Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Anna Barbara

w KRS

Anna Barbara Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:46 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Roguska Ziółkowska Ewa, Skociński Andrzej, Ziółkowski Albert Norbert, Ziółkowski Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skociński Andrzej, Ziółkowski Krzysztof Paweł

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Roguska Ziółkowska Ewa, Skociński Andrzej, Ziółkowski Albert Norbert, Ziółkowski Krzysztof
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skociński Andrzej, Ziółkowski Krzysztof Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amoh Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000699820
 2. Consensus - Road Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000583990
 3. Ewbudex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000406998
 4. Formar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000604200
 5. Plus - Bau Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000490952
 6. Plus-bau Projekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000777441

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Consensus - Budownictwo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000354831
 2. Ewbudex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000414609
 3. Orkan Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000181042

Powiązane przetargi (46 szt.):
 1. Wykonanie nowego oświetlenia bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej nr 267 w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, Warszawa
  Wykonanie nowego oświetlenia bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej nr 267 w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zakres usług i robót budowlanych obejmuje: -opracowanie projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającego dokonanie zgłoszenia, -zabezpieczenie placu budowy, -przewidzenie naprawy nawierzchni po robotach kablowych, -cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych – bezpieczne dla użytkowników, -nie określa się wskaźników ekonomicznych - (racjonalne w stosunku do planowanych rozwiązań budowlanych) -warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodne z załączona umową.
 2. Wydzielenie pożarowe istniejącej klatki schodowej
  Zamawiający: Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Warszawa
  Wykonanie wydzielenia pożarowego istniejącej klatki schodowej w budynku Głównym, w celu spełnienia warunków ewakuacyjnych, na terenie Instytutu Energetyki, przy ul. Mory 8 w Warszawie
 3. Instalacja przeciwpożarowego zbiornika wodnego na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Dębina (gmina Czosnów, powiat nowodworski)
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest : instalacja przeciwpożarowego zbiornika wodnego na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Dębina (gmina Czosnów, powiat nowodworski).
  W ramach zadania przewiduje się następujące roboty budowlane, sanitarne :
  1. Roboty ziemne.
  2. Roboty drogowe przy wykonaniu utwardzonych i odwodnionych dojazdów do dwóch stanowisk czerpania wody zlokalizowanych bezpośrednio przy zbiorniku przeciwpożarowym.
  3. Roboty fundamentowe płyty zbiornika.
  4. Wykonanie zbiornika żelbetowego o pojemności 200 m3.
  5. Roboty izolacyjne (izolacja przeciwwilgociowa i termoizolacyjna).
  6. Wyposażenie zbiornika - 2 studzienki ssawne będące jednocześnie punktami poboru wody oraz studzienkami rewizyjnymi, 2 przewody ssawne (rurowe), czerpnie wody z koszem, 2 drabiny wewnętrzne, 2 rury wywiewne.
  7. Wykonanie przyłącza wodociągowego.
  8. Wykonanie instalacji przelewowej.
  9. Ustawienie tablic informacyjnych przy stanowiskach czerpania wody.
  10. Humusowanie, odtworzenie nawierzchni i wykonanie utwardzonego dojścia do zbiornika.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót oraz warunkami gwarancji.
  UWAGA : Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika w innej technologii niż określona w dokumentacji projektowej (np. zbiornik prefabrykowany).
  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi :
  a) Rozruch technologiczny zainstalowanych instalacji i urządzeń.
  b) Szkolenie pracowników,
  c) Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników.
  d) Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień itp.).
  e) Przeprowadzenie utylizacji odpadów.
  f) Uzyskanie wszystkich innych usług koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy.
  g) uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania.
  h) Wykonanie robót tymczasowych,
  i) Opracowanie wykazu środków trwałych.
  Wykonawca w ramach złożonej oferty zapewni bezpłatny 12 miesięczny
  serwis gwarancyjny i konserwację zapewniający utrzymanie przedmiotu umowy
  w ciągłym ruchu, począwszy od dnia dokonania odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu.
 4. wykonanie robót budowlanych nie objętych umową nr 0535/ZGN/2015 z dnia 20.08.2015 r. na rozbiórkę boksów garażowych przy ul. Nowolipie 7 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  wykonanie robót budowlanych nie objętych umową nr 0535/ZGN/2015
  z dnia 20.08.2015 r. na rozbiórkę boksów garażowych przy ul. Nowolipie 7 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce
 5. Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul.Podchorążych 38 w Warszawie
  Zamawiający: Biuro Ochrony Rządu, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul.Podchorążych 38 w Warszawie
 6. rozbiórka boksów garażowych przy ulicy Nowolipie 7 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce (m.in. budowa muru oporowego)
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  rozbiórka boksów garażowych przy ulicy Nowolipie 7 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce (m.in. budowa muru oporowego)
 7. remont drogi dojazdowej, podwórka i kanalizacji deszczowej na terenie przy ulicy Myśliwieckiej 11 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  remont drogi dojazdowej, podwórka i kanalizacji deszczowej na terenie przy ulicy Myśliwieckiej 11 w Warszawie
 8. wymiana nakryw (płyt) kamiennych na wejściach do stacji A1 - Kabaty, A2 - Natolin, A3 - Imielin, A-4 - Stokłosy, A5 - Ursynów, A8 - Wierzbno I linii metra w Warszawie
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Przedmiotem zamóeinia jest wymiana nakryw (płyt) kamiennych na wejściach do stacji A1 - Kabaty, A2 - Natolin, A3 - Imielin, A-4 - Stokłosy, A5 - Ursynów, A8 - Wierzbno I linii metra w Warszawie
 9. roboty dodatkowe związane z robotami polegającymi na rewitalizacji wraz z wymianą nawierzchni drogi Skazańców pomiędzy Bramą straceń a Bramą Bielańską w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie
  Zamawiający: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa
  roboty dodatkowe związane z robotami polegającymi na rewitalizacji wraz z wymianą nawierzchni drogi Skazańców pomiędzy Bramą straceń a Bramą Bielańską w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie
 10. Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia murowanego na Cmentarzu Komunalnym Północnym
  Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Warszawa
  Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia murowanego na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. Przedmiotem zamówienia jest: - Wznoszenie ogrodzeń - CPV 45 34 20 00-6. Wymagany zakres zamówienia określają: - Kosztorys ofertowy, - Wzór umowy, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 2, 5 i 6 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia. Określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Na wykonane prace należy udzielić rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat. Minimalny okres gwarancji na w/w prace nie może być krótszy niż 5 lat. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wielkość zamówienia: poniżej 5.186.000,00 euro
 11. remont nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do działobitni i odtworzeniowy remont tzw. Drogi Straceń, naprawa fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych Pawilonu X oraz remont schodów terenowych w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  Zamawiający: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni ul. Skazańców od Bramy Straceń do działobitni i odtworzeniowym remoncie tzw. Drogi Straceń, naprawie fragmentów pierwotnego obrysu murów ceglanych Pawilonu X oraz remoncie schodów terenowych w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
 12. Remont Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
  Zamawiający: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Bramy Bielańskiej w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
 13. Wykonanie remontu basenu (szatnia męska) w Ośrodku Zamiejscowym Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku
  Zamawiający: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Warszawa
  Wykonanie remontu basenu (szatnia męska) w Ośrodku Zamiejscowym Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku
 14. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani w Warszawie - zamówienie uzupełniające (sprawa nr 36/ZP/14)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia uzupełniającego są roboty budowlane związane z wykonaniem Etapu II pn. Zagospodarowaniem terenu wokół pomnika Polegli - Niepokonani w Warszawie. Do przedmiotu zamówienia należy wykonanie alei z tłucznia kamiennego w zakresie zgodnym z przedmiarem robót: remont nawierzchni żwirowych alei głównej oraz alejek w Parku Powstańców Warszawy i ustawienie dodatkowych elementów małej architektury wzdłuż głównej alei do pomnika oraz wzdłuż alejek w Parku Powstańców Warszawy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) projekcie budowlanym z elementami projektu wykonawczego, 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarze robót
 15. Wykonanie remontu basenu (hala basenowa oraz szatnia damska) w Ośrodku Zamiejscowym Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku.
  Zamawiający: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu basenu (hala basenowa oraz szatnia damska) w Ośrodku Zamiejscowym Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku.
 16. remont budynku mieszkalnego przy ul. Kanonia 10/12/14 wraz z przyległymi murami oporowymi, ciągami pieszymi i zagospodarowaniem terenu na zapleczu budynków Kanonia 8-18 oraz wykonanie izolacji pionowych fundamentów budynków Kanonia 16/18,20/22,24/26 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  remont budynku mieszkalnego przy ul. Kanonia 10/12/14 wraz z przyległymi murami oporowymi, ciągami pieszymi i zagospodarowaniem terenu na zapleczu budynków Kanonia 8-18 oraz wykonanie izolacji pionowych fundamentów budynków Kanonia 16/18,20/22,24/26 w Warszawie
 17. rozbiórka boksów garażowych usytuowanych przy ulicy al. Solidarności 78 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  rozbiórka boksów garażowych usytuowanych przy ulicy al. Solidarności 78
  w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce
 18. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani w Warszawie (sprawa nr 6/ZP/14)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Etapu I robót budowlanych oraz prac ogrodniczych związanych z /Zagospodarowaniem terenu wokół pomnika Polegli - Niepokonani/ na części działki nr ew. 14/2 z obrębu 6-07-10, wpisanej do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod nr A-1057 oraz na działkach nr ew. 16, 2/1 i 2/3 z obrębu 6-07-11, nr ew.12, 15/2 z obrębu 6-07-10, (m.in. wymiana nawierzchni jezdni, chodników, wymiana krawężników, remont schodów, odtworzenie nasadzeń róż, remont alejek żwirowych, ustawienie elementów małej architektury). Do przedmiotu zamówienia należy również wykonanie alei z tłucznia kamiennego w zakresie zgodnym z Przedmiarem Robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ oraz w dokumentacji projektowej i wzorze umowy, które stanowią załączniki do SIWZ
 19. rozbiórkę budynku biurowo-usługowego oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce na posesji przy ul. Próżnej 8 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  rozbiórkę budynku biurowo-usługowego oraz zagospodarowanie terenu
  po rozbiórce na posesji przy ul. Próżnej 8 w Warszawie
 20. Rekultywacja jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - etap I-szy (roboty uzupełniające)
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - etap I-szy (roboty uzupełniające).
  Jezioro Zgorzała o powierzchni ca 11,0 ha znajduje się w zlewni Kanału Jeziorki między ul.Baletową, a ul.Trombity. Głównym celem odbudowy w/w jeziora jest uzyskanie retencji w zlewni Kanału Jeziorki, co ze względu na jego częste i gwałtowne wezbrania - jest ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych w jego zlewni, a szczególnie zabudowanych terenów osiedli położonych wzdłuż w/w kanału oraz domów wokół akwenu.
  2. Prace swym zakresem będą obejmowały:
  2.1. roboty przygotowawcze;
  2.2. roboty ziemne;
  2.3. roboty wykończeniowe i umocnieniowe;
  2.4. roboty konstrukcyjne.

  Powyższy opis określa treść załącznika nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Zaproszenia.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zaproszenia, a także:
  1.Dokumentacja projektowa:
  a) Zamienny projekt budowlany - stanowiący załącznik nr 1a) do Zaproszenia oraz stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do projektu umowy;
  b) Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 1c) do Zaproszenia oraz stanowiący równocześnie załącznik nr 4 do projektu umowy;
  2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiąca załącznik nr 1b) do Zaproszenia oraz stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do projektu umowy
 21. Przebudowa drogi przy pawilonie rzeźby oraz odbudowa muru
  Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa
 22. rozbiórka garaży oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce na posesji al. Wyzwolenia 8/10 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 23. wykonanie wymiany części instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 24. Zamówienie uzupełniające do umowy nr RZ/2151/55/2013 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w miejscowości Długosiodło - I etap
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
 25. Remont mostu w ciągu ulicy Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, Warszawa
 26. REMONT ELEWACJI ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH OD ZEWNĄTRZ W BUDYNKU TZW. KOSZAR KANTONISTÓW W ZESPOLE PAŁACOWO - OGRODOWYM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
  Zamawiający: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Warszawa
 27. Remont konstrukcyjno-konserwatorski Mostka Kaskadowego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 28. Budowlane prace konserwatorskie dla zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowych elementów dawnego wjazdu do majątku Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie ( z wyłączeniem pylona E).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, Warszawa
 29. Wykonanie adaptacji budynku Domek Dozorcy dla potrzeb biurowo-laboratoryjnych umożliwiających prowadzenie przez uczelnię usług koncesjonowanych w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w Warszawie przy ul. Koszykowej 75
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 30. Budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w miejscowości Długosiodło - I etap
  Zamawiający: Gmina Długosiodło, Długosiodło
 31. Remont konstrukcyjno-konserwatorski Mostka Kaskadowego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 32. Wymiana pokrycia dachowego w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 7
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
 33. Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu
  Zamawiający: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa
 34. Prace budowlane w siedzibie Nowego Teatru przy Madalińskiego 10/16 w Warszawie będące 1. etapem Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
  Zamawiający: Nowy Teatr, Warszawa
 35. Prace dodatkowe - wykonanie prac dodatkowych związanych ( wykonanie rurociągu metodą przecisku obok mostka), w związku z realizacja remontu i wzmocnienia konstrukcyjnego mostka usytuowanego w Alei Chińskiej wraz z odtworzeniem pasów zieleni wzdłuż Alei Chińskiej
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 36. Prace dodatkowe związane z Modernizacją infrastruktury obsługi ruchu turystycznego.
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 37. Prace dodatkowe - związane z Modernizacją infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - remont i przebudowa wraz z modernizacją toalety przy Ogrodzie Różanym na potrzeby obsługi osób zwiedzających Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie . Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 38. Prace uzupełniające - związane z Modernizacją infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - remont i przebudowa wraz z modernizacją toalety przy Ujeżdżalni na potrzeby obsługi osób zwiedzających Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie . Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 39. Prace termomodernizacyjne polegające na: Modernizacji okien - naprawa skrzydeł zewnętrznych, wymiana skrzydeł wewnętrznych z wymianą szyb na energooszczędne w budynku Starej Kordegardy
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 40. Rewitalizację Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 w Warszawie wymiana pokrycia dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej na budynku Oficyny Pałacu Czetwertyńskich - Uruskich
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 41. rozbiórka boksów garażowych i altany śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Miłej 11 w Warszawie.
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
 42. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO - REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA DWÓCH TOALET NA POTRZEBY OBSŁUGI OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE. DOSTOSOWANIE TOALET DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 43. Wykonanie remontu chodnika na terenie parku Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
 44. Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - etap I
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 45. REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU KUŹNI ORAZ ADAPTACJI OBIEKTU NA POTRZEBY PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE.
  Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa
 46. Roboty budowlane polegające na remoncie niecki basenowej znajdującej się w budynku CZRL w Warszawie
  Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa

Inne osoby dla Ziółkowska Anna Barbara (66 osób):