Kogo reprezentuje osoba

Zieliński Stanisław Ignacy

w KRS

Stanisław Ignacy Zieliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Ignacy
Nazwisko:Zieliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie), Lisów (Świętokrzyskie)
Przetargi:18 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fałdziński Janusz Michał, Kołodziejczyk Lech Waldemar, Kołodziejczyk Urszula Teresa, Wieczorek Wojciech
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Delipacy Norbert Jerzy, Grosicki Krzysztof Zygmunt, Lewandowska Edyta Maria, Rękas Kamil Jerzy, Stryszowska Edyta, Zatorski Sebastian

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biały Barbara Agata, Biały Katarzyna Anna, Biały Lech Piotr, Biały Marcin Hubert, Biały Tomasz Piotr, Gorzkowski Romuald, Irzykowska Jolanta, Pilśniak Małgorzata, Płaza Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słowak Mieczysław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fałdziński Janusz Michał, Słoń Marek, Wieczorek Wojciech
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Delipacy Norbert Jerzy, Grosicki Krzysztof Zygmunt, Lewandowska Edyta Maria, Rękas Kamil Jerzy, Stryszowska Edyta, Zatorski Sebastian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektowe Droginf Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000383206
 2. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000034285
 3. Klub Sportowy Budowlani Kielce, Kielce − KRS 0000030346
 4. Ppuh Lex Lech Kołodziejczyk Spółka Komandytowa, Lisów − KRS 0000269107
 5. Przedsiębiorstwo Budowy Mostów Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000502724
 6. Przedsiębiorstwo Dubr Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000124311
 7. Przedsiębiorstwo Dystrybucyjno-usługowe Ma.ja.mi Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000120739
 8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Montażowe Elephant Sp. Z O.O., Miedziana Góra − KRS 0000126575
 9. Stowarzyszenie - Linia Życia, Wrocław − KRS 0000183592
 10. Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Kielce − KRS 0000025964

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. B4r Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000325526
 2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. W Kielcach, Kielce − KRS 0000225530
 3. Konkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000225229
 4. Lewandowska, Kozłowski Sp. J., Warszawa − KRS 0000081931
 5. Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A., Warszawa − KRS 0000034270
 6. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Warszawa − KRS 0000037928
 7. Przedsiębiorstwo Geologiczne W Kielcach, Kielce − KRS 0000011208
 8. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000032049
 9. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt Sp. Z O.O.., Górki Szczukowskie − KRS 0000027261
 10. Wealth Solutions - Inwestycje Ziemskie Sp. Z O.O. Vi Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000382328
 11. Wealth Solutions - Inwestycje Ziemskie Sp. Z O.O. Viii Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000397121

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Projekt drogi do Osiedla Chrusty
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  4.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500
  4.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.
  4.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
  4.4. Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego.
  4.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie
  z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej
  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  4.6. Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje:
  4.6.1. Długość projektowanej drogi ok. 900m.;
  4.6.2. Uwzględnienie w projekcie minimum 2 miejsc postojowych;
  4.6.3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego;
  4.6.4. Wykonanie projektu odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową;
  4.6.5. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
  4.6.6. Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej;
  4.7.Uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
  4.8. Wykonanie opinii dotyczącej wycinki drzew, ich stanu, wieku wraz z opinią ornitologa;
  4.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  4.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego);
  4.11.Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
  4.12.Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej (jeżeli istnieje taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.
  4.13.Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych
  i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)
  4.14.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
  - Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.
  4.15. W oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego
  do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.
  4.16. Wykonanie inwentaryzacji przebiegu istniejącej drogi utwardzonej.
 2. 1. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I 2. Przebudowa ul. Spacerowej w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
  Ulica Armii Krajowej strona zachodnia
  1. Na odcinku od wjazdu na dz. nr ewid. 226 (Hydrofornia) do wjazdu na dz. nr ewid. 224 (sanat. Mikołaj), w miejscu zaprojektowanego utwardzonego pobocza, zaprojektować chodnik przyjezdniowy o szer. 2,0 m.
  2. Na odcinku od wjazdu na dz. nr ewid. 224 (sanat. Mikołaj) do wjazdu na dz. Nr ewid. 221/1 (smażalnia Casa Mia), w miejscu istniejącej skarpy ziemnej, zaprojektować chodnik przyjezdniowy szer. 2,0 m, zabezpieczony od strony skarpy prefabrykowanymi elementami żelbetowymi typu L.
  3. Na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do wjazdu na dz. nr ewid. 48 (parking KRUS) w miejscu chodnika zaprojektować utwardzone pobocze o szer. 2,50 m
  W miejscach zjazdów na przyległe nieruchomości, zaprojektować obniżony krawężnik.
  Chodnik o szer. 2,0 m zaprojektować za utwardzonym poboczem.
  4. Chodnik na odc. od wjazdu na dz. nr ewid. 48 (parking KRUS) do wjazdu na dz. nr. ewid. 22/3 (boisko szkolne) zaprojektować jako oddzielony od ulicy pasem zieleni, na przedłużeniu chodnika z p. 3.
  5. Chodnik na odc. od wjazdu na dz. nr. ewid. 22/3 (boisko szkolne) do zatoki postojowej przy hali sportowej zaprojektować o szer. 2,0 m (z miejscowym przewężeniem na wysokości pierwszego miejsca postojowego).
  6. Chodnik na odc. od zatoki postojowej przy hali sportowej do ciągu pieszego położonego na dz. nr ewid.528 zaprojektować na całej szerokości t.j. od krawężnika do istniejacego ogrodzenia
  7. Chodnik położony po wschodniej stronie ul. A.K., na odcinku od ul. Spacerowej do budynku nr 10, położonego na dz. Nr ewid. 24 zaprojektować o szer. 2,0 m.

  Ulica Spacerowa
  1. Na odcinku ulicy zamkniętym dla ruchu zaprojektować nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 8 cm w kolorze grafitowym
  2. Zaprojektować chodnik po stronie południowej, na odc. od przejścia dla pieszych do ul. Mickiewicza z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 6 cm w kolorze szarym.
  3. Na odcinku zamkniętym dla ruchu, ul. Spacerowa powinna tworzyć z w/w chodnikiem jedną płaszczyznę wyniesioną ponad rzędne nawierzchni bitumicznej.
  4. Na połączeniu dwóch rodzajów nawierzchni (bitumicznej i brukowej) zaprojektować wtopiony krawężnik oraz wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej.
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej. Długość projektowanego odcinka drogi do przebudowy 910 mb. W ramach zamówienia należy opracować: koncepcję, którą należy uzgodnić z ZDP, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych. Do Wykonawcy należy też sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Granice lokalizacji określa załącznik graficzny do niniejszego opisu (załącznik nr 2 do SIWZ)
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej. Długość projektowanego odcinka drogi do przebudowy ok. 2020 mb. W ramach zamówienia należy opracować: koncepcję, którą należy uzgodnić z ZDP, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych. Do Wykonawcy należy też sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Granice lokalizacji określa załącznik graficzny do niniejszego opisu (załącznik nr 2 do SIWZ)
 5. Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości ok. 10 320 mb; IZP.271.12.2012
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
  Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości ok. 10 320 mb
 6. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku-Zdroju - ulica Jabłoniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa i Armii Ludowej
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Jabłoniowej o długości 640 m, 2. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Jaśminowej o długości 185 m, 3.Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Jodłowej o długości 165 m, 4. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Klonowej o długości 120 m, 5. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Armii Ludowej o długości 210 m, 6. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Jabłoniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa i Armii Ludowej o łącznej długości 1300 m wraz z oczyszczalnią wód deszczowych. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa: a) drogi gminne (publiczne) klasy D i L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR II - KRIII; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość pasa drogowego - zmienna w istniejących liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 5,0 -6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego. f) szerokość chodnika - 2,0m w ulicy Jodłowej i Jabłoniowej (jednostronny długości 200m) g) rozwiązania projektowe skrzyżowań, Branża sieciowa - kanalizacja deszczowa Projekt sieci kanalizacji deszczowej opracowany zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w zakresie: a) budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Jabłoniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa wraz z budową oczyszczalni wód deszczowych i z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi wpustami ulicznymi długości 1090 m. b) przebudowy istniejącego rowu otwartego na kanał deszczowy średnicy 1000mm z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi wpustami ulicznymi długości 210 m
 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr.1251K w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4.Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C. Drogi powiatowe, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Powiat Proszowicki, Proszowice
  Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz 1118 z późn. zmianami) tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją, z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych Wykonawca powinien: złożyć oświadczenie, iż wykonawca będzie nadzorował roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego którego realizacja rozpocznie się w II kwartale 2012 r. a zakończy w II kwartale 2013r co najmniej 2 razy w tygodniu i nie mniej niż 9 pobytów w ciągu miesiąca ( w okresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych . Ponadto na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na terenie budowy w przeciągu 3 godzin i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. 4.Oświadczenie iż Wykonawca posiada telefon komórkowy i samochód do dyspozycji
 8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych: 1. Budowa ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta w Busku-Zdroju, 2. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I, 3. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap II, 4. Przebudowa ul. Spacerowej w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi publicznej (ulicy) łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta w Busku-Zdroju o długości około 280 m, zlokalizowanej na działkach gminnych i prywatnych nr ewidencyjny 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 64, 65, 66, 67 dla rozbudowy istniejącej sieci drogowej od południowej strony osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju. Przedmiotową drogę publiczną wraz z parkingami należy zaprojektować na w/w działkach ewidencyjnych, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Grotta. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa: a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość projektowanego pasa drogowego - ok.43 m w liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 6,0 m. Jezdnię należy zaprojektować na przedłużeniu drogi powiatowej - ul. Wyszyńskiego f) szerokość chodnika - 1,5 m. na całej długości projektowanej drogi, g) projekt ścieżki rowerowej, dwukierunkowej, szer. 2,5 m Ścieżkę rowerową należy zlokalizować na całej długości projektowanej drogi, h) projekt nowych parkingów terenowych zlokalizowanych po stronie północnej projektowanej drogi, i) projekt dróg serwisowych (dojazdowych) w celu połączenia istniejących ulic i parkingów z projektowaną drogą publiczną, j) rozwiązania projektowe skrzyżowania projektowanej drogi publicznej z istniejącym układem komunikacyjnym, k) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża sieciowa Projekt sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej ulicy i parkingów, opracowany zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój a w tym: a) projekt remontu istniejącej kanalizacji deszczowej śr. 800 mm na odcinku od ul. Grotta do ul. Mickiewicza długości ok. 400 m., w technologii wykopowej lub bezwykopowej (w zależności od wielkości kosztów). W zakresie zadania należy zatem uwzględnić koszty opracowania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich remontu kanału alternatywnie dla technologii wykopowej i bezwykopowej. b) projekt sieci kanalizacji deszczowej rozdzielczej śr. 300-400 mm o dł. ok. 250 m wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami śr. 200 mm dla odwodnienia projektowanych parkingów. Branża elektryczna a) opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 250 m w celu oświetlenia ulicy i chodnika lub ewentualnie 2 x 250 m w celu oświetlenia również ścieżki rowerowej i parkingów. Projekt budowlano - wykonawczy należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 1.2. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I o całkowitej dł. ok. 800,0 m. zlokalizowanej (po rozbudowie) na działkach gminnych i Skarbu Państwa nr ewid. 551/1, 560/1, 562/1, 564/5, 588/1, 588/2 , 121/4, 122/4 obręb ewid 9 Busko-Zdrój (odcinek od ul. 12-go Stycznia do początku zwężenia ulicy). W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość jezdni 6,0 m, e) szerokość pasa drogowego w istniejących liniach rozgraniczających z wyjątkiem odcinka od ul. Spacerowej do ul. Boh. Westerplatte f) po stronie wsch. chodnik przylegający bezpośrednio do ulicy szer. 1,50 m, po str. zach. przylegający do zatok postojowych, ulicy, lub oddzielony pasem zieleni od krawędzi ulicy (w zależności od miejsca występowania) szer. 1,50-2,0 m. g) projekt zatok parkingowych zlokalizowanych po stronie zach. ulicy w pasie drogowym a na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Boh. Westerplatte częściowo na dz. nr ewid. 121/4, 122/4 będących własnością Skarbu Państwa, h) rodzaj nawierzchni zatok parkingowych - betonowa kostka brukowa i) rozwiązania projektowe skrzyżowań ul. Armii Krajowej z istniejącym układem komunikacyjnym i projektowaną drogą, o której mowa w p. 2.1. j) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża sieciowa a) Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej śr. 300 mm, dł. ok. 100,0 m wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi b) Opracowanie projektu przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej śr. 300 mm wraz z przykanalikami, o dł. ok. 400,0 m. na odc. od szkolnej hali sportowej do parkingu przy Starostwie Powiatowym oraz od ul. Ładnej do ul. Boh. Westerplatte. W/w projekty należy opracować zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Branża elektryczna a) Opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 170,0m na odcinku od ul. 12-go Stycznia do ul. Spacerowej, Projekty budowlano - wykonawczy należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 1.3. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap II o całkowitej dł. ok. 80,0 m. zlokalizowanej (po rozbudowie) na działkach gminnych, prywatnych nr ewid. 8/2, 9/2, 10, 551/1, obręb ewid 9 Busko-Zdrój (zwężony odcinek ulicy). W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających e) szerokość jezdni 6,0 m, f) poszerzenie odcinka ulicy przyległego do dz. nr ewid. 8/2 i 10 obręb ewid 9 Busko-Zdrój do w/w parametrów. Na tym odcinku zaprojektować chodnik jednostronny szer. 2,0 m g) rozwiązania projektowe skrzyżowań ul. Armii Krajowej z istniejącym układem komunikacyjnym h) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża elektryczna a) Opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego na odc.o dł. ok. 80,0 m (od początku zwężonego odcinka do ul. St. Batorego). Projekty budowlano - wykonawczy należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 1.4. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Spacerowej w Busku-Zdroju o dł. ok. 120,0 m.(na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej). W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających e) szerokość jezdni 5,0 m, f) projekt zatoki parkingowej zlokalizowanej po północnej stronie ul. Spacerowej g) rodzaj nawierzchni zatoki parkingowej - betonowa kostka brukowa h) chodnik o szerokości 2,0 m, zlokalizowany pomiędzy parkingiem a istniejącym ogrodzeniem dz. nr ewid. 122/2 i 122/3 i) projekt skrzyżowania ul. Spacerowej z ul. Mickiewicza musi być dostosowany pod względem rzędnych wysokościowych do projektu zagospodarowania terenu ul. Mickiewicza i projektu zagospodarowania terenu przy Byczej Górze realizowanych w ramach rewitalizacji ul. Mickiewicza j) rozwiązania projektowe skrzyżowań ul. Spacerowej z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym z ul. Mickiewicza, k) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego l) projekt elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady itp). Typ i rodzaj elementów małej architektury zgodny z przewidzianymi w projekcie rewitalizacji ul. Mickiewicza Branża elektryczna a) opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia ulicy, parkingu i chodnika, b) opracowanie projektu przebudowy napowietrznej linii energetycznej na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i Armii Krajowej o dł. ok. 30 m Przebudowę ulicy Spacerowej wraz z elementami towarzyszącymi (oświetlenie, zatoka parkingowa) należy zaprojektować w granicach istniejącego pasa drogowego. 1.5. Uzbrojenie terenu inwestycji: Teren, na którym zlokalizowane ma być przedsięwzięcie posiada liczne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną podziemną. W pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, energetyczna, kolektory kanalizacji deszczowej
 9. Budowa drogi od msc Tumlin-Węgle do msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
  2. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi od msc Tumlin-Węgle do msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o: - Wytyczne do projektowania Zamawiającego (Załącznik nr 8 do specyfikacji), - konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 4.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500 4.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz. 4.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli konieczne). 4.4. Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego; 4.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. 4.6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego; 4.7. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; 4.8. Uzyskanie zgody na wycinkę drzew; 4.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączona do projektu wykonawczego) 4.11. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 4.12. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji. 4.13. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów) 4.14. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego. 4.15. w oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym. 5. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z: - Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 tj. ze zm.) - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz.2072 ze zm.) - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. nr 25 poz.150 ze zm.), - ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), - innych aktów prawa powszechnie obowiązujących. 6. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje: 6.1. sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.; 6.2. zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy; 6.3. wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości; 6.4. sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne: 6.4.1. mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 5 egz.; 6.4.2 wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.; 6.4.3. mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.; 6.4.4. skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.; 6.4.5. opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.; 6.4.6. zarys pomiarowy - 1 egz.; 6.4.7. wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie .dwg na nośniku CD i w formie papierowej - po 1egz. 6.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 6.6. wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych: 6.6.1. wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi kamieniami granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu - po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 6.6.2. punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą; 7. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej; 8. Uzgodnienia projektu z zamawiającym: 8.1. przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych; 8.2. koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji; 8.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego; 9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień (również z PKP); 10. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego. 11. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważne). 12. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie: a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego Projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (2 oryginały i 2 kserokopie), b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym: - 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji - 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa - część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa - część opisowa z rozszerzeniem .doc. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych. 14. do 10 dnia każdego miesiąca, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie z przebiegu realizacji harmonogramu prac wykonania przedmiotu zamówienia z poprzedniego miesiąca, wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowej 15. Pełnienie nadzoru autorskiego : a) Wykonawca zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez właściwych projektantów (autorów) przez cały okres w jakim wykonywana będzie inwestycja. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w etapach przez okres ok. 3 lat. b) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji. c) Nadzór autorski obejmuje czynności określone art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w tym: - stwierdzania w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; oraz czynności określone wymaganiami Zamawiającego, w tym: - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, - zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej za zgodą Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania. d) Nadzór autorski będzie wykonywany w formach: - wizyt na budowie - prac studialnych - innych, wymaganych dla właściwego sprawowania nadzoru autorskiego. e) Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. f) Wykonywanie nadzoru w formie wizyt na budowie obejmuje co najmniej 25 wizyt na budowie. Każdy pobyt winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy i potwierdzony pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. g) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź w innej formie powinny każdorazowo nastąpić niepóźnej niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego. h) Zawiadomienia o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego Zamawiający dokonuje na piśmie lub faksem..
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Żeromskiego w Suchedniowie
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0592T na odcinku od drogi krajowej nr 7, km 0 + 0,00 do granicy lasu w miejscowości Suchedniów km 1 + 625.
  W ramach zamówienia należy opracować: koncepcję, którą należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych.
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Granice lokalizacji określa załącznik graficzny do niniejszego opisu (załącznik nr 2
  do SIWZ).
 11. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego w ciagach dróg powiatowych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
  Roboty polegaja na wykonaniu oznakowania
  poziomego cienkowarstwowego odcinków dróg powiatowych powiatu nowotarskiego
 12. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2011 roku.
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2011 roku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową odblaskową) oraz materiałami grubowarstwowymi (materiałami termoplastycznymi) sposobem mechanicznym: - linie segregacyjne, ciągłe, przerywane, krawędziowe, - strzałki, znaki uzupełniające, symbole, inne elementy drobne. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w specyfikacjach technicznych (załącznik nr 4 do SIWZ), kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ). Rzeczywisty zakres (ilość) robót do wykonania zlecany będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót..
 13. Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  Zamówienie obejmuje następujące ilości : Minimalna ilość - 12 400,00 m2 Maksymalna ilość - 15 519,81m2 Oznakowanie w ilości 3 119,81 m2 jest ilością przewidywaną. W przypadku, gdy istniejące oznakowanie nie będzie wymagało odnowienia może nie zostać zlecone lub może być zlecone w zmniejszonej ilości..
 14. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2010 r.
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2010 r. Zakres rzeczowy robót obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) ok. 7944 m2 oraz materiałami grubowarstwowymi (materiałami termoplastycznymi) ok. 450 m2 sposobem mechanicznym: - linie segregacyjne, ciągłe, przerywane, krawędziowe, - strzałki, znaki uzupełniające, symbole, inne elementy drobne.
 15. Wykonanie konserwacji oznakowania poziomego ulic lokalnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2010 roku.
  Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji oznakowania poziomego ulic lokalnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2010 roku. Wykonanie linii poprzecznych i podłużnych -malowanie mechaniczne malowarką z mechanicznym posypywaniem granulatem, drobnych znaków oraz punktowych elementów odblaskowych -kocie oczka.
  Zakres finansowy zamówienia: 90.000 zł. brutto.
 16. Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego na ulicach miasta Kalisza z podziałem na trzy rejony
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Kalisz
  . Miasto Kalisz zostało podzielone na trzy rejony, zgodnie z Wykazem ulic, stanowiącym załącznik do siwz. 2. Opis przedmiotu zamówienia jednakowy dla wszystkich trzech rejonów. 3. Ogólna powierzchnia oznakowania wynosi j.n.: - Rejon I - 9.900 m2 - Rejon II - 15.500 m2 - Rejon III - 13.200 m2 4. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego wraz z uprzednim trasowaniem musi być zgodne z warunkami określonymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowiącymi Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną oznakowania poziomego - załącznik do siwz. 5.Prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu oznakowania wyłącznie malowarkami hydrodynamicznymi z wymuszoną aplikacją mikrokul szklanych będącymi w posiadaniu Wykonawcy, z wykorzystaniem pojazdów oraz urządzeń zabezpieczających. 6. Wykonawca jest zobowiązany do: 1/ prowadzenia dziennika wykonanych robót 2/ zgłaszania inspektorowi nadzoru potrzeby wykonania niezbędnych robót w przypadku wystąpienia takich okoliczności 3/ terminowego i sprawnego wykonywania poleceń Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia 4/ zapewnienie czytelności oznakowania w okresie udzielonej gwarancji 5/ w przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywanego przeglądu starcia oznakowania poziomego, Wykonawca robót jest zobowiązany do odtworzenia tego oznakowania w terminie 3 dni od daty stwierdzenia. 6.Wykonawca zorganizuje tak realizację przedmiotu zamówienia, aby prace były prowadzone na ulicach miasta Kalisza przy najmniejszym możliwym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów tj. w godzinach wieczornych i nocnych, w dni powszednie po godz. 20:00 a w szczególnych przypadkach później oraz w dniach wolnych od pracy, w godzinach uzgodnionych z inspektorem nadzoru; pod groźbą rozwiązania umowy. 7.Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego zrealizowane zostanie w całości z materiałów Wykonawcy. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. 9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. 10.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia..
 17. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji Projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Siekierno - Radkowice - Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin.
  Zamawiający: Powiat Starachowicki, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji Projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Siekierno - Radkowice - Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin.

  Projekt będzie realizowany w ramach osi 3 , działanie 3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

  CPV - 71 52 10 00 - 6 usługi nadzorowania placu budowy

  4.2. Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 4 000 do km 6 700 i będzie realizowana w okresie trzech lat

  Część I - planowany termin realizacji od dnia zawarcia umowy - do 30.09.2009

  Część II - planowany termin realizacji 01.10.2009 - 30.06.2010

  Część III - planowany termin realizacji 01.07.2010 - 31.01.2011

  Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera przedmiar robót oraz projekt wykonawczy. - Rozdział IV

  Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy i pozyskał wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
  z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

  4.3. Obowiązki Inspektora Nadzoru.
  4.3.1. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru będzie działać w imieniu i na
  rzecz Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, , warunkami określonymi w umowie z
  Wykonawcą robót oraz w umowie o dofinansowanie Projektu w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
  2007 - 2013

  4.3.1.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizacją robót :
  a) udział w przekazaniu terenu budowy
  b) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  c) sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP.
  d) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót
  e) podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji każdego etapu budowy.
  f) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót
  w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą,
  w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych;
  h) przeprowadzanie kontroli Laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy
  stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną
  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm
  określających procedurę badań, uczestnictwo w badaniach przeprowadzonych w tym
  Laboratorium przez Wykonawcę w czasie trwania budowy;
  i) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót
  j) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu.
  k) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.
  l) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
  m) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  n) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
  o) kontrolowanie ilości i terminowości wykonywania robót.
  1. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
  2. uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji,
  3. przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)
  , w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
  4. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót (inwestycji),
  5. sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji.

  4.4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do składania Zamawiającemu sprawozdań
  miesięcznych z postępu robót w terminie do 3-go dnia każdego następnego miesiąca.
  W sprawozdaniu należy przedstawić:
  - szacunkowe zestawienia ilości i wartości wykonanych robót w okresie
  sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy .
  - analizę zgodności postępu robót z harmonogramem,
  - informację o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających
  na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach
  mogących wpłynąć na termin zakończenia ).

  4.5. Sporządzenie dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego.

  4.6 Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do realizacji wszystkich innych czynności
  i zarządzeń określonych przez Zamawiającego , które będą niezbędne do poprawnej
  realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego .
 18. Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Kleszczów; IZP-3411/11/09
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
  Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Gminy Kleszczów, tj. powierzchnia oznakowania cienkowarstwowego: 4847 m2 , powierzchnia oznakowania grubowarstwowego: 162 m2

Inne osoby dla Zieliński Stanisław Ignacy (62 osoby):