Kogo reprezentuje osoba

Zawistowski Andrzej

w KRS

Andrzej Zawistowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Zawistowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Ostrów Mazowiecka (Mazowieckie)
Przetargi:26 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bala Alicja, Bala Anna Jadwiga, Bednarska Grażyna, Chrobot Jan, Chrzanowska Maria Elżbieta, Cisowska Elżbieta, Cymbalak Kinga, Damięcka Elżbieta, Falkowski Tomasz, Garliński Marcin Wojciech, Gałązka Eugeniusz Piotr, Godlewski Jan, Głębocka Marta, Hilarczuk Teresa Helena, Hoffmann Krzysztof, Jakubowska Joanna Halina, Jamiołkowska Genowefa, Kalinowski Stanisław Franciszek, Kosiorek Paweł Piotr, Kowalczyk Wioletta, Kołodziejski Dariusz, Krutczenko Zbigniew Józef, Kubaszewska Iwona, Kublik Bartosz Krzysztof, Kursa Barbara, Lipska Henryka, Malinowska Agnieszka Anna, Michałko Elżbieta, Mystkowski Wojciech, Ogonowska Regina, Papandopulos Izabela, Piętka Teresa, Pietruchowska Anna Małgorzata, Podbielski Jan Janusz, Polakowska Krystyna, Powirska Jolanta Danuta, Powirski Bogusław, Przygoda Barbara Małgorzata, Pstrągowska Bogumiła, Puścian Beata Izabela, Puścion Ewa, Redmann Ewa Magdalena, Rosińska Anna, Ruciński Andrzej, Sitek Teresa Hanna, Siwek Eugeniusz, Śladewska Lidia, Soliwoda Walentyna, Sutkowska Ewa Janina, Świderek Paweł, Szulęcka Elżbieta Janina, Więch Teresa Urszula, Wierzbicka Monika, Wszołkowski Tomasz, Wyszomierska Małgorzata, Zalewski Henryk, Załęska Agata, Żebrowska Wanda, Żochowska Anna, Żurawska Marianna Hanna, Zyśk Jadwiga Agnieszka, Zyśk Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trętowska Władysława Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000087012
 2. Dom Maklerski Banku Bps S.A., Warszawa − KRS 0000304923
 3. Fundacja Na Rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego W Warszawie, Warszawa − KRS 0000191262
 4. Gloodny.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000266617
 5. Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000193008
 6. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej, Wyszków − KRS 0000321405
 7. Mavam Agro Sp. Z O.O., Zaręby Kościelne − KRS 0000437748
 8. Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska Ostrowia Likwidacyjnej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000173911
 9. Medical Finance Group S.A., Warszawa − KRS 0000422868
 10. Muza S.A., Warszawa − KRS 0000065143
 11. Muza Szkolna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000036740
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Błędnicy, Błędnica − KRS 0000108611
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Gniazdowie, Gniazdowo − KRS 0000259173
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Nieskórzu, Nieskórz − KRS 0000103275
 15. Pdk S.A., Warszawa − KRS 0000096325
 16. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000311766
 17. Tymiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000354689
 18. Wydawnictwo Wilga Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000155735
 19. Związek Banków Polskich, Warszawa − KRS 0000104695

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Art Financial Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000256552
 2. Euromedia T.v. Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000019977
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Poręba Kocęby − KRS 0000132178
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Małkini Górnej, Małkinia Górna − KRS 0000169383
 5. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 6. Polska Grupa Wydawnicza S.A., Warszawa − KRS 0000119308
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000204222
 8. Wkra S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000057545
 9. Wydawnictwo Wilga S.A., Warszawa − KRS 0000350579

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Brok
  Zamawiający: Gmina Brok, Brok
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 532000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Brok. Udzielenie kredytu w PLN, w jednej transzy. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawka bazową jest WIBOR 3M, która obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z ostatniego dnia roboczego kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwartał poprzedzający uruchomienie kredytu. Zmiana oprocentowania następować będzie z pierwszym dniem kwartału. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M wg stanu na dzień 12.08.2013 r.
  Spłata kredytu: harmonogram spłat kredytu przedstawia się następująco:
  2014 r. - 106400,00
  2015 r. - 106400,00
  2016 r. - 106400,00
  2017 r. - 106400,00
  2018 r. - 106400,00
  Okres spłaty kredytu: 5 lat tj. od 2014 r. do 2018 r.
  Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
  Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
  Karencja spłaty kredytu: 12 miesięcy.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 245 750 zł. dla Gminy Andrzejewo
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 245 750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Andrzejewo w wysokości podanych transz: a) I transza 30.08.2013 r. w kwocie 80 000 PLN b) II transza 30.10.2013 r. w kwocie 50 000 PLN c) III transza 30.11.2013 r. w kwocie 115 750 PLN.
 3. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2. Ogółem kwota kredytu wynosi 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.
  3. Kredyt będzie uruchomiony do 31 grudnia 2012 r.
  4. Okres kredytowania - 9 lat.
  5. Spłata kredytu nastąpi od 30.03.2014 r. do 30.12.2022 r. kwartalnie, w równych ratach kapitałowych, z możliwością spłaty pierwszej raty wyrównującej.
  6. Spłata odsetek kwartalnie w terminach spłaty rat.
  7. Odsetki tylko od kredytu wykorzystanego.
  8. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu lub odsetek bez dodatkowych kosztów.
  9. Możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  10. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.
  11. Na zabezpieczenie kredytu - weksel.
  12. Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione są na stronie internetowej http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/
 4. Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Zaręby Kościelne, Zaręby Kościelne
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 862.255,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  b. uruchomienie kredytu następować będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  Przewiduje się jednorazową wypłatę kredytu
  3. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy.
  4. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.12.2012 r.
  5.Spłata kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca t.j.
  a. spłata kapitału w kwocie 862.255,00 zł w 96 ratach. Pierwsza rata 31.01.2013 r w kwocie 9.155,00 złotych, pozostałe 95 rat po 8.980,00 zł każda,
  b. spłata odsetek począwszy od dnia zaciągnięcia kredytu .
  6. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy.
 5. Zaciągnięcie w 2012 roku długoterminowego kredytu w banku krajowym wysokości 3 065 000zł słownie: trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.
  Zamawiający: Gmina Brańszczyk, Brańszczyk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 3.065.000,00 zł. słownie : trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2012 roku w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz na spłatę w 2012 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. wysokość kredytu - 3.065.000,00zł. Okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu ,karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych, okres kredytowania obejmuje 2012 -2020 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2013-2020, spłata kapitału w 8 ratach rocznych z tego 7 rat po 375.000,00zł, do 2019 roku, w roku 2020 nastąpi spłata ostatniej raty kapitału 440.000,00zł., przewidywana data uruchomienia kredytu 3.065.000,00zł. po podpisaniu umowy, spłata pierwszej raty kapitałowej w dniu 31 sierpnia 2013 roku, spłata ostatniej raty kapitałowej w dniu 31 sierpnia 2020 roku, zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny, in blanco, wraz z deklaracją. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M (liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania) powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o ofertowy upust. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższana upust zmniejszony. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu oraz zmianę terminów spłat rat kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: o dnia udzielenia zamówienia do dnia 31 sierpnia 2020 roku. spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca ,sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego, począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu, pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w ciągu 21 dni od wpływu kredytu na rachunek budżetu gminy Brańszczyk, ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - do 31 sierpnia 2020 roku. Ogólne zasady określenia ceny oferty Oferta musi zwierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmująca całkowity koszt zaciągnięcia kredytu: -odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 31 października 2 012 roku plus marża banku - oprocentowanie w stosunku rocznym - prowizje od udzielonego kredytu Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej zgodnie z załącznikiem Nr 1a do SIWZ. Według posiadanej wyceny zamawiającego wartość zamówienia wynosi 714 908 złotych
 6. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.368.344,90zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 3. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.03.2013 r. 4.Spłata kredytu w okresach trzymiesięcznych w ostatnim dniu każdego trzymiesięcznego okresu t.j. a. spłata kapitału w 60 ratach. Pierwsza rata do 31.03.2013 w kwocie 22.790,90 złotych, pozostałe 59 rat począwszy od 30.06.2013 r do 31.12.2027 roku po 22.806,00 zł każda, b. spłata odsetek począwszy od 31.12.2012 do 31.12.2027 roku. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 8. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 9. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 11. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 12. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 13. Spłata odsetek następuje w ratach trzymiesięcznych, z korektą odsetek trzymiesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 14. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 15. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 16. Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego, w którym wskaże, które prace zostały ukończone przed terminem i w związku z tym wymagają wcześniejszego sfinansowania.
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.368.344,90zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 3. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.03.2013 r. 4.Spłata kredytu w okresach trzymiesięcznych w ostatnim dniu każdego trzymiesięcznego okresu t.j. a. spłata kapitału w 60 ratach. Pierwsza rata do 31.03.2013 w kwocie 22.790,90 złotych, pozostałe 59 rat począwszy od 30.06.2013 r do 31.12.2027 roku po 22.806,00 zł każda, b. spłata odsetek począwszy od 31.12.2012 do 31.12.2027 roku. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 8. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 9. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 11. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 12. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 13. Spłata odsetek następuje w ratach trzymiesięcznych, z korektą odsetek trzymiesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 14. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 15. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 16. Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego, w którym wskaże, które prace zostały ukończone przed terminem i w związku z tym wymagają wcześniejszego sfinansowania. 17. Planowany termin podpisania umowy, w okresie związania oferta czyli 30 dni.. 18. Informacje dot. sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się na stronie www.bip.malkiniagorna.pl zakładka Budżet. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 19.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty: 1) opinie RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, 2) Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 3) Stan kredytów zaciagnietych i planowanych oraz spłaty przewidziane na rok 2012 r..
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 751 658,51 zł. dla gminy Andrzejewo
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 751 658,51 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Andrzejewo w wysokości podanych transz: I transza płatna 30.06.2012 r. w kwocie 231 916,00 PLN II transza płatna 25.09.2012 r. w kwocie 315 679,00 PLN III transza płatna 25.10.2012 r. w kwocie 105 000,00 PLN IV transza płatna 30.11.2012 r. w kwocie 99 063,51 PLN Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu. Zmiana taka nie może pociągać za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony banku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte na bazie stopy WIBOR 1M stanowiącej średnią arytmetyczną z poprzedniego miesiąca kalendarzowego powiększonej ewentualnie o stałą marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec danego miesiąca liczonych od kwoty pozostałej do spłaty. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. Spłata kapitału (wielkość zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat b) możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów (naliczane odsetki w takim przypadku będą tylko za okres kredytowania) c) przelania kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego d) udzielenie kredytu nie zobowiąże Gminę Andrzejewo do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. b) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 9. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2012 roku do 29 lutego 2016 roku.
  Zamawiający: Gmina Brańszczyk, Brańszczyk
  Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2012 roku do 29 lutego 2016 roku Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Brańszczyk : Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Brańszczyk ( za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postanowień) w szczególności: 1. Otwarcie , prowadzenie i zamkniecie rachunku bieżącego Gminy Brańszczyk (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Brańszczyk). - otwarcie, prowadzenie i zamkniecie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych: a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brańszczyku, b) Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku, c) Przedszkole Samorządowe w Brańszczyku, d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie , e) Publiczne Gimnazjum w Porębie, f) Przedszkole Samorządowe w Porębie, g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Białymbłocie, h) Publiczna Szkoła Podstawowa w Knurowcu, i) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowych Budach , j) Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzciance, k) Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzynie, l) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ł) Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku, m) Gminny Dom Kultury w Brańszczyku, n) Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku . Każda z powyższych jednostek indywidualne podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu. 2. Bank obsługujący ww jednostki będzie prowadził następujące rachunki: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze ( subkonta), - sum depozytowych ( wadiów); - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - inne. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. 3. Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - realizację rozliczeń krajowych - dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych ( wpłat i wypłat ) środków w/w rachunków - w tym obsługę dyspozycji ,, wypłata na listy ( Zamawiający przestawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów ( przelew) - realizacja poleceń przelewu, - przechowywania depozytów, - generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami. - wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń. 4. Objęcie systemem bankowości elektronicznej Home banking wszystkich obsługiwanych jednostek ( po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej , oraz 2 stanowisk dla jednostki organizacyjnej - Urząd Gminy Brańszczyk). System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizacje oprogramowania wraz z instalacja, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat. System bankowości elektronicznej Home banking powinien umożliwić w szczegółowości : - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Urzędu Gminy Brańszczyk, w tym również na rachunkach jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt.1, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek wymienionych w pkt.1 rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta , daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów, - składania pleceń przelewu ze wszystkich rachunków, - składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku, - obsługę systemu na platformie internetowej, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, 4. Udzielania Gminie Brańszczyk na jej wniosek kredytu ( bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem ( zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego). Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotych depozytów międzybankowych - powiększonej o marżę podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. 5. Warunkiem przystąpienie do przetargu jest utworzenie, wyposażenie i prowadzenie przez Bank i na koszt banku stanowiska do bieżącej obsługi działalności Gminy Brańszczyk w zakresie : - wyposażenia i zabezpieczenia kasy w stosowne urządzenia, - obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika, - transport gotówki i zasilenia kasy. Zamawiający zapewni wybranemu bankowi nieodpłatnie lokal znajdujący się na parterze budynku- w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Jana Pawła II 45. KASA winna być czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 - 14.00 Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej - tj. obsługi innych niż zamawiający Klientów Banku np. w formie ,,agencji, ,,oddziału , ,,punktu obsługi klienta. 6. Bank zapewni pełną obsługę operacji gotówkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze ww obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat ( zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych OPS. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 3. 7. Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7dni weekendy) dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. 8. Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji, 9. Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10 następnego dnia roboczego. Wymagania dodatkowe: 1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Brańszczyk żadnych innych opłat niż określone w Formularzu cenowym załącznik Nr 2. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzez Gminy Brańszczyk, lub wpłat na rachunki podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
 10. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredu w kwocie 1.687.625,85 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 3. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.03.2012 r. 4. Spłata kredytu w okresach trzymiesięcznych w ostatnim dniu każdego trzymiesięcznego okresu t.j. a. spłata kapitału w 64 ratach począwszy od 31.03.2012 r do 31.12.2027 roku. Pierwsza rata w kwocie 26.378,85 pozostałe raty po 26.369,00 zł , b. spłata odsetek począwszy od dnia 30.09.2011 do dnia 31.12.2027 roku. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. Średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 8. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 9. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 11. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 12. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 13. Spłata odsetek następuje w ratach trzymiesięcznych, z korektą odsetek trzymiesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 14. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 15. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego
 11. Udzielenie kredytu w wysokości 600 000 zł. dla Gminy Andrzejewo
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Andrzejewie. Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Andrzejewo od dnia 10.05.2011 r. w wysokości podanych transz: a) I transza płatna 10.05.2011 r. w kwocie 350 000 PLN -b) II transza płatna 15.06.2011 r. w kwocie 250 000 PLN.
 12. Obsługa kasowa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 82 w okresie 36 miesięcy od dnia 01.05.2011 r. do dnia 30.04.2014 r
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Wyszkowie, Wyszków
  Obsługa kasowa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 82 w okresie 36 miesięcy od dnia 01.05.2011 r. do dnia 30.04.2014 r
 13. Zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Andrzejewie, przebudowy dróg powiatowych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości do 1 330 000 zł. Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Andrzejewo od dnia 30.11.2010 w wysokości podanych transz: I transza płatna 30.11.2010 r. w kwocie 650 000 PLN II transza płatna 15.12.2010 r. w kwocie 559 100 PLN III transza płatna 20.12.2010 r. w kwocie 120 900 PLN.
 14. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Ostrów Mazowiecka w 2010 roku.
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
  Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 075 735 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu miasta . Uruchomienie kredytu jednorazowe 30.09.2010r . Spłata kredytu w 20 ratach kwartalnych nastąpi od 31.03.2011 r do 31.12.2015r . Spłata odsetek kwartalnie od faktycznie wykorzystanych środków wg.zmiennej stawki WIBOR 3M +/- stała marża wykonawcy . Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna . Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni roku. Spłata odsetek kwartalnie do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału na podstawie noty wystawionej przez wykonawcę . Pierwsza spłata odsetek 15.03.2011r , okres karencji w spłacie odsetek do 28.02.2011r.
  Koszt obsługi kredytu stanowią:
  - oprocentowanie kredytu liczone od wykorzystanego kredytu wg. zmiennej stawki WIBOR 3M+/- stała marża wykonawcy , aktualizowanej co 3 m-ce ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzającego kolejny kwartał. Do porównania ofert przyjmuje się WIBOR 3M z dnia 2.08.2010r
  - prowizja liczona jako % od wykorzystanej kwoty kredytu , płatna po uruchomieniu kredytu w ciągu 14 dni po wystawieniu noty przez wykonawcę.
  Nie dopuszcza się naliczania innych opłat ,również w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.
  Na zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego są udostępnione na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl .;
 15. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
  2. Kwota kredytu wynosi - 1 345 068,25 zł. (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 25/100).
  3. Kredyt będzie uruchamiany w transzach:
  1) I transza do 28.09.2010 r. - 600 000,00 zł
  2) II transza do 04.10.2010 r. - 507 934,98 zł
  3) III transza do 02.11.2010 r. - 237 133,27 zł
  4. Planuje się uruchomienie kredytu do dnia 30 grudnia 2010 roku.
  5. Okres kredytowania 5 lat.
  6. Spłata kredytu nastąpi od 30.09.2011 r. do 30.06.2016 r. kwartalnie, w równych ratach kapitałowych.
  7. Spłata odsetek kwartalnie w terminach spłaty rat.
  8. Odsetki tylko od kredytu wykorzystanego.
  9. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu lub odsetek bez dodatkowych kosztów.
  10. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.
  11. Na zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  12. Istnieje możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kredytu bądź z części kredytu w przypadku, gdy inwestycje nie będą zrealizowane z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie będzie żądał żadnych roszczeń od Zamawiającego.
  Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione są na stronie internetowej http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/
 16. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne
  Zamawiający: Gmina Zaręby Kościelne, Zaręby Kościelne
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.810.000 zł z przeznaczeniem na: - Budowę sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy do 15.12.2010 na podstawie dyspozycji pisemnej Zamawiającego. 3. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.12.2010 r. 4. Spłata kredytu w 1 rata 13.100,00 zł w styczniu 2011 r. oraz 119 rat miesięcznych po 15.100,00 złotych płatne do 31.12.2020. wraz z bieżącymi odsetkami od salda kredytu (z ewentualnymi kosztami bieżącej obsługi kredytu), tj. w okresie od otrzymania kredytu do końca grudnia 2020 r. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu rozliczana na początku spłaty (z pierwszą ratą kapitałową). 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy - aktualnie t.j. 3,84 na dzień podpisania umowy t.j. 30.08.2010. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. Średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy - aktualnie t.j. 3,84 na dzień podpisania umowy t.j. 30.08.2010. 8. Raty miesięczne - odsetkowe będą mogły być realizowane do pierwszego dnia miesiąca, 9. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 10. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 12. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 13. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 14. Spłata odsetek następuje w ratach miesięcznych.15. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 16. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 17. Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego. 18. Planowany termin podpisania umowy 30.08.2010 19. Informacje dot. sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się na stronie WWW.zareby-kosc.pl zakładka Budżet gminy. 20. Opinia RIO będzie dostarczona przed podpisaniem umowy
 17. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych i gminnej oraz budowę kanalizacji - etap I
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych i gminnej oraz budowę kanalizacji - etap I w wysokości do 1 823 000, 00 PLN.
  Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Andrzejewo od dnia 15.07.2010 r. w wysokości podanych transz:
  I transza płatna 15.07.2010 r. w kwocie 635 000 PLN
  II transza płatna 05.08.2010 r. w kwocie 490 000 PLN
  III transza płatna 31.08.2010 w kwocie 698 000 PLN
 18. Szp.Pow.ZP.5/2010 Udzielenie kredytu na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczeń Pracowni RTG dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ostrów Mazowiecka
  Poniżej 193 000 euro
 19. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Małkinia Górna.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.449.882,73 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Małkinia Górna. Charakterystyka kredytu. spłata kwartalnie w ratach od dn. 30.03.2010 do dn. 30.12.2015, spłata odsetek kwartalnie - od 30.03.2010 do dnia 30.12.2015.
 20. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę sali gimnastyczne przy szkole w Prostyni.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000,00 złotych na realizację budowy sali gimnastycznej przy szkole w Prostyni. Charakterystyka kredytu. spłata kwartalnie w ratach kapitałowych od dn. 30.09.2010 do dn. 30.06.2020, spłata odsetek kwartalnie (w okresach trzymiesięcznych) - od dnia otrzymania kredytu do dnia 30.06.2020.
 21. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego na przebudowę drogi gminnej ul. 1 Maja w Małkini Górnej..
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 22. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 23. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 24. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego .
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
 25. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 26. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna

Inne osoby dla Zawistowski (106 osób):