Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Bogusław

w KRS

Bogusław Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusław
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Sosnowiec (Śląskie), Tarnowskie Góry (Śląskie)
Przetargi:15 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuliberda Ryszard Tadeusz, Pawłowski Krzysztof Tadeusz, Pluta Mariusz Adam, Skrzypiciel Tomasz Grzegorz, Śnietka Janusz Tadeusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Falecki Zbigniew, Gabryś Piotr, Janus Stanisław, Kmiecik Barbara Teresa, Zawadzka Paulina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójcik Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Falecki Zbigniew, Zawadzka Paulina, Łata Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skrzypek Irena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Ochrony Heros Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000333974
 2. Agencja Ochrony Osób i Mienia Arkan Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000257242
 3. Będziński Klub Sportowy Sarmacja Będzin, Będzin − KRS 0000111846
 4. Ecm Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000223543
 5. Konsorcjum Firm Ochrony Kfo 3 Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000250697
 6. Konsorcjum Firm Ochrony Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000593142
 7. Porozumienie Katowickie 1980-stowarzyszenie Na Rzecz Pamięci, Katowice − KRS 0000392422
 8. Rr Security Active Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000197581
 9. Rr Security Group Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo-akcyjna, Warszawa − KRS 0000658864
 10. Security Systems Polska Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000732694
 11. Stowarzyszenie Przyjazny Samorząd, Tarnowskie Góry − KRS 0000392745
 12. Tarnogórskie Stowarzyszenie Chirurgii, Tarnowskie Góry − KRS 0000061497
 13. Tarnowskie Góry Aqua Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000076064

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Ochrony i Zabezpieczenia Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Sp. Z O.O. Detektyw, Tarnowskie Góry − KRS 0000214383
 2. Agencja Ochrony i Zabezpieczenia Przedsiębiorstwo Inowacyjno Wdrożeniowe Sp. Z O.O. Detector, Tarnowskie Góry − KRS 0000206550
 3. Eko - Inwestor S.A., Warszawa − KRS 0000201824
 4. Eko-inwestor Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000148756
 5. Górniczy Klub Sportowy Rozbark, Bytom − KRS 0000116633
 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000069696
 7. Remondis Tarnowskie Góry Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000116035
 8. Wiarus Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000188393

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Świadczenie usługi w zakresie ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 718/28, 388/28 z ark. mapy 6. o powierzchni 0,8692 ha, położonych przy ulicy Parkowej 20, w miejscowości Świerklaniec, gmina Świerklaniec, powiat tarnogórski, woj. śląskie prowadzonej w formie zabezpieczenia technicznego. Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.27.2017.U
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
 2. Usługi dozoru i ochrony mienia
  Zamawiający: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Bytom
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie świadczenia usług bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej całodobowo we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie
  osób i mienia (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1 432 z późn. zm.) obiektów położonych w Bytomiu przy: 1) ul. Reja – obiekt Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej, 2) ul. Chorzowska 12 – obiekty po byłej KWK Rozbark, 3) ul.
  Chrzanowskiego – Park Miejski im. F. Kachla obiekt
  Amfiteatr. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  (obiektów) oraz warunki realizacji zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 9 oraz Załącznik nr 8. 3. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na bezpośredniej całodobowej ochronie obiektu i wykonywaniu obowiązków portierskich były zatrudnione na podstawie umów o pracę (każda roboczogodzina tych pracowników musi być wypracowana w ramach stosunku pracy/umowy o pracę), w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca od dnia rozpoczęcia do zakończenia realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawiać bieżące dokumenty potwierdzające, że bezpośrednie świadczenie usług całodobowego dozoru jest wykonywane przez osoby będące pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Pracownicy ochrony skierowani do pracy przez Wykonawcę w obiekcie Zamawiającego nie mogą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 1818/75 i 1806/75 z ark. mapy 1 d 10 o powierzchni 13,7804 ha. położonych w obrębie Dziećkowice ul. Bema 22 i Bema 18, miasto Mysłowice, woj. śląskie
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
  Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli posadowionych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: nr 1818/75 i 1806/75 z ark. mapy 1 d 10 o powierzchni 13,7804 ha. położonych w obrębie Dziećkowice ul. Bema 22 i Bema 18, miasto Mysłowice, woj. śląskie
 4. Usługi dozoru i ochrony mienia
  Zamawiający: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Bytom
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowego stróżowania obiektów położonych w Bytomiu przy: 1) ul. Reja obiekt Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej 2) ul. Chorzowska 12 obiekty po byłej KWK Rozbark, 3) ul. Chrzanowskiego Park Miejski im. F. Kachla obiekt Amfiteatr 4) ul. Hajdy 1a teren byłej bazy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (obiektów) oraz warunki realizacji zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 10 oraz Załącznik nr 8.
 5. USŁUGA OBEJMUJĄCA OCHRONĘ FIZYCZNĄ OSÓB I MIENIA BUDYNKÓW MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU
  Zamawiający: Miejski Klub im. Jana Kiepury, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia budynków Miejskiego Klubu im. Ja-na Kiepury w Sosnowcu - Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu oraz Sali Widowiskowo - Koncertowej Muza przy ul. Warszawskiej 2 wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych. Przedmiot zamówienia został podzielona na 2 Zakresy: Zakres 1 - Usługa ochrony budynku Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu; Zakres 2 - Usługa ochrony budynku Sali Widowiskowo - Koncertowej Muza przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu
 6. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu-Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu oraz konwojowanie wartości pieniężnych
  Zamawiający: Miejski Klub im. Jana Kiepury, Sosnowiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu-Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu oraz konwojowanie wartości pieniężnych.
  1.1.Usługa ochrony budynku Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu polega na: - dozorowaniu obiektu i terenu wokół niego w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu przez 1 umundurowanego pracownika ochrony stacjonarnej wyposażonego przez wykonawcę w środki łączności bezprzewodowej pozwalającej na nawiązanie natychmiastowej łączności z Centrum Operacyjnym wykonawcy; -ochronie osób i mienia znajdujących się w obiekcie;-obsłudze istniejącego w budynku systemu monitoringu;-prowadzeniu rejestru wejść i wyjść osób korzystających z pomieszczeń i książki dozoru;-wydawaniu i odbieraniu kluczy od pomieszczeń,-odbieraniu telefonów i udzielaniu podstawowych informacji o Zamawiającym i jego repertuarze;-obsłudze szatni w miarę potrzeb;-obsłudze interesantów przychodzących do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury;- świadczeniu pracy przy obsłudze imprez organizowanych przez Miejski Klub im. Jana Kiepury (m.in. ustawianie krzeseł, stołów i innych sprzętów);- dbałości o porządek na i wokół stanowiska pracy oraz przed budynkiem;- utrzymywaniu czystości przed budynkiem w dni wolne od pracy, niedziele i święta (zamiatanie, opróżnianie koszy na śmieci, odśnieżanie w okresie zimowym). Niezbędny sprzęt zapewni Zamawiający;- zabezpieczeniu w ciągu 24 miesięcy przez ok. 480 roboczogodzin imprez nie mających charakteru imprez masowych;- inne czynności zlecane przez zamawiającego związane z funkcjonowaniem obiektu, wynikające z nieprzewidzianych sytuacji. Każdy pracownik biorący udział w realizacji niniejszego zamówienia: - może pełnić dyżur nie dłużej niż 24 godziny, po czym pracownik ten nie może podejmować pracy wcześniej niż po upływie 48 godzin odpoczynku od zakończenia poprzedniego dyżuru,- jest zobligowany zachować normy zwyczajowe wynikające z charakteru ochranianego obiektu (obiekt użyteczności publicznej prowadzący działalność kulturalną), zachować się w sposób uprzejmy, spokojny i kulturalny w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie obiektu,
  - musi posiadać wyeksponowany na ubiorze identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem oraz pełnioną funkcją ochrony oraz posiadać schludny, estetyczny wygląd, a także być ubrany w standardowe, czyste ubranie typu uniform, jednoznacznie identyfikujące do jako pracownika ochrony, z wyeksponowanymi, wyraźnymi napisami OCHRONA,
  - musi zawsze podczas dyżuru posiadać przy sobie służbowy telefon komórkowy, którego numer został podany do wiadomości wszystkim pracownikom zamawiającego.
  1.2.Usługa konwojowania wartości pieniężnych odbywać się będzie na trasie Miejski Klub im. Jana Kiepury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu - bank - Miejski Klub im. Jana Kiepury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu - maksymalnie 2 razy w miesiącu,
  w dni robocze. Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( Dz. U., Nr 166, poz. 1128, ze zmianami). Ochronę wartości pieniężnych transportowanych pojazdami mechanicznymi wykonywać będą konwojenci wyposażeni w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221, ze zmianami) oraz w/w rozporządzenia. Wykonawca będzie wykonywał usługę w zakresie konwojowania i transportu wartości pieniężnych z pomieszczenia Działu Księgowości Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu do banku obsługującego zamawiającego (odległość ok. 5 km). W zależności od potrzeb, także z powrotem z banku obsługującego zamawiającego do pomieszczenia Działu Księgowości w obiekcie Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Wyjątkowo może to być również trasa: Miejski Klub im. Jana Kiepury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu - Zespół Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 w Sosnowcu (odległość ok. 5 km) lub Zespół Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 w Sosnowcu - Miejski Klub Kiepury w Sosnowcu. Konwój wartości pieniężnych odbywać się będzie zawsze z udziałem pracownika zamawiającego
 7. Usługa całodobowej stałej ochrony osób, mienia i obiektów Urzędu Skarbowego w Bytomiu realizowana w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej oraz usługa transportowania wartości pieniężnych
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bytomiu, Bytom
  Usługa całodobowej stałej ochrony osób, mienia i obiektów Urzędu Skarbowego w Bytomiu realizowana w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej oraz usługa transportowania wartości pieniężnych.
  1. Usługa ochrony winna być realizowana w sposób ciągły tj. przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne od pracy, w systemie dwuzmianowym w ciągu każdej doby, przez jednego pracownika ochrony.
  Wykonawca na czas obowiązywania umowy musi posiadać Grupę Interwencyjną (GI), która na wezwanie pracownika ochrony lub upoważnionego pracownika Zamawiającego zostanie niezwłocznie skierowana do siedziby Zamawiającego i przybędzie w gotowości do działania w czasie nie dłuższym niż 15 minut od otrzymania wezwania.
  2. Transportowanie wartości pieniężnych ma być wykonywane przez dwóch dodatkowych pracowników ochrony, niezależnych od pracownika pełniącego w tym czasie służbę w chronionym obiekcie.
  Zakres wykonywania ww. usługi obejmuje:
  1) przyjmowanie z kasy Urzędu Skarbowego zamkniętych i zapieczętowanych pakietów z gotówką lub innymi wartościami pieniężnymi,
  2) transport, ochrona podczas transportu oraz doręczanie w tym samym dniu pakietów do banku na terenie miasta Bytom.
  Transportowanie odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu, raz dziennie, w każdy dzień roboczy Zamawiającego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 5 do SIWZ
 8. Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Świerczewskiego w miesiącu styczniu 2014 r.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o., Będzin
  1. ZAKRES USŁUGI

  OCHRONA
  Całodobowa ochrona mienia Targowiska miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego.
  Całodobowy monitoring CCTV terenu targowiska,
  Utrzymanie radiowęzła na targowisku

  2. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA USŁUGI:

  Realizowanie ochrony przez pełnienie dyżurów, w sposób ciągły przez całą dobę
  w dni robocze oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta, przez uprawnionych pracowników ochrony, według minimalnego harmonogramu:

  Poniedziałek:6:00 do 14:00 4 osoby
  14:00 do 22:00 3 osoby
  22:00 do 6:00 2 osoby

  Wtorek 6:00 do 14:00 2 osoby
  14:00 do 22:00 2 osoby
  22:00 do 6:00 2 osoby

  Środa 4:00 do 14:00 15 osób
  14:00 do 22:00 3 osoby
  22:00 do 6:00 2 osoby

  Czwartek 6:00 do 14:00 4 osoby
  14:00 do 22:00 3 osoby
  22:00 do 6:00 2 osoby

  Piątek 6:00 do 14:00 2 osoby
  14:00 do 22:00 2 osoby
  22:00 do 6:00 2 osoby

  Sobota 4:00 do 14:00 1 5 osób
  14:00 do 22:00 3 osoby
  22:00 do 6:00 2 osoby

  Niedziela 6:00 do 14:00 2 osoby
  14:00 do 22:00 2 osoby
  22:00 do 6:00 2 osoby.

  1Niedziela miesiąca 6:00 do 14:00 4 osoby


  Ponadto Wykonawca musi w czasie wykonywania usługi dysponować 2 licencjonowanymi grupami interwencyjnymi posiadającymi status SUFO wraz z oznakowanym pojazdem, dostępnymi w obrębie targowiska na każde wezwanie, w ilości co najmniej 2 osób każda. Maksymalny czas w jakim licencjonowani pracownicy dotrą do strzeżonego obiektu celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym do 5 min. Dodatkowo nad prawidłowością realizowania usługi ze strony Wykonawcy powinien czuwać pracownik posiadający licencję 2 stopnia pracownika ochrony.


  3. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

  a) Całodobowa ochrona mienia Targowiska miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego:

  Do obowiązków wykonawcy należeć będzie strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją, nieuprawnionym dostępem, podłożeniem ognia itp. tj. ochronie fizycznej i dozorze terenu oraz mienia znajdującego się na chronionym terenie - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 2. Ponadto każdy z pracowników w trakcie pełnienia służby na obiekcie musi być zaopatrzony w osobisty sprzęt łączności z własnym pasmem łączności.

  b)Całodobowy monitoring terenu targowiska poprzez system telewizji przemysłowej CCTV przez dyżurnego pracownika ochrony na terenie targowiska oraz (via Internet) przez dyżurnego dyspozytora Wykonawcy
  Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i założenia sieci monitoringu wizyjnego (telewizja przemysłowa) targowiska na własny koszt , a także do bieżącej jego obsługi i udostępniania bezpłatnie danych z monitoringu Zamawiającemu na każde jego żądanie. Minimalne wymagania techniczne:
  6 kamer obrotowych kolorowe, działające w systemie dzień noc
  14 kamer stacjonarnych kolorowe, działające w systemie dzień noc rejestrator.y cyfrowe obsługujące minimum 20 kamer jednocześnie i przystosowane do działania w sieci. Kamery powinny obejmować swoim obszarem rejestrowanie całości powierzchni targowiska ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych punktów takich jak bramy budynek administracji i ochrony pawilony mięsne, spożywcze i przemysłowe
  Nad monitoringiem musi czuwać całodobowo jedna osoba.
  Wykonawca będzie sprawował dozór elektroniczny terenu targowiska poprzez nadajnik radiowy sprzężony z własnym Centrum Monitorowania Alarmów Agencji Ochrony oraz posterunkiem ochrony targowiska.
  Wykonawca będzie dysponował monitoringiem radiowym GSM/GPRS ; linia telefoniczna komutowana przez sieć internetową
  c)Utrzymanie radiowęzła targowego w trakcie trwania dnia targowego.
  Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i założenia sieci radiowęzła na targowisku na własny koszt a także do bieżącej jego obsługi i udostępniania bezpłatnie Zamawiającemu na jego żądanie.
  Minimalne wymagania techniczne:
  minimalnie 10 głośników odpornych na warunki atmosferyczne
  wzmacniacz radiowęzłowy
  pulpit mikrofonowy
  mikser i pulpit sterowania strefami
  d) Posiadanie ważnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo odbiorczych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  e) Dysponowania minimum 3 telefonami komórkowymi i 14 radiotelefonami oraz bazowym urządzeniem nadawczo - odbiorczym wykorzystującym przydzieloną częstotliwość radiową.


  4. POMIESZCZENIA

  Zamawiający udostępni bezpłatnie wykonawcy budynek o powierzchni 20m2 znajdujący się przy bramie wjazdowej nr 1 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony, dodatkowo zamawiający udostępni pomieszczenie o powierzchni 20m2 (pawilon nr 27) z przeznaczeniem na prowadzenie radiowęzła i monitoringu, wykonawca będzie płacił zamawiającemu za zużytą wodę, kanalizację
  i energię elektryczną, według wskazań liczników w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc.

  5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:

  1. Ochrona osób i mienia przed osobami niepowołanymi oraz przed włamaniami, kradzieżami i zniszczeniami.
  2. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pracy pracownikom targowiska, w szczególności inkasentom targowiska podczas pobierania opłaty dziennej.
  3. Zapobieganie naruszeniom prawa i ładu na terenie targowiska i w jego najbliższym otoczeniu.
  4. Czynne przeciwstawianie się konkretnym próbom zakłócenia spokoju i porządku.
  5. Nadzór nad ruchem pojazdów na parkingach, oraz zapewnienie prawidłowości ruchu pojazdów uprawnionych do korzystania z miejsc postojowych.
  6. Patrolowanie całości chronionego obiektu ze zwróceniem uwagi na punkty szczególnego ryzyka
  i zagrożenia:
  pomieszczenie administracji i ochrony
  pawilony handlowe
  miejsca w których prowadzona jest inwestycja budowlana na Targowisku
  7. Włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego na placu targowym
  8. Niezwłoczne reagowanie na wszelkie sygnały o zagrożeniach dla osób, mienia, awariach, niebezpieczeństwie pożaru, itp. Lokalizowanie, ograniczanie i likwidacja zagrożeń siłami własnymi pracowników ochrony, a w sytuacjach tego wymagających bezzwłoczne wzywanie służb publicznych: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia: Energetycznego, Wodociągowego.
  9. Niezwłoczne informowanie administratora Targowiska o wszelkich zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu.
  10. Prowadzenie szczegółowo Dziennika służby ochrony.
  11. Prowadzenie książek ewidencji wydawanych kluczy.
  12. Nadzór i obsługa stanowiska monitoringu.
  13. Nadzór i obsługa radiowęzła.
  14. Utrzymywanie posterunków w ładzie i czystości oraz przestrzeganie zasady nie wpuszczania na teren posterunków osób niezatrudnionych w ochronie, bądź zatrudnionych przez administratora Targowiska
  15.Postępowanie zgodnie z Regulaminem Targowiska
  16.Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie targowiska bezpieczeństwa porządku i ochrony mienia zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego.

  6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY:
  a)Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Kierownik Targowiska lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego
 9. Usługi ochroniarskie wraz z usługami dodatkowymi dla obiektów: Zadanie Nr 1 - siedziba MZBM Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16. Zadanie Nr 2 - budynek socjalno-mieszkalny zlokalizowany przy ul. Odrodzenia 53 w Będzinie-Łagiszy. Zadanie Nr 3 - zespół mieszkalnych budynków socjalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolska wraz z przyległym terenem w obrębie ogrodzonej działki (bez budynku i terenów Noclegowni).
  Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., Będzin
  I. Przedmiot zamówienia: Zadanie Nr 1 - przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu siedziby MZBM Sp. z o.o. przy ul. Krakowskiej 16 w Będzinie oraz przynależnego terenu (placu) w godzinach 22:00 ÷ 06:30 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, dni wolne od pracy i świąteczne, polegająca na dozorze elektronicznym obiektu poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, podglądzie telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, bez konieczności fizycznej ochrony, tj. stałego pobytu osób świadczących usługę ochrony na terenie obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do: - otwarcia drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 06:30, - zamknięcia drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 22:00. Sobota w MZBM Sp. z o.o. jest dniem wolnym od pracy. Budynek biurowy dwukondygnacyjny (parter, piętro, poddasze nie użytkowane, podpiwniczony) o pow. użytkowej 438,00 m2, monitorowany na zewnątrz (4 kamery) i wewnątrz (4 kamery) oraz wyposażony w system alarmowy, zlokalizowany jest na ogrodzonym placu o nieregularnym kształcie o powierzchni 716,00 m2. Ogrodzony plac, zamykana brama wjazdowa na parking, wejście główne do budynku od ul. Krakowskiej (ślusarka aluminiowa, przeszklone), wejście tylne od podwórza (drzwi stalowe). Zadanie Nr 2 - przedmiotem zamówienia jest ochrona budynku socjalno-mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 53 w Będzinie - Łagiszy oraz przynależnego terenu w godzinach 16:00 ÷ 07:00 we wszystkie dni tygodnia robocze, wolne od pracy i świąteczne. Budynek socjalno-mieszkalny trzykondygnacyjny (parter, 2 piętra, podpiwniczony) o pow. użytkowej 1.558,40 m2 zlokalizowany jest na działce o powierzchni 4.896,00 m2. W budynku zamieszkuje 31 rodzin, trzy wejścia do budynku, w tym jedno z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Długość ciągów komunikacyjnych ok. 200,0 mb. Zadanie Nr 3 - przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona zespołu mieszkalnych budynków socjalnych (bez budynku i terenów Noclegowni) zlokalizowanych przy ul. Wolska
  w Będzinie oraz przynależnego terenu zwanego w dalszej treści SIWZ OBIEKTEM
  we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne.
  Ochronie podlega:a/. 12 mieszkalnych budynków socjalnych, w których znajduje się 77 mieszkań (budynki wolnostojące, parterowe, niepodpiwniczone, mają ten sam obrys zewnętrzny, wejście do każdego z mieszkań bezpośrednio z podcieni),
  b./ urządzony plac zabaw, c./ chodniki o nawierzchni utwardzonej - 513,10 m2,
  d./ chodniki o nawierzchni szutrowej - 774,43 m2, e./ drogi i parkingi - 1.470,82 m2, f./ zieleń - 7.731,55 m2. Całkowita powierzchnia działki wynosi 11 847,30m2 [powierzchnia działki 12.600,00 m2 - tereny i budynek Noclegowni 752,70 m2].
  Teren ogrodzony z jedną bramą wjazdową, monitorowany poprzez 11 kamer zewnętrznych. Centrala monitoringu znajduje się w budynku Noclegowni, który w niniejszym postępowaniu jest wyłączony z usług ochroniarskich. II. Zakres usług obejmuje: Zadanie Nr 1 - otwarcie drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 06:30, - zamknięcie drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 22:00. - monitoring elektroniczny, - dozór elektroniczny poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, - podgląd telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, której przeszkoleni członkowie patrolu dotrą do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie (max 10 min.) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym,
  - czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego, - powiadamianie Zamawiającego i Policji o fakcie kradzieży lub dewastacji, - przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu.
  Uwaga: Ze względu na planowaną zmianę siedziby Spółki w roku 2014 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy w zakresie Zadania Nr 1. Zadanie Nr 2 - ochrona obiektu i przynależnego do obiektu terenu poprzez stałe czuwanie i przebywanie w wyznaczonym obiekcie i na jego terenie osób świadczących usługę ochrony, w godzinach 16:00 ÷07:00, -uniemożliwienie wstępu do ochranianego obiektu osobom postronnym, - zabezpieczenie i ochronę obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład i porządek publiczny,
  - czynne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia oraz powiadamianie Policji,
  Straży Miejskiej i Zamawiającego o fakcie kradzieży lub dewastacji, - czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie
  oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego, - przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu oraz wszelkich wykrytych awarii i usterek, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, której przeszkoleni członkowie patrolu dotrą do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie (max 10 min.) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym, - wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, np. kontrola przestrzegania przez mieszkańców budynku i inne osoby przebywające na terenie, obowiązujących przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dodatkowo (prace wykonywane przez osobę świadczącą usługę ochrony lub innego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę): - zamiatanie ciągów komunikacyjnych, grabienie liści i usuwanie śmieci z trawników na terenie posesji w dni robocze, - odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem w dni robocze, w dni wolne od pracy i świąteczne - jeśli wystąpi taka konieczność. Zadanie Nr 3 - całodobowa ochrona OBIEKTU, poprzez stałe czuwanie i przebywanie w wyznaczonym OBIEKCIE we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne osób świadczących usługę ochrony,
  - uniemożliwienie wstępu do ochranianego OBIEKTU osobom postronnym lub osobom
  bez stosownego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego, - zabezpieczenie i ochronę OBIEKTU przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład
  i porządek publiczny, - czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym OBIEKCIE oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego,
  - czynne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia oraz powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i Zamawiającego o fakcie kradzieży lub dewastacji, - przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu OBIEKTU
  oraz wszelkich wykrytych awarii i usterek, - monitoring elektroniczny, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, której przeszkoleni
  członkowie dotrą do OBIEKTU w możliwie jak najkrótszym czasie (max 10 minut)
  i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu
  i dobrom materialnym, - dozór elektroniczny OBIEKTU poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, - podgląd OBIEKTU telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, - wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie OBIEKTU bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, np. kontrola przestrzegania przez mieszkańców budynków socjalnych i inne osoby przebywające na terenie OBIEKTU obowiązujących przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dodatkowo (prace wykonywane przez osobę świadczącą usługę ochrony lub innego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę): - zamiatanie ciągów komunikacyjnych i usuwanie śmieci z trawników na terenie posesji w dni robocze, - utrzymanie czystości wokół boksu śmietnika,
  - zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wywozu z posesji odpadów wielkogabarytowych (meble, urządzenia AGD, i inne) zalegających wokół boksu i w boksie śmietnika, - odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem w dni robocze, - odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem w dni wolne od pracy i świąteczne - jeśli wystąpi taka konieczność. Czynności dodatkowe stanowić będą niewielki procent w stosunku do czynności ochrony (czas niezbędny ~ max 120 minut w zależności od warunków atmosferycznych). Wykonawca bierze odpowiedzialność za należyte wykonanie czynności dodatkowych. Zaleca się przeprowadzenie wizji na obiektach celem prawidłowego przygotowania oferty. III. warunki realizacji: Wykonawca zapewni: - dozór elektroniczny poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony - dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 3, - podgląd telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony - dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 3,
  - niezbędną ilość przeszkolonych osób do ochrony, określoną w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, posiadających licencję ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, reagującej maksymalnie w ciągu 10 minut od zaistnienia zdarzenia wymagającego interwencji - dla Zadania Nr 1, Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - niezbędną ilość osób do utrzymania porządku i czystości na terenie posesji, określoną w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - Regulamin Ochrony zaakceptowany przez Zamawiającego - dla Zadania Nr 1, Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3. IV. Zamawiający zapewnia:
  - nieodpłatnie, pomieszczenie dla pracowników ochrony - dla Zadania Nr 2,
  - nieodpłatnie, pomieszczenie centrali monitoringu znajdujące się w budynku Noclegowni - dla Zadania Nr 3, - sprzęt potrzebny do prac porządkowych (miotła, grabie, szufla do odśnieżania) - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - worki foliowe na śmieci oraz ich wywóz z posesji - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - w okresie zimowym dostawę soli i piasku - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3.
 10. Usługi ochroniarskie wraz z usługami dodatkowymi dla obiektów: Zadanie Nr 1 - siedziba MZBM Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16, Zadanie Nr 2 - budynek socjalno-mieszkalny zlokalizowany przy ul. Odrodzenia 53 w Będzinie-Łagiszy; Zadanie Nr 3 - zespół mieszkalnych budynków socjalnych i Noclegowni zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolska wraz z przyległym terenem w obrębie ogrodzonej działki.
  Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., Będzin
  Przedmiot zamówienia: Zadanie Nr 1 - przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu siedziby MZBM Sp. z o.o. przy ul. Krakowskiej 16 w Będzinie oraz przynależnego terenu (placu) w godzinach 22:00 ÷ 06:30 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, dni wolne od pracy i świąteczne, polegająca na dozorze elektronicznym obiektu poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, podglądzie telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony bez konieczności fizycznej ochrony, tj. stałego pobytu pracowników ochrony na terenie obiektu.
  Wykonawca będzie zobowiązany do: otwarcia drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 06:30, zamknięcia drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 22:00. Sobota w MZBM Sp. z o.o. jest dniem wolnym od pracy.
  Budynek biurowy dwukondygnacyjny (parter, piętro, poddasze nie użytkowane, podpiwniczony) o pow. użytkowej 438,00 m2, monitorowany na zewnątrz (4 kamery) i wewnątrz (4 kamery) oraz wyposażony w system alarmowy, zlokalizowany jest na ogrodzonym placu o nieregularnym kształcie o powierzchni 716,00 m2. Ogrodzony plac, zamykana brama wjazdowa na parking, wejście główne do budynku od ul. Krakowskiej (ślusarka aluminiowa, przeszklone), wejście tylne od podwórza (drzwi stalowe). Uwaga: Ze względu na planowaną zmianę siedziby Spółki w roku 2013 (termin nieznany) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy w zakresie Zadania Nr 1.
  Zadanie Nr 2 - przedmiotem zamówienia jest ochrona budynku socjalno-mieszkalnego
  przy ul. Odrodzenia 53 w Będzinie - Łagiszy oraz przynależnego terenu w godzinach 16:00 ÷ 07:00 we wszystkie dni tygodnia robocze, wolne od pracy i świąteczne.
  Budynek socjalno-mieszkalny trzykondygnacyjny (parter, 2 piętra, podpiwniczony) o pow. użytkowej 1.558,40 m2 zlokalizowany jest na działce o powierzchni 4.896,00 m2. W budynku zamieszkuje 31 rodzin, trzy wejścia do budynku, w tym jedno z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Długość ciągów komunikacyjnych ok. 200,0 mb. Zadanie Nr 3 - przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona zespołu mieszkalnych budynków socjalnych i Noclegowni zlokalizowanych przy ul. Wolska w Będzinie oraz przynależnego terenu zwanego w dalszej treści SIWZ OBIEKTEM we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne. Ochronie podlega:
  a. 12 mieszkalnych budynków socjalnych, w których znajduje się 77 mieszkań (budynki wolnostojące, parterowe, niepodpiwniczone, mają ten sam obrys zewnętrzny, wejście do każdego z mieszkań bezpośrednio z podcieni), których zarządcą jest Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie,
  b. budynek Noclegowni (budynek w kształcie litery T o jednej i dwóch kondygnacjach niepodpiwniczony), którego zarządcą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. c. urządzony plac zabaw, d. chodniki o nawierzchni utwardzonej - 553,73 m2, e. chodniki o nawierzchni szutrowej - 774,43 m2, f. drogi i parkingi - 1.558,32 m2,
  g. zieleń - 7.972,17 m2. Całkowita powierzchnia działki wynosi 12.600,00 m2. Teren ogrodzony z jedną bramą wjazdową, monitorowany poprzez 11 kamer zewnętrznych. Centrala monitoringu znajduje się w budynku Noclegowni.
  Zakres usług obejmuje: Zadanie Nr 1 - otwarcie drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 06:30, zamknięcie drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 22:00, monitoring elektroniczny, dozór elektroniczny poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, podgląd telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, dysponowanie grupą interwencyjną wraz z pojazdem, której przeszkoleni członkowie patrolu dotrą do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie (maks. 10 min.) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym., czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie
  oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego, powiadamianie Zamawiającego i Policji o fakcie kradzieży lub dewastacji, przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu. Zadanie Nr 2 - ochrona obiektu i przynależnego do obiektu terenu poprzez stałe czuwanie i przebywanie w wyznaczonym obiekcie i na jego terenie pracownika ochrony w godzinach 16:00 ÷07:00, uniemożliwienie wstępu do ochranianego obiektu osobom postronnym,
  zabezpieczenie i ochronę obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład i porządek publiczny, czynne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia oraz powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i Zamawiającego o fakcie kradzieży lub dewastacji, czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego,
  przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu oraz wszelkich wykrytych awarii i usterek, dysponowanie grupą interwencyjną wraz z pojazdem, której przeszkoleni członkowie patrolu dotrą do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie (maks. 10 min.) i podejmą działania
  mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym,
  wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku
  i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego,
  np. kontrola przestrzegania przez mieszkańców budynku i inne osoby przebywające
  na terenie, obowiązujących przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
  dodatkowo (prace wykonywane przez pracownika ochrony lub innego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę): zamiatanie ciągów komunikacyjnych i grabienie liści w okresie jesiennym na terenie posesji, odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem. Zadanie Nr 3 - całodobowa ochrona OBIEKTU, poprzez stałe czuwanie i przebywanie w wyznaczonym OBIEKCIE we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne pracowników ochrony,
  uniemożliwienie wstępu do ochranianego OBIEKTU osobom postronnym lub osobom
  bez stosownego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego, zabezpieczenie i ochronę OBIEKTU przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład
  i porządek publiczny, czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego,
  czynne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia oraz powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i Zamawiającego o fakcie kradzieży lub dewastacji, przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu
  oraz wszelkich wykrytych awarii i usterek, monitoring elektroniczny, utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej wraz z pojazdem, której przeszkoleni
  członkowie dotrą do OBIEKTU w możliwie jak najkrótszym czasie (maksymalnie 10
  minut) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym, dozór elektroniczny OBIEKTU poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, podgląd OBIEKTU telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie OBIEKTU bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, np. kontrola przestrzegania przez mieszkańców budynków socjalnych, rezydentów Noclegowni i inne osoby przebywające na terenie OBIEKTU obowiązujących przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
  dodatkowo (prace wykonywane przez pracownika ochrony lub innego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę): zamiatanie ciągów komunikacyjnych na terenie posesji, usuwanie śmieci i liści z trawników, odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem.
  Uwaga: Prace porządkowe, tj. czynności zamiatania i odśnieżania wykonywane będą w dni robocze. Ciągi komunikacyjne będą odśnieżane i posypywane piaskiem również w dni wolne od pracy i świąteczne - jeśli wystąpi taka konieczność.
  Czynności te stanowić będą niewielki procent w stosunku do czynności ochrony
  (czas niezbędny ~ 120 minut w zależności od warunków atmosferycznych).
  Wykonawca bierze odpowiedzialność za należyte wykonanie obu czynności dodatkowych. Zaleca się przeprowadzenie wizji na obiektach celem prawidłowego przygotowania oferty.
 11. Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o., Będzin
  1. ZAKRES USŁUGI:

  OCHRONA
  - Całodobowa ochrona mienia Targowiska miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego.
  - Całodobowy monitoring terenu targowiska,
  - Utrzymanie radiowęzła na targowisku

  2. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA USŁUGI:

  Realizowanie ochrony przez pełnienie dyżurów, w sposób ciągły przez całą dobę
  w dni robocze oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta, przez uprawnionych pracowników ochrony, według minimalnego harmonogramu:

  Poniedziałek: 6:00 - 14:00 4 osoby
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Wtorek 6:00 - 14:00 2 osoby
  14:00 - 22:00 2 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Środa 4:00 - 14:00 15 osób
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Czwartek 6:00 - 14:00 4 osoby
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Piątek 6:00 - 14:00 2 osoby
  14:00 - 22:00 2 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Sobota 4:00 - 14:00 15 osób
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Niedziela 6:00 - 14:00 2 osoby
  14:00 - 22:00 2 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby.

  1Niedziela miesiąca 6:00 - 14:00 4 osoby


  Ponadto Wykonawca musi w czasie wykonywania usługi dysponować 2 licencjonowanymi grupami interwencyjnymi posiadającymi status SUFO wraz z oznakowanym pojazdem, dostępnymi w obrębie targowiska na każde wezwanie, w ilości co najmniej 2 osób każda. Maksymalny czas w jakim licencjonowani pracownicy dotrą do strzeżonego obiektu celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym - do 5 min. Dodatkowo nad prawidłowością realizowania usługi ze strony Wykonawcy powinien czuwać pracownik posiadający licencję 2 stopnia pracownika ochrony.


  3. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

  a) Całodobowa ochrona mienia Targowiska miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego:

  Do obowiązków wykonawcy należeć będzie strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją, nieuprawnionym dostępem, podłożeniem ognia itp. tj. ochronie fizycznej i dozorze terenu oraz mienia znajdującego się na chronionym terenie - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 2. Ponadto każdy z pracowników w trakcie pełnienia służby na obiekcie musi być zaopatrzony w osobisty sprzęt łączności z własnym pasmem łączności.

  b) Całodobowy monitoring terenu targowiska poprzez system telewizji przemysłowej przez dyżurnego pracownika ochrony na terenie targowiska oraz (via Internet) przez dyspozytora Wykonawcy,
  Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i założenia sieci monitoringu wizyjnego (telewizja przemysłowa) targowiska na własny koszt , a także do bieżącej jego obsługi i udostępniania - bezpłatnie - danych z monitoringu Zamawiającemu na każde jego żądanie. Minimalne wymagania techniczne:
  - 6 kamer obrotowych - kolorowe, działające w systemie dzień/noc
  - 14 kamer stacjonarnych - kolorowe, działające w systemie dzień/noc
  - rejestrator/y cyfrowe obsługujące minimum 20 kamer jednocześnie i
  przystosowane do działania w sieci.
  Kamery powinny obejmować swoim obszarem rejestrowanie całości powierzchni targowiska ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych punktów takich jak:
  - bramy
  - budynek administracji i ochrony
  - pawilony mięsne, spożywcze i przemysłowe
  Nad monitoringiem powinna czuwać całodobowo jedna osoba.
  Wykonawca będzie sprawował dozór elektroniczny terenu targowiska poprzez nadajnik radiowy sprzężony z własnym Centrum Monitorowania Alarmów Agencji Ochrony oraz posterunkiem ochrony targowiska.
  Wykonawca będzie dysponował monitoringiem radiowym GSM GPRS ; linia telefoniczna komutowana przez sieć internetową
  c) Utrzymanie radiowęzła targowego w trakcie trwania dnia targowego.
  Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i założenia sieci radiowęzła na targowisku na własny koszt a także do bieżącej jego obsługi i udostępniania - bezpłatnie - Zamawiającemu na jego żądanie.
  Minimalne wymagania techniczne:
  - minimalnie 10 głośników odpornych na warunki atmosferyczne
  - wzmacniacz radiowęzłowy
  - pulpit mikrofonowy
  - mikser i pulpit sterowania strefami

  4. POMIESZCZENIA

  Zamawiający udostępni bezpłatnie wykonawcy budynek o powierzchni 20m2 znajdujący się przy bramie wjazdowej nr 1 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony, dodatkowo zamawiający udostępni pomieszczenie o powierzchni 20m2 (pawilon nr 27) z przeznaczeniem na prowadzenie radiowęzła i monitoringu, wykonawca będzie płacił zamawiającemu za zużytą wodę, kanalizację i energię elektryczną, według wskazań liczników w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc.
  5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:

  1. Ochrona osób i mienia przed osobami niepowołanymi oraz przed włamaniami, kradzieżami i zniszczeniami.
  2. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pracy pracownikom targowiska, w szczególności inkasentom targowiska podczas pobierania opłaty dziennej.
  3. Zapobieganie naruszeniom prawa i ładu na terenie targowiska i w jego najbliższym otoczeniu.
  4. Czynne przeciwstawianie się konkretnym próbom zakłócenia spokoju i porządku.
  5. Nadzór nad ruchem pojazdów na parkingach, oraz zapewnienie prawidłowości ruchu pojazdów uprawnionych do korzystania z miejsc postojowych.
  6. Patrolowanie całości chronionego obiektu ze zwróceniem uwagi na punkty szczególnego ryzyka i zagrożenia:
  - pomieszczenie administracji i ochrony
  - pawilony handlowe
  - miejsca w których prowadzona jest inwestycja budowlana na Targowisku
  7. Włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego na placu targowym
  8. Niezwłoczne reagowanie na wszelkie sygnały o zagrożeniach dla osób, mienia, awariach, niebezpieczeństwie pożaru, itp. Lokalizowanie, ograniczanie i likwidacja zagrożeń siłami własnymi pracowników ochrony, a w sytuacjach tego wymagających bezzwłoczne wzywanie służb publicznych: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia: Energetycznego, Wodociągowego.
  9. Niezwłoczne informowanie administratora Targowiska o wszelkich zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu.
  10. Prowadzenie szczegółowo Dziennika służby ochrony.
  11. Prowadzenie książek ewidencji wydawanych kluczy.
  12. Nadzór i obsługa stanowiska monitoringu.
  13. Nadzór i obsługa radiowęzła.
  14. Utrzymywanie posterunków w ładzie i czystości oraz przestrzeganie zasady nie wpuszczania na teren posterunków osób niezatrudnionych w ochronie, bądź zatrudnionych przez administratora Targowiska
  15. Postępowanie zgodnie z Regulaminem Targowiska
  16. Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie targowiska bezpieczeństwa porządku i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego.
  5.NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY:
  a) Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie kierownik targowiska lub inna osoba wyznaczona przez zamawiającego
 12. Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o., Będzin
  1. ZAKRES USŁUGI:

  OCHRONA
  - Całodobowa ochrona mienia Targowiska miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego.
  - Całodobowy monitoring terenu targowiska,
  - Utrzymanie radiowęzła na targowisku

  2. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA USŁUGI:

  Realizowanie ochrony przez pełnienie dyżurów, w sposób ciągły przez całą dobę
  w dni robocze oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta, przez uprawnionych pracowników ochrony, według minimalnego harmonogramu:

  Poniedziałek: 6:00 - 14:00 4 osoby
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Wtorek 6:00 - 14:00 2 osoby
  14:00 - 22:00 2 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Środa 4:00 - 14:00 15 osób
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Czwartek 6:00 - 14:00 4 osoby
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Piątek 6:00 - 14:00 2 osoby
  14:00 - 22:00 2 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Sobota 4:00 - 14:00 15 osób
  14:00 - 22:00 3 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby

  Niedziela 6:00 - 14:00 2 osoby
  14:00 - 22:00 2 osoby
  22:00 - 6:00 2 osoby.

  1Niedziela miesiąca 6:00 - 14:00 4 osoby


  Ponadto Wykonawca musi w czasie wykonywania usługi dysponować 2 licencjonowanymi grupami interwencyjnymi posiadającymi status SUFO wraz z oznakowanym pojazdem, dostępnymi w obrębie targowiska na każde wezwanie, w ilości co najmniej 2 osób każda. Maksymalny czas w jakim licencjonowani pracownicy dotrą do strzeżonego obiektu celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym - do 5 min. Dodatkowo nad prawidłowością realizowania usługi ze strony Wykonawcy powinien czuwać pracownik posiadający licencję 2 stopnia pracownika ochrony.


  3. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

  a) Całodobowa ochrona mienia Targowiska miejskiego w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego:

  Do obowiązków wykonawcy należeć będzie strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją, nieuprawnionym dostępem, podłożeniem ognia itp. tj. ochronie fizycznej i dozorze terenu oraz mienia znajdującego się na chronionym terenie - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 2. Ponadto każdy z pracowników w trakcie pełnienia służby na obiekcie musi być zaopatrzony w osobisty sprzęt łączności z własnym pasmem łączności.

  b) Całodobowy monitoring terenu targowiska poprzez system telewizji przemysłowej przez dyżurnego pracownika ochrony na terenie targowiska oraz (via Internet) przez dyspozytora Wykonawcy,
  Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i założenia sieci monitoringu wizyjnego (telewizja przemysłowa) targowiska na własny koszt , a także do bieżącej jego obsługi i udostępniania - bezpłatnie - danych z monitoringu Zamawiającemu na każde jego żądanie. Minimalne wymagania techniczne:
  - 6 kamer obrotowych - kolorowe, działające w systemie dzień/noc
  - 14 kamer stacjonarnych - kolorowe, działające w systemie dzień/noc
  - rejestrator/y cyfrowe obsługujące minimum 20 kamer jednocześnie i
  przystosowane do działania w sieci.
  Kamery powinny obejmować swoim obszarem rejestrowanie całości powierzchni targowiska ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych punktów takich jak:
  - bramy
  - budynek administracji i ochrony
  - pawilony mięsne, spożywcze i przemysłowe
  Nad monitoringiem powinna czuwać całodobowo jedna osoba.
  Wykonawca będzie sprawował dozór elektroniczny terenu targowiska poprzez nadajnik radiowy sprzężony z własnym Centrum Monitorowania Alarmów Agencji Ochrony oraz posterunkiem ochrony targowiska.
  Wykonawca będzie dysponował monitoringiem radiowym GSM GPRS ; linia telefoniczna komutowana przez sieć internetową
  c) Utrzymanie radiowęzła targowego w trakcie trwania dnia targowego.
  Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i założenia sieci radiowęzła na targowisku na własny koszt a także do bieżącej jego obsługi i udostępniania - bezpłatnie - Zamawiającemu na jego żądanie.
  Minimalne wymagania techniczne:
  - minimalnie 10 głośników odpornych na warunki atmosferyczne
  - wzmacniacz radiowęzłowy
  - pulpit mikrofonowy
  - mikser i pulpit sterowania strefami

  4. POMIESZCZENIA

  Zamawiający udostępni bezpłatnie wykonawcy budynek o powierzchni 20m2 znajdujący się przy bramie wjazdowej nr 1 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony, dodatkowo zamawiający udostępni pomieszczenie o powierzchni 20m2 (pawilon nr 27) z przeznaczeniem na prowadzenie radiowęzła i monitoringu, wykonawca będzie płacił zamawiającemu za zużytą wodę, kanalizację i energię elektryczną, według wskazań liczników w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc.
  5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:

  1. Ochrona osób i mienia przed osobami niepowołanymi oraz przed włamaniami, kradzieżami i zniszczeniami.
  2. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pracy pracownikom targowiska, w szczególności inkasentom targowiska podczas pobierania opłaty dziennej.
  3. Zapobieganie naruszeniom prawa i ładu na terenie targowiska i w jego najbliższym otoczeniu.
  4. Czynne przeciwstawianie się konkretnym próbom zakłócenia spokoju i porządku.
  5. Nadzór nad ruchem pojazdów na parkingach, oraz zapewnienie prawidłowości ruchu pojazdów uprawnionych do korzystania z miejsc postojowych.
  6. Patrolowanie całości chronionego obiektu ze zwróceniem uwagi na punkty szczególnego ryzyka i zagrożenia:
  - pomieszczenie administracji i ochrony
  - pawilony handlowe
  - miejsca w których prowadzona jest inwestycja budowlana na Targowisku
  7. Włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego na placu targowym
  8. Niezwłoczne reagowanie na wszelkie sygnały o zagrożeniach dla osób, mienia, awariach, niebezpieczeństwie pożaru, itp. Lokalizowanie, ograniczanie i likwidacja zagrożeń siłami własnymi pracowników ochrony, a w sytuacjach tego wymagających bezzwłoczne wzywanie służb publicznych: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia: Energetycznego, Wodociągowego.
  9. Niezwłoczne informowanie administratora Targowiska o wszelkich zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu.
  10. Prowadzenie szczegółowo Dziennika służby ochrony.
  11. Prowadzenie książek ewidencji wydawanych kluczy.
  12. Nadzór i obsługa stanowiska monitoringu.
  13. Nadzór i obsługa radiowęzła.
  14. Utrzymywanie posterunków w ładzie i czystości oraz przestrzeganie zasady nie wpuszczania na teren posterunków osób niezatrudnionych w ochronie, bądź zatrudnionych przez administratora Targowiska
  15. Postępowanie zgodnie z Regulaminem Targowiska
  16. Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie targowiska bezpieczeństwa porządku i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego.
  5.NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY:
  a) Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie kierownik targowiska lub inna osoba wyznaczona przez zamawiającego
 13. Usługa ochrony budynku nr 1 czterokondygnacyjnego (okrąglaka) i budynku nr 2 pięciokondygnacyjnego, które wchodzą w skład Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest
  Usługa ochrony mienia Gminy Sosnowiec w postaci budynku nr 1 czterokondygnacyjnego (okrąglaka) i budynku nr 2 pięciokondygnacyjnego, wraz z otaczającym je terenem o powierzchni około 12.260 m2 usytuowanych przy ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu, które wchodzą w skład Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego.
  1.Charakterystyka budynku nr 1 czterokondygnacyjnego (okrąglaka).
  Budynek nr 1 czterokondygnacyjny o powierzchni ogólnej 4.479,39 m2.
  W budynku znajdują się między innymi następujące elementy : system p.poż- wodny (sieć hydrantów), system oddymiania- na klatkach schodowych, stacja uzdatniania wody, centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna na dachu, system dostępowy wmontowany w drzwi na I piętrze, kontrolki filtrów HEPA, węzeł cieplny.
  2.Charakterystyka budynku nr 2 pięciokondygnacyjnego.
  Budynek nr 2 pięciokondygnacyjny o powierzchni ogólnej 7.213,85 m2 .
  W budynku znajdują się między innymi następujące elementy : system dostępowy, 2 instalacje wentylacyjne-część górna i część dolna, monitoring w części wewnętrznej i zewnętrznej budynku, punkt informacyjny -kiosk wirtualny, system oddymiania z systemem p.poż i inne.
  Szczegółowy wykaz systemów podlegających kontroli pracownika ochrony zostanie ujęty w protokole zdawczo-odbiorczym dla każdego obiektu odrębnie.
  3.Charakterystyka terenu otaczającego budynki.
  Powierzchnia terenu podlegająca ochronie wynosi 12.260 m2 w tym obejmuje 40 miejsc parkingowych o powierzchni 1.147,11 m2
 14. Usługa ochrony budynku nr 1 czterokondygnacyjnego (okrąglaka) i budynku nr 2 pięciokondygnacyjnego, które wchodzą w skład Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest
  Usługa ochrony mienia Gminy Sosnowiec w postaci budynku nr 1 czterokondygnacyjnego (okrąglaka) i budynku nr 2 pięciokondygnacyjnego, wraz z otaczającym je terenem o powierzchni około 12.260 m2 usytuowanych przy ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu, które wchodzą w skład Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego.
  1.Charakterystyka budynku nr 1 czterokondygnacyjnego (okrąglaka).
  Budynek nr 1 czterokondygnacyjny o powierzchni ogólnej 4.479,39 m2.
  W budynku znajdują się między innymi następujące elementy : system p.poż- wodny (sieć hydrantów), system oddymiania- na klatkach schodowych, stacja uzdatniania wody, centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna na dachu, system dostępowy wmontowany w drzwi na I piętrze, kontrolki filtrów HEPA, węzeł cieplny.
  2.Charakterystyka budynku nr 2 pięciokondygnacyjnego.
  Budynek nr 2 pięciokondygnacyjny o powierzchni ogólnej 7.213,85 m2 .
  W budynku znajdują się między innymi następujące elementy : system dostępowy, 2 instalacje wentylacyjne-część górna i część dolna, monitoring w części wewnętrznej i zewnętrznej budynku, punkt informacyjny -kiosk wirtualny, system oddymiania z systemem p.poż i inne.
  Szczegółowy wykaz systemów podlegających kontroli pracownika ochrony zostanie ujęty w protokole zdawczo-odbiorczym dla każdego obiektu odrębnie.
  3.Charakterystyka terenu otaczającego budynki.
  Powierzchnia terenu podlegająca ochronie wynosi 12.260 m2 w tym obejmuje 40 miejsc parkingowych o powierzchni 1.147,11 m2
 15. CAŁODOBOWA OCHRONA ZESPOŁU MIESZKALNYCH BUDYNKÓW SOCJALNYCH I NOCLEGOWNI ZLOKALIZOWANYCH W BĘDZINIE PRZY UL. WOLSKA WRAZ Z PRZYLEGŁYM TERENEM W OBRĘBIE OGRODZONEJ DZIAŁKI.
  Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., Będzin
  Przedmiot zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona zespołu mieszkalnych budynków socjalnych i Noclegowni zlokalizowanych przy ul. Wolska w Będzinie oraz przynależnego terenu, zwanego w dalszej treści niniejszej SIWZ OBIEKTEM, we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne.
  W skład OBIEKTU podlegającego ochronie wchodzą: a/. 12 mieszkalnych budynków socjalnych, w których znajduje się 77 mieszkań (budynki wolno stojące, parterowe, niepodpiwniczone, mają ten sam obrys zewnętrzny, wejście do każdego z mieszkań bezpośrednio z podcieni), których zarządcą jest Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie, b/. budynek Noclegowni (budynek w kształcie litery T o jednej i dwóch kondygnacjach niepodpiwniczony), którego zarządcą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, c./ urządzony plac zabaw, d./ chodniki o nawierzchni utwardzonej - 553,73 m2, e./chodniki o nawierzchni szutrowej - 774,43 m2, f./ drogi i parkingi - 1.558,32 m2, g./ zieleń - 7.972,17 m2
  Całkowita powierzchnia działki wynosi 12.600,00 m2. Teren ogrodzony z jedną bramą wjazdową, monitorowany poprzez 11 kamer zewnętrznych. Centrala monitoringu znajduje się w budynku Noclegowni. 2. Zakres usług obejmuje: całodobową ochronę OBIEKTU, poprzez stałe czuwanie i przebywanie w wyznaczonym OBIEKCIE we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne pracowników ochrony, uniemożliwienie wstępu do ochranianego OBIEKTU osobom postronnym lub osobom bez stosownego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego, zabezpieczenie i ochronę OBIEKTU przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład
  i porządek publiczny, czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego,
  czynne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia oraz powiadamianie Policji
  Straży Miejskiej i Zamawiającego o fakcie kradzieży lub dewastacji, przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu oraz wszelkich wykrytych awarii i usterek, monitoring elektroniczny, utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej wraz z pojazdem, której przeszkoleni członkowie dotrą do OBIEKTU w możliwie jak najkrótszym czasie (maksymalnie 10 minut) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu
  i dobrom materialnym, dozór elektroniczny OBIEKTU poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, podgląd OBIEKTU telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie OBIEKTU bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, np. kontrola przestrzegania przez mieszkańców budynków socjalnych, rezydentów Noclegowni i inne osoby przebywające na terenie OBIEKTU obowiązujących przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
  dodatkowo (prace wykonywane przez pracownika ochrony lub innego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę): zamiatanie ciągów komunikacyjnych na terenie posesji, usuwanie śmieci i liści z trawników, odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem.
  Prace porządkowe, tj. czynności zamiatania i odśnieżania wykonywane będą w dni robocze. Ciągi komunikacyjne będą odśnieżane i posypywane również w dni wolne od pracy i świąteczne, jeśli wystąpi taka konieczność.
  Czynności te stanowić będą niewielki procent w stosunku do czynności ochrony OBIEKTU (czas niezbędny ~ 120 ÷ 240 minut w zależności od warunków atmosferycznych). Wykonawca bierze odpowiedzialność za należyte wykonanie obu czynności dodatkowych.
  Zaleca się przeprowadzenie wizji na OBIEKCIE celem prawidłowego przygotowania oferty. 3. warunki realizacji: 3.1. Wykonawca zapewni: niezbędną ilość przeszkolonych osób do ochrony OBIEKTU, określoną w oparciu
  o swoją wiedzę i doświadczenie, posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
  I-go i II-go stopnia, utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej wraz z pojazdem, reagującej maksymalnie w ciągu 10 minut od zaistnienia zdarzenia wymagającego interwencji, dozór elektroniczny OBIEKTU poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, podgląd OBIEKTU telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, niezbędną ilość osób do utrzymania porządku i czystości na terenie działki, określoną w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, Regulamin Ochrony OBIEKTU zaakceptowany przez Zamawiającego.
  3.2. Zamawiający zapewnia: nieodpłatnie pomieszczenie centrali monitoringu znajdujące się w budynku Noclegowni, sprzęt potrzebny do prac porządkowych (miotła, grabie, szufla do odśnieżania), worki foliowe na śmieci oraz ich wywóz z posesji, w okresie zimowym dostawę piasku.

Inne osoby dla Zawadzki (807 osób):