Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Jacek

w KRS

Jacek Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Stary Imielnik (Łódzkie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzka Izabela Alina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzka Izabela Alina, Zawadzki Jan Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Staldrog Sp. Z O.O., Stary Imielnik − KRS 0000425233
 2. Zzmet Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000555272

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju usług, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 28.02.2013 r. Nr 3331.13/DZ/2013.
  <br/>Przedmiot zamówienia obejmuje: Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie Miasta Łodzi z zakresu utrzymania podstawowego, polegającego na wymianie elementów i urządzeń uszkodzonych na nowe, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181),
  <br/>Utrzymaniem podstawowym jest bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i konserwacji oznakowania pionowego (znaki drogowe pionowe i informacja drogowskazowa) oraz istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu znajdujących się na terenie miasta Łodzi, jak i wymiana jej elementów i urządzeń uszkodzonych na nowe. Również w zakres ten wchodzą prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego po skutkach zdarzeń drogowych w sposób umożliwiający normalne korzystanie z jezdni, chodników, poboczy tj.: sprzątanie pasa drogowego po wypadkach i kolizjach drogowych oraz usuwanie odrostów gałęzi i krzewów zasłaniających znaki drogowe oraz tablice drogowskazowe.
  <br/>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 do zaproszenia -Opis przedmiotu Zamówienia, Formularzu cenowym - Załącznik nr 1, wzorze umowy - Załącznik nr 5 oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - Załącznik nr 7.
 2. Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju usług, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 28.02.2013r. nr umowy 3331.13/DZ/2013.

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  UTRZYMANIE DROGOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ z zakresu UTRZYMANIA DODATKOWEGO polegającego na wymianie elementów i urządzeń uszkodzonych na nowe (oznakowanie pionowe, nośniki oznakowania pionowego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu), zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).
  UTRZYMANIEM DODATKOWYM będą roboty remontowe i modernizacyjne, wprowadzanie nowych organizacji ruchu, materiały, awaryjne odtwarzanie i usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego metodą śrutową, jak i wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masa na zimno), realizowane na podstawie zleceń.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 do zaproszenia -Opis przedmiotu Zamówienia, Formularzach cenowych - Załączniki nr 1a i 1b, wzorze umowy - Załącznik nr 5 oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - Załącznik nr 7.
 3. Dostawa materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych oraz narzędzi do wykonania robót-2
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do remontów i napraw nawierzchni drogowych zlokalizowanych w pasach dróg publicznych i wewnętrznych położonych na terenie miasta Łodzi z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz podstawowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia
  i prawidłowego wykonania robót.