Kogo reprezentuje osoba

Zielińska Zofia

w KRS

Zofia Zielińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Nazwisko:Zielińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Biała Rawska (Łódzkie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Stanisław Jerzy, Ambrozińska Hanna Ewa, Babicki Jan, Balcerowicz Adam, Balcerowicz Anna, Banasiewicz Agnieszka, Białas Dorota Barbara, Bielecki Wiktor Roman, Boguszewska Monika, Boniecka Elżbieta Grażyna, Brzuszkiewicz Wojciech, Buczak Wiesława, Burzyńska Iwona Dorota, Chojecki Grzegorz Andrzej, Czajka Agnieszka, Czech Zofia, Dawidowicz Franciszek, Dowbór Małgorzata Danuta, Firchał Urszula, Gawot Grażyna Krystyna, Goc Wioletta Kinga, Gońda Ewa, Gontarek Agnieszka Katarzyna, Gortatowicz Dorota, Grzelka Kinga, Jabłoński Ireneusz, Jakubiak Kazimierz, Jankowski Włodzimierz, Jaroszkiewicz Beata, Jasek Barbara, Jasińska Nina Jadwiga, Kaczmarek Sylwia Wiktoria, Karczmarczyk Maria, Karpińska Bożena, Kok Teresa, Kowalczyk Monika Teresa, Kudlak Jadwiga, Lesiak Elżbieta Jadwiga, Lesiak Stefan Ignacy, Leszkiewicz Jerzy Edward, Maciągowska Elżbieta Beata, Majchrzak Joanna, Majewska Regina, Majewska Wacława, Majewski Karol, Matysiak Teresa Elżbieta, Michta Justyna Dorota, Mikuła Jerzy Stanisław, Morawska Agnieszka, Morawski Witold Marcin, Niewdana Joanna, Olczak Agnieszka, Pakuła Anna, Pawlikowska Anna Barbara, Pepka Jarosław, Pietrzak Adam Marcin, Piwowar Ewa, Popławska Teresa, Pyta Mieczysław, Rataj Janina Jadwiga, Rokicka Marianna, Sekrecka Wioletta Bogumiła, Solecka Danuta Małgorzata, Surdykowski Paweł, Szymanowski Piotr Remigiusz, Szymańska Grazyna, Szymczyk Anna Marta, Tkaczyk Katarzyna, Tkaczyk Małgorzata Maria, Walczak Jadwiga Wanda, Wąsiewicz Małgorzata Janina, Wincenciak Anna Maria, Wisińska Renata, Wiśniewska Urszula Teodora, Wiśnik Magdalena Ewa, Witczak Zofia, Wojciechowski Grzegorz Michał, Wojdalska Aneta, Wojdalski Krzysztof Włodzimierz, Wysocka Teresa Jadwiga, Zając Zbigniew Tomasz, Zdulski Przemysław Kamil, Ziółek Sławomir

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczyńska Renata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Białej Rawskiej, Biała Rawska − KRS 0000072736
 3. Bs Program Sp. Z O.O., Brwinów − KRS 0000406852
 4. Cztery Dęby, Leopoldów − KRS 0000504520
 5. Disan - Jabłoński Grupa Sbs Sp. J., Milanówek − KRS 0000011951
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Biała Rawska − KRS 0000030714
 7. It Card Centrum Technologii Płatniczych S.A., Warszawa − KRS 0000640662
 8. Jar Jacek i Nina Jasińscy Sp. J., Wilków Drugi − KRS 0000090609
 9. Kółko Rolnicze W Marianowie, Marianów − KRS 0000564943
 10. Kraina Kwitnących Sadów, Grójec − KRS 0000321395
 11. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W M.st. Warszawie S.A., Warszawa − KRS 0000146138
 12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Białej Rawskiej, Biała Rawska − KRS 0000250712
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Białej Rawskiej, Biała Rawska − KRS 0000203407
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Chodnowie, Chodnów − KRS 0000200441
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Słupcach, Słupce − KRS 0000215214
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Starej Wsi, Stara Wieś − KRS 0000204084
 17. Polski Bank Spółdzielczy W Wyszkowie, Wyszków − KRS 0000156687
 18. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Warszawa − KRS 0000246000
 19. Poręczenia Kredytowe Ziemi Łódzkiej Sp. Z O.O., Radomsko − KRS 0000318310
 20. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Białej Rawskiej, Biała Rawska − KRS 0000156936
 21. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki, Stara Rossocha − KRS 0000255294

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Brwinowie, Brwinów − KRS 0000015266
 2. Bank Spółdzielczy W Grójcu, Grójec − KRS 0000017217
 3. Bank Spółdzielczy W Pruszkowie, Pruszków − KRS 0000117321
 4. Bfl Nieruchomości Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000284647
 5. Bs Inwestycje S.A., Warszawa − KRS 0000359570
 6. Bs Inwestycje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000331487
 7. Grupa Zalesie Sp. Z O.O., Zalesie − KRS 0000405415
 8. It Card Centrum Technologii Płatniczych S.A., Warszawa − KRS 0000262496
 9. Pko Bankowy Leasing Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000282988
 10. Pko Leasing S.A., Łódź − KRS 0000022886
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Samopomoc, Grójec − KRS 0000171858
 12. Spółdzielnia Mleczarska W Rawie Mazowieckiej, Rawa Mazowiecka − KRS 0000145210
 13. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro S.A., Warszawa − KRS 0000264352
 14. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp, Warszawa − KRS 0000128241

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.
  2. Kwota; 600.000 zł.
  3. Waluta kredytu: PLN
  4. Okres kredytowania: od września 2010 roku do marca 2016.
  5.Przewidywany okres uruchomienia kredytu: od 15.09.2010 r. do 31.10.2010 r.
  6. Wykorzystanie kredytu: kredyt będzie uruchamiany w transzach w drodze przelewów na rachunek bankowy Zamawiającego na podstawie faktur VAT przedłożonych przez Zamawiającego, przy czym przedmiot zamówienia może obejmować także refinansowanie ze środków kredytu faktur VAT zapłaconych przez Zamawiającego po dacie ogłoszenia niniejszego przetargu, a przed podpisaniem umowy kredytowej.
  7. Karencja w spłacie kredytu do 28.06.2011 r.
  8. Spłata kapitału kredytu: 58 rat kwartalnych, płatnych na dzień 28 każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 28.06.2011 roku, ostatnia płatna 28 marca 2016 roku.
  9. Sposób zapłaty odsetek: Odsetki rzeczywiste płatne miesięcznie 27 dnia każdego miesiąca w całym okresie kredytowania, począwszy od miesiąca, w którym dokonano uruchomienia kredytu.
  10. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na
  a) stawce bazowej WIBOR 3 M dla miesięcznych depozytów złotówkowych, liczonej
  jako średnia z ostatnich 10 notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy,
  b) marży - stałej w całym okresie kredytowania.
  11. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny In blanco.
  12. Umowa kredytowa powinna zawierać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 600 000,00 zł..
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r. z przeznaczeniem na : realizację zadań inwestycyjnych, pokrycie wydatków bieżących, 1. kwota kredytu 600.000, 00 PLN. 2. spłata kredytu : - 120 rat miesięcznych w latach 2011 do 2020 r. - pierwsza rata płatna do 31/01/ 2011 r. w kwocie 5000.00zł. - oraz ostatnia rata do 31/12/2020 r. w kwocie 5 000.00 zł. 3. karencja w spłacie kapitału - do dnia 31/12/2010 roku 4. spłata kapitału po upływie okresu karencji w okresach miesięcznych, 5. dla potrzeb wyliczenia kosztów kredytu - oprocentowanie kredytu ustala się według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie średniej stawki referencyjnej WIBOR 3M - wysokość stawki 3,85 % wynikającej ze średniej stawki za miesiąc maj 2010 r. - powiększonej o marżę banku w wysokości..... % . 6. spłata odsetek w okresach miesięcznych płatnych z ratą kapitałową, a. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek b. oprocentowanie kredytu oparte będzie na bazie średniej stawki miesięcznej WIBOR 3M za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy, 7. zakłada się udzielenie kredytu w transzach: I transza w dniu 20.07.2010 r. w wysokości 410 000, 00 zł. II transza w dniu 15.10. 2010r. w wysokości 190 000,00 zł. 8. dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu 9. od wcześniejszej spłaty kredytu /całości lub części/ prowizja 0% 10. od gotowości udzielenia kredytu prowizja 0% 11. zabezpieczenie kredyty weksel In blanko wraz z deklaracją wekslową.
 3. Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na okres 5 lat w wysokości 466.383,00 zł z okresem splat kwartalnych od 30.03.2010 do 30.12.2014
  Zamawiający: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz
  Kredyt długoterminowy na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań na okres 5 lat w wysokości 466.363,00 zl z okresem splat kwartalnych od 30.03.2010 do 30.12.2014. Oprocentowanie WIBOR 3M(zmienna stawka wyliczona jako średnia
  wszystkich notowań z miesiąca poprzedzającego spłatę plus dodana do niej stała marża banku, co nalezy uwzględnić w symulacji) prowizje:- za rozpatrzenie wniosku,
  za udzielenie kredytu- od niewykorzystanej kwoty kredytu(gotowość)- od przedterminowej splaty kredytu- za obsługę rachunku bankowego- inne koszty. Forma przekazania kredytu: bezgotówkowa poprzez przekazanie kwoty kredytu na
  rachunek gminy 469291 0001 0064 5126 2000 0130 BS Biała Rawska. Proponowana
  forma zabezpieczenia : weksel in blanco
 4. ZP-341/43/08 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 210 880,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  1.Kredyt długoterminowy w kwocie 4.210.880 PLN z przeznaczeniem na: spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym: Kwoty w złotych WFOŚIGW pożyczka 700.000 11.2004-12.2008 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku mazowieckim - osiedle Łąki II etap - zakończone i rozliczone 178.380 WFOŚIGW pożyczka 650.000 12.2004-09.2009 Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku mazowieckim - ulica Miła - zakończone i rozliczone 162.500 BS Pruszków Kredyt 1.500.000 11.2005-12.2010Modernizacja i budowa dróg - zakończone i rozliczone 300.000 BS Pruszków Kredyt 8.000.000 12.2005-12.2011Modernizacja i budowa dróg oraz modernizacja obiektów sportowych - zakończone i rozliczone1.500.000 PKO BP SA Kredyt 6.000.000 11.2006-12.2011Modernizacja i budowa dróg - zakończone i rozliczone oraz budowa domu kultury zaawansowanie 75% zakończenie czerwiec 2008 rok 1.320.000 BS Sochaczew Kredyt 6.000.000 08.2007-12.2015 Modernizacja i budowa dróg - zakończone i rozliczone oraz budowa domu kultury zaawansowanie 75% zakończenie czerwiec 2008 rok 750.000 2.Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków na spłaty rat kredytów i pożyczek do pełnej kwoty kredytu. 3.Okres kredytowania 65 miesięcy od dnia podpisania umowy(sierpień 2008). 4.Karencja w spłacie kapitału do 30 marca 2009r. 5.Zabezpieczenie : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 6.Spłata kapitału odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych w okresach kwartalnych po okresie karencji. (20 rat po 210.544,00- od 30.03.2009 do 31.12.2013) 7.Odsetki spłacane będą kwartalnie, spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. 8.Kredyt będzie wykorzystywany do 31 grudnia 2008 roku (na żądania). 9.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od dnia spłaty, a nie od końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów) 10.Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu. 11.Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 3M obecnie kształtuje się między 6,25 - 6,55%. 12.Oprocentowanie kredytu na potrzeby oceny ofert będzie liczone w oparciu o WIBOR 3M z dnia 15 lipca 2008 r. 13.Zamawiający określa sposób ustalania WIBORU 3M do naliczania oprocentowania kredytu liczony według stawki WIBOR 3M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres obrachunkowy
 5. obsługa bankowa SPZOZ w Grójcu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Grójec
  obsługa bankowa SPZOZ w Grójcu - szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia - 75000 zł netto