Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Jarosław Paweł

w KRS

Jarosław Paweł Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:27 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borucki Michał, Chłopkowski Marek, Kasprzak Wiesław, Kluska Ryszard, Wieczorek Anna Ewa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dżumaga Łukasz Bartosz, Kołodziejski Marcin Przemysław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzka Karolina Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Berich Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000540820
 2. Blue Energy Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000361608
 3. Fundacja Veracity, Poznań − KRS 0000411050
 4. Intermeble Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Sompolinek − KRS 0000444686
 5. Pro Intermeble Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Sompolinek − KRS 0000463924
 6. Proinvest Sp. Z O.O., Sompolinek − KRS 0000205802

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bertz Medical Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000530811
 2. Bertz Medical Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000531821
 3. Bss Business Software Solutions Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000333335
 4. Dga S.A., Poznań − KRS 0000060682
 5. Ics Industrial Combustion Systems Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000291882

Powiązane przetargi (27 szt.):
 1. Dostawa drobnego sprzęt medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Zamówienie częściowe nr 1- Dostawa różnego sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy. Zamówienie częściowe nr 2- Dostawa igieł do nakłuć lędźwiowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy. Zamówienie częściowe nr 3- Dostawa wężyków do strzykawek automatycznych. Zamówienie częściowe nr 4- Dostawa różnego sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy. Zamówienie częściowe nr 5 - Dostawa zestawu do leczenia refluksu moczowego u dzieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.
 2. DOSTAWA AKCESORIÓW DO WSTRZYKIWANIA KONTRASTU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do wstrzykiwania kontrastu. Przedmiot zamówienia ostał podzielony na 3 zadania. Zadanie nr 1 - Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu - 2 pozycje asortymentoewe -Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 - Łączniki do strzykawek automatycznych do podawania kontrastu - 2 pozycje asortymentowe - Załącznik nr 2 Zadanie nr 3 - Akcesoria zużywalne do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do angiografii Accutron HP firmy Medtron AG - 2 pozycje asortymentowe - Załącznik nr 3

 3. Wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 4. Zestawy do strzykawki automatycznej, wyroby medyczne
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Pakiet nr 1 - 2 pozycje asortymentowe, Pakiet nr 2 - 3 pozycje asortymentowe, Pakiet nr 3 - 1 pozycja asortymentowa, Pakiet nr 4 - 3 pozycje asortymentowe
 5. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych do podaży środków kontrastowych bezpośrednio z opakowań producenta wraz z dzierżawą automatycznej strzykawki do wstrzykiwania kontrastu dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa wyrobów medycznych jednorazowych do podaży środków kontrastowych bezpośrednio z opakowań producenta w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ b) dzierżawa strzykawki automatycznej do wstrzykiwania kontrastu o wymaganiach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Wymienione w punkcie 1a wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty 3. Wymieniona w punkcie 1b strzykawka musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 8 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty 4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych. 5. Dostawa wyrobów medycznych opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
 6. Dostawy materiałów szewnych i leków
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Janów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia są materiały szewne: szwy wchłanialne, szwy niewchłanialne, siatki przepuklinowe niewchłanialne, folie operacyjne, produkty specjalistyczne -wosk kostny, taśma kolagenowa do szycia narządów miąższowych, klipsy, podkłady magnetyczne, wielorazowe ostrza do shavera, wężyki do wstrzykiwacza kontrastu i leki uzupełniające używane w lecznictwie zamkniętym. Przedmiot zamówienia podzielony został na 17 zadań.
 7. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 pakietów
 8. DOSTAWA LEKÓW ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH ORAZ WĘŻYKÓW DO POMPY TOMOGRAFU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Choszczno
  Przedmiotem zamówienia są dostawy leków, środków dezynfekcyjnych oraz wężyków do pompy wstrzykiwacza automatycznego do tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Choszcznie. Przetarg podzielony został na 8 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania określają załączniki do SIWZ – załącznik Asortymentowo-cenowy.
 9. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
  1.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii
  Krajowej 101 w zakresie wykonania przeglądów technicznych urządzeń medycznych wyszczególnionych w
  Załączniku Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych
  we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się
  odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 10. dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Zakładu Radiologii Lekarskiej na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 11. Dostawa sprzętu medycznego 3 pakiety
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
  Dostawa sprzętu medycznego 3 pakiety :
  Pakiet nr 1 -ciśnieniomierz kompatybilny ze środowiskiem magnetycznym
  Pakiet nr 2 - pulsoksymetr kompatybilny ze środowiskiem magnetycznym
  Pakiet nr 3 - wózek do transportu chorych kompatybilny ze środowiskiem magnetycznym
 12. Usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy techniczne - 132 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy techniczne - 132 pakietów
 13. Dostawa sprzętu jednorazowego do strzykawki automatycznej pracowni tomografii komputerowej oraz akcesoriów do urządzeń obsługujących rezonans magnetyczny
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu jednorazowego do strzykawki automatycznej pracowni tomografii komputerowej oraz akcesoriów do urządzeń obsługujących rezonans magnetyczny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ dotyczący opisu przedmiotu zamówienia. 3. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim
  zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 14. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Zadania nr 1- Sprzęt medyczny różny - 33.14.00.00-3 Zadania nr 2- Zestaw do podawania płynów do pompy objętościowej- 33.14.00.00-3 Zadania nr 3- System wężyków do strzykawki automatycznej CT Motion- 33.14.00.00-3 Zadania nr 4- Systemy ssące, zestawy do drenażu- 33.14.00.00.3 Zadania nr 5- Sprzęt jednorazowy sterylny- 33.19.00.00-8 Zadania nr 6- Sonda do karmienia-33.16.80.00-5 Zadania nr 7- Rurki i cewniki- 33.19.00.00-8 Zadania nr 8- Cewnik Petzer- 33.14.00.00-3 Zadania nr 9- Dreny- 33.14.00.00-3 Zadania nr 10- Dreny- 33.14.00.0-3 Zadania nr 11- Kanki Yanakauera – 33.14.00.00-3 Zadania nr 12- Maski- 33.14.00.00-3 Zadania nr 13- Zestawy- 33.14.00.00-3 Zadania nr 14- Zestawy- 33.14.00.00-3 Zadania nr 15- Sprzęt medyczny różny - 33.14.00.00-3 Zadania nr 16- Sprzęt medyczny różny - 33.14.00.00-3
 15. Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o., Pruszków
  Pozycja 1:
  Wężyk pacjenta - sterylny, długość min. 150cm, wyposażony w dwa zawory zwrotne oraz złącze typu luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP).
  Wielkość zamówienia - 5 400 sztuk
  Pozycja 2:
  Wężyk do pompy - sterylny, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi, możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, filtr cząsteczkowy, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP).
  Wielkość zamówienia - Ilość niezbędna do zabezpieczenia ciągłości pracy wstrzykiwacza kontrastu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w okresie 18 miesięcy zgodnie ze specyfikacją producenta oferowanych wężyków.
  Dzierżawa automatycznego dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu kompatybilnego z materiałami wymienionymi w pozycji nr 1 i 2.
  Opis przedmiotu zamówienia
  1. Trójgłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku CT.
  2. Statyw podłogowy.
  3. Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów.
  4. Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl - min. 2000ml.
  5. Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 400ml.
  6. Minimalne natężenie przepływu - maks. 0,1 ml/s.
  7. Maksymalne natężenie przepływu - min. 10 ml/s.
  8. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów - min. 17 bar (246,6psi).
  9. Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta po skończonej iniekcji roztworem NaCl.
  10. System wykrywania pęcherzyka powietrza.
  11. System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożlwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku.
  12. Podgrzewacze aktywne utrzymujące temperaturę kontrastu.
  13. Bezprzewodowe połączenie strzykawki z konsolą sterującą.
  14. Zasilanie bateryjne strzykawki - strzykawka w pełni bezprzewodowa.
  15. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy - interfejs w języku polskim.
  16. Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) - min. 100.
  17. Ilość możliwych sekwencji (faz) w każdym programie (np. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl) - min. 40.
  18. Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełen pojemnik.
  19. Filtr cząstek stałych.
  20. Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych niezawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu).
  21. Zasilanie elektryczne: 230V AC, 50Hz.
  22. Czas pracy akumulatora z ogrzewaniem środka kontrastowego - min. 8h.
  23. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.
  24. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
  25. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  26. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
  27. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne potwierdzone certyfikatem minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta.
  28. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania.
  29. Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu nie przekracza 24 godziny.
  30. Maksymalny czas usunięcia usterki nie przekroczy 3 dni od momentu wezwania serwisu przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.
  31. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat Wykonawcy po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. Wykonawca dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu, nie wcześniej, niż przed wykorzystaniem przez Zamawiającego materiałów zużywalnych będących przedmiotem umowy. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony.
  Wielkość zamówienia - 1 sztuka (urządzenie).
 16. SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2.
  Zamawiający: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Żary
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach od nr 8 do nr 24 Liczba zadań 17: Zadanie nr 1 - Igły strzykawki, motylki, wkłucia dożylne, przyrządy przetoczeniowe. Zadanie nr 2 - Wkłucia dożylne i dotętnicze. Zadanie nr 3 - Akcesoria do aparatu do terapii nerkozastępczej Prismaflex Zadanie nr 4 - Cewniki, sądy żołądkowe, dreny Zadanie nr 5 - Ostrza chirurgiczne, pojemniki na odpady, kanki doodbytnicze. Zadanie nr 6 - Papier, żele, elektrody do EKG, KTG, USG. Zadanie nr 7 - Różne materiały medyczne Zadanie nr 8 - Wkłady workowe, zestawy do odsysania Zadanie nr 9 - Elektrody do pomiaru rzutu serca do aparatu NICCOMO Zadanie nr 10 - Różne materiały medyczne Zadanie nr 11 - Filtry do respiratora Bennet Zadanie nr 12 - Akcesoria do aparatów Drager Zadanie nr 13 - Przedłużacze do strzykawki automatycznej Zadanie nr 14 - Endosamplery Zadanie nr 15 - Układ oddechowy dla noworodków do respiratora BABYLOG Zadanie nr 16 - Zestawy do drenażu opłucnej, punkcji opłucnej, przezskórnej tracheotomii Zadanie nr 17 - Osłonki na ostrza Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93 42 EWG oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 876. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania przez Wykonawcę dokumentu dopuszczającym oferowany wyrób medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE. Ww dokumenty zostaną przekazane na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. UWAGA Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na wybrane pozycje w formularzu asortymentowo-cenowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..
 17. DOSTAWA CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO AUTOMATYCZNEGO DWUTŁOKOWEGO WSTRZYKIWACZA KONTRASTU WRAZ Z JEGO DZIERŻAWĄ II.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa części zużywalnych do automatycznego dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu wraz z jego dzierżawą w okresie 36 m-cy od udzielenia zamówienia.
 18. Dostawa wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
  Dostawa wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 209.000 Euro
 19. Dostawa błon RTG do kamery cyfrowej suchej DRYSTAR 5302 firmy AGFA oraz wkładów do strzykawek automatycznych i elementów zużywalnych do zestawu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie, do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, błon RTG do kamery
  cyfrowej suchej DRYSTAR 5302 firmy AGFA oraz wkładów do strzykawek automatycznych i elementów zużywalnych do zestawu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany oraz posiadać dokumenty wyszczególnione w Rozdz. IV siwz ust. 10 pkt 2). 4. Dla Części 1 - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu umowy, wykonać kalibrację dla kamery laserowej suchej cyfrowej na własny koszt i przez firmę autoryzowaną dla tej kamery (kamera cyfrowa Drystar 5302 firmy AGFA) oraz gwarantuje, że użycie oferowanych filmów nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów zmiany oprogramowania w okresie realizacji umowy
 20. Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
  sterylny sprzęt medyczny - 72 pakiety
 21. Dostawy sukcesywne materiałów dla Zakładu Radiologii Lekarskiej
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 22. usługa przeglądu technicznego i konserwacji aparatu (strzykawki automatycznej) z Pracowni Tomografii Komputerowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 23. Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 24. ZPD/09/15 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku - powtórka, aparatu EKG, strzykawki automatycznej i innych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 25. Dostawa opatrunków, obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
  Zamawiający: Regionalny Szpital, Kołobrzeg
 26. DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o., Dzierżoniów
 27. Dostawa systemu wężyków do strzykawki CT Motion XD8003.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz

Inne osoby dla Zawadzki Jarosław Paweł (43 osoby):