Kogo reprezentuje osoba

Zieliński Kazimierz

w KRS

Kazimierz Zieliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Nazwisko:Zieliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Samborowo (Warmińsko-mazurskie), Żuromin (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 7 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowski Mariusz Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Macyra Szymon
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowska Renata, Chościńska Magdalena, Jakubowski Krzysztof Tadeusz, Jakubowski Ryszard Florian, Zielińska Rybka Ewelina, Zieliński Michał Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowska Renata, Chościńska Magdalena, Zielińska Rybka Ewelina, Zieliński Michał Piotr
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielińska Barbara Alina, Zieliński Michał Piotr
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowska Renata, Zielińska Barbara Alina, Zieliński Michał Piotr
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielińska Barbara Alina, Zieliński Michał Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielińska Barbara Alina, Zieliński Michał Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowski Krzysztof Tadeusz, Lewandowski Andrzej, Mateuszczak Maciej, Mateuszczak Paweł, Wolf Anna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowska Renata, Chościńska Magdalena, Jakubowski Krzysztof Tadeusz, Jakubowski Ryszard Florian, Zielińska Rybka Ewelina, Zieliński Michał Piotr
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowska Renata, Chościńska Magdalena, Zielińska Rybka Ewelina, Zieliński Michał Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agro Sp. Z O.O., Żuromin − KRS 0000428711
 2. Agro Szym Sp. Z O.O., Żuromin − KRS 0000411628
 3. Gp 5 Sp. Z O.O., Raczyny − KRS 0000459925
 4. Gp1 Sp. Z O.O., Żuromin − KRS 0000417257
 5. Natural Sweet Good Sp. Z O.O., Żuromin − KRS 0000538473
 6. Natural Sweet Good Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Żuromin − KRS 0000620935
 7. R2 Sp. Z O.O., Raczyny − KRS 0000455968
 8. Spiżarnia Smakosza, Natural Sweet Good Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Żuromin − KRS 0000555201
 9. Wolf Fine Turkeys Sp. Z O.O., Samborowo − KRS 0000415161
 10. Znak Natural Sweet Good Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Żuromin − KRS 0000631678

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Producentów Indyka Perfekt Sp. Z O.O., Samborowo − KRS 0000302820

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mława
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych, mrożonek, ryb, pieczywa do magazynu żywnościowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. 2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia obejmują sukcesywne dostarczanie asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia jest pomieszczenie magazynu żywnościowego w budynku SPZOZ w Mławie (kuchnia ogólna), ul. Anny Dobrskiej 1 zwanej dalej również miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych, mrożonek, ryb i pieczywa (Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego miejsca na własny koszt z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia). 4. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 5 samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ pakietem) z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy produkty, wyroby spożywcze należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów zdrowotnych i jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy, na wskazane z nazwy produkty spożywcze, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów spożywczych, nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. Ciężar udowodnienia, że produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (powyższy zapis nie dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 23, 24, 27, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 57, pakietu nr 2 poz. 3, 4 oraz pakietu nr 5 poz. 1,2 gdzie Zamawiający wyraźnie zaznaczył jakiego asortymentu wymaga). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie asortymentu w ramach danego pakietu, zamawianą ilość oraz częstotliwość i terminy sukcesywnych dostaw określa Załącznik Nr 2 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem spełniającym wymogi w sprawie wymagań sanitarnych środków transportu żywności. 7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. 8. Artykuły spożywcze, mrożonki, ryby oraz pieczywo będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania sanitarne i jakościowe dotyczące dopuszczenia do obrotu, przydatności do spożycia oraz świeżości. 9. Towar dostarczany przez Wykonawcę winien być odpowiednio oznakowany i opakowany zgodnie z potrzebami zbiorowego żywienia. 10. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do obrotu oraz normy sanitarne i jakościowe określone w PN lub równoważnych. Przedmiot zamówienia realizowany jest zgodnie z normami jakościowymi (GMP i GHP lub HACCP). 11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wysokiej jakości, świeży, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych
 2. Dostawa artykułów spożywczych i chemicznych do baru Na Zdrowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  Dostawa artykułów spożywczych i chemicznych do baru Na Zdrowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz
 3. Realizacja bonów towarowych dla pracowników SPZZOZ w Żurominie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  Realizacja bonów towarowych dla pracowników SPZZOZ w Żurominie o nominałach i ilości: 50 zł. - 1276 szt., 20 zł.- 122 szt., 10 zł.- 342 szt.
 4. Dostawa pieczywa, mrożonek i wędlin do baru Na Zdrowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  Dostawa pieczywa, mrożonek i wędlin do baru Na Zdrowie na okres 8 miesięcy w ilości określonej w załączniku ilościowo-asortymentowym
 5. Dostawa pieczywa dla SPZZOZ w Żurominie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  Dostawa pieczywa dla SPZZOZ w Żurominie na okres jednego roku.
 6. dostawa artykułów spożywczych i chemicznych do baru Na Zdrowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  dostawa artykułów spożywczych i chemicznych do baru Na Zdrowie w okresie 6 miesięcy zgodnie z asortymentem ilościowym
 7. DOSTAWA PIECZYWA
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
  DOSTAWA PIECZYWA w okresie 1 roku.
 8. Dostawy artykułów spożywczych i pieczywa
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mława
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych i pieczywa do magazynu żywnościowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
  2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia obejmują sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych i pieczywa zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.
  3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych oraz pieczywa jest pomieszczenie magazynu żywnościowego w budynku SP ZOZ w Mławie (kuchnia ogólna), ul. dr A. Dobrskiej 1 zwanej dalej również miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych i pieczywa (Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego miejsca na własny koszt z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia).
  4. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 2 samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ zadaniem) z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy produkty, wyroby spożywcze należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów zdrowotnych i jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy, na wskazane z nazwy produkty spożywcze, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów spożywczych, nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. Ciężar udowodnienia, że produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie artykułów żywnościowych i pieczywa w ramach danego zadania, zamawianą ilość oraz częstotliwość i terminy sukcesywnych dostaw określa Załącznik Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem spełniającym wymogi w sprawie wymagań sanitarnych środków transportu żywności.
  6. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.
  7. Artykuły spożywcze oraz pieczywo będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania sanitarne i jakościowe dotyczące dopuszczenia do obrotu, przydatności do spożycia oraz świeżości. Termin przydatności do użycia artykułów spożywczych w danej partii zamówienia musi wynosić co najmniej 6 miesięcy od daty ich dostarczenia.

Inne osoby dla Zieliński Kazimierz (34 osoby):