Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Alicja

w KRS

Alicja Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alicja
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Jedlińsk (Mazowieckie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiec Jadwiga, Barszcz Kiełek Anna, Bałękowska Mariola, Cis Łukasz Marek, Dworak Halina, Gąska Edyta, Głuch Jolanta Anna, Jamroz Mirosława Zdzisława, Janiec Katarzyna, Jarosiński Józef, Jarosiński Wojciech, Jaworski Marek Zdzisław, Kaczor Katarzyna, Kapciak Katarzyna, Kijak Joanna, Konopka Grażyna, Kopciał Zbigniew Adam, Kopeć Mariola, Kopyta Katarzyna, Kornacki Michał, Kucharski Wiesław Grzegorz, Kulińska Beata, Kupidura Robert, Leśnowolska Bożena Barbara, Madej Sylwester Franciszek, Malinowska Anna Ewa, Molenda Mariola Helena, Motyka Krzysztof, Nadolska Maria Anna, Nowakowska Małgorzata, Ofiara Katarzyna, Ogorzałek Grażyna, Oleksik Lidia Adriana, Opałka Marianna, Orczykowski Jarosław Paweł, Piwoński Witold Wacław, Płatos Agnieszka, Rogala Ewa, Sadurski Krzysztof Jan, Skoneczna Ulman Anna Małgorzata, Sroka Alicja Marta, Szpotowicz Genowefa, Tuzimek Bernarda Janina, Walas Elwira, Wiatrak Ewa Anna, Wieczorek Dorota Agnieszka, Wilanowicz Renata, Witek Janina, Woś Ewa Zofia, Zaręba Monika Agnieszka, Zieliński Marcin Sebastian, Łabuński Wojciech Artur, Łosiewicz Marek Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Świniarski Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 2. Ochotnicza Straż Pożarnaw Jedlińsku, Jedlińsk − KRS 0000177692
 3. Południowo-mazowiecki Bank Spółdzielczy W Jedlińsku, Jedlińsk − KRS 0000106505
 4. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Budopol-mińsk Mazowiecki Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000125448
 5. Rolpol Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000582277
 6. Stowarzyszenie Rodzina Razem - 2015, Chlewiska − KRS 0000617314
 7. Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze, Szydłowiec − KRS 0000091710

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Iłży, Iłża − KRS 0000146960
 2. Bank Spółdzielczy W Szydłowcu, Szydłowiec − KRS 0000112166
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jedlińsku, Jedlińsk − KRS 0000262541
 4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 5. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 6. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Sadełko Czapla, Świniarski Sp. J., Jedlińsk − KRS 0000021648
 7. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Sadełko Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Jedlińsk − KRS 0000402150

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 950 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne
  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 950 000,00 zł OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 66 11 30 00-5 usługi udzielania kredytu 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00-100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy (wydatki majątkowe) , z ostatecznym terminem spłaty w dniu 28.12.2028 r. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w wysokości 950 000,00 zł w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2015 r. Udostępnienie kredytu następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie nie później niż do godz. 12:00 na 1 dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy i datę jej przekazania. Planowane transze uruchomienia kredytu I transza w kwocie 470 000,00 do 31 sierpnia 2015 r. II transza w kwocie 480 000,00 do 30 grudnia 2015 r. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu bez konsekwencji finansowych oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. 4. Spłata kredytu następować będzie raz w roku w ratach o różnej wysokości, termin spłaty pierwszej raty do dnia 29.12.2017 r. 1) 1 rata w dniu 29.12.2017 r. w kwocie 20 000,00 zł; 2) 2 rata w dniu 28.12.2018 r. w kwocie 20 000,00 zł; 3) 3 rata w dniu 30.12.2019 r. w kwocie 20 000,00 zł; 4) 4 rata w dniu 30.12.2020 r. w kwocie 20 000,00 zł; 5) 5 rata w dniu 30.12.2021 r. w kwocie 20 000,00 zł; 6) 6 rata w dniu 30.12.2022 r. w kwocie 50 000,00 zł; 7) 7 rata w dniu 29.12.2023 r. w kwocie 50 000,00 zł; 8) 8 rata w dniu 30.12.2024 r. w kwocie 100 000,00 zł; 9) 9 rata w dniu 30.12.2025 r. w kwocie 100 000,00 zł; 10) 10 rata w dniu 30.12.2026 r. w kwocie 150 000,00 zł; 11) 11 rata w dniu 30.12.2027 r. w kwocie 150 000,00 zł; 12) 12 rata w dniu 28.12.2028 r. w kwocie 250 000,00 zł. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu raty kredytu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość przesunięcia terminu spłaty z zachowaniem terminu ostatecznej spłaty 28.12.2028 r. - bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu raty kredytu dopuszcza się możliwość ustalenia nowego harmonogramu spłaty kredytu, nie wykraczającego poza ostateczny termin spłaty 28.12.2028r., bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Odsetki za okres faktycznego korzystania z kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, a spłacane co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Oprocentowanie kredytu zmienne - WIBOR 1M plus stała marża banku. Dopuszcza się możliwość obniżenia marży na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Banku. 6. Zabezpieczeniem kredytu może być lub nie w zależności od oferty Wykonawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 2. Udzielenie iobsługękredytudługoterminowegowkwocie 4350000,00zł na sfinansowaniezadań inwestycyjnychpodnazwą:Budowa drogi gminnejLisów - BierwieckaWola,ZagospodarowanieCentrumWsi NoweZawady,Przebudowa drogigminnejStareZawady,Przebudowa ulicPolnejiSpokojnej we Wsoli,PrzebudowaulicySpacerowejwJedlińsku,Modernizacja-przebudowadrogi dojazdowejdogruntówrolnychwmiejscowościPiastów StaraWieś-Górna Wieś,Przebudowadrogigminnejwmiejscowości KlwatkaSzlachecka,Przebudowa drogigminnejwNartach,Przebudowadrogi wJedlance-skrzyżowanieJedlińsk-DPS(0,5km)BudowadrogigminnejwmiejscowościWielogóra
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jedlińsku, Jedlińsk
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest : Udzielenie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne pod nazwą:
  -Budowa drogi gminnej Lisów - Bierwiecka Wola ,
  -Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady
  -Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady
  -Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli
  -Przebudowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku
  -Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów Stara Wieś - Górna Wieś
  -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka
  -Przebudowa drogi gminnej w Nartach
  -Przebudowa drogi w Jedlance - skrzyżowanie Jedlińsk-DPS (0,5 km)
  -Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra
  na następujących warunkach:
  a) Przeznaczenie kredytu : na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  -Budowa drogi gminnej Lisów - Bierwiecka Wola
  -Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady
  -Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady
  -Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli
  -Przebudowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku
  -Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  w miejscowości Piastów Stara Wieś - Górna Wieś
  -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka
  -Przebudowa drogi gminnej w Nartach
  -Przebudowa drogi w Jedlance - skrzyżowanie Jedlińsk-DPS (0,5 km)
  -Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra
  b) Kwota kredytu: 4.350.000,00 zł (słownie: Cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych ),
  c) Rodzaj kredytu : długoterminowy,
  d) Okres kredytowania :od dnia uruchomienia do dn. 31.12.2019r
  e) Karencja w spłacie kredytu: do 31.12.2014 r.
  f) Planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu:
  - do 30.06.2014 r. - 600.000,00 zł
  - do 31.07.2014 r. - 1.750.000,00 zł
  - do 30.09.2014 r. - 2.000.000,00 zł
  g) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku (ostatniego dnia danego kwartału):
  - 2015 r. - 4 raty po 99.989,00 zł
  - 2016 r. - 4 raty po 110.044,00 zł
  - 2017 r. - 4 raty po 292.489,00 zł
  - 2018 r. - 4 raty po 292.489,00 zł
  - 2019 r. - 4 raty po 292.489,00 zł
  h) Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  i) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
  j)Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy.
  k) Dla celów porównawczych należy przyjąć marżę do WIBOR 3M
  l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy
  (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
  m) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  n) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane koszty z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 3. Usługi bankowe
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, Szydłowiec
  Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie wypłat dla bezrobotnych.

Inne osoby dla Ziółkowska (373 osoby):