Kogo reprezentuje osoba

Żebrowski Zbigniew Ignacy

w KRS

Zbigniew Ignacy Żebrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Ignacy
Nazwisko:Żebrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Żyrardów (Mazowieckie)
Przetargi:29 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budecki Paweł Maciej, Darski Waldemar Piotr, Mańkowska Joanna Krystyna, Mańkowski Jacek Bogusław, Rekowski Franciszek Edmund

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Romex Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000053578
 2. Żyrardowskie Forum Gospodarcze, Żyrardów − KRS 0000125544

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fws Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. Z O.O., Żyrardów − KRS 0000282966

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Wykonanie rocznych przeglądów gazowych oraz robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. w okresie dwóch lat
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Wykonanie rocznych przeglądów gazowych oraz robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. w okresie dwóch lat.
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot okreslonych w art. 11 ust. 8
 2. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 24 B wraz z robotami towarzyszącymi
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 24B Żyrardowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 15 i w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia takich samych parametrów jak określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie żądanych w dokumentacji technicznej parametrów. W przypadku, gdy zastosowanie innych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, wszelkie z tym związane koszty poniesie Wykonawca
 3. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Żyrardowie przy ul. Kościelnej 15 wraz z robotami towarzyszącymi
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 15 Żyrardowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 15 i w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia takich samych parametrów jak określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie żądanych w dokumentacji technicznej parametrów. W przypadku, gdy zastosowanie innych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, wszelkie z tym związane koszty poniesie Wykonawca
 4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, przy ul. Wyszyńskiego 10, postępowanie powtórzone.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie, wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 14 i w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 13 do SIWZ
 5. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Żyrardowie przy ul. Wyszyńskiego 2
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych z grzejnikami stalowymi płytowymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 2 w Żyrardowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 15 i w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ.
 6. Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków: ul. Staszica 4, ul. Wyszyńskiego 2, ul. Wyszyńskiego 6, ul. Wyszyńskiego 8, ul. Kościelna 11, ul. Kościelna 13, ul. Kościuszki 36, ul. Kościuszki 47 zgodnie z projektem technicznym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o., Żyrardów
  Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków:
  ul. Staszica 4, ul. Wyszyńskiego 2, ul. Wyszyńskiego 6, ul. Wyszyńskiego 8,
  ul. Kościelna 11, ul. Kościelna 13, ul. Kościuszki 36, ul. Kościuszki 47
  zgodnie z projektem technicznym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 7. Wykonanie przyłączy ciepłowniczych zgodnie z projektami technicznymi, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych:
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o., Żyrardów
  Część (A) zamówienia
  Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku przy ul. Sosabowskiego 23
  Część (B) zamówienia
  Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku przy ul. Spółdzielczej 9
 8. Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Kościelnej 6 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 6 w Żyrardowie polegający na :
  -wymianie przyłącza napowietrznego do budynku
  -remoncie instalacji elektrycznych wewnętrznych obejmującym demontaż instalacji elektrycznych wewnętrznych, tablice główne i wlz, tablice i wlz administracyjne, instalacje potrzeb administracyjnych,
  -wykonaniu instalacji odgromowej
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 13, Dokumentacji projektowej zał. nr 14.
 9. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul.1- go Maja 57 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur PP z grzejnikami stalowymi płytowymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1-go Maja 57 w Żyrardowie.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 14 i w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 13 do SIWZ.
 10. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 29 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych z grzejnikami stalowymi płytowymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 29 w Żyrardowie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 15 i w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ
 11. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej 8 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej 8 w Żyrardowie
 12. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Narutowicza 40 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Narutowicza 40 w Żyrardowie
 13. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 2 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych z grzejnikami stalowymi płytowymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 2 w Żyrardowie.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 14 i w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 13 do SIWZ.
 14. Wykonanie centralnego ogrzewania w buynku mieszkalnym przy ul. Armii krajowej 4 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych z grzejnikami stalowymi płytowymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 4 w Żyrardowie.
 15. Wykonanie robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardó Spółka z o.o. w okresie trzech lat
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Wykonanie robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardó Spółka z o.o. w okresie trzech lat
 16. Adaptacja nowych pomieszczeń dla Poradni - Etap I wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Moniuszki 40.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Adaptacja nowych pomieszczeń dla Poradni - Etap I wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Moniuszki 40. Zgodnie z dokumentacją techniczną..
 17. Remont sanitariatów na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze w pionie środkowym i północnym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żyrardów
  Remont sanitariatów na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze w pionie środkowym i północnym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie, które obejmuje wymianę instalacji wod-kan oraz prace remontowo- budowlane w pionie środkowym oraz w pionie północnym budynku SOSW przy ul. Środkowej w Żyrardowie.
 18. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku położonym w Żyrardowie przy ulicy Kościuszki 29
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku położonym w Żyrardowie przy ulicy Kościuszki 29
 19. Wymiana przyłącza napowietrznego i remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Żyrardowie przy ul. Dekerta 2B
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana przyłącza napowietrznego i remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Żyrardowie przy ul. Dekerta 2B.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 10 do SIWZ dokumentacji projektowej zał. nr 11 do SIWZ.
 20. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. Sławińskiego 3 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w stali i plastiku) wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Sławińskiego 3 w Żyrardowie.
 21. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Farbiarskiej 2 w Żyrardowie 96-300
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
 22. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkuprzy ulicy Limanowskiego 15 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
 23. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Waryńskiego 25 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
 24. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Limanowskiego 25 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
 25. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Limanowskiego 27 w Żyrardowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
 26. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego 39 w Żyrardowie.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
 27. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Żyrardowie przy ul. Kilińskiego 39
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
 28. PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o., Żyrardów
 29. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 72
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów

Inne osoby dla Żebrowski (264 osoby):