Kogo reprezentuje osoba

Zieliński Kazimierz

w KRS

Kazimierz Zieliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Nazwisko:Zieliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Radków (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:70 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Paszkowski Tomasz Grzegorz, Pozlewicz Marek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krygier Ryszard, Kulas Zbigniew, Pozlewicz Marek, Sokołowska Kulas Zdzisława Krystyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parcia Ryszard

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pozlewicz Marek, Zielińska Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Seniora Sp. Z O.O., Oborniki Śląskie − KRS 0000465755
 2. Dolnośląskie Centrum Pielęgnacji, Terapii, Rehabilitacji i Edukacji Teraz Życie Sp. Z O.O., Radków − KRS 0000309952
 3. Fundacja Rozwoju Kultury We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000489233
 4. Fundacja Teraz Życie, Wrocław − KRS 0000227264
 5. Odra Park Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000806970
 6. Odra Park Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000810877
 7. Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych, Wrocław − KRS 0000336615
 8. Oz-bud Przedsiębiorstwo Budowlano-usługowe Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000061628
 9. Radkowski Zalew Sp. Z O.O., Radków − KRS 0000838175
 10. Radkowskie Usługi Komunalne Sp. Z O.O., Radków − KRS 0000506984
 11. Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno- Opiekuńcze Ewa-med Sp. Z O.O., Oborniki Śląskie − KRS 0000263738
 12. Stowarzyszenie Edukacji W Sporcie, Nowa Ruda − KRS 0000136611
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Ewa Med, Wołów − KRS 0000021507

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000293850
 2. Ewamedcare Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000575787
 3. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Piłki Nożnej Śląsk Futbol, Wrocław − KRS 0000083001
 4. Fundacja Teraz Życie, Wrocław − KRS 0000170251
 5. Rotacja Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000333849
 6. Silesia - Sp. Z O.O., Nowa Ruda − KRS 0000109209
 7. Sp. J. Oz-bud Ewa Zielińska Kazimierz Zieliński, Wrocław − KRS 0000018287
 8. Tcm Poland Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000442332
 9. Wojskowy Klub Sportowy Śląsk, Wrocław − KRS 0000159810
 10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Nowa Ruda − KRS 0000031191

Powiązane przetargi (70 szt.):
 1. Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 ul. Krakowska 2 we Wrocławiu w podziale na zadania
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Szkole
  Podstawowej nr 96 ul. Krakowska 2 we Wrocławiu w podziale na zadania: 1.1. ZADANIE 1 w
  tym: Zadanie 1A: budowa placu zabaw, Zadanie 1B: budowa boiska do piłki nożnej i ręcznej.
  uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego z
  Zadań. 1.2. ZADANIE 2 : Remont i docieplenie elewacji oraz dachu budynku Szkoły
  Podstawowej nr 96 wraz z przebudową schodów zewnętrznych i tarasów.
 2. „Remont elewacji wraz z tarasem budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach” (z wyłączeniem bocznej prawej strony budynku) – ostatni etap robót budowlanych w ramach projektu pn. „Remont i przebudowa bazy mieszkaniowej, rehabilitacyjno-terapeutycznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach wg. Programu naprawczego”.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Świebodzice
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  „Remont elewacji wraz z tarasem budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
  w Świebodzicach” (z wyłączeniem bocznej prawej strony budynku) stanowi ostatni etap robót budowlanych w ramach projektu pn. „Remont i przebudowa bazy mieszkaniowej, rehabilitacyjno-terapeutycznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach wg. Programu naprawczego”.

  Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
  Roboty przygotowawcze:
  • odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach itp.;
  • rozbiórka obróbek blacharskich, rynien (taras), rur spustowych;
  • demontaż starych krat, balustrad, zadaszeń (taras, nad wejściem głównym) wraz z konstrukcją wsporną;
  • zerwanie posadzki tarasu, oczyszczenie podłoża, zniwelowanie nierówności;
  • zerwanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w przyziemiu (pod tarasem);
  • rozbiórka części krenelażu balkonu;
  • rozbiórka górnej części przypór na elewacji frontowej budynku;
  • usunięcie starych warstw farby olejnej na elementach metalowych i drewnianych (kraty, ościeżnice) itp.;
  • demontaż lamp, tablic informacyjnych;
  • pozostałe prace przygotowawcze (np. zabezpieczenie otworów okiennych, drzwiowych itp.)
  Prace odtworzeniowe:
  • wykonanie gładkich tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych z dodatkiem włókien stabilizujących;
  • odtworzenie profili ciągnionych oraz brakujących elementów detalu wystroju elewacji;
  • przemurowanie górnych części przypór frontowych, części krenelażu balkonu;
  • montaż nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, rynien (taras), rur spustowych;
  • dwukrotne malowanie ścian, profili, gzymsów, pilastrów itp. farbą na mikropęknięcia;
  • czyszczenie/odnowienie kartuszy herbowych;
  • wymiana/odnowienie opasek drewnianych przy ościeżnicach stolarki okiennej (zew. strona);
  • wykonanie posadzki tarasu: wypoziomowanie spadku, wykonanie izolacji, ułożenie płytek podłogowych na klej itp.;
  • wykonanie balustrad oraz zadaszenia tarasu wraz z konstrukcją wsporną;
  • wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku wraz z konstrukcją wsporną;
  • wykonanie kamiennych nakryw (wykończenie krenelażu balkonu);
  • wykonanie i montaż krat okiennych,
  • montaż oświetlenia zew., tablic informacyjnych;
  • pozostałe prace odtworzeniowe.
  Renowacja elementów kamiennych na cokole budynku:
  • czyszczenie elementów kamiennych cokołu budynku (granit, piaskowiec)
  UWAGA! W przypadku czyszczenia elementów granitowych Zamawiający dopuszcza wyłącznie metodę piaskowania.
  • uzupełnianie elementów kamiennych, wzmacnianie, hydrofobizacja itp.
  2. Opis przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach:
  1) Projekt Budowlany zamienny wraz z częścią graficzną (rys. nr 1-5);
  2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
  3) Przedmiary robót;
  4) Umowa.
  Pozwolenie na budowę: Decyzja Starosty Świdnickiego Nr 1253/2006 z dnia 10 listopada 2006 r., znak: WB.7351-144/2/06/SD, Decyzja Starosty Świdnickiego Nr 1338/2007 z dnia 30 listopada 2007 r., znak: WB.7351-1241/07-3, Decyzja Starosty Świdnickiego Nr 207/2011 o zmianie pozwolenia na budowę, znak:WB.6740.200.2011.
  Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku: Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 815/2016 z dnia 15.07.2016r., znak W/N.5142.351.2016.JK
  UWAGA!
  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż na terenie nieruchomości, na której znajduje się obiekt Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.

  Obiekt oraz teren w trakcie realizacji zadania będzie użytkowany między innymi przez osoby niepełnosprawne, co wymaga odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

  3. Informacje dodatkowe:
  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego - decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu L.dz. WRiD-MJ-6000-33/09, nr rejestru: A/1377.
 3. Remont elewacji z dociepleniem ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowej 47­47 a we Wrocławiu
  Zamawiający: "Nasz Zarządca" Sp. z o.o., Wrocław
  Wykonanie robót remontowych i rozbiórkowych. Szczegółowy opis zawiera   Załącznik nr 5   Projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych.1) Roboty rozbiórkowe: Projektuje się demontaż: Parapetów okiennych, Istniejących obróbek blacharskich; Istniejących rynien i rur spustowych ­ do ponownego montażu; Istniejącego odwodnienia balkonów; Istniejących okien piwnicznych; Wszelkich przewodów i osłon instalacji, anten telewizyjnych, opraw oświetlgeniowych, numerków policyjnych, tabliczek informacyjnych (do ponownego montażu); Istniejących szyldów i witryn reklamowych; Skucie ok 40% odspojonego tynku na elewacji frontowej oraz jego pozostałości na elewacji podwórzowej i szczytowej; Istniejących płytek ceramicznych w części parterowej na elewacji frontowej; Istniejących ekranów na balkonie I pietra; Demontaż skrzynki okapowej na elewacji frontowej. 2)Roboty remontowe: Projektuje się wykonanie następującego zakresu prac: Termomodernizacja ściany szczytowej budynku, Montaż parapetów zewnętrznych; Wykonanie obróbek blacharskich; Ponowny montaż rynien i rur spustowych; Montaż nowego odwodnienia balkonów; Montaż nowych okien; Montaż nowych krat okiennych w piwnicy; Ponowny montaż wszelkich przewodów i osłon instalacji, anten telewizyjnych, opraw oświetleniowych, szyldów reklamowych, numerków policyjnych, tabliczek informacyjnych;Renowacja detali architektonicznych na elewacji frontowej ze szczegółowym ich odtworzeniem; Odtworzenie gzymsu wieńczącego na elewacji podwórzowej; Odtworzenie drewnianego gzymsu wieńczącego na elewacji frontowej. 
 4. Remont i przebudowa bloku sportowego oraz inne roboty na terenie Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8we Wrocławiu, w podziale na części
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających remoncie i
  przebudowie bloku sportowego wraz z innymi robotami na terenie Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul.
  Skarbowców 8 we Wrocławiu w podziale na części: 1.1. CZĘŚĆ 1 w tym: Zadanie 1 - remont i
  przebudowa bloku sportowego, Zadanie 2 - wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV na korytarzach
  szkolnych I i II piętra oraz jadalni . 1.2. CZĘŚĆ 2 w tym: Zadanie 3 - wykonanie ogrodzenia
  wewnętrznego oddzielającego Szkołę Podstawową 61 od Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
  Nauczycieli.
 5. Nadbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku laboratorium E-3 na bibliotekę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chemicznej 4 - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z nadbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku laboratorium E-3 na bibliotekę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
  2. Zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia (umowy) jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego - nr AC/BZP/75/2015.
  3.Zakres prac obejmuje pełen zakres robót budowlanych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych, usług budowlanych opisanych w Załączniku Nr 3 do umowy oraz (pomocniczo) zgodny z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową - stanowiącymi załączniki dla podstawowego postępowania przetargowego dot. niniejszego przedsięwzięcia.
  Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa, jest tą samą dokumentacją, która stanowiła podstawę realizacji zadania podstawowego.
  4. Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda od Wykonawcy wskazania, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak oświadczenia oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość przedmiotu zamówienia
  5. Termin realizacji zamówienia:od podpisania umowy - do dnia 10.08.2016r.
  6. Wg kodu CPV:

  45000000-7 Roboty budowlane
  45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45410000-4 Tynkowanie
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  7.Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
  8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres prac - zawarty został w Załączniku nr 3 do Zaproszenia.
  9.Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki przy wartości zamówienia poniżej 5 mln 225 tys. euro na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2264, z póź.zm.) zwanej dalej ustawa Pzp. Zastosowanie mają także akty wykonawcze do wymienionej ustawy Pzp, w szczególności Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.
 6. Remont z przebudową części budynku użytkowego położonego przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
  Remont z przebudową części budynku użytkowego położonego przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) remont elewacji, 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 3) wykonanie ścianek działowych, 4) wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem i licowaniem ścian, 5) remont klatki schodowej, 6) wykonanie posadzek, 7) likwidację szamba, 8) naprawę dachów dobudówek, 9) montaż platform schodowych, 10) wykonanie instalacji sanitarnych: wod-kan., hydrantowa, centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna. 11) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetleniowa i gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, domofonowa, sygnalizacji alarmu pożaru, oddymiająca, połączeń wyrównawczych, odgromowa, ochrony od porażeń, przepięciowa, zasilań i wlz oraz montaż rozdzielni i tablic
 7. Nadbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku laboratorium E-3 na bibliotekę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chemicznej 4 we Wrocławiu, znak post:AC/BZP/75/2015
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1.Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku laboratorium E-3 na bibliotekę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chemicznej 4 we Wrocławiu. 1.2. Zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia szczegółowo określony jest w dokumentacji projektowej,(projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i STWIOR), dokumentach formalno-prawnych- stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem wyłączeń, określonych w Załączniku nr 10 do umowy. Zakres wyłączeń obejmuje: - Wykonanie drenażu opaskowego wraz z wpięciem do kanalizacji deszczowej. 1.3. Systemy biblioteczne- bramki i system informatyczny należy dostosować do standardów zamawiającego PWr. 1.4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Termin wykonania zamówienia: do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
 8. Wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu korytarzy parteru, 1 i 2 piętra trzema ścianami działowymi z płyty g-k wraz z montażem drzwi w Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  1) wykonanie na korytarzach parteru, 1 i 2 piętra wygrodzeń - ścian działowych z płyt gipsowo - kartonowych (ściana systemowa EI 15) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo,
  2) dostawę i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - 3 szt.,
  3) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych płyt gipsowych wraz z gruntowaniem.
 9. Zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu o wolnostojący budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie instalacji sygnalizacji włamania w budynku rozbudowywanej Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu, w szczególności:
  a.montaż centrali alarmowej sygnalizacji włamania,
  b.wykonanie oprzewodowania pomiędzy czujkami i centralą,
  c.montaż czujek - minimum 7 sztuk,
  d.montaż klawiatury - manipulatora,
  e.montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego, zewnętrznego,
  f.uruchomienie systemu sygnalizacji włamania.
 10. Uzupełniające roboty budowlane w przebudowywanej hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Fabrycznej 16 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Wrocławski Park Technologiczny S.A., Wrocław
  Uzupełniające roboty budowlane w przebudowywanej hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Fabrycznej 16 we Wrocławiu. konieczne jest wykonanie wewnętrznych ścian osłonowych i uzupełniających obudów g-k wraz z ich malowaniem, posadzek przemysłowych, dostawa, montaż i podłączenie opraw oświetleniowych - jako oprawę oświetleniowa rozumieć należy oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła; dostawa, montaż i uruchomienie promienników ciepła. Roboty będą wykonane w obiekcie, w którym trwają prace prowadzone przez Generalnego Wykonawcę firmę OZ - BUD Przedsiębiorstwo
  Budowlano - Usługowe Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 20, 53-609 Wrocław (zwany dalej GW). Podstawowe parametry techniczne - hala produkcyjno-magazynowa W-7 -
  powierzchnia użytkowa budynku 24 405,08 m2, parter 22 393,02 m2, piętro 2 012,06 m2 - powierzchnia zabudowy budynku 23 031,3 m2 - kubatura brutto 259 047 m3 - ilość kondygnacji naziemnych 2 - ilość kondygnacji podziemnych 0 - wysokość budynku 13,74 m2 - długość 286,35 m - szerokość 80,40 m (w miejscu
  dobudowanego komina) 82,27 m Zakres robót - hala produkcyjno-magazynowa W - 7 Zakres robót obejmuje wykonanie: Branża Budowlana: - wykonanie
  wewnętrznych ścian osłonowych z poliwęglanu i płyt warstwowych wraz z uzupełniającymi obudowami g-k oraz ich malowaniem, w części hali od osi 0 do osi 12 (ściany oddzielenia p.poż.). - wykonanie posadzki przemysłowej od poziomu chudego betonu na obszarze hali pomiędzy osiami B i D z wyjątkiem posadzki w
  odległości 1 metra od osi 0 i osi 21 hali oraz w odległości 1 m od ściany oddzielenia pożarowego, a także w korytarzu w osi, 12 gdzie posadzka ma być wykonana
  w etapie pierwszym. Konstrukcja posadzki przemysłowej i wykończenie wg. dokumentacji projektowej. W zakresie posadzki wykonanie odwodnienia liniowego -
  dostawa oraz montaż wraz z wpięciem do wyprowadzonej kanalizacji podposadzkowej. Branża Elektryczna: - dostawa, montaż i podłączenie opraw
  oświetleniowych pod konstrukcją hali w miejscach wskazanych przez Inwestora. Branża Sanitarna: - instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego -
  dostawa, montaż i uruchomienie promienników ciepła pod konstrukcją dachu w miejscach wskazanych przez Inwestora.
 11. Budowa gospody - całorocznej restauracji serwującej dania kuchni regionalnej. Numer postępowania: PN-7/2014
  Zamawiający: Stawy Milickie S.A., Milicz
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę budynku gospody i pomostów rekreacyjnych wraz z wyposażeniem stałym obiektu - całoroczna restauracja serwująca dania kuchni regionalnej. Budynek gospody to obiekt dwu kondygnacyjny posiadający zwartą bryłę ukształtowaną przez addycję prostopadłościennych elementów o zróżnicowanej wysokości. Układ funkcjonalny budynku posiada wyraźne strefowanie: strefa wejściowa z punktem informacyjnym, barem, zaplecze gastronomiczne zlokalizowane na dwóch kondygnacjach, sale konsumpcyjne lokalizowane na parterze i na piętrze a także pomosty rekreacyjne zlokalizowane po zachodniej stronie gospody. Dane charakterystyczne budynku: a) Powierzchnia zabudowy - 451,1 m2 b) Powierzchnia użytkowa budynku - 731,89 m2 c) Kubatura budynku - 3595,5 m3 d) Wysokość kalenicy budynku - 13,80 m e) Pomosty rekreacyjne - 364,7 m2. 2. Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w postaci projektów technicznych/budowlanych i wykonawczych oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Zamawiający informuje, że wszelkim wymienionym w dokumentacji projektowej wskazaniom firm, urządzeń, systemów i innych znaków towarowych towarzyszą wyrazy lub równoważne. Wykonawca powinien zastosować materiały równorzędne o parametrach nie gorszych niż wymienione. 4. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 5. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 1) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 2) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. 3) Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje po zakończeniu prac budowlanych plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do pełnego uporządkowania wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 4) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i-lub zmagazynowane w sposób przyjazny środowisku lub o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. 7. Wykonawca udzieli: 1) minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, którego bieg rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót budowlanych oraz dostarczone przez Wykonawcę wyposażenie. 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ
 12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu o wolnostojący budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu o wolnostojący budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: 1.1. Budowa wolnostojącego budynku dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, 1.2. Budowa sieci i przyłączy, 1.3. Budowa drogi dojazdowej; 2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. 3. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 3.1. Zakres robót obejmuje pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia, w ramach wykonania nw. zakresu: 3.1.1. Wycinki zieleni kolidującej z inwestycją. 3.1.2. Rozbiórki. 3.1.3. Budowa wolnostojącego budynku dydaktycznego. 3.1.4. Wyposażenie stałe obiektu. 3.1.5. Zagospodarowanie terenu przy nowoprojektowanym i istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 80. 3.1.6. Budowa zewnętrznych sieci i przyłączy do nowoprojektowanego budynku szkoły. 3.1.7. Budowa drogi dojazdowej - łącznik pomiędzy ul. Semaforową i ul. Polną wraz z organizacją ruchu docelowego. 3.1.8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla zakresu objętego zamówieniem.
 13. Wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia pn. Modernizacja budynku na Ośrodek Współpracy Europejskiej w Oławie
  Zamawiający: Urząd Miejski Oława, Oława
  Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane polegające na przebudowie stropów budynku.
 14. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy obiektu Leśne na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej DCChP w Obornikach Śląskich z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 - remont i dostosowanie pokrycia dachowego oraz pomieszczenia strychu do wymogów ochrony ppoż. Zadanie 2 - wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej (z filtracją powietrza wywiewanego) dla śluz oraz pokojów łóżkowych odcinka zakaźnego na kondygnacji +2
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy obiektu Leśne na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej DCChP w Obornikach Śląskich z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 - remont i dostosowanie pokrycia dachowego oraz pomieszczenia strychu do wymogów ochrony ppoż. Zadanie 2 - wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej (z filtracją powietrza wywiewanego) dla śluz oraz pokojów łóżkowych odcinka zakaźnego na kondygnacji +2
 15. Rewitalizacja kamienicy komunalnej położonej przy ul. Rydygiera 43 we Wrocławiu - postępowanie nr ZZK-WP/3400/98/13. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Rewitalizacja kamienic komunalnych położonych przy ul. Chrobrego 34A, Niemcewicza 34, Rydygiera 43 we Wrocławiu nr RPDS.09.01.00-0209712, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
  Zakres prac obejmuje m.in.: remont dachu,remont i wymiana stolarki okiennej oraz wymiana drzwi wejściowych,remont elewacji wraz z ocieplenie ściany bocznej,remont klatki schodowej,remont lokali,wykonanie opaski wokół budynku,wykonanie wentylacji, przewodów spalinowych,wykonanie instalacji odgromowej,wykonanie instalacji domofonowej i TV AZART,wykonanie instalacji elektrycznej WLZ,rozbiórki instalacji wod-kan,wykonanie instalacji sanitarnej, gazowej oraz centralnego ogrzewania,wykonanie i montaż skrzynek lęgowych dla jerzyków,zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z wytycznymi Rozdziału 17 Informacja i promocja Poradnika dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10
 16. Wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach budowy budynków wielorodzinnych na osiedlu Psie Pole we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 313/315 oraz przy ul. Gorlickiej 2.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  Zakres przedmiotu Umowy obejmuje m.in.: 1) Obniżenie okien w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 313/315, 2) ocieplenie elewacji budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 315, od strony wschodniej, w miejscu wyburzonego budynku na działce nr 317, 3) wykonanie rząpi oraz montaż pomp WILO, w piwnicach obu budynków, 4) wykonanie obudowy przeciwpożarowej z płyt ognioodpornych linii WLZ, w piwnicy budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 313/315, 5) montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach budynku przy ul. Gorlickiej 2.
 17. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń warsztatowych na terenie Bazy KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń warsztatowych na terenie Bazy KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1. Zakres przedmiotowy robót opisano w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określa : - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa załącznik nr 4 do SIWZ
 18. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu - Etap I w podziale na zadania: zadanie 1: rozbudowa budynku szkoły wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zadanie 2: pielęgnacja zieleni
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  1.Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlano-wykonawcze dotyczące I etapu rozbudowy szkoły wraz z wyposażeniem stałym obiektu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Zakres zamówienia zadania 1 obejmuje m.in.:
  1.1. budynek szkoły - budowa budynku o funkcji oświatowej, w tym:
  1.1.1. roboty ziemne, wykopy,
  1.1.2. roboty fundamentowe, izolacje,
  1.1.3. wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z docelowym ich
  wykończeniem,
  1.1.4. wykonanie stropów,
  1.1.5. wykonanie schodów żelbetowych dwubiegowych,
  1.1.6. dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz jego rozruch,
  1.1.7. dostawa i montaż stolarki otworowej zewnętrznej aluminiowej,
  1.1.8. dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do sal i pomieszczeń,
  1.1.9. dostawa i montaż ścianek systemowych (kabin) do toalet,
  1.1.10. wykonanie posadzek i warstw podposadzkowych,
  1.1.11. sufity podwieszane akustyczne,
  1.1.12. wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,
  1.1.13. demontaż okien i konieczne rozbiórki w ścianie szczytowej budynku istniejącego w celu połączenia z nowoprojektowanym budynkiem oraz roboty budowlane w istniejącym budynku na styku z projektowanym
  2.2. wykonanie inst. sanitarnych m.in.:
  2.2.1. instalacje centralnego ogrzewania, z montażem grzejników,doprowadzenie instalacji do węzła cieplnego w istniejącym budynku (przebudowa węzła cieplnego przez FORTUM S.A.),
  2.2.2. instalacje wodociągowe wewnętrzne z białym montażem,
  2.2.3. instalacje wody p.poż.,
  2.2.4. instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
  2.2.5. wentylację mechaniczną i grawitacyjną
  3.3. instalacje elektryczne w tym m. in.:
  3.3.1. rozdzielnice główne, piętrowe z wewnętrznymi liniami zasilającymi,
  3.3.2. instalacje oświetlenia podstawowego,
  3.3.3. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
  3.3.4. instalacje gniazd wtykowych,
  3.3.5. instalacja dzwonkowa,
  3.3.6. instalacja odgromowa,
  3.3.7. instalacje połączeń wyrównawczych, uziemiająca
  3.3.8. instalacje zasilające nasady kominowe,
  3.3.9. instalacje sytemu SSWiN,
  3.3.10. instalacje systemu CCTV,
  3.3.11. instalacje teleinformatyczne wraz z wpięciem do serwerowni w istniejącym budynku,
  4. wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych (zgodnie z załącznikiem 1a. pt. Zestawienie wyposażenia stałego)
  5. wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oznaczenie dróg ewakuacyjnych
  6. zagospodarowanie terenu
  6.6.1. przebudowę przyłącza do sieci wodociągowej,
  6.6.2. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
  6.6.3. wykonanie rampy dla niepełnosprawnych do wejścia na ścianie szczytowej
  realizowanego budynku - nad przebudowana siecią ciepłowniczą,
  6.6.4. wykonanie placu, chodników,dojść,
  6.6.5. wykonanie wjazdu w części środkowej i drogi na dziedziniec frontowy,
  6.6.6. wykonanie miejsce gromadzenia odpadów stałych,
  6.6.7. wykonanie drogi przeciw pożarowej i placu manewrowego,
  6.6.8. montaż oświetlenia zewnętrznego (parkowego) wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej,
  6.6.9. przebudowę ogrodzenia od frontu oraz od strony zachodniej,
  6.6.10. wykonanie małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, etc.)
  7. nasadzenia zieleni
  7.7.1. wykonanie nasadzeń drzew, zieleni niskiej,trawników.
  8. uzyskanie i doręczenie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu - z upoważnienia Zamawiającego.
  Zakres zamówienia zadania 2 obejmuje pielęgnację zieleni wykonanej w zadaniu 1 tj.: 1. odchwaszczanie,
  2. cięcie roślin w celu poprawy ich kondycji i krzewienia,
  3. formowanie koron drzew,
  4. podlewanie,
  5. nawożenie,
  6. koszenie trawników,
  7. ochrona chemiczna,
  8. grabienie opadłych liści,
  9. wymiana uszkodzonych palików i wiązań,
  10. wymiana zniszczonych i obumarłych roślin
  Termin wykonania i
  przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia:
  Zadanie 1 : do 30.04.2014 rok
  Zadanie 2 : do 30.10.2014 rok
 19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 i budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Dzierżoniów
  Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowego obejmuje wymianę belek stropowych drewnianych w budynku przy ul. Mickiewicza 8 oraz wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku, wykonanie wentylacji pomieszczeń piwnicznych w budynku, obróbki blacharskie pod rolką cegły klinkierowej, oczyszczenie i hydrofobizację balustrad, renowację arkad w budynku, renowację ścian oporowych, wymianę instalacji elektrycznej w siłowni budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 5.
 20. Remont dachu segmentu A budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dachu segmentu A budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 2. Budynek Sądu jest zlokalizowany we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Przeznaczony do remontu dach segmentu A jest stropodachem płaskim, jednospadowym, o konstrukcji masywnej. Kryty papą asfaltową. Spadek dachu jest jednokierunkowy i wynosi 3%. Powierzchnia rzutu dachu (po obrysie - łącznie z attykami) wynosi około 1246 m2. 3. Przewidziany do wykonania zakres prac obejmuje: - remont ścianek krawędziowych (attyki) z wymianą opierzeń, - remont istniejącego pokrycia z papy - jako pierwszej warstwy izolacji dachu, - docieplenie dachu wraz z pokryciem papowym, - wymianę obróbek blacharskich, - remont elementów systemu odwodnienia dachu (leje, kosze, rynny), - remont kominów z podniesieniem ich wysokości i nowymi nakrywami, - remont czerpni, wyrzutni wentylacyjnych (ściany licowane cegłą, elementy blacharskie i ślusarskie), - wymianę wyłazu dachowego, - remont nadbudówek murowanych z cegły licowej i murowanych tynkowanych wraz z dachami, stolarką okienną, drzwiową, schodami (maszynownia dźwigu, wentylatornie), - wymianę posadowienia agregatów klimatyzacyjnych i instalacji zasilającej (w związku z podniesieniem się płaszczyzny pokrycia dachu po jego dociepleniu), - remont instalacji odgromowej. Budynek będzie użytkowany w trakcie prowadzenia remontu
 21. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Remont dachu i wież na budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych wraz z drenażem i przebudową kanalizacji deszczowo-sanitarnej
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Świebodzice
 22. Termomodernizacja budynku głównego i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, przy ul. Szkolnej 5
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Dzierżoniów
 23. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8 oraz budynku ZS nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 5
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Dzierżoniów
 24. Wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach budowy budynków wielorodzinnych na osiedlu Psie Pole we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 313/315 oraz przy ul. Gorlickiej 2.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 25. Wykonanie sieci zewnętrznych teletechnicznych kolidujących z budynkiem przy ul. Gorlickiej 2 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 26. Wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania: Przebudowa i remont dachu budynku szkolnego dobudowanego do budynku głównego w Zespole Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 27. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Podniesienie standardu i dostępności budynku Komisariatu Policji Wrocław - Ołbin, jako element poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji Wrocławia- przebudowa części budynku Komisariatu Policji Wrocław - Ołbin we Wrocławiu oraz terenu przyległego - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 28. Budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Jawor, Jawor
 29. Wykonanie robót uzupełniających dotyczących przystosowania układu drogowego w rejonie ulic Stanisławowskiej i Avicenny dla potrzeb komunikacji autobusowej obsługującej ZSP Nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu dla zadania inwestycyjnego pn.: Nadbudowa budynku ZSP przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 30. Remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego przy ul. Białoskórniczej 24/25 we Wrocławiu
  Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Białoskórnicza 24/25, 50-134 Wrocław reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "CENTRUM" Sp. z o.o., Wrocław
 31. Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu Psie Pole we Wrocławiu z podziałem na zadania: zadanie 1: Odbudowa (rewitalizacja) budynków mieszkalno usługowych wielorodzinnych przy ul. Krzywoustego 313/315 z przyłączami zadanie 2: Nowa zabudowa narożna wielorodzinna mieszkalno-usługowa przy ul. Gorlickiej 2 z zagospodarowaniem terenu i przyłączami
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 32. Przebudowa i remont dachu budynku szkolnego dobudowanego do budynku głównego w Zespole Szkół Nr 14 przy Al. Brücknera 10 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 33. Budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Jawor, Jawor
 34. Przebudowa części istniejącego budynku na Centrum Zabiegów przy Szpitalu Uzdrowiskowym Jan Kazimierz w Dusznikach Zdroju -zadania dodatkowe
  Zamawiający: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A., Polanica-Zdrój
 35. Budowa hali sportowej w Jeżowie Sudeckim przy ul. Krętej
  Zamawiający: Urząd Gminy Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki
 36. Nadbudowa budynku Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 37. Uzupełniajace roboty budowlane w budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 we Wrocławiu..
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 38. Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego RAP/91/2010 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne - budynek przy pl. Grunwaldzkim 24 (Sprawa Nr RAP/16/2011
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 39. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne - budynek przy pl. Grunwaldzkim 24 (Nr sprawy RAP/91/2010)
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 40. Realizacja projektu: Podniesienie standardu i dostępności budynku Komisariatu Policji Wrocław- Ołbin, jako element poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji Wrocławia, realizowanego i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013..
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 41. Remont pomieszczeń Domu Studenckiego Labirynt segmenty D-1, D-2, D-3, galeria przy ul. Sopockiej 23 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 42. Budowa obiektu Ogrody Naukowe Wrocławia przy ul. Stabłowickiej 147/149 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 43. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
  Zamawiający: Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra
 44. Wykonanie robót uzupełniających dla zadania pn. Przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych przy ul. P. Skargi 29-31 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 45. Wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem i przebudową pomieszczeń w budynku przy ul. Sądowej 9 a we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 46. Przebudowa boiska szkolnego na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek przy placu Franciszkańskim 1-3 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 47. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 48. Wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania: Przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych przy ul. P. Skargi 29-31 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 49. Budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Jawor, Jawor
 50. Remont z przebudową pomieszczeń w budynku przy ul. Sądowej 9 a we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 51. Wykonanie robót uzupełniających związanych z przebudową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych przy ul. P. Skargi 29-31 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 52. Wykonanie zamówień dodatkowych związanych z nadbudową i przebudową budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. B. Krzywoustego 307 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 53. Wykonanie robót uzupełniających związanych z remontem i przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sępa Szarzyńskiego 57 we Wrocławiu, z dostosowaniem mieszkań na parterze dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 54. Wykonanie robót uzupełniających związanych z rewitalizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczytnickiej 47 i 49 wraz zagospodarowaniem przyległego terenu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 55. Budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze
  Zamawiający: Gmina Jawor, Jawor
 56. Wykonanie robót uzupełniających związanych z remontem i przebudową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczytnickiej 47 i 49 oraz zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 57. Przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych przy ul. P. Skargi 29-31 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 58. Wykonanie robót uzupełniających związanych z budową bloku sportowego dla potrzeb Gimnazjum nr 13 oraz Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. M. Reja 1/3.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 59. ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE.
  Zamawiający: Gmina Dziadowa Kłoda, Dziadowa Kłoda
 60. Wykonanie robót uzupełniających związanych z remontem i przebudową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szczytnickiej 47 i 49 oraz zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 61. AM/AZ/WR-51/ 09
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 62. Remont dachu (etap I, II) Zespołu Szkół Nr 6 przy ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, Wrocław
 63. Roboty uzupełniające związane z budową bloku sportowego dla potrzeb Gimnazjum Nr 13 oraz Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. M. Reja 1/3 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 64. Roboty budowlane polegające na budowie Gminnego Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim o zakresie obejmującym także teren utwardzony (np. drogi, parking, chodnik) oraz teren zielony
  Zamawiający: Gmina Ruja, Ruja
 65. Wykonanie robót dodatkowych związanych z nadbudową i przebudową budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. Bolesława Krzywoustego 307 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 66. Roboty uzupełniające związane z nadbudową i przebudową budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. Bolesława Krzywoustego 307 we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 67. Budowa bloku sportowego przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Świstackiego 12a we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 68. Budowa bloku sportowego przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Świstackiego 12a we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 69. Roboty uzupełniające związane z remontem i przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sępa Szarzyńskiego 57 we Wrocławiu, z dostosowaniem mieszkań na parterze dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 70. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szczytnickiej 35 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław

Inne osoby dla Zieliński Kazimierz (34 osoby):