Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Edmund Józef

w KRS

Edmund Józef Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edmund
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1936 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Szamotuły (Wielkopolskie)
Przetargi:61 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Maciej, Anczarski Mieczysław, Górka Adela, Jagiełłowicz Małgorzata, Kaczmarek Wojciech, Lembicz-kwatera Iwona, Mikołajczak Zygmunt, Rybarczyk Barbara

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Maciej, Anczarski Mieczysław, Bergmann Hermann, Block Johannes, Braak Nikolaus, Broich Herbert Theodor, Broich Ingrid, Collmann Helmut, Cordes Johannes, Eisfeld Gerhard, Fennen Helmut, Furch Jorg, Gallus Maciej, Górka Adela, Górna Maria, Grabowski Jacek, Handschuh Roman, Kaczan Józef, Kaczmarek Wojciech, Konenc Mirosław, Kupczyk Zajączkowska Aleksandra, Kuźlan Józef, Luken Theo, Mańczak Czesław, Martin Piotr, Mikołajczak Zygmunt, Niparko Tadeusz, Rieken Maria, Schaller Bernd, Stamm Horst, Til Hubert, Wituchowski Przemysław, Żuromski Stanisław, Łączkowski Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Draszczyk Ilona Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bręczewski Marian, Cichy Marek Stefan, Janiszewski Jerzy Jacek, Kadziński Michał Adam, Pawlicki Jan, Pilarski Stanisław, Stelmaszyk Wojciech, Szymkowiak Kazimiera Zofia, Woźniak Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rybicka Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Nadzieja, Szamotuły − KRS 0000541350
 2. Inox Design Sp. Z O.O., Popowo − KRS 0000256463
 3. Klub Jeździecki Morena Sieraków-gałowo, Sieraków Wlkp. − KRS 0000079822
 4. Polimasz R. Wituchowski i Syn Sp. J., Otorowo − KRS 0000007081
 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A., Szamotuły − KRS 0000129764
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Szamotułach, Szamotuły − KRS 0000105414
 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, Cerekwica − KRS 0000314141
 8. Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne Pomoc, Szamotuły − KRS 0000158197
 9. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Szamotulska, Szamotuły − KRS 0000065756
 10. Wielkopolska Sieć Lgd, Łubowo − KRS 0000341964
 11. Zachodni Związek Tenisowy, Poznań − KRS 0000031101

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Diipp Autostrady Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000117864
 2. Fundacja Niemiecko-polska Nadzieja, Szamotuły − KRS 0000019014
 3. Spółdzielnia Socjalna Nadzieja, Szamotuły − KRS 0000454324
 4. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne W Lesznie, Leszno − KRS 0000061823

Powiązane przetargi (61 szt.):
 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - powiat Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dró wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - powiat Szamotuły
 2. Budowa drogi gminnej Pożarowo - Lubowo o nawierzchni asfaltowej, dł. 300,00 mb
  Zamawiający: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Wronki
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej na odcinku Pożarowo - Lubowo o długości 295,50 mb. Droga przebiega od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 145 w kierunku Lubowa. Przedmiotowa droga posiada częściowo nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej (kocie łby) oraz nawierzchnię gruntową. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej o łącznej długości 295,50 mb. Zamówienie obejmuje budowę drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i gr. 4 cm (warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszyw łamanych gr. 20 cm oraz budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej i podbudowie z betonu gr. 15 cm. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został a załączniku do SIWZ, tj. kosztorysie ofertowym, Projekcie budowlanym i Szczegółowych specyfikacjach technicznych.
 3. Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach krajowych w Rejonie Nowy Tomyśl - Obwód Drgowoy Orzeszkowo i Swadzim - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Rejon w Nowym Tomyślu, Nowy Tomyśl
  Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach krajowych w Rejonie Nowy Tomyśl - Obwód Drgowoy Orzeszkowo i Swadzim - roboty uzupełniające
 4. budowa drogi gminnej w Nieczajnie
  Zamawiający: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, Oborniki
  Budowa drogi gminnej w Nieczajnie.
  1. Stan istniejący:
  a) Budowa drogi gminnej we wsi Nieczajna w Gminie Oborniki obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+535, o długości 535.00 m. W liniach rozgraniczających pas drogowy ma szerokość 12,00 m. Teren przyległy to budynki gospodarstw indywidualnych. Od km 0+056 do km 0+253 korona drogi po stronie lewej jest ograniczona rowem. Od km 0+000 do km 0+150, po stronie prawej istniejącej drogi gruntowej, biegnie chodnik o szerokości 1,30 m z kostki brukowej betonowej. Zlokalizowany po tej stronie zjazd do posesji nr 31 jest umocniony kostką brukową betonową.
  b) Projektowane rozwiązania - dla określenia konstrukcji drogi założono:
  - położenie - strefa zamieszkania,
  - klasa techniczna drogi - D,
  - kategoria ruchu KR-2,
  - grunt podłoża - G1.
  c) Dla istniejącego oraz prognozowanego ruchu pieszego i samochodowego dla planowanej drogi przyjęto:
  - geometria - ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6,00m, w tym:
  - ścieżka jezdna 4,50m,
  - ścieżki piesze 1,50m.
  d) Przekroje poprzeczne:
  - daszkowy na włączeniu w km 0+000 i na odcinku końcowym,
  - pochylenie jednostronne w kierunku istniejącego rowu.
  2. Projektowane rozwiązania:
  a) Konstrukcje ulicy:
  - nawierzchnia części jezdnej z betonu asfaltowego, grysowego o strukturze zamkniętej,
  - nawierzchnia ścieżki pieszej z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, typu DOMINO
  koloru czerwonego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm:
  - podbudowa zasadnicza o grubości 21cm z tłucznia kamiennego o frakcji 25/50mm, 40/63mm, klińca 5/25mm i miału,
  - ścieżka pieszo-jezdna będzie ograniczona obrzeżami 8x30 wtopionymi, na ławach z oporem z betonu B-15,
  - na włączeniu w km 0+000 jezdnia ścieżki zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi wystającymi 5cm nad jezdnię.
  b) Konstrukcje zjazdów:
  - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, typu DOMINO, koloru grafitowego,
  - podbudowa zasadnicza o grubości 18cm z chudego betonu o Rm=6,0-9,0 Mpa,
  - podbudowa pomocnicza o grubości 15cm z chudego betonu o Rm=1,5-2,5 Mpa.
  - zjazdy będą ograniczone obrzeżami 8x30 wtopionymi, na ławach z oporem z betonu B-15.
  c) Na włączeniu w km 0+000 jezdnia ścieżki zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi wystającymi 5cm nad jezdnię.
  3. Niweleta i odwodnienie: niweletę drogi dowiązano do istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+000, do rzędnych studni ks oraz do terenu przyległego.
  4. Odwodnienie korony drogi zapewnią planowane spadki podłużne niwelety drogi oraz pochylenia poprzeczne jezdni.
  5. Woda opadowa zostanie sprowadzona do istniejącego rowu i planowanych dwóch studzienek wpustowych w km 0+000.
  6. Na odcinku końcowym drogi woda opadowa zostanie sprowadzona na teren przyległy.
  7. Planowane studzienki wpustowe zostaną podłączone bezpośrednio do istniejącego kolektora deszczowego d=300.
  8. Projektowaną niweletę drogi oraz lokalizację studni przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekroju podłużnym.
  9. Projektowana droga pozostanie podporządkowana drodze biegnącej przez Nieczajnę w kierunku Kowalewka, co należy zaznaczyć znakiem A-7 oraz ustawionymi na drodze przyległej znakami D-1.
  10. Wzdłuż głębokiego rowu przydrożnego, w obrębie zjazdu na drogę gminną w km 0+108, na długości 56,00m zaprojektowano bariery drogowe sprężyste.
  11. Przejścia dla pieszych należy zaznaczyć znakami pionowymi D-6 i oznakowaniem poziomym P-10.
 5. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
  Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły na pow. ca. 1.700,00 m²
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - Główny przedmiot: CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
  Zakres rzeczowy remontu polega na:
  1.obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc w nawierzchni w kształcie zbliżonym do czworokąta
  2.oczyszczenie
  3.posmarowanie oczyszczonych miejsc emulsją asfaltową,
  4.ułożenie masy mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 100kg/m² wraz z zagęszczeniem
  Prace będą wykonywane na terenie wsi i miasta. Średnia odległość dróg na terenie wsi od centrum miasta Szamotuły od 5 - 8 km.
  Po zakończonych pracach teren przyległy należy przywrócić do stanu pierwotnego

  Uwaga:
  Wyłoniony w przetargu Wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu
 6. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Szamotuły - powiat Międzychód
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Szamotuły - powiat Międzychód
 7. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Szamotuły - powiat Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
  Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką bitumiczną oraz emulsją i grysami na drogach wojewódzkich na terenie działania RDW Szamotuły - powiat Szamotuły
 8. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno - bitumiczną na gorąco
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno - bitumiczną na gorąco
 9. Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246 528 w miejscowości Zielonagóra
  Zamawiający: Gmina Obrzycko, Obrzycko
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej dotkniętej klęską żywiołową w 2010 roku. Zakres robót obejmować będzie:
  a)odbudowa 2 szt. przepustów drogi Ø 60 o długości 8 mb i 12 mb;
  b)odbudowa skarp na długości całej drogi 115 m, szerokości drogi 6 m, szerokości jezdni 4 m.
 10. Remont drogi powiatowej nr 1896 P ul. Klasztorna we Wronkach
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
  Remont drogi powiatowej nr 1896 P ul. Klasztorna we Wronkach
 11. Budowa nawierzchni drogi łączącej miejscowości Niemieczkowo - Przeciwnica
  Zamawiający: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, Oborniki
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. budowa nawierzchni drogi łączącej miejscowości Niemieczkowo - Przeciwnica
  2.Opis projektowanych robót - podstawowe parametry techniczne:
  przyjęto klasę ulicy L - droga lokalna
  przyjęto kategorię ruchu KR1
  szerokość jezdni 4,50 m
  szerokość pobocza umocnionego z pospółki drogowej 0,50 m
  prędkość projektowa Vp = 50 km/h
  przekrój poprzeczny:
  - jezdnia - pochylenie poprzeczne daszkowe do rowów 2%
  - pobocze - pochylenie 6-8% do rowów
  przekrój podłużny - dostosowany do istniejącego terenu, skrzyżowań z innymi ulicami oraz zjazdów na posesje (pochylenia od 0,1% do 1,1%)
  projektowane odwodnienie - powierzchniowe do rowów.
  3.Rozwiązanie sytuacyjne - projektuje się jezdnię o szerokości 4,5 m nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Pobocze umocnione z kruszywa naturalnego (pospółka drogowa) grubości 20 cm. Na wyjeździe na posesję jezdnia ograniczona opornikiem wtopionym 15x25 na ławie betonowej z oporem.
  a)zjazdy na posesje i pola - projektuje się jeden zjazd na posesję szerokości 5,0 m o łukach wyokrąglających 5,0 m oraz konstrukcji nawierzchni odpowiadającej konstrukcji drogi. Zjazd wyposażyć w przepust fi 40,
  b)projektuje się 10 szt. zjazdów na pola szerokości 5,0 m o łukach wyokrąglających 5,0 m z pospółki drogowej grubości 20 cm. Zjazdy wyposażyć w przepusty fi 40. Lokalizacja zjazdów po lewej stronie drogi (po stronie istniejących zabudowań). Szczegółową lokalizację zjazdów należy określić po uzgodnieniach z użytkownikami pól.
  4.Konstrukcja jezdni - dla projektowanej ulic przyjęto kategorię ruchu KR1, warunki gruntowe G2. Przyjęto niezbędne ze względu na przemarzanie korytowanie oraz wprowadzono do spodnich warstw konstrukcji wzmocnienie nawierzchni. Po wykonaniu robót ziemnych pozostawione na podłożu grunty nasypowe należy dogęścić do wymaganej nośności.
  5.Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:
  a)jezdnia:
  nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
  podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm (dolna warstwa gr. 12 cm - frakcja 0-63 mm, górna warstwa gr. 8 cm - frakcja 0-31,5 mm),
  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa grubości 10 cm.
  b)zjazd na posesje:
  nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
  podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm (dolna warstwa gr. 12 cm - frakcja 0-63 mm, górna warstwa gr. 8 cm - frakcja 0-31,5 mm),
  warstwa wzmacniająca podłoże nawierzchni - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPA grubości 10 cm
  c) zjazdy na pola:
  nawierzchnia - kruszywo naturalne - pospółka drogowa gr. 20 cm.
  6.Odwodnienie - wody opadowe i roztopowe z nawierzchni, na odcinku projektowanej drogi przewiduje się odprowadzić powierzchniowo do istniejących (oczyszczonych i wyprofilowanych) oraz nowo wykonanych rowów. Dla właściwego spływu wody nadano jezdni oraz poboczu odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne.
 12. Remont nawierzchni - frezowanie nawierzchni z wypełnieniem miejsc masą bitumiczną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
  Remont nawierzchni -frezowanie z wypelnieniem miejsc masą bitumiczną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań-Międzychód-Gorzyń-Miedzichowo
 13. Remont drogi powiatowej nr 1861 P Piaskowo - Kaźmierz na odc. ul. Dworcowej, na długości około 400 mb.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
  Remont drogi powiatowej nr 1861 P Piaskowo - Kaźmierz na odc. ul. Dworcowej, na długości około 400 mb.
 14. Remont drogi powiatowej nr 1848 P Obrzycko - Szamotuły w m. Jaryszewo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
  Remont drogi powiatowej nr 1848 P Obrzycko - Szamotuły w m. Jaryszewo
 15. Remont drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Młynkowo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
  Remont drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Młynkowo
 16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo w km od 2 + 650 do 9 + 510, odc. od km roboczego 1 + 670 do 2+ 260
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo w km od 2 + 650 do 9 + 510, odc. od km roboczego 1 + 670 do 2+ 260
 17. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze Szamotuły- Twardowo (na odcinku Grabówiec- Twardowo)
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
  Zakres prac obejmuje:
  - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o gr. do 10,0 cm na odcinku 319,0 m 138,42 m3
  - ułożenie nakładki z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na odcinku 319,0 m - 1384,15m2
  - plantowanie skarp i korony nasypów 638,0 m2
 18. Ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku drogi Przecław-Nieczajna
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
  Zakres robót:
  wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o gr. do10,0 cm w km 1+704,60 do 1+864,60 - 62,72m3
  ułożenie nakładki z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na w. km 1+704,60 do 1+864,60 - 752,00 m2
  ścinka pobocza o szer. 1,20 m, na dł. 1864,60 m, obustronnie gr. 10 cm - 447,50 m3
 19. Budowa drogi gminnej w Chrustowie
  Zamawiający: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, Oborniki
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w Chrustowie.
  2.Budowa drogi gminnej obejmuje odcinek o długości 217,00 m, tj. od km 0+000 do km 0+217,00.
  3.Nawierzchnia drogi - stan istniejący:
  a)od km 0+000 do km 0+051 o szerokości 4,00 m droga wykonana z płyt betonowych drogowych,
  b)od km 0+051 do km 0+217 o szerokości 4,00 m droga ma nawierzchnię gruntową umocnioną gruzem i żużlem,
  c)od km 0+217 do km 0+242 o szerokości 4,00 m wykonana z betonu asfaltowego.
  4.W liniach rozgraniczających pas drogowy ma zmienną szerokość od 5,50 m do 20,00 m.
  5.Dla określenia konstrukcji remontowanej drogi założono:
  a)klasa techniczna drogi - D,
  b)kategoria techniczna drogi - KR-2,
  c)grunt podłoża - G2.
  6.Dla istniejącego oraz prognozowanego ruchu przyjęto:
  a)jezdnia o szerokości:
  -6,00 do 5,00 na zjeździe z drogi,
  -5,00 m na długości sklepu i parkingu,
  -4,00 na pozostałym odcinku.
  b)chodniki po stronie prawej o szerokości 1,25 m,
  c)przekrój poprzeczny o spadku jednostronnym.
  7.Konstrukcja drogi:
  a)warstwa ścieralna jezdni o grubości 4 cm z betonu asfaltowego, grysowego o strukturze zamkniętej.
  b)podbudowa zasadnicza na całej szerokości i na poszerzeniach o grubości 21 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 5/31 mm z klińca 5-25 mm i miału.
  8.Warstwa odcinająca od wysadzi nowego podłoża o grubości 15 cm z piasku.
  9.Warstwa profilująca na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych o grubości 6-10 cm z tłucznia kamiennego dla uzyskania normatywnych spadków poprzecznych.
  10.Obramowanie jezdni obrzeżami betonowymi 8x30 na ławach z oporem z betonu B-15, wtopionymi do poziomu jezdni.
  11.Jezdnia o pochyleniu jednostronnym będzie miała spadki 1,5%.
  12.Na włączeniu do drogi wojewódzkiej jezdnię ograniczono krawężnikami betonowymi najazdowymi, wystającymi 8 cm, wbudowanymi na ławach z oporem z betonu B-15.
  13.Konstrukcja zjazdów indywidualnych: jezdnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, typu DOMINO koloru grafitowego, układanej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, oraz jezdnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 40x60.
  14.Podbudowy zasadnicze grubości 18 cm z chudego betonu o Rm = 6, 0 - 9, 0 Mpa.
  15.Podbudowy pomocnicza grubości 10 cm z chudego betonu o Rm = 1,5 - 2,5 Mpa.
  16.Obramowanie jezdni obrzeżami betonowymi 8x30 szarymi na ławach z oporem wtopionymi do poziomu jezdni.
  17.Konstrukcja chodników: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu cegiełka koloru szarego i czerwonego, układanej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm.
  18.Warstwa odcinająca od podłoża grubości 10 cm z piasku.
  19.Obramowanie obrzeżami betonowymi 8x30 szarymi, na ławach z oporem wtopionymi do poziomu chodnika. Ze względu na planowanie podniesienie niwelety drogi, przyjęto do przełożenia istniejący przy sklepie chodnik z kostki betonowej. Niweletę drogi należy dowiązać do istniejących nawierzchni - z płyt betonowych i z masy mineralno - asfaltowej. Na trasie niweletę należy dowiązać do nawierzchni gruntowych na zjazdach indywidualnych.
  20.Odwodnienie planowanych nawierzchni zabezpiecza pochylenia podłużne niwelety drogi i spadki w przekroju poprzecznym. Wody opadowe i roztopowe zostaną sprowadzone powierzchniowo do stawu i na teren przyległy. Omawianą konstrukcję drogi przedstawiono na przekrojach normalnych.
 20. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Karmin.
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Pniewy, Pniewy
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie prace i roboty wynikające
  z dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. W zakresie zamówienia pozostają w szczególności: roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni drogowej, a także inne prace tj. przygotowawcze, porządkowe, oznakowanie robót (w tym wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych, uzyskanie niezbędnych zgód na jego realizację i wykonanie oznakowania czasowego), prace geodezyjne w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zapewnienie uprawnionej osoby do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.
  Wymaga się udzielenia 36-miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego.
  Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz
  wykonywania nawierzchni autostrad , dróg.
  45112000-5 Roboty ziemne i wykopaliskowe
 21. Remont drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Młynkowo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 22. Remont drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo - Niepruszewo w m. Grodziszczko
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 23. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - powiat Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 24. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Kapłańskiej w Szamotułach (od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Ratuszowej)
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo na odcinku ulicy Lipowej w Szamotułach, od km 0 + 000 do 0+ 260
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo - Bytyń na długości ok. 4335m w m. Otorowo - Krzeszkowice - Pólko - Bytyń
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 27. Budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1861 P Piaskowo - Kaźmierz
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 28. Przebudowa drogi powiatowej nr 1872 P Kaźmierz - Tarnowo Podgórne od km 0 + 426 do km 1 + 005, odcinek ul. Poznańskiej w Kaźmierzu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 29. Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo w km od 2 + 650 do 9 + 510, odc. od km roboczego 1 + 670 do 2+ 260
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 30. Remont nawierzchni ul. Poznańskiej w Szamotułach
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 31. Przebudowa drogi w Dobrogostowie
  Zamawiający: Gmina Obrzycko, Obrzycko
 32. Wykonanie usług równiarką mechaniczną o mocy 96 KM na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 33. Budowa drogi Zielonagóra-Modrak-Antoniny.
  Zamawiający: Gmina Obrzycko, Obrzycko
 34. Remont ulic Kuźnice,Dworcowa i Kilińskiego w Mieście Obrzycko
  Zamawiający: Miasto Obrzycko, Obrzycko
 35. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Szamotuły
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 36. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie dzialania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - powiat Międzychód
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 37. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Szamotuły-Oborniki
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 38. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - powiat Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 39. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Wronki w 2010 roku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
  Zamawiający: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Wronki
 40. Zakup, załadunek i ubicie walcem wibracyjnym mieszanki kamienno-żwirowej w ilości 1.750 ton frakcji 1-32 mm na terenie miasta i gminy Wronki w 2010 roku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
  Zamawiający: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Wronki
 41. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno - bitumiczną na gorąco
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 42. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Kikowo
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Pniewy, Pniewy
 43. Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo w km od 2 + 650 do 9 + 510 , Etap od km 0+725 do km1+660
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 44. Remont nawierzchni ulicy 11 Listopada w Szamotułach
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 45. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w obrębie geodezyjnym KARMIN (odcinek Pniewy-Rudka o długości 1,1 km).
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Pniewy, Pniewy
 46. Usługa kompleksowego zorganizowania wizyty studyjnej dotyczącej specyfiki i osiągnięć programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
  Zamawiający: Fundacja "Fundusz Współpracy" DZP, Warszawa
 47. Remont drogi powiatowej nr 1989 P ul. Nowa we Wronkach na długości 0,385 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 48. Przebudowa drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Przestanki w miejscowości Wielonek na długości 0,47km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 49. Remont drogi o nawierzchni asfaltowej Ćmachowo - Biezdrowo - dł. 257 mb.
  Zamawiający: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, Wronki
 50. Remont nawierzchni ul. Szamotulskiej w Brodziszewie
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 51. Remont drogi gminnej Gąsawy - Łowiza w km 0+000 - 1+073
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 52. Budowa ulicy Łukasiewicza w Szamotułach
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 53. Przebudowa drogi powiatowej nr 1894P Sędziny-Wilkowo w miejscowości Sędzinko na długości ok. 1015m
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szamotułach, Szamotuły
 54. Modernizacja drogi gminnej Obrowo - Koźmin
  Zamawiający: Urząd Gminy, Obrzycko
 55. Przebudowa odcinka ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 56. Przebudowa ulicy Leśnej w Szamotułach (od ulicy Zielonej do ulicy Długiej)
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły
 57. przebudowę drogi powiatowej nr 2734P Pakosław - Duszniki w miejscowości Niewierz od km 7 + 337 do km 8 +210 na długości 0,873 km
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Szamotuły
 58. Wykonanie usług równiarką mechaniczną na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 59. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - powiat Międzychód
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 60. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Szamotuły-Oborniki-Murowana Goślina
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły
 61. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - powiat Szamotuły
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Szamotuły

Inne osoby dla Zawadzki Edmund Józef (37 osób):