Kogo reprezentuje osoba

Zawistowski Andrzej

w KRS

Andrzej Zawistowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Zawistowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Ostrów Mazowiecka (Mazowieckie)
Przetargi:39 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamska Kinga, Andryszczyk Karolina Angelika, Bala Alicja, Bala Anna Jadwiga, Bednarska Grażyna, Białek Anna Janina, Borowska Regina, Brzostek Beata Maria, Chrobot Jan, Chrzanowska Maria Elżbieta, Cisowska Elżbieta, Czaplicka Katarzyna Agnieszka, Damięcka Elżbieta, Domalewska Dorota, Falkowski Tomasz, Garliński Marcin Wojciech, Gasik Adam Jan, Gałązka Eugeniusz Piotr, Godlewska Aldona, Godlewski Jan, Góra Agnieszka, Głębocka Marta, Hilarczuk Teresa Helena, Hoffmann Krzysztof, Jakubowska Joanna Halina, Jamiołkowska Genowefa, Jamiołkowska Karolina, Jankowska Barbara, Jastrzębska Wioletta, Kalinowski Stanisław Franciszek, Kiecana Ewa, Kiela Zofia, Kietlińska Elżbieta, Kiner Joanna, Kobla Sylwia, Kosiorek Paweł Piotr, Kowalczyk Ewelina, Kowalczyk Wioletta, Kowalewska Monika, Kołodziejczyk Małgorzata, Kołodziejski Dariusz, Krupińska Anna, Krutczenko Zbigniew Józef, Kubaszewska Iwona, Kublik Bartosz Krzysztof, Kursa Barbara, Kurzawa Sylwia Anna, Laskowska Dorota Anna, Lipińska Mariola, Lipska Agnieszka, Lipska Henryka, Malinowska Agnieszka Anna, Marcinkowska Kinga Aneta, Matusiak Elżbieta, Michałko Elżbieta, Mielnicka Prabucka Magdalena, Mystkowski Wojciech, Ogonowska Regina, Okurowska Lucyna Alina, Owsiejko Ewa Maria, Papandopulos Izabela, Pecura Małgorzata, Perzyna Barbara, Piętka Teresa, Pietruchowska Anna Małgorzata, Podbielski Jan Janusz, Polak Renata, Polakowska Krystyna, Powirska Jolanta Danuta, Powirski Bogusław, Przybyłowska Grażyna, Przygoda Barbara Małgorzata, Pstrągowska Bogumiła, Puścian Beata Izabela, Puścion Ewa, Redmann Ewa Magdalena, Rombalska Agnieszka Ewa, Rosińska Anna, Ruciński Andrzej, Sitek Teresa Hanna, Siwek Eugeniusz, Śladewska Jednoosobowo Przy, Śmiarowska Grażyna, Soliwoda Walentyna, Suchta Edyta, Sudak Emilia, Sudak Teresa, Suska Marzena, Sutkowska Ewa Janina, Świderek Paweł, Szulęcka Elżbieta Janina, Szurnicka Barbara Anna, Szydło Krystyna, Uchal Marta, Ugniewska Marta, Walentowicz Jolanta Marzena, Wąsik Małgorzata, Więch Teresa Urszula, Wierzbicka Monika, Wileńska Monika Brygida, Wszołkowski Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trętowska Władysława Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000087012
 2. Bps Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa − KRS 0000303993
 3. Fundacja Na Rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego W Warszawie, Warszawa − KRS 0000191262
 4. Kok Sp. Z O.O., Sokoły − KRS 0000636682
 5. Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000193008
 6. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej, Wyszków − KRS 0000321405
 7. Mavam Agro Sp. Z O.O., Zaręby Kościelne − KRS 0000437748
 8. Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska Ostrowia Likwidacyjnej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000173911
 9. Medical Finance Group S.A., Warszawa − KRS 0000422868
 10. Mr. White Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000650580
 11. Muza S.A., Warszawa − KRS 0000065143
 12. Muza Szkolna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000036740
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Błędnicy, Błędnica − KRS 0000108611
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Gniazdowie, Gniazdowo − KRS 0000259173
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Nieskórzu, Nieskórz − KRS 0000103275
 16. Pdk S.A., Warszawa − KRS 0000096325
 17. Piri Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000662040
 18. Spółdzielnia Mieszkaniowa Domhut, Warszawa − KRS 0000031897
 19. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom W Starym Lubiejewie, Stare Lubiejewo − KRS 0000216545
 20. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 21. Stowarzyszenie Odnowa Malinowa, Malinowo Nowe − KRS 0000523102
 22. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000311766
 23. Wydawnictwo Wilga Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000155735

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Art Financial Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000256552
 2. Dom Maklerski Banku Bps S.A., Warszawa − KRS 0000304923
 3. Euromedia T.v. Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000019977
 4. Gloodny.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000266617
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Poręba Średnia − KRS 0000132178
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Małkini Górnej, Małkinia Górna − KRS 0000169383
 7. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 8. Polska Grupa Wydawnicza S.A., Warszawa − KRS 0000119308
 9. Powiatowa Izba Gospodarcza W Legionowie, Legionowo − KRS 0000079943
 10. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa W Wołominie Likwidacyjnej, Wołomin − KRS 0000051692
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Dom Młodych W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000194164
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej W Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000204222
 13. Wkra S.A. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000057545
 14. Wydawnictwo Wilga S.A., Warszawa − KRS 0000350579
 15. Związek Banków Polskich, Warszawa − KRS 0000104695

Powiązane przetargi (39 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
  Długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 6.250.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.
  Uruchomienie kredytu w transzach. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Spłata kredytu w 17 ratach kwartalnych nastąpi od 01.01.2017r. do 31.03.2021r. w tym:
  1) Rok 2017- 1.500.000,00 zł,
  2) Rok 2018- 1.500.000,00 zł,
  3) Rok 2019- 1.500.000,00 zł.
  4) Rok 2020- 1.500.000,00 zł.
  5) Rok 2021- 250.000,00 zł.
  Spłata odsetek kwartalnie od faktycznie wykorzystanych środków wg. zmiennej stawki WIBOR 3M +/- stała marża wykonawcy. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni roku. Spłata odsetek kwartalnie do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału na podstawie noty wystawionej przez wykonawcę. Pierwsza spłata odsetek 15.01.2017r., okres karencji w spłacie odsetek do 14.01.2017r.
  Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.
  Koszt obsługi kredytu stanowią:
  - oprocentowanie kredytu liczone od wykorzystanego kredytu wg. zmiennej stawki WIBOR 3M+/- stała marża wykonawcy, aktualizowanej co 3 m-ce ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzającego kolejny kwartał. Do porównania ofert przyjmuje się WIBOR 3M z dnia 31.03.2016r.
  - prowizja liczona jako % od udzielonej kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu kredytu w ciągu 14 dni po wystawieniu noty przez Wykonawcę.
  Nie dopuszcza się naliczania innych opłat również w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.
  Na zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Miasta. Zostanie również złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika Miasta, zgodnie z art. 97 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 128 z późn. zm.).
  Informacje dotyczące Zamawiającego zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego są udostępnione na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, a w szczególności w zakładce pn. Sprawozdawczość Budżetowa - adres internetowy:
  http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=51531)
  Pozostałe dokumenty tj. opinie RIO o możliwości spłaty kredytu, uchwały Rady i inne zostaną udostępnione Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu przetargowym.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego w kwocie 1.300.000 zł, słownie (jeden milion trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2015 roku w transzach i terminach dostosowanych do potrzeb zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji zamawiającego. 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017 - 2027. 3. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 4. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. Okres kredytowania dla potrzeb wyliczenia obsługi kredytu należy liczyć od terminu uruchomienia środków. 6. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną średnią stawkę WIBOR 1M dla miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. 7. Oprocentowanie do wyliczenia kosztu kredytu oparte o średnia stawkę WIBOR za miesiąc wrzesień 2015 r. 8. Raty kapitałowe kwartalne w następujących wysokościach: pierwsze 12 rat x 10.000 zł, 28 rat x 40.000 zł oraz 2 ostatnie raty x 30.000 zł. 9. W całym okresie kredytowania marża banku pozostaje na niezmienionym poziomie. 10. Karencja w spłacie kredytu: 30 marca 2017 roku. 11. Karencja dotyczy tylko rat kapitałowych. 12. Kredyt zostanie spłacony w terminie do 30 czerwca 2027 roku. 13. Spłata kapitału po upływie okresu karencji w okresach kwartalnych do 30 dnia ostatniego miesiąca w kwartale. 14. Spłata odsetek w ratach kwartalnych do ostatniego dnia kwartału za okres nie krótszy niż 30 dni od zaciągnięcia kredytu. 15. Odsetki od kredytu płatne po zaciągnięciu poszczególnych transz kredytu. 16. Odsetki karne płatne do wysokości odsetek ustawowych. 17. Prowizja od kredytu płatna po uruchomieniu transz kredytu, proporcjonalnie do uruchamianych transz. 18. Odsetki od kredytu mają być naliczanie według kalendarza rzeczywistego.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
  Długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.
  Uruchomienie kredytu w transzach. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Spłata kredytu w 12 ratach kwartalnych nastąpi od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. w tym:
  1) Rok 2017- 500.000,00zł,
  2) Rok 2018- 500.000,00zł,
  3) Rok 2019- 500.000,00zł.
  Spłata odsetek kwartalnie od faktycznie wykorzystanych środków wg. zmiennej stawki WIBOR 3M +/- stała marża wykonawcy. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni roku. Spłata odsetek kwartalnie do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału na podstawie noty wystawionej przez wykonawcę. Pierwsza spłata odsetek 15.01.2016r., okres karencji w spłacie odsetek do 14.01.2016r.
  Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego
  Koszt obsługi kredytu stanowią:
  - oprocentowanie kredytu liczone od wykorzystanego kredytu wg. zmiennej stawki WIBOR 3M+/- stała marża wykonawcy, aktualizowanej co 3 m-ce ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzającego kolejny kwartał. Do porównania ofert przyjmuje się WIBOR 3M z dnia 30.09.2015r.
  - prowizja liczona jako % od udzielonej kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu kredytu w ciągu 14 dni po wystawieniu noty przez Wykonawcę.
  Nie dopuszcza się naliczania innych opłat również w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.
  Na zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Miasta. Zostanie również złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika Miasta, zgodnie z art. 97 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 128 z późn. zm.).
  Informacje dotyczące Zamawiającego zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego są udostępnione na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, a w szczególności w zakładce pn. Sprawozdawczość Budżetowa - adres internetowy:
  http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=51531)
  Pozostałe dokumenty tj. opinie RIO o możliwości spłaty kredytu, uchwały Rady i inne zostaną udostępnione Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu przetargowym.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminiowego
  Zamawiający: Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Ostrów Mazowiecka
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.250.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2015 roku. Uruchomienie kredytu nastapi 1 grudnia 2015 r. Okres kredytowania do 31 grudnia 2024 roku. Okres karencji w spłacie kapitału do 30 marca 2016 roku. Okres karencji w spłacie odsetek do 31 grudnia 2015 roku.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.
  Zamawiający: Gmina Zaręby Kościelne, Zaręby Kościelne
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Zaręby Kościelne w wysokości podanych transz: a. I transza 20.09.2015 r. w kwocie 500 000 PLN b. II transza 15.10.2015 r. w kwocie 300 000 PLN 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu. Zmiana taka nie może pociągać za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony banku. 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 8. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 9. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.12.2015 r. 10. Spłata kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca t.j. 11. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 12. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte na bazie stopy WIBOR 1M z miesiąca stanowiącej średnią arytmetyczną z poprzedniego miesiąca kalendarzowego powiększonej ewentualnie o stałą marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 13. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 14. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 16. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 17. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 18. Spłata odsetek następuje w ratach miesięcznych, z korektą odsetek miesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 19. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 20. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. 21. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. 22. Spłata kapitału (wielkość zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo: niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów (naliczane odsetki w takim przypadku będą tylko za okres kredytowania) przelania kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego udzielenie kredytu nie zobowiąże Gminy Zaręby Kościelne do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy możliwość przesunięcia spłat rat kredytu bez dodatkowej marży 24. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. b) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. UWAGA: Wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
 6. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwin w okresie od 01.09.2015r- 31.08.2020r
  Zamawiający: Gmina Czerwin, Czerwin
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Czerwin oraz podległych jednostek organizacyjnych: - Bieżąca obsługa bankowa obejmująca: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, rachunków dewizowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, realizację poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzanie sald, wydawanie blankietów czeków gotówkowych. -Oprocentowanie środków na rachunkach -Oprocentowanie środków overnight -Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenie pracowników. - Obsługa kasowa świadczeniobiorców na terenie Gminy Czerwin - wypłata świadczeń rodzinnych. - Otwarcie i prowadzenie rachunku płatności masowych - Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.500.000,00zł słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych, na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego. - Pozostałe usługi bankowe: wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. - Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Czerwin: Gmina Czerwin (organ), Urząd Gminy Czerwin , Szkoła Podstawowa w Czerwinie, Szkoła Podstawowa w Piskach, Publiczne Gimnazjum w Czerwinie, Przedszkole Samorządowe w Czerwinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie - Rachunki bankowe podstawowe posiadają: Urząd Gminy Czerwin Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie - Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: wpłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze, wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych, sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, druki czeków gotówkowych opłat za zaświadczenia i opinie bankowe. w/w prowizje i opłaty powinny być zawarte w cenie prowadzenia rachunku bankowego
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Andrzejewo
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Andrzejewo w wysokości podanych transz: a. I transza 15.04.2015 r. w kwocie 350 000 PLN b. II transza 20.04.2015 r. w kwocie 230 000 PLN c. III transza 26.06.2015 r. w kwocie 170 000 PLN
 8. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Brok
  Zamawiający: Gmina Brok, Brok
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (1 milion) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brok na 2014 r. Udzielenie kredytu w PLN, w jednej transzy. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawka bazową jest WIBOR 3M, która obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z ostatniego dnia roboczego kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwartał poprzedzający uruchomienie kredytu. Zmiana oprocentowania następować będzie z pierwszym dniem kwartału. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M wg stanu na dzień 01.12.2014 r. Termin wypłaty środków - 30.12.2014 r.
  Spłata kredytu: harmonogram spłat kredytu przedstawia się następująco:
  2015 r. - 100 000,00
  2016 r. - 100 000,00
  2017 r. - 100 000,00
  2018 r. - 100 000,00
  2019 r. - 200 000,00
  2020 r.- 200 000,00
  2021 r. - 200 000,00
  Okres spłaty kredytu: 7 lat tj. od 2015 r. do 2021 r.
  Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
  Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
  Karencja spłaty kredytu: 12 miesięcy.
 9. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  . Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 024 431 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 3. Udzielenie karencji w spłacie kredytu do 31.03.2016 r. 4.Spłata kredytu w okresach trzymiesięcznych w ostatnim dniu każdego trzymiesięcznego okresu t.j. a. spłata kapitału w 48 ratach z tym , że pierwsza rata w wysokości 21 357 złotych płatna w dniu 31.03.2016 roku, następne 47 rat po 21 342 złote każda, ostatnia rata w dniu 31.12.2027 roku. b. spłata odsetek w okresach trzymiesięcznych począwszy od 31.12.2014 roku do 31.12.2027 roku. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 8. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 9. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 11. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 12. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 13. Spłata odsetek następuje w ratach trzymiesięcznych, z korektą odsetek trzymiesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 14. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 15. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 16. Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego, w którym wskaże, które prace zostały ukończone przed terminem i w związku z tym wymagają wcześniejszego sfinansowania. 17. Planowany termin podpisania umowy, w okresie związania oferta czyli 30 dni.. 18. Informacje dot. sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się na stronie www.bip.malkiniagorna.pl zakładka Budżet. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 19.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty: 1) Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2) Uchwała RIO Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 10. Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 951.148,00 zł. (słownie : dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych)na okres 6 lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Zamawiający: Gmina Brańszczyk, Brańszczyk
  Opis przedmiotu zamówienia: wysokość kredytu 951.148,00zł.Okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych, okres kredytowania obejmuje 2014 -2020 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2015-2020, spłata kapitału w 6 ratach rocznych z tego: I rata w wysokości 94.567,00zł., II rata w wysokości 135.178,00zł., III rata w wysokości 121.403,00zł., IV rata w wysokości 200.000,00zł., V rata w wysokości 200.00,00zł.VI rata w wysokości 200.000,00zł. Przewidywana data uruchomienia kredytu 951.148,00zł. po podpisaniu umowy, spłata pierwszej raty kapitałowej w dniu 31 sierpnia 2015 roku, spłata ostatniej raty kapitałowej w dniu 31 sierpnia 2020 roku, zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o ofertowy upust. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższana upust zmniejszony. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu oraz zmianę terminów spłat rat kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31 października 2020 roku. Spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego, począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu, pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w ciągu 21 dni od wpływu kredytu na rachunek budżetu gminy Brańszczyk, ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - do 31 sierpnia 2020 roku. Ogólne zasady określenia ceny oferty. Oferta musi zwierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmująca całkowity koszt zaciągnięcia kredytu: odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 26-08-2014 roku plus marża banku = oprocentowanie w stosunku rocznym, prowizje od udzielonego kredytu. Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej zgodnie z załącznikiem Nr 1a do SIWZ.
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
  Długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 3.520.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.
  Uruchomienie kredytu w transzach. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Spłata kredytu w 28 ratach kwartalnych nastąpi od 01.01.2017r do 31.12.2023r.w tym:
  Rok 2017- 200.000,00zł, Rok 2018- 560.000,00zł, Rok 2019- 560.000,00zł, Rok 2020- 560.000,00zł, Rok 2021- 560.000,00zł, Rok 2022- 560.000,00zł, Rok 2018- 520.000,00zł.
  Spłata odsetek kwartalnie od faktycznie wykorzystanych środków wg. zmiennej stawki WIBOR 3M +/- stała marża wykonawcy. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni roku. Spłata odsetek kwartalnie do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału na podstawie noty wystawionej przez wykonawcę . Pierwsza spłata odsetek 15.01.2015r., okres karencji w spłacie odsetek do 31.12.2014r.
  Koszt obsługi kredytu stanowią:
  - oprocentowanie kredytu liczone od wykorzystanego kredytu wg. zmiennej stawki WIBOR 3M+/- stała marża wykonawcy, aktualizowanej co 3 m-ce ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzającego kolejny kwartał. Do porównania ofert przyjmuje się WIBOR 3M z dnia 30.06.2014r.
  - prowizja liczona jako % od udzielonej kwoty kredytu , płatna po uruchomieniu kredytu w ciągu 14 dni po wystawieniu noty przez wykonawcę.
  Nie dopuszcza się naliczania innych opłat również w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.
  Na zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  Wszelkie dokumenty i informacje w celu ustalenia zdolności kredytowej
  Zamawiającego są udostępnione na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl .
  Pozostałe dokumenty tj. opinie RIO o możliwości spłaty kredytu, uchwały Rady i inne zostaną udostępnione wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu przetargowym.
 12. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżety Gminy na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2. Ogółem kwota kredytu wynosi 1.200.000,00 zł słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100.
  3. Kredyt będzie uruchomiony do 27 grudnia 2013 r.
  4. Okres kredytowania - 8 lat.
  5. Spłata kredytu nastąpi od 30.03.2015 r. do 30.12.2022 r. kwartalnie, w równych ratach kapitałowych, z możliwością spłaty pierwszej raty wyrównującej.
  6. Spłata odsetek kwartalnie w terminach spłaty rat.
  7. Odsetki tylko od kredytu wykorzystanego.
  8. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu lub odsetek bez dodatkowych kosztów.
  9. Możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  10. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.
  11. Na zabezpieczenie kredytu - weksel.
  12. Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione są na stronie internetowej http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/
 13. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 658 224 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 3. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.12.2014 r. 4.Spłata kredytu w okresach trzymiesięcznych w pierwszym dniu każdego trzymiesięcznego okresu t.j. a. spłata kapitału w 45 ratach z tym , że 20 rat po 2 500,00 złotych każda od 01.01.2015 do 01.10.2019, następne 24 raty od 01.01.2020 roku po 25 000,00 zł każda do 01.10.2025 i ostatnia rata w dniu 31.12.2025 roku w kwocie 8 224,00 złote.. b. spłata odsetek w okresach trzymiesięcznych począwszy od 01.01.2014 do 31.12.2025 roku. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 8. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 9. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 11. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 12. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 13. Spłata odsetek następuje w ratach trzymiesięcznych, z korektą odsetek trzymiesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 14. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 15. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 16. Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego, w którym wskaże, które prace zostały ukończone przed terminem i w związku z tym wymagają wcześniejszego sfinansowania. 17. Planowany termin podpisania umowy, w okresie związania oferta czyli 30 dni.. 18. Informacje dot. sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się na stronie www.bip.malkiniagorna.pl zakładka Budżet. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 19.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty: 1) Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych...
 14. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Brok
  Zamawiający: Gmina Brok, Brok
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 532000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Brok. Udzielenie kredytu w PLN, w jednej transzy. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawka bazową jest WIBOR 3M, która obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z ostatniego dnia roboczego kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwartał poprzedzający uruchomienie kredytu. Zmiana oprocentowania następować będzie z pierwszym dniem kwartału. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M wg stanu na dzień 12.08.2013 r.
  Spłata kredytu: harmonogram spłat kredytu przedstawia się następująco:
  2014 r. - 106400,00
  2015 r. - 106400,00
  2016 r. - 106400,00
  2017 r. - 106400,00
  2018 r. - 106400,00
  Okres spłaty kredytu: 5 lat tj. od 2014 r. do 2018 r.
  Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
  Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
  Karencja spłaty kredytu: 12 miesięcy.
 15. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 245 750 zł. dla Gminy Andrzejewo
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 245 750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Andrzejewo w wysokości podanych transz: a) I transza 30.08.2013 r. w kwocie 80 000 PLN b) II transza 30.10.2013 r. w kwocie 50 000 PLN c) III transza 30.11.2013 r. w kwocie 115 750 PLN.
 16. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2. Ogółem kwota kredytu wynosi 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.
  3. Kredyt będzie uruchomiony do 31 grudnia 2012 r.
  4. Okres kredytowania - 9 lat.
  5. Spłata kredytu nastąpi od 30.03.2014 r. do 30.12.2022 r. kwartalnie, w równych ratach kapitałowych, z możliwością spłaty pierwszej raty wyrównującej.
  6. Spłata odsetek kwartalnie w terminach spłaty rat.
  7. Odsetki tylko od kredytu wykorzystanego.
  8. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu lub odsetek bez dodatkowych kosztów.
  9. Możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  10. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.
  11. Na zabezpieczenie kredytu - weksel.
  12. Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione są na stronie internetowej http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/
 17. Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Zaręby Kościelne, Zaręby Kościelne
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 862.255,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  b. uruchomienie kredytu następować będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  Przewiduje się jednorazową wypłatę kredytu
  3. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy.
  4. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.12.2012 r.
  5.Spłata kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca t.j.
  a. spłata kapitału w kwocie 862.255,00 zł w 96 ratach. Pierwsza rata 31.01.2013 r w kwocie 9.155,00 złotych, pozostałe 95 rat po 8.980,00 zł każda,
  b. spłata odsetek począwszy od dnia zaciągnięcia kredytu .
  6. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy.
 18. Zaciągnięcie w 2012 roku długoterminowego kredytu w banku krajowym wysokości 3 065 000zł słownie: trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.
  Zamawiający: Gmina Brańszczyk, Brańszczyk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 3.065.000,00 zł. słownie : trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2012 roku w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz na spłatę w 2012 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. wysokość kredytu - 3.065.000,00zł. Okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków z kredytu ,karencja obejmuje spłatę rat kapitałowych, okres kredytowania obejmuje 2012 -2020 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2013-2020, spłata kapitału w 8 ratach rocznych z tego 7 rat po 375.000,00zł, do 2019 roku, w roku 2020 nastąpi spłata ostatniej raty kapitału 440.000,00zł., przewidywana data uruchomienia kredytu 3.065.000,00zł. po podpisaniu umowy, spłata pierwszej raty kapitałowej w dniu 31 sierpnia 2013 roku, spłata ostatniej raty kapitałowej w dniu 31 sierpnia 2020 roku, zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny, in blanco, wraz z deklaracją. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M (liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesięczny okres jej obowiązywania) powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o ofertowy upust. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższana upust zmniejszony. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu oraz zmianę terminów spłat rat kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: o dnia udzielenia zamówienia do dnia 31 sierpnia 2020 roku. spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca ,sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego, począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu, pierwsza spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w ciągu 21 dni od wpływu kredytu na rachunek budżetu gminy Brańszczyk, ostatnia spłata odsetek od kwoty kredytu - do 31 sierpnia 2020 roku. Ogólne zasady określenia ceny oferty Oferta musi zwierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmująca całkowity koszt zaciągnięcia kredytu: -odsetki liczone w oparciu o stawkę oprocentowania WIBOR 3M obowiązującego na dzień 31 października 2 012 roku plus marża banku - oprocentowanie w stosunku rocznym - prowizje od udzielonego kredytu Do oferty należy dołączyć harmonogram spłaty kredytu w formie tabelarycznej zgodnie z załącznikiem Nr 1a do SIWZ. Według posiadanej wyceny zamawiającego wartość zamówienia wynosi 714 908 złotych
 19. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.368.344,90zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 3. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.03.2013 r. 4.Spłata kredytu w okresach trzymiesięcznych w ostatnim dniu każdego trzymiesięcznego okresu t.j. a. spłata kapitału w 60 ratach. Pierwsza rata do 31.03.2013 w kwocie 22.790,90 złotych, pozostałe 59 rat począwszy od 30.06.2013 r do 31.12.2027 roku po 22.806,00 zł każda, b. spłata odsetek począwszy od 31.12.2012 do 31.12.2027 roku. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 8. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 9. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 11. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 12. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 13. Spłata odsetek następuje w ratach trzymiesięcznych, z korektą odsetek trzymiesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 14. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 15. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 16. Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego, w którym wskaże, które prace zostały ukończone przed terminem i w związku z tym wymagają wcześniejszego sfinansowania.
 20. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.368.344,90zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 3. Udzielenie karencji w spłacie kapitału do 31.03.2013 r. 4.Spłata kredytu w okresach trzymiesięcznych w ostatnim dniu każdego trzymiesięcznego okresu t.j. a. spłata kapitału w 60 ratach. Pierwsza rata do 31.03.2013 w kwocie 22.790,90 złotych, pozostałe 59 rat począwszy od 30.06.2013 r do 31.12.2027 roku po 22.806,00 zł każda, b. spłata odsetek począwszy od 31.12.2012 do 31.12.2027 roku. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania umowy. 6. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej tj. stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. 8. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 9. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 11. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 12. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 13. Spłata odsetek następuje w ratach trzymiesięcznych, z korektą odsetek trzymiesięcznych przy skróceniu okresu w spłacie. 14. Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 15. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach umownych możliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 16. Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy nastąpi na wniosek Zamawiającego, w którym wskaże, które prace zostały ukończone przed terminem i w związku z tym wymagają wcześniejszego sfinansowania. 17. Planowany termin podpisania umowy, w okresie związania oferta czyli 30 dni.. 18. Informacje dot. sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się na stronie www.bip.malkiniagorna.pl zakładka Budżet. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 19.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty: 1) opinie RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, 2) Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 3) Stan kredytów zaciagnietych i planowanych oraz spłaty przewidziane na rok 2012 r..
 21. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 751 658,51 zł. dla gminy Andrzejewo
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
 22. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2012 roku do 29 lutego 2016 roku.
  Zamawiający: Gmina Brańszczyk, Brańszczyk
 23. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 24. Udzielenie kredytu w wysokości 600 000 zł. dla Gminy Andrzejewo
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
 25. Obsługa kasowa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 82 w okresie 36 miesięcy od dnia 01.05.2011 r. do dnia 30.04.2014 r
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Wyszkowie, Wyszków
 26. Zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
 27. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta Ostrów Mazowiecka w 2010 roku.
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
 28. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 29. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne
  Zamawiający: Gmina Zaręby Kościelne, Zaręby Kościelne
 30. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych i gminnej oraz budowę kanalizacji - etap I
  Zamawiający: Gmina Andrzejewo, Andrzejewo
 31. Szp.Pow.ZP.5/2010 Udzielenie kredytu na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczeń Pracowni RTG dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ostrów Mazowiecka
 32. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Małkinia Górna.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 33. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego na budowę sali gimnastyczne przy szkole w Prostyni.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 34. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego na przebudowę drogi gminnej ul. 1 Maja w Małkini Górnej..
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 35. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 36. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 37. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego .
  Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka
 38. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 39. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna

Inne osoby dla Zawistowski (118 osób):