Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Anna Magdalena

w KRS

Anna Magdalena Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Magdalena
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Malbork (Pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółkowski Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Jarko Sp. J. Anna Ziółkowska,jarosław Ziółkowski, Malbork − KRS 0000304075

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Bezgotówkowy zakup paliw
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy bezgotówkowego zakupu na stacjach benzynowych paliwa (benzyna bezołowiowa PB 95 i olej napędowy ON) oraz innych towarów handlowych znajdujących się na danej stacji paliw (np. płyny do spryskiwaczy, żarówki, bezpieczniki itp.). 2. Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221 poz. 1441 ze zm), zgodne z Polską Normą PN EN 228 z października 2003 roku (benzyna), Polską Normę PN- EN 590 z grudnia 2002 roku (olej napędowy). 3. Tankowanie odbywać się będzie w formie bezgotówkowej. Z czynności tankowania Zamawiający musi uzyskać informacje dotyczące co najmniej: ilości paliwa, rodzaju, wartości zatankowanego paliwa, miejsca tankowania oraz jego daty i godziny wraz z podpisem osoby tankującej poświadczającym fakt tankowania. 4. Zamawiający oświadcza, że ilości paliwa określone w rozdz. V należy traktować, jako szacunkowe. W zależności od potrzeb Zamawiającego mogą one ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5. Rozliczenie odbywać się będzie według cen detalicznych obowiązujących na stacjach paliw w dniu dokonania sprzedaży z uwzględnieniem stałych upustów zaoferowanych przez Wykonawcę. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w szczególności określonymi w ust. 3. 7. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w przypadku, gdy ceny detaliczne obowiązujące na stacji paliw w dniu dokonania sprzedaży będą wyższe od cen rynkowych. 8. Wszelkie inne uregulowania związane z przedmiotem zamówienia, obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego oraz Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..

Inne osoby dla Ziółkowska Anna Magdalena (59 osób):