy 15544000-3 kg 2500

  2 Ser twardy 15544000-3 kg 1500

  3 Ser twardy 15544000-3 kg 1500

  4 Produkty serowarskie 15540000-5 kg 1500
 17. Sukcesywny zakup i dostawa wyrobów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 15 a, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art.11 ust. 8
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia", Bydgoszcz
  Sukcesywny zakup i dostawa wyrobów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia w Bydgoszczy ul. Mińska 15 a
 18. Dostawy artykułów spozywczych
  Zamawiający: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, Mogilno
  Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej: 1. DRÓB I RYBY 2. MIĘSO I WĘDLINY 3. MLEKO I JEGO PRZETWORY 4. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 5. PIECZYWO RÓŻNE, BUŁKI, BUŁKA TARTA 6. WARZYWA I OWOCE, CYTRUSY, ZIEMNIAKI, GRZYBY
 19. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, Inowrocław
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb zamawiającego w zakresie określonym w SIWZ wraz z załącznikami. 2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 pakiety: Pakiet nr 1 - Warzywa Pakiet nr 2 - Mleko i jego przetwory Pakiet nr 3 - Kiszonki 3.Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowią odpowiednio załączniki 5-7. 3.1. Ilości podane w załączniku do umowy stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu o ok. 10 % w stosunku do ilości określonej w załączniku do umowy nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia. (Dotyczy Pakietu nr 2 - Mleko i jego przetwory) 3.2. Ilości podane w załączniku do umowy stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zwiększeniu o ok. 10 % w stosunku do ilości określonej w załączniku do umowy stanowiąc zobowiązania finansowe Zamawiającego wobec Dostawcy. (Dotyczy Pakietu nr 2 - Mleko i jego przetwory. 4.Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 4.1. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Ponadto każda dostawa musi zawierać świadectwo jakości na dostarczony asortyment w danej dostawie, 4.2. Przedmiot zamówienia musi spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 4.3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne stosowane w UE. 4.4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r z uwzględnieniem późniejszych poprawek wnoszonych przez ustawodawcę - ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia(tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.), 4.5. Przedmiot zamówienia powinien spełniać normy jakościowe systemu HACCP. 5. Warunki dodatkowe: a. dostawy przedmiotu zamówienia w każdy dzień roboczy, na zamówienia telefoniczne z wyprzedzeniem 1 dnia, b. dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego zamawiającego w godz. 7.00 - 13.00, UWAGA Dostawa Pakietu nr 2 Mleka i jego przetworów w godz. 6.00 - 6.20 Przedmiot zamówienia dostarczany będzie do magazynu żywnościowego Zamawiającego transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. W dniu 17 stycznia 2014r. do godz. 07.30 oferenci składający ofertę na Pakiet nr 2 - Mleko i jego przetwory muszą dostarczyć do Działu Żywienia próbki wyrobów, które posłużą do oceny ich jakości /patrz rozdział IX pkt 1/..
 20. DOSTAWA ŻYWNOŚCI dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku
  Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są DOSTAWY ŻYWNOŚCI dla Młodzieżowgo Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, podzielone na 10 zadań:1/ Mięso wieprzowe,wołowe i jego przetwory,2/Mięso drobiowe i jego przetwory,3/ Artykuły mleczarskie,4/ Warzywa i owoce, 5/ Przetwory owocowo-warzywne, 6/ Artkuły spożywcze i sypkie, 7/ Ryby mrozone i przetworzone, 8/ Mrozonki, 9/ Pieczywo, 10/ Jaja kurze.Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określanych przez Zamawiającego. Jakość wymienionego asortymentu nie może odbiegać od jakości towaru dostępnego w ogólnej sieci handlowej. Wykonawca zapewnia transport do magazynu w siedzibie zamawiającego na własny koszt, dlatego cena oferty musi zawierać koszty transportu i rozładunku. Transport przedmiotowych artykułów musi odbywać się w warunkach spełniających wymogi sanitarno-epidemilogiczne. W pzrypadku mięsa i jego przetworów niezbędnym wymogiem są etykiety z pełnym składem produktu i jego terminem przydatności do spozycia. Miejscem dostaw jest magazyn Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku ul. Leśna 24.Ilość przedmiotowych artykułów może ulec wartościowo zmianie maksymalnie o minus 15 % ogółem od wartości umowy na dostawy w/w przedmiotu zamówienia.Zamawiający będzie zamawiał określoną partię towaru telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóżniej do godziny 12:00. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, ilościowo według zapotrzebowania Zamawiającego do godziny 13:00. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy braków ilościowych i jakościowych Wykonawca dostarcza towar wolny od wad jakościowych i uzupełnia braki ilościowe w terminie jednodniowym od momentu zgłoszenia reklamacji
 21. Dostawa mleka i produktów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 22. Dostawa artykułów spożywczych.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 23. Dostawy produktów mleczarskich dla Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego we Włocławku (znak sprawy: MJ.AZ.2420-10/2013).
  Zamawiający: Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego", Włocławek
 24. Dostawa masła
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 25. dostawa mleka i przetworów mlecznych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 26. Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - produkty mleczarskie
  Zamawiający: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Lubiewo
 27. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, Inowrocław
 28. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, Mogilno
 29. dostawa mleka i przetworów mleczarskich
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia", Bydgoszcz
 30. Dostawa żywności dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku
  Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Włocławek
 31. Dostawa atykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Grudziądzu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 3, Grudziądz
 32. Dostawa mleka i produktów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 33. Dostawy przetworów nabiałowych, mrożonek i drobiu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 34. sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: SOSW Nr 1 im. L. Braille`a w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 35. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZYGOTOWYWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA POTRZEB HOSPITALIZOWANYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa
 36. Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, Inowrocław 2
 37. dostawy mleka i przetworów mlecznych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 38. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, Gniewkowo
 39. Dostawa artykułów nabiałowych (znak sprawy 8/2012)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 40. ZP/Ż/2/2012
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Dr. Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bełżyce
 41. Dostawa produktów mleczarskich (znak sprawy DKw-220/1/2012)
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 42. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, Mogilno
 43. Dostawa artykułów mięsnych i nabiałowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Grudziądzu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 3, Grudziądz
 44. Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej Promień Życia w Bydgoszczy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia", Bydgoszcz
 45. Dostawa żywności dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku
  Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Włocławek
 46. Dostawy przetworów nabiałowych, mrożonek i drobiu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 47. usługi przygotowywania posiłków
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opole Lubelskie
 48. Dostawa nabiału
  Zamawiający: Zakład Karny w Iławie, Iława
 49. Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Gniewkowo
 50. Dostawy artykułów nabiałowych (znak sprawy 10/2011)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 51. dostawy mleka i przetworów mlecznych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 52. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 53. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, Inowrocław
 54. Dostawa produktów mleczarskich ( znak sprawy DKw-220/1/2011)
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 55. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, Mogilno
 56. Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej - Promień Życia w Bydgoszczy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia", Bydgoszcz
 57. Dostawa artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Grudziądzu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 3, Grudziądz
 58. Dostawa mleka i produktów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 59. Dostawy pieczywa, przetworów nabiałowych, mrożonek i drobiu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 60. Przygotowanie i dostawa posiłków dla potrzeb hospitalizowanych Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa
 61. Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Gniewkowo
 62. dostawy mleka i przetworów mlecznych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 63. ZP/Ż/1/2010
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Dr. Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bełżyce
 64. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, Inowrocław
 65. Dostawa produktów mleczarskich, znak sprawy DKw-220/1/2010
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 66. Usługa żywienia słuchaczy kursów podstawowego i uzupełniających strażaka jednostek ochrony przeciwpożarowej organizowanych przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie, nr sprawy WL-2370/32/09
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Lublin
 67. Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców DPS w Ryżkach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łuków
 68. Dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 3, Grudziądz
 69. Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej - Promień Życia w Bydgoszczy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia", Bydgoszcz
 70. ZP 12-09 Dostawa mleka i przetworów mlecznych
  Zamawiający: "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., Inowrocław
 71. Dostawy pieczywa, przetworów nabiałowych, mrożonek, drobiu dla WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 72. Dostawa mleka i produktów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 73. Dostawa produktów spożywczych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 74. Usługi żywienia pacjentów w formie cateringu wraz z prowadzeniem bufetu dla WSSz im. M. Madurowicza w Łodzi o wartości poniżej 206.000 euro
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza, Łódź
 75. Świadczenie usług gastronomicznych - catering w zakresie przygotowania całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucja na poszczególnych oddziałach szpitala do łóżka pacjenta
  Zamawiający: II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi, Łódź
 76. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZYGOTOWYWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA POTRZEB HOSPITALIZOWANYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL.FABRYCZNA 6
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa
 77. Dostawy artykułów spożywczych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz
 78. Dostawy artykułów spożywczych- nabiał Dkw 220_06_2009
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Grudziądz
 79. Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczowych z podziałem na części.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Gniewkowo
 80. Dostawa artykułów nabiałowych.
  Zamawiający: Zakład Karny w Koronowie, Koronowo
 81. dostawy mleka i przetworów mlecznych
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 82. Dostawy artykułów nabiałowych (znak sprawy 6/2009)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 83. ZP/Ż/1/2009
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Dr. Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bełżyce
 84. Dostawa artykułów spożywczych.
  Zamawiający: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, Inowrocław
 85. Usługa żywienia słuchaczy kursów nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP organizowanych przez ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Lublin
 86. Dostawa produktów mleczarskich ( znak sprawy DKw-220/1/2009)
  Zamawiający: Zakład Karny we Włocławku, Włocławek
 87. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZYGOTOWYWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA POTRZEB HOSPITALIZOWANYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL.FABRYCZNA 6
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa

Inne osoby dla Zawada Maria Anna (38 osób):