Kogo reprezentuje osoba

Żebrowski Marcin

w KRS

Marcin Żebrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Nazwisko:Żebrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1986 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Będzin (Śląskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarczyk Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Protech Pv Sp. Z O.O., Czeladź − KRS 0000548516

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mz Complex Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000504663

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO w ramach projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego
  Zamawiający: Powiat Koszaliński, Koszalin
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego w ramach projektu Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  2.Wykaz zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
  Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Nowe Bielice 2-3, 76-039 Biesiekierz.
  Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie, Parsowo 25, 76-039 Biesiekierz.
  Zadanie 3: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Manowie, Manowo 12 A, 76-015 Manowo.
  Zadanie 4: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, ul. Spokojna 1/3, 76-032 Mielno.
  Zadanie 5: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, Cetuń 6, 76-010 Polanów.
  Zadanie 6: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie, ul. Janusza Korczaka 4, 76-010 Polanów.
  Zadanie 7: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, Żydowo 112, 76-012 Żydowo.
  Zadanie 8: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, z możliwością wykorzystania/adaptacji istniejącej dokumentacji.
  3.W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej lub w przypadku braku możliwości montażu instalacji na dachu w innym dogodnym miejscu, w obiektach wymienionych w pkt.2.
  4.Wymagane parametry instalacji zostały określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.
  5.Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
  - kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie do sieci systemów instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego wymienionych w pkt 2;
  - dokonanie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli i opracowanie koncepcji celem zatwierdzenia przez Zamawiającego przed podjęciem prac projektowych. W przypadku Domów Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Parsowie i Cetuniu należy uwzględnić zalecenia konserwatora zabytków;
  - wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego, uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz niezbędnych pozwoleń/decyzji/uzgodnień itp. wymaganych przepisami prawa do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Zamawiający posiada dokumentację, którą można wykorzystać. Zamawiający dopuszcza modyfikację posiadanej dokumentacji w sytuacji uzasadnionej i niezbędnej do realizacji inwestycji;
  - wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją wraz z uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach w tym montaż systemów fotowoltaicznych i kontrolno - pomiarowych wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym;
  - zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach;
  - dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji;
  - przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznych, z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu Zamawiającego;
  - opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz przeszkolenie pracowników w zakresie bieżącej obsługi.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.