Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Marcin Krzysztof

w KRS

Marcin Krzysztof Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kruk Paweł Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe Maxbud M. Zawadzki, P. Kruk Sp. J., Kielce − KRS 0000330640

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 19 osiedle Na Stoku 98 - I etap(wykonanie klatki schodowej nr 1 )
  Zamawiający: Przedszkole Samorządowe Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty, Kielce
  wykonanie oddymianie klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty w Kielcach etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 1 do SIWZ: projekt techniczny i specyfikacja techniczna oddymiania klatek schodowych ; załącznik nr 2 do SIWZ: Przedmiar robót. Załączniki, o których mowa powyżej zawierają dane techniczne trzech klatek schodowych, zaś przedmiotowe postępowanie dotyczy tylko klatki schodowej nr 1 położonej na parterze budynku i w związku z tym Wykonawca winien złożyć ofertę tylko dotyczącą tej klatki.
 2. Zadanie 1: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 18 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chrobrego 105 - I etap Zadanie 2: Wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 18 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chrobrego 105 - I etap W zakres zamówienia wchodzi: - wymurowanie ścianek wydzielających klatki schodowe i ścianek stanowiących obudowę szaf hydrantowych, - zamurowanie wnęk hydrantowych, - montaż ślusarki drzwiowej, - naprawa i uzupełnianie tynków, - naprawa i uzupełnienie warstw posadzkowych, - wykonanie tynków, - malowanie pomieszczeń, - montaż odbojników, - wymiana i zmiana usytuowania hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych, - instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymów i gazów pożarowych z klatek schodowych. Opis robót stanowi załączona dokumentacja techniczna, stwior i przedmiary. Projekt instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymów i gazów pożarowych z klatek schodowych (opracowana przez SUPON) zawiera większy zakres niż przewidziany jest do wykonania dlatego w tym przypadku zakres do wykonania określa przedmiar. Do wykonania pozostałych robót opis stanowią łącznie zapisy dokumentacji projektowej, stwior i przedmiarów robót. Zadanie 2: Wykonanie wentylacji mechanicznej dla węzła szatniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach wraz z instalacją elektryczną. Opis zadania stanowi dokumentacja projektowa, stwior oraz przedmiar. UWAGA! Harmonogram prac musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie robót w zakresie zadania 1 w okresie wakacyjnym
 3. Remont Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu - szkoły zniszczonej w czasie powodzi.
  Zamawiający: Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, Sandomierz
  Wykonanie robót ogólnobudowlanych zwiazanych z remontem szkoły Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu, polegajacym na malowaniu elewacji zewnętrznej budynku szkoły, malowaniu stolarki okiennej, wykonaniu wyprawy żywicznej murków przy wejściu do szkoły, malowanie sali gimnastycznej i zaplecza sportowego i innych pomieszczeń szkolnych według ustaleń, wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwilgociowej z żywicy oraz wykonanie robót posadzkarskich w piwnicach szkoły, wymiana wykładziny na sali gimnastycznej i pomieszczeniach wg ustaleń, wykonanie robót hydraulicznych.
 4. Odbudowa szkoły Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu zniszczonej w czasie powodzi
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Realizacja zadania obejmuje swym zakresem między innymi roboty tj.: demontaż ościeżnic stalowych i kart okiennych; demontaż okładzin ściennych; demontaż posadzek; zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach; odbicie tynków wewnętrznych na ścianach; wykonanie otworów w posadzkach betonowych; usunięcie gruzu i ziemi; odbicie tynków zewnętrznych; demontaż izolacji cieplnej z płyt styropianowych; demontaż zaworów czerpalnych, baterii umywalkowych i zmywakowych; demontaż przyborów sanitarnych tj.: pisuarów, umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych; demontaż wpustów podłogowych i piwnicznych; usunięcie wody z piwnic oraz wykonanie prac porządkowych wokół budynku.
 5. Odbudowa szkoły Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu zniszczonej w czasie powodzi
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Realizacja zadania obejmująca swym zakresem roboty ogólnobudowlane między innymi tj.: przygotowanie powierzchni starych tynków ścian i sufitów pod malowanie wraz z odgrzybianiem, oczyszczeniem ściernym tynków i poszpachlowaniem nierówności: gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych; frezowanie i śrutowanie posadzki; malowanie wewnętrzne budynku; m-ż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych; wymiana posadzek z płytek gresowych; m-ż części instalacji wod-kan; wymiana części instalacji c.o. (grzejniki, rury przyłączne, zawory grzejnikowe); m-ż wykładziny typu tarkett oraz usunięcie z budynku gruzu.
 6. Odbudowa szkoły Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu zniszczonej w czasie powodzi
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na:
  - dezynfekcji, likwidacji zacieków i oczyszczaniu ściernym tynków wraz z przygotowaniem powierzchni starych tynków pod malowanie oraz na układaniu płytek gresowych na schodach i posadzkach, licowaniu ścian płytkami glazurowanymi - w pomieszczeniach na poziomie piwnic oraz łącznika szkoła-gimnazjum i łącznika przy saligimnastycznej;
  - przygotowaniu podłoża pod ocieplnie ścian elewacji budynku płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą, położeniu wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego oraz malowaniu elewacji farbą;
  - myciu, odtłuszczaniu, gruntowaniu i malowaniu konstrukcji pełnościennych dachu budynku;
  - montaż armatury i przyborów sanitarnych (baterie umywalkowe i natryskowe, umywalki z postumentami oraz ustępy typu kompakt, wpusty ściekowe i podejścia dopływowe);
  - wymianie instalacji c.o. ( grzejniki, rury przyłączne, zawory grzejnikowe) w piwnicach, łączniku: szkoła-gimnazjum i przy sali gimnastycznej;
  - montażu wykładziny typu tarkett w łączniku przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach przyległych i łączniku międzyszkolnym;
  - naprawie: ściany szczytowej elewacji przy sali gimnastycznej, posadzki w pomieszczeniu szatni, nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej;
  - wykonaniu innych niezbędnych robót wraz z robotami porządkowymi polegającymi na usunięciu skutków powodzi w budynku Gimnazjum, w zakresie objętym przedmiarem robót.

Inne osoby dla Zawadzki Marcin Krzysztof (74 osoby):