Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Ludwik

w KRS

Ludwik Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ludwik
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Matysówka (Podkarpackie), Tyczyn (Podkarpackie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Choma Wojciech Roman, Dziak Edward, Fiedorek Zdzisław, Flaga Stanisław, Hadała Adam, Kozak Tadeusz, Kruczek Stanisław, Kusz Jan, Maciołek Janusz, Obara Stanisław, Pępek Ryszard, Wróbel Zbigniew, Wyskiel Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Europejska Na Rzecz Euroregionu Karpackiego W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000001900
 2. Centrum Produktu Lokalnego Sp. Z O.O., Błażowa − KRS 0000167335
 3. Chmielnik-zdrój S.A., Chmielnik − KRS 0000103073
 4. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Troski O Media Świadectwo, Tyczyn − KRS 0000309666
 5. Elektrozel Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000361558
 6. Europejskie Centrum Energii Słonecznej Sp. Z O.O., Błażowa − KRS 0000475948
 7. Intertele S.A., Rzeszów − KRS 0000142146
 8. Lokalna Grupa Działania-lider Dolina Strugu, Błażowa − KRS 0000251069
 9. Ludowy Klub Sportowy Błażowianka W Błażowej, Błażowa − KRS 0000003316
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Nieborowie, Nieborów − KRS 0000018006
 11. Spółdzielnia Telekomunikacyjna Ost Nazwa Skrócona: Ost, Tyczyn − KRS 0000196446
 12. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki - Polska, Rzeszów − KRS 0000115477
 13. Stowarzyszenie Oświatowe - Błażowa, Błażowa − KRS 0000442542
 14. Stowarzyszenie Trzeźwa Polska, Miejsce Piastowe − KRS 0000260885
 15. Stowarzyszenie Turystyczno-sportowe Błażowa, Błażowa − KRS 0000384281
 16. Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina W Chmielniku, Chmielnik − KRS 0000066649

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Hanus-pol Sp. Z O.O., Łańcut − KRS 0000391099
 2. Regionalne Towarzystwo Rolno-przemysłowe Dolina Strugu, Błażowa − KRS 0000093030

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z podziałem na części: Cześć 1 - Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 i Rejtana 8a. Cześć 2 - Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wraz z zapewnieniem łączy analogowych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49c Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszym ogłoszeniu lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia
 2. Usługa dostępu do sieci Internet w placówkach PUP w powiecie rzeszowskim - Gminne Centra Pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest
  dostarczenie łączy internetowych w technologii ADSL o przepustowości co najmniej 2 Mbps / 256 Kbps do
  wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji w powiecie rzeszowskim - Gminne Centra Pracy. Zamawiający ze
  względów bezpieczeństwa nie dopuszcza stosowania technologii radiowych wykorzystujących niekoncesjonowane
  częstotliwości
 3. USŁUGA KORZYSTANIA Z PRYWATNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ ŁĄCZĄCEJ ROZPROSZONE PLACÓWKI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE, Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z BEZPIECZNEGO POŁĄCZENIA Z SIECIĄ INTERNET ORAZ POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Budowa, zestawienie i uruchomienie bezpiecznej rozległej sieci korporacyjnej opartej na łączach światłowodowych
  wraz z instalacją niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Sieć korporacyjna ma umożliwiać przesyłanie w czasie
  rzeczywistym danych pomiędzy oddziałami Zamawiającego. System w założeniach ma być rozwiązaniem /pod
  klucz/, tj. redukującym udział Zamawiającego w prowadzonych pracach do niezbędnego minimum. Świadczenie
  usług telefonicznych z wykorzystaniem łącza ISDN 30B+D lub łącza w technologii VoIP wraz z zachowaniem
  wykorzystywanej obecnie numeracji DDI z zakresu 17 2500100 - 17 2500499. Dostarczenie symetrycznego łącza
  (światłowód) dostępu do Internetu 200 Mbps w lokalizacji Partyzantów 1a w Rzeszowie Świadczenie usług
  teletransmisyjnych, gwarancyjnych i serwisowych oraz zarządzanie i utrzymanie sieci i dostarczonych łączy przez
  24 miesiące od daty uruchomienia. Przekonfigurowanie obecnej rozległej sieci korporacyjnej PUP w Rzeszowie,
  obejmującej 2 lokalizacje w Rzeszowie oraz 13 filii zlokalizowanych w powiecie rzeszowskim oraz dostosowanie je
  do nowej adresacji publicznej.
 4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na realizacji połączeń telefonicznych w tym rozmów strefowych (lokalnych), międzystrefowych, do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do wszystkich sieci komórkowych przez cały okres umowy.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w 3 częściach (zwanych dalej Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3). Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie 3 Zadania lub tylko na 2 Zadania lub tylko na 1 Zadanie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie nr 1 zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie nr 2 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie nr 3 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
 5. Usługa dostępu do sieci Internet w placówkach PUP w powiecie rzeszowskim - Gminne Centra Pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Dostarczenie łączy internetowych w
  technologii ADSL o przepustowości co najmniej 2 Mbps / 256 Kbps do wskazanych przez Zamawiającego
  lokalizacji w powiecie rzeszowskim - Gminne Centra Pracy
 6. Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w podziale na następujące części:
  Część 1 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie, ul. Sikorskiego 49c
  Część 2 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie - Obwody Drogowe
  Część 3 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Krośnie
  Część 4 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Nisku
  Część 5 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Lesku
  Część 6 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy
  Część 7 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie Ośrodek Socjalny w Kalnicy
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia
 7. Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w podziale na następujące części:
  Część 1 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 oraz ul. Rejtana 8a
  Część 2 - Usługi telekomunikacyjne na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49c
 8. Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie - Rejon w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49c w Rzeszowie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie - Rejon w Rzeszowie ul. Sikorskiego 49c w Rzeszowie
 9. Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie - Wydziałów zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego 49c w Rzeszowie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie - Wydziałów zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego 49c w Rzeszowie
 10. Usługa związana z dostarczeniem internetu w oparciu o łącze światłowodowe i telefonii stacjonarnej oraz dostawą centrali telefonicznej i serwera do obsługi aplikacji
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z dostarczeniem internetu w oparciu o łącze światłowodowe i telefonii stacjonarnej oraz dostawą centrali telefonicznej i serwera do obsługi aplikacji. Zakres usługi obejmuje połączenia telefoniczne lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ - rozdz. III
 11. Usługa dostępu do sieci internet w placówkach PUP w powiecie rzeszowskim - Gminne Centra Pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie łączy internetowych w technologii ADSL o przepustowości co najmniej 2 Mbps / 256 Kbps do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji w powiecie rzeszowskim - Gminne Centra Pracy

Inne osoby dla Zawadzki (774 osoby):