Kogo reprezentuje osoba

Żebrowski Jacek

w KRS

Jacek Żebrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Żebrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Barczewo (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimas Joanna, Krakowiak Jan, Krawczyk Anna Dorota, Skowroński Janusz, Szewczyk Beata, Włoch Halina, Zalewska Wójcik Paulina Anna, Zieliński Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szubert Dzikowska Martyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biura Prawne B i P Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159583
 2. Biura Prawne Bentkowska i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000162186
 3. Fundacja Rozwoju Międzynarodowej Medycyny Ratunkowej, Warszawa − KRS 0000244078
 4. JanmarSp. Z O.O.., Barczewo − KRS 0000059784
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Meatex - Sp. Z O.O., Niedźwiedź − KRS 0000234083
 6. Stowarzyszenie Agro Biznes Klub, Warszawa − KRS 0000161538
 7. Stowarzyszenie Integracja 55, Łapka − KRS 0000496464
 8. Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci Spółka Partnerska, Warszawa − KRS 0000213813
 9. Tewes-bis Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000029689
 10. Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. Z O.O., Biskupiec − KRS 0000034095
 11. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000179625
 12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000184204

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gb Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000235388
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000126352
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Malborku Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000112541
 4. Tewes-klima K.skowroński Sp. J., Olsztyn − KRS 0000239807
 5. Warmińsko-mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Olsztyn − KRS 0000105443
 6. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000180358
 7. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000097877
 8. Zakład Usług Wodnych Sp. Z O.O., Dobre Miasto − KRS 0000123884
 9. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Iława S.A., Iława − KRS 0000019585

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2017 roku. W zakres usług wlicza się: 1) odśnieżanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych pojazdem samojezdnym; 2) usuwanie śliskości materiałem dostarczanym przez wykonawcę. Poprzez zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych (tj. drogi wewnętrzne wraz z chodnikami stanowiące własność gminy) na terenie gminy Barczewo rozumie się wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi i śliskości zimowej na publicznych drogach gminnych i gminnych ciągach komunikacyjnych (wymienionych oraz podzielonych na sektory 1-9) wskazanych przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie śnieżne, czy śliskość zimowa. Odśnieżanie polega na zgarnianiu i usuwaniu z całej szerokości jezdni i poboczy (o ile jest to jest możliwe) śniegu luźnego, śniegu zajeżdżonego, błota pośniegowego, zasp, języków śniegowych w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z dróg i ulic. Podczas wykonywania usługi odśnieżania wykonawca winien zwrócić uwagę, aby usuwany śnieg nie był przemieszczany na inne drogi zwłaszcza będące w innym zarządzie oraz nie były zasypywane wjazdy na sąsiednie nieruchomości. Usuwanie śliskości i gołoledzi polega na posypywaniu dróg i ulic piaskiem, bądź mieszanką piaskowo-solną, na odcinkach o pochyleniu >5% lub w miejscach występowania niebezpiecznych łuków pionowych i poziomych, jak również skrzyżowania dróg, ulic, torów kolejowych, a także miejsca w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu pojazdów samojezdnych przy użyciu materiału wykonawcy niezbędnego do odśnieżania oraz usuwania śliskości i gołoledzi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pojazdy samojezdne dopuszczone do odśnieżania powinny być przygotowane w takim stopniu, aby mogły być użyte w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela zamawiającego. Pojazdy będące w akcji muszą być wyposażone w sygnał ostrzegawczy błyskowy barwy żółtej. W przypadku awarii ww. pojazdu, wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy w ciągu jednej godziny pojazd zastępczy sprawny technicznie i spełniający wymagania zamawiającego. Przez pojazdy samojezdne, które zamawiający dopuszcza do odśnieżania i usuwania śliskości oraz gołoledzi należy rozumieć: samochody ciężarowe z pługiem odśnieżnym, ciągniki rolnicze z pługiem odśnieżnym, spycharki oraz spycharko-ładowarki, piaskarki z pługiem, inne pojazdy przystosowane do odśnieżania i usuwania śliskości, gołoledzi oraz usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego itp. Zamawiający dopuszcza do realizacji niniejszej usługi użycie wyłącznie zarejestrowanych pojazdów posiadających ważne badania techniczne. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia od zamawiającego we wszystkie dni tygodnia i święta, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a przejezdność dróg ma być uzyskana zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie utrzymania dróg gminnych. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji realizowanych usług. Wykonawca jest w stosunku do zamawiającego, w dyspozycji 24–godzinnej w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania usługi. Wykonawca udostępnia dyżurny – całodobowy numer telefonu i przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. Odbiór wykonanych prac nastąpi przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie według stawki - ceny jednostkowej za jedną godzinę zimowego utrzymania dróg w danym sektorze. Przy czym do miesięcznego fakturowania liczy się wyłącznie te usługi (godziny) odśnieżania, które przedstawiciel zamawiającego zgłosił wykonawcy do wykonania. Do faktury wykonawca musi załączyć potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego miesięczne zestawienie wykonanych usług wskazujące na ilość i jakość wykonanego zakresu robót jak również faktycznie przepracowane godziny. W sytuacjach awaryjnych zamawiający dopuszcza możliwość kierowania wykonawcy do pracy w innym sektorze lub na innych drogach. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności zimowego utrzymania dróg i ulic.


 2. Wynajem samochodu z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu z kierowcą
  dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
 3. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Barczewo w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2016 roku. W zakres usług wlicza się: 1) odśnieżanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych pojazdem samojezdnym; 2) usuwanie śliskości materiałem dostarczanym przez wykonawcę. 2. Poprzez zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych (tj. drogi wewnętrzne wraz z chodnikami będące własnością gminy) na terenie gminy Barczewo rozumie się wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi i śliskości zimowej na publicznych drogach gminnych i gminnych ciągach komunikacyjnych (wymienionych oraz podzielonych na sektory od sektora nr 1 do sektora nr 9) wskazanych przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. 3. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie śnieżne, czy śliskość zimowa. Odśnieżanie polega na zgarnianiu i usuwaniu z całej szerokości jezdni i poboczy (o ile jest to jest możliwe) śniegu luźnego, śniegu zajeżdżonego, błota pośniegowego, zasp, języków śniegowych w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z dróg i ulic. Podczas wykonywania usługi odśnieżania wykonawca winien zwrócić uwagę, aby usuwany śnieg nie był przemieszczany na inne drogi zwłaszcza będące w innym zarządzie oraz nie były zasypywane wjazdy na sąsiednie nieruchomości. Usuwanie śliskości i gołoledzi polega na posypywaniu dróg i ulic piaskiem, bądź mieszanką piaskowo-solną, na odcinkach o pochyleniu >5% lub w miejscach występowania niebezpiecznych łuków pionowych i poziomych, jak również skrzyżowania dróg, ulic, torów kolejowych, a także miejsca w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu pojazdów samojezdnych przy użyciu materiału wykonawcy niezbędnego do odśnieżania oraz usuwania śliskości i gołoledzi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pojazdy samojezdne dopuszczone do odśnieżania powinny być przygotowane w takim stopniu, aby mogły być użyte w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela zamawiającego. Pojazdy będące w akcji muszą być wyposażone, w sygnał ostrzegawczy błyskowy barwy żółtej. W przypadku awarii ww. pojazdu, wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy (w ciągu jednej godziny) pojazd zastępczy sprawny technicznie i spełniający wymagania zamawiającego. Przez pojazdy samojezdne, które zamawiający dopuszcza do odśnieżania i usuwania śliskości oraz gołoledzi należy rozumieć: samochody ciężarowe z pługiem odśnieżnym, ciągniki rolnicze z pługiem odśnieżnym, spycharki oraz spycharko-ładowarki, piaskarki z pługiem, inne pojazdy przystosowane do odśnieżania i usuwania śliskości, gołoledzi oraz usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego itp. Zamawiający dopuszcza do realizacji niniejszej usługi użycie wyłącznie zarejestrowanych pojazdów posiadających ważne badania techniczne. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia od zamawiającego we wszystkie dni tygodnia, święta i niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a przejezdność dróg ma być uzyskana zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie utrzymania dróg gminnych ujętych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji realizowanych usług. Wykonawca jest w stosunku do zamawiającego, w dyspozycji 24 - godzinnej w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania usługi. Wykonawca udostępnia dyżurny - całodobowy numer telefonu i przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. Odbiór wykonanych prac nastąpi przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie według stawki - ceny jednostkowej za jedną godzinę zimowego utrzymania dróg w danym sektorze. Przy czym do miesięcznego fakturowania liczy się wyłącznie te usługi/godziny odśnieżania, które przedstawiciel zamawiającego zgłosił wykonawcy do wykonania. Do faktury wykonawca musi załączyć potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego miesięczne zestawienie wykonanych usług wskazujące na ilość i jakość wykonanego zakresu robót jak również faktycznie przepracowane godziny. 7. W sytuacjach awaryjnych zamawiający dopuszcza możliwość kierowania wykonawcy do pracy w innym sektorze lub na innych drogach
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Barczewo w 2015 r. - zamówienie uzupełniające II
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 4 października 2015 r.
  Usługa obejmuje:
  1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 1972) wraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego;
  2) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
  3) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej;
  4) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zebranych w PSZOK w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust.1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.)
 5. Wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Barczewo w 2015 r. - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 01 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Usługa obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 1972) wraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego; 2) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 3) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej; 4) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zebranych w PSZOK w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust.1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.)
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. Usługa obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 1972) wraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego; 2) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 3) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej; 4) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zebranych w PSZOK w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust.1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
 8. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2013 i 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) odśnieżania publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych własnym, bądź najmowanym pojazdem samojezdnym, b) usuwanie śliskości - materiałem wykonawcy. Poprzez zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych (tj. drogi wewnętrzne wraz z chodnikami będące własnością gminy) na terenie gminy Barczewo rozumie się wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi i śliskości zimowej na publicznych drogach gminnych i gminnych ciągach komunikacyjnych (wymienionych oraz podzielonych na sektory od sektora nr 1 do sektora nr 9) wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie śnieżne, czy śliskość zimowa. Odśnieżanie polega na zgarnianiu z całej szerokości jezdni i poboczy (o ile jest to jest możliwe) śniegu luźnego, śniegu zajeżdżonego, błota pośniegowego, zasp, języków śniegowych w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z dróg i ulic. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby usuwany śnieg nie był przemieszczany na inne drogi zwłaszcza będące w innym zarządzie oraz nie były zasypywane wjazdy na sąsiednie nieruchomości. Usuwanie śliskości i gołoledzi polega na posypywaniu dróg i ulic piaskiem, bądź mieszanką piaskowo-solną, na odcinkach o pochyleniu >5% lub w miejscach występowania niebezpiecznych łuków pionowych i poziomych, jak również skrzyżowania dróg, ulic, torów kolejowych, a także miejsca w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu pojazdów będących własnością wykonawcy lub przez niego wynajmowanych oraz przy użyciu materiału wykonawcy niezbędnego do odśnieżania oraz usuwania śliskości i gołoledzi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pojazdy samojezdne dopuszczone do odśnieżania powinny być przygotowane w takim stopniu, aby mogły być użyte w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. Pojazdy będące w akcji muszą być wyposażone, w sygnał ostrzegawczy błyskowy barwy żółtej. W przypadku awarii ww. pojazdu, wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy (w ciągu jednej godziny) pojazd zastępczy sprawny technicznie i spełniający wymagania Zamawiającego. Przez pojazdy samojezdne, które Zamawiający dopuszcza do odśnieżania i usuwania śliskości oraz gołoledzi należy rozumieć: samochody ciężarowe z pługiem odśnieżnym, ciągniki rolnicze z pługiem odśnieżnym, spycharki oraz spycharko-ładowarki, piaskarki z pługiem, inne pojazdy przystosowane do odśnieżania i usuwania śliskości, gołoledzi oraz usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego itp. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia, święta i niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a przejezdność dróg ma być uzyskana zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie utrzymania dróg gminnych ujętych w załączniku do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji realizowanych usług. Wykonawca jest w stosunku do zamawiającego, w dyspozycji 24 - godzinnej w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania usługi. Wykonawca udostępnia dyżurny - całodobowy numer telefonu i przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór wykonanych prac nastąpi przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie według stawki - ceny jednostkowej za jedną godzinę zimowego utrzymania dróg w danym sektorze. Przy czym do miesięcznego fakturowania liczy się wyłącznie te usługi/godziny odśnieżania, które przedstawiciel Zamawiającego zgłosił wykonawcy do wykonania. Do faktury wykonawca musi załączyć potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego miesięczne zestawienie wykonanych usług wskazujące na ilość i jakość wykonanego zakresu robót jak również faktycznie przepracowane godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość w sytuacjach awaryjnych, kierowania wykonawcy do pracy w innym sektorze lub na innych drogach. Zamawiający dopuszcza do realizacji niniejszej usługi użycie wyłącznie zarejestrowanych pojazdów posiadających ważne badania techniczne
 9. Przebudowa nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej w Kaplitynach
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Kaplityny, gmina Barczewo. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym na podstawie którego zgłoszono wykonanie robót - IB-II.6743.4.53.2013.JP9 oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia stanowią Projekt budowlany, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz oferta cenowa wykonawcy. Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić wszelkie uwarunkowania dla tej inwestycji, w tym uwarunkowania terenowe.
 10. Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2013/2014 w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58, 59 Rejonu w Szczytnie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
  Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2013/2014 w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58, 59 Rejonu w Szczytnie