Kogo reprezentuje osoba

Żebrowski Jan Tomasz

w KRS

Jan Tomasz Żebrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Żebrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kamiński Łukasz Bartłomiej, Żebrowska Dorota Kaja
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kamiński Łukasz Bartłomiej, Żebrowska Dorota Kaja

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Tommex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000191057
 2. Tommex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000835647

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Tommex Żebrowscy Sp. J., Warszawa − KRS 0000088147

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji technicznej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów oraz algorytmów współpracy z istniejącymi systemami sygnalizacji pożaru dla DS. Adara, Bazyliszek, Cezar, Dendryt, Limba zlokalizowanych na terenie kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie. spr.nr DIiNT/52/2011
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Warszawa
  Opracowanie dokumentacji technicznej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów oraz algorytmów współpracy z istniejącymi systemami sygnalizacji pożaru dla DS. Adara, Bazyliszek, Cezar, Dendryt, Limba zlokalizowanych na terenie kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 161 w Warszawie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy i wytyczne projektowe oraz preliminarz kosztów załącznik nr 2 SIWZ.
  2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
  a) Zamawiający na etapie podpisania umowy udostępni dokumentację projektową branży architektonicznej , elektrycznej, p.poż. , oddymiania dla każdego Domu Studenta.
  b) Do obowiązków projektanta należy uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż w ramach zaoferowanej ceny.
  c) W ramach umowy, zakłada się pełnienie nadzoru autorskiego projektanta, min. 2 pobyty projektanta na 1 obiekcie.
  d) Zleca się wizję lokalną w każdym obiekcie , każdego dnia przed terminem otwarcia ofert w godzinach od 9-tej do 14 -tej.
  Wizję lokalną należy zapowiedzieć faksem nr 022 593 14 81 z 1 - dniowym wyprzedzeniem ( należy liczyć dni robocze od poniedziałku do piątku)
 2. ZL-2100/03/2010
  Zamawiający: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa urządzeń elektroakustycznego systemu monitorowego dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1.
 3. ZL-2100/02/2010
  Zamawiający: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa i montaż urządzeń do mobilnego systemu tłumaczeń symultanicznych wraz z osprzętem elektroakustycznym dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1
 4. Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy i Rzepedzkiego Ośrodka Kultury w Rzepedzi, służącego do organizacji plenerowych imprez kulturalnych - system nagłośnieniowy
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury, Komańcza
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów :
  1. Zestaw kolumnowy - 1 kpl. oraz końcowka mocy do zestawu - szt. 2
  2. Aktywny monitor odsłuchowy - szt. 4
  3. Konsoleta 18 mono + 4 stereo/aux - szt. 1 oraz konsoleta 6 mono + 4 stereo/aux - szt. 1
  4. Multicore 24/4 - szt. 1 oraz multicore 12/4 szt. 1
  5. Odtwarzacz CD - szt. 1
  6. Mikrofony : dynamiczny - wokalny szt. 8, pojemnościowy szt. 4, dynamiczny do bębna i kotłów szt. 5, do stopy perkusji szt. 1, dynamiczny - instrumentalny szt. 4, zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych kpl. 1.
  7. Statywy mikrofonowe: długie szt. 12 oraz krótkie szt. 8
  8. Okablowanie audio
  9. Skrzynie zabezpieczające typu rack na sprzęt audio.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Dostawa fonicznych mikserów ENG/EFP
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Technologii i Inwestycji, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fonicznych mikserów ENG/EFP
 6. Zaprojektowanie i wykonanie nagłośnienia Sali Gimnastycznej w ramach zadania:Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nagłośnienia w sali sportowej , spełniającego dobrą jakość nagłośnienia i warunki akustyczne oraz warunki techniczne umożliwiające prowadzenie zajęć sportowych wychowania fizycznego, apeli szkolnych oraz meczów z możliwością nagłaśniania w sali sportowej i odtwarzania muzyki i filmów instruktażowych w sali siłowni, sali fitness oraz dostawa 3 telewizorów powyżej 40 cali i 3 odtwarzaczy DVD z nagłośnieniem w ramach zadania: Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Konstrukcja sal wymaganych nagłośnienia: Ściany zewnętrzne - tynk, pustak ceramiczny max (29 cm + 13,5), styropian 14 cm, tynk akrylowy na siatkach Ściany wewnętrzne - tynk, pustak ceramiczny Max 29 cm Sufity: hala główna - płyta dachowa warstwowa PREKON TERMOPLUS styropian 20 cm, sufit podwieszany rastrowy siłownia - sufit podwieszany płyty gipsowo- kartonowe na stelażu metalowym sala fitness - sufit rastrowy 10x10 cm Średnie wysokości pomieszczeń siłownia - 3,0m sala fitness - 3,55m sala gimnastyczna 6,80m I. Wymagania : 1. Urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa CE i być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce. Urządzenia oraz materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom. 2. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz muszą być nowe, nieużywane, z kompletnym wyposażeniem i posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej realizowany przez autoryzowany serwis. 3. Wymagane jest dostarczenie z urządzeniami i oprogramowaniem pełnej dokumentacji wraz z instrukcjami obsługi. W przypadku ich braku dostawy nie zostaną odebrane. 4. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia co najmniej 2- pracowników nadzoru w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji oferowanego zestawu urządzeń, a także bezpłatnego świadczenia pomocy technicznej przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z eksploatacją urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 5. Dostawa własnym transportem do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży kompletu urządzeń systemu nagłośnieniowego wraz z wyładunkiem. 6. Montaż instalacji i urządzeń systemu nagłośnieniowego. Montaż urządzeń: - czynność ta obejmuje trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń tego wymagających. Podczas świadczenia usługi wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy BHP 7. Uruchomienie, strojenie i przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego systemu nagłośnieniowego. 8. Po zamontowaniu urządzeń pozostawienie Sali gimnastycznej w stanie umożliwiającym przeprowadzanie zajęć sportowych. 9. Gwarancja liczona będzie od daty przekazania Zamawiającemu zainstalowanego, uruchomionego i zestrojonego systemu nagłośnieniowego oraz telewizorów wraz z zestawami DVD (tj. od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego). Gwarancja dotyczy wszystkich podzespołów znajdujących się w systemie. W okresie gwarancyjnym czas rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę - nie dłuższy niż pięć dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego; czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż czternaście dni od daty rozpoczęcia naprawy. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane będą w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku, kiedy naprawa w miejscu instalacji sprzętu będzie niewykonalna Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu skutkuje wymianą podzespołu na nowy z nowym okresem gwarancji (wymienionego podzespołu). Niesprawny sprzęt Wykonawca zabiera i w pełni sprawny dostarcza własnym transportem. Wykonawca przedłoży wstępną koncepcję sprzętową standardową odrębnie do sali sportowej ;do sali fitness i do siłowni - Wykonawca musi posiadać lub dysponować serwisem dotyczącym przedmiotu zamówienia . - Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego min. 3 lata Uwaga: Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie Sali gimnastycznej, sali fitness oraz siłowni w celu prawidłowego rozplanowania usytuowania urządzeń w uzgodnieniu z użytkownikiem Sali - Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Łomży.
 7. Dostawa specjalistycznego systemu umożliwiającego odsłuch spektakli osobom niedosłyszącym na potrzeby Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.
  Zamawiający: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa
  Dostawa specjalistycznego systemu umożliwiającego odsłuch spektakli osobom niedosłyszącym na potrzeby Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.