Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Ewa Maria

w KRS

Ewa Maria Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bołaszewska Marzena Maria, Głowacka Monika, Zaremba Joanna Mieczysława, Zaremba Wojciech Bogusław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Motak Aneta Anna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zaremba Joanna Mieczysława, Zaremba Wojciech Bogusław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bołaszewska Marzena Maria, Głowacka Monika, Zaremba Joanna Mieczysława, Zaremba Wojciech Bogusław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Motak Aneta Anna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zaremba Joanna Mieczysława, Zaremba Wojciech Bogusław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja For Animals, Katowice − KRS 0000265307
 2. Fundacja S.o.s. Dla Zwierząt, Chorzów − KRS 0000285182
 3. Laboratoria La Medica Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000284276
 4. Pracownia Edukacji Żywej, Mikołów − KRS 0000505410
 5. Trzy Kroki Do Szczęścia, Zabrze − KRS 0000692901
 6. Vet Medica Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000408360

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agv Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000452633
 2. Greenmed Sp. Z O.O., Katowicach − KRS 0000129471
 3. Officinum Cubitum Ire Kancelaria Windykacyjna Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000410014

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Przeprowadzenie szkoleń z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych, przedsiębiorczości i interpersonalnych. Oznaczenie sprawy: OZ/U/15/16/AS
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie szkoleń dla studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w podziale na 3 zadania: Zadanie 1 - Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych, Zadanie 2 - Szkolenie z przedsiębiorczości, Zadanie 3 - Szkolenie interpersonalne. 2. CPV: 80.54.00.00-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego, CPV: 80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 3. Termin realizacji (dotyczy wszystkich zadań) - od dnia zawarcia umowy do 30.11.2015 r.. 4. Przedmiot zamówienia jest finansowany na podstawie umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-136/12-00 w ramach projektu Wciśnij Enter, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn. Przedmiot zamówienia jest realizowany w całości ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
 2. przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w dwóch etapach: I etap - Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, II etap - Przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej wraz z informacją zwrotną zamawianych na potrzeby projektu pt. Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w dwóch etapach: I etap - Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, II etap - Przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej wraz z informacją zwrotną zamawianych na potrzeby projektu pt. Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW
 3. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektów: Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS oraz Kompetentny informatyk - rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT - DZP.381.1.2015.UG
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
  <br> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektów: Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS oraz Kompetentny informatyk - rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT. <br>
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A (dotyczy części A postępowania) i 2B (dotyczy części B postępowania) do SIWZ.<br>
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: <br>
  a) część A - Przeprowadzenie warsztatów dla 160 studentów Uniwersytetu Śląskiego wraz z cateringiem; <br>
  b) część B - Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.<br>
  4. Termin realizacji zamówienia. <br>
  Dotyczy części A postępowania: od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2015 r. albo do wyczerpania maksymalnej ilości godzin warsztatów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej - zgodnie z harmonogramem warsztatów przygotowanym przez Strony po zawarciu umowy. <br>
  Dotyczy części B postępowania: od daty zawarcia umowy do 31.08.2015 r. albo do wyczerpania maksymalnej ilości godzin szkoleń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej - zgodnie z harmonogramem szkoleń przygotowanym przez Strony po zawarciu umowy. <br>
  5. Miejsce świadczenia usługi. <br>
  Dotyczy części A postępowania: <br>
  Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych <br>
  ul. 75 Pułku Piechoty 1A <br>
  41-500 Chorzów <br>
  Dotyczy części B postępowania:<br>
  Budynki Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowane na terenie miast: Katowice, Sosnowiec. Zamawiający przed rozpoczęciem świadczenia usługi wskaże Wykonawcy miejsce świadczenia usługi
 4. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Oznaczenie sprawy OZ/U/15/DM/15
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. 2. CPV: 80.53.20.00-2 Usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania. 3. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2015 r
  3.Przedmiot zamówienia jest finansowany na podstawie umowy: UDA-POKL 04.01.02-00-251/12-00 z dnia 12.11.2012 r. tytuł:. Inżynieria Materiałowa - Ciekawe studia, pewna przyszłość. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Płatne z projektu FSD7/RM0/2012.(ze względu na brak możliwości wpisania w niniejszym ogłoszeniu w pkt. III.2) całej nazwy projektu został on podany w tym miejscu)
 5. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNYM PLANEM WSPOMAGANIA (WARSZTATY, KONSULTACJE GRUPOWE I INDYWIDUALNE) W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO.
  Zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie, Chrzanów
  Świadczenie usługi doskonalenia nauczycieli będących członkami Rad Pedagogicznych w 4 placówkach oświatowych w ramach realizowanego projektu pn. Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego. 1 Doskonalenie ma być przeprowadzone w trzech formach: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi - w wymiarze 15 godzin dydaktycznych; ( w podziale maksymalnie 5 h - jednego dnia sumarycznie trzy dni po 5 h ) ( w jednej grupie szkoleniowej maksymalnie 25 osób) b) konsultacje indywidualane zwiększających kompetencje nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem realizowanych na terenie placówki - w wymiarze: 10 h dla placówki maksymalnie po 5 godzin dziennie c) konsultacje grupowe zwiększających kompetencje nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem realizowanych na terenie placówki - w wymiarze: 12 h dla placówki maksymalnie po 6 godzin dziennie 2 Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, przy czym Wykonawca musi zaproponować niezbędną kadrę na wszystkie części, na które złożył ofertę z uwzględnieniem powtarzalności terminów realizacji tych części. 3 Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego. Doskonalenie nauczycieli dotyczy zakresu tematycznego wybranego spośród 4 ofert form doskonalenia przygotowanych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 5 Realizacja doskonalenia nauczycieli musi odbyć się zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ- wzór umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów umowy, o czym powiadomi Wykonawcę na min. 7 dni przed planowanym terminem realizacji umowy. 6 Godziny rozpoczęcia wsparcia w zakresie ( warsztatów, konsultacji indywidualnych i zbiorowych) zostaną określone przez SORE na etapie opracowania harmonogramu z poszczególnymi jednostkami oświatowymi. Zamawiający zastrzega iż zajęcia powinny rozpocząć się najpóźniej o 14:00 i zakończyć o 19:00. 7 Podczas opracowywania programu warsztatów należy uwzględnić 10 minutowe przerwy co 1,5 godziny. 8 Zamawiający zapewnia wydruk materiałów szkoleniowych, list obecności, ankiet ewaluacyjnych, udostępnia sale w placówkach oświatowych w których będzie realizowane wsparcie oraz catering. 9 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru materiałów szkoleniowych z siedziby Zamawiającego nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem całego cyklu szkoleniowego wraz z wyszczególnioną dokumentacją niezbędną do realizacji zamówienia w postaci: - listy obecności; - dziennik zajęć - i innych dodatkowych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. Liczba uczestników została określona dla poszczególnych części, jako przewidywana. Zamawiający przekaże informację o ostatecznej ilości osób biorących udział w doskonaleniu na danym etapie na 7 dni przed określonym terminem realizacji szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku 4 do SIWZ.
 6. Usługa przeprowadzenia czwartej edycji szkoleń dla nauczycieli w 48 placówkach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) z terenu Powiatu Rybnickiego, uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Rybniku, Rybnik
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2015 czwartej edycji szkoleń dla uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamówienie podzielone jest na 17 części i obejmuje kursy zgodne z poniższym zestawieniem: Część I: BUDOWA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY 1) Wypracowanie procedury okresowego analizowania, ewaluowania i modyfikowania koncepcji pracy szkoły, ilość szkoleń: 1 (ZSP Zwonowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 11; Część II: NAUCZYCIEL 45+ 1) Posługiwanie się edytorem tekstów, tworzenie prezentacji multimedialnych i wstęp do posługiwania się Internetem ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 6 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 10; 2) Zaktualizowanie kompetencji w zakresie pracy z komputerem na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 2 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22; 3) Wzmocnienie sił psychicznych i odporności na stres, ilość szkoleń: 1 (SP Lyski), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 23; Część III: PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM 1) Praca z dzieckiem młodszym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- warsztaty behawioralne; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 10 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 19; 2) Gry i zabawy na dobry klimat w grupie; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 3 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; 3) Zaburzenia zachowania u dziecka młodszego; ilość szkoleń: 1 (SP nr 3 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 36; 4) Rodzice uczniów klas I-III są partnerami szkoły; ilość szkoleń: 1 (SP Przegędza), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 15; 5) Kształtowanie u uczniów słuchu fonemowego i fonetycznego, ilość szkoleń: 1 (SP Bełk), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 9; Część IV: WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 1) Systemy komunikowania się szkoły ze środowiskiem lokalnym, narzędzia promocji w środowisku lokalnym ilość szkoleń: 1 (Technikum w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 24; 2) Ciekawe formy prezentacji przedszkola w środowisku społecznym- lokalnym ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Gaszowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; Część V : TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 1) Nowoczesne metody, techniki i sposoby motywowania uczniów do nauki, ilość szkoleń: 1 (ZSZ w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 18; 2) Nowoczesne techniki uczenia się- jak nauczyć nastolatka jak się ma uczyć, propozycje metod i technik; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 5 w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 18; 3) Techniki i metody skutecznego zapamiętywania i uczenia się; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 1 w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 10; Część VI: JAK POMÓC UCZNIOWI ODNIEŚĆ SUKCES EDUKACYJNY 1) Mózg i serce w szkole- duet stymulujący sukces w szkole; ilość szkoleń: 1 (LO w Czerwionce-Leszczynach), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22; 2) Jakie indywidualne formy pracy stosować z uczniem zdolnym, by osiągnął sukces?; ilość szkoleń: 1 (SP Raszczyce); orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 10; 3) Jak pomóc uczniowi mającemu trudności w nauce osiągnąć sukces; ilość szkoleń:1 (SP Pstrążna), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 17; Część VII: WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS- BEZPIECZNA SZKOŁA 1) Jak prowadzić ciekawe lekcje wychowawcze, aby utrwalać normy i zasady społeczne, przeciwdziałać przemocy psychicznej i fizycznej ilość szkoleń: 1 (SP nr 5 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22; 2) Trudy okresu dojrzewania- tolerancja, samotność, wyobcowanie, samookaleczenia; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum nr 4 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 16; 3) Lekcja wychowawcza- lekcja na którą czekamy; ilość szkoleń: 1 (SP nr 1 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 20; 4) Profilaktyka przemocy i agresji w szkole. Umiejętność wczesnego diagnozowania zagrożeń: papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, inne; ilość szkoleń: 1 (SP nr 1 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 25; 5) Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach; ilość szkoleń: 1 (SP Jankowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 24; Część VIII: POSTAWY UCZNIOWSKIE, JAK JE KSZTAŁTOWAĆ 1) Warsztaty- integracja zespołu klasowego w klasie zróżnicowanej wielopłaszczyznowo; ilość szkoleń: 1 (SP nr 6 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 20; 2) Kształtowanie postaw uczniowskich; Warsztaty - Trening umiejętności wychowawczych: m. in. Stawianie granic, system nagród i kar, wyrażanie emocji, nazywanie uczuć, wypracowanie narzędzi/pomysłów na lekcje wychowawcze. ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Bełk), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12 3) Inteligencja wieloraka i jej wpływ na kształtowanie postaw uczniowskich ilość szkoleń: 1 (SP Szczejkowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 14 4) Jak nauczyć uczniów współodpowiedzialności? Skuteczna organizacja klasy, praca w zespołach, partycypacja w sukcesach, porażkach, nagrody/kary ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Jejkowice) orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 20 5) Jak kształtować pozytywne postawy uczniów i odpowiedzialność za własne wyniki w nauce?; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Lyski), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 19; CZĘŚĆ IX: PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM 1) Nowe techniki plastyczne w pracy z dziećmi przedszkolnymi ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 11 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 11; Część X: PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 1) Nowoczesne techniki w pracy z dziećmi przewlekle chorymi- atrakcyjne i niekonwencjonalne dla dziecka; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 1 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 15; 2) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przede wszystkim z zaburzeniami słuchu centralnego i zespołem Aspergera; ilość szkoleń: 1 (SP nr 2 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 17; 3) Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.2- wycofanie, emocje- dobre praktyki; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 1 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12; 4) Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Niedosłuch centralny; ilość szkoleń: 1 (Gimnazjum Jankowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 14; 5) Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- praca z dzieckiem autystycznym i z zespołem Aspergera; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Jankowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 7; 6) Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- zespół Aspergera i dziecko autystyczne; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Czernica), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 6; 7) Przygotowanie do nauki czytania metodą Jagody Cieszyńskiej; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 7 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; CZĘŚĆ XI: WYKORZYSTANIE TIK NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH- BEZPIECZNY INTERNET 1) Warsztaty- przykładowe zajęcia z wykorzystaniem TIK; ilość szkoleń: 1 (SP nr 8 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 18; 2) Warsztaty Plansze interaktywne- planowanie pracy i wykorzystanie w trakcie zajęć z dziećmi; ilość szkoleń: 1 (Przedszkole nr 8 Czerwionka-Leszczyny), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 8; 3) Informatyka na różnych lekcjach i zajęciach edukacyjnych; ilość szkoleń: 1 (SP Szczerbice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12; Część XII: PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE 1) Innowacja pedagogiczna w przedszkolu; Warsztaty - opracowanie przykładowej innowacji pedagogicznej dla przedszkola, ilość szkoleń: 1 (Przedszkole Bełk), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 6; 2) Doradztwo zawodowe a projekt edukacyjny; ilość szkoleń:1 (Gimnazjum nr 2 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 22 Część XIII: WYKORZYSTANIE EWD W EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 1) EWD- interpretacja wyników osiągniętych przez uczniów na sprawdzianie; ilość szkoleń: 1 (SP Stanowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 13; Część XIV: UCZEŃ- AKTYWNY UCZESTNIK UCZENIA SIĘ 1) Metody pracy zwiększające aktywność uczniów w procesach edukacyjnych, ilość szkoleń:1 (SP Palowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 13; 2) Uczenie metodą rozwiązywania problemów; ilość szkoleń:1 (SP Czernica) orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 15; Część XV: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 1) Metody oceniania kształtującego na poszczególnych poziomach nauczania i wybranych przedmiotach, ilość szkoleń:1 (SP Jejkowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 27; 2) Ocenianie kształtujące jako czynnik podnoszący jakość kształcenia; ilość szkoleń:1 (SP Gaszowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 23; Część XVI: JAK I PO CO PROWADZIĆ EWALUACJĘ WEWNĘTRZNĄ 1) Praca w zespołach podczas opracowania i podsumowania ewaluacji; ilość szkoleń:1 (Przedszkole Lyski), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 9; 2) Dokumentacja kontroli wewnętrznej, kontrola i ocena pracy nauczyciela; ilość szkoleń:1 (Przedszkole nr 2 Świerklany), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 6; Część XVII: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY 1) Prawne aspekty funkcjonowania Rady Rodziców, ilość szkoleń:1 (ZSP Adamowice), orientacyjna liczba uczestników: szkolenie 1: 12; 3. Liczba uczestników na poszczególnych szkoleniach w stosunku do podanej orientacyjnie może wzrosnąć maksymalnie o 5 osób, a minimalna liczba uczestników szkolenia jaką gwarantuje Zamawiający to 2 osoby. 4. Wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SIWZ są jednakowe dla każdego z powyższych siedemnastu zadań. 5. Tematyka poszczególnych kursów została określona w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 6. Wymagania w zakresie realizacji zajęć: 1) Zajęcia prowadzone są w poszczególnych placówkach zatrudnienia uczestników. 2) Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników projektu i uzgodnione z Koordynatorem projektu oraz Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji. 3) Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. 4) Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem. 5) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe (instrukcje, oprogramowanie - na płycie CD) oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: ­ dziennik zajęć zawierający wymiar godzin i tematy zajęć, ­ listę obecności, ­ rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenia kursu i opis uzyskanych kwalifikacji, ­ ankiety ewaluacyjne na zakończenie szkolenia (ankieta zawierać musi co najmniej: nazwę i datę szkolenia, dane prowadzącego, ocenę globalną szkolenia, ocenę prowadzącego, materiałów szkoleniowych, cateringu, metryczkę) 7) Wykonawca uwzględni w cenie koszt ubezpieczenia uczestników, a także pozostałe koszty organizacyjne. 8) Wykonawca przygotuje i wręczy każdemu uczestnikowi, który uczestniczył, w co najmniej 75% zajęć zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szczegółowy zakres kursu (z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów). Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru przez uczestników. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach. 10) Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Usługa może być świadczona również w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu między Zamawiającym a Wykonawcą. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji bez odszkodowania z przeprowadzenia kursów, o których mowa w rozdz. III pkt 2 SIWZ. Informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem danego kursu. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanych przez uczestników list obecności na zajęciach niezwłocznie po wykonaniu usługi. Listy obecności będą stanowiły podstawę stwierdzenia realizacji zamówienia. 10. Do przeprowadzenia zajęć Zamawiający zapewni bezpłatnie sale wykładowe znajdujące się w poszczególnych placówkach na terenie Powiatu Rybnickiego wskazanych w opisie zakresu zamówienia, które Wykonawca będzie realizował. Wykonawca pokrywa koszty własnego dojazdu do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usługi w tym wydruki materiałów. 11. Wykonawca pokryje wszystkie straty wynikłe z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia, względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu przez Zamawiającego mienia. 12. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów, opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności w celu udostępniania na stronach internetowych Zamawiającego. 13. Wykonawca udostępni na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowo-księgowej z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego. 14. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację działań projektowych w projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego zamówienia. 15. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub będzie zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. 16. Harmonogram realizacji warsztatów: 1) Szkolenia realizowane będą według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SWIZ 2) W terminie do 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór listy obecności na zajęciach, wzór ankiety ewaluacyjnej, wzór harmonogramu oraz imienną listę uczestników wraz z wskazaniem placówki w której szkolenie będzie realizowane, 3) W terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć (proponowany termin zajęć). 4) Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 5) W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć (nie później niż do dnia), Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane listy obecności, kopie certyfikatów, zaświadczeń z potwierdzeniem ich odbioru oraz oryginały ankiet ewaluacyjnych, dzienniki zajęć, po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych, potwierdzenie ubezpieczenia uczestników. 6) Po wykonaniu zajęć zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru usługi, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/ rachunku za wykonanie usługi. 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia następnego po podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia społecznego. 17. Kod CPV - 80 53 00 00 8 Przedmiot zamówienia finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNYM PLANEM WSPOMAGANIA (WARSZTATY, KONSULTACJE GRUPOWE I INDYWIDUALNE) W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO
  Zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie, Chrzanów
  Świadczenie usługi doskonalenia nauczycieli będących członkami Rad Pedagogicznych w 25 placówek oświatowych w ramach realizowanego projektu pn. Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego. 1 Doskonalenie ma być przeprowadzone w trzech formach: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi - w wymiarze 15 godzin dydaktycznych; ( w podziale maksymalnie 5 h - jednego dnia sumarycznie trzy dni po 5 h ) ( w jednej grupie szkoleniowej maksymalnie 25 osób) b) konsultacje indywidualane zwiększających kompetencje nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem realizowanych na terenie placówki - w wymiarze: 10 h dla placówki maksymalnie po 5 godzin dziennie c) konsultacje grupowe zwiększających kompetencje nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem realizowanych na terenie placówki - w wymiarze: 12 h dla placówki maksymalnie po 6 godzin dziennie 2 Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 25 części Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, przy czym Wykonawca musi zaproponować niezbędną kadrę na wszystkie części, na które złożył ofertę z uwzględnieniem powtarzalności terminów realizacji tych części. 3 Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego. Doskonalenie nauczycieli dotyczy zakresu tematycznego wybranego spośród 25 ofert form doskonalenia przygotowanych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 5 Realizacja doskonalenia nauczycieli musi odbyć się zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ- wzór umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów umowy, o czym powiadomi Wykonawcę na min. 7 dni przed planowanym terminem realizacji umowy. 6 Godziny rozpoczęcia wsparcia w zakresie ( warsztatów, konsultacji indywidualnych i zbiorowych) zostaną określone przez SORE na etapie opracowania harmonogramu z poszczególnymi jednostkami oświatowymi. Zamawiający zastrzega iż zajęcia powinny rozpocząć się najpóźniej o 14:00 i zakończyć o 19:00. 7 Podczas opracowywania programu warsztatów należy uwzględnić 10 minutowe przerwy co 1,5 godziny. 8 Zamawiający zapewnia wydruk materiałów szkoleniowych, list obecności, ankiet ewaluacyjnych, udostępnia sale w placówkach oświatowych w których będzie realizowane wsparcie oraz catering. 9 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru materiałów szkoleniowych z siedziby Zamawiającego nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem całego cyklu szkoleniowego wraz z wyszczególnioną dokumentacją niezbędną do realizacji zamówienia w postaci: - listy obecności; - dziennik zajęć - i innych dodatkowych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. Liczba uczestników została określona dla poszczególnych części, jako przewidywana. Zamawiający przekaże informację o ostatecznej ilości osób biorących udział w doskonaleniu na danym etapie na 7 dni przed określonym terminem realizacji szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku 4 do SIWZ.
 8. Zorganizowanie i przeprowadzenie trzy dniowego wyjazdowego szkolenia - trening motywacyjny dla uczestników projektu systemowego Równe szanse
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, Łaziska Górne
  Zorganizowanie 3 dniowego szkolenia wyjazdowego odbywającego się od piątku popołudniu (kolacja) do niedzieli (obiad).W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:przeprowadzenie treningu motywacyjnego - 8 godz. dla 8 uczestniczek,w trakcie zajęć dla uczestniczek słodki poczęstunek , kawa, herbata dla dzieci soki i słodki poczęstunek,zakwaterowanie wszystkich uczestników wyjazdu w hotelu o standardzie trzy gwiazdkowym, w którym znajduje się zespół odnowy biologicznej: basen kąpielowy, sauna, siłownia, masaże i inne usługi rekreacyjne,
  masaż relaksacyjny dla każdej uczestniczki oraz zabieg kosmetyczny na twarz i dłonie,całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad dwudaniowy plus deser, podwieczorek, kolacja w stołówce położonej na terenie hotelu. Zamawiający dopuszcza wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego,
  opiekunki dla 4 dzieci oraz zajęć dla nich w czasie trwania zajęć dla uczestniczek,
  opiekuna wyjazdu, który sprawuje nadzór nad realizacją programu,
  wszystkie formy wsparcia w tym trening motywacyjny, zajęcia relaksacyjne i inne będą prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenia w prowadzeniu zajęć i usług objętych przedmiotem zamówienia,Organizator wyjazdu dokona ubezpieczenia każdego uczestnika w zakresie NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków ), transport uczestników z Łaziska Górnych do miejsca zakwaterowania i z powrotem, środek transportu sprawny technicznie, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp., przewidywana liczba pokoi = 6 pokoi dwu osobowych,
  wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników przez czas trwania wypoczynku, za który to czas uznaje się czas od chwili zakwaterowania do dnia wyjazdu ze szkolenia ,w dniu powrotu Wykonawca zapewni uczestnikom suchy prowiant na podróż, kadrę gwarantującą prawidłowe wykonanie usługi,każdy uczestnik treningu motywacyjnego otrzyma zaświadczenie/certyfikat
  o odbytym szkoleniu.
 9. Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki. Zadania 1 - 10.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia grupowego pt.: Zadanie nr 1 - Kompetencje interpersonalne w zawodach przyszłości. Zadanie nr 2 - Sukces dzięki współpracy - budowanie umiejętności pracy w zespole Zadanie nr 3 - Skuteczny menadżer - budowanie kompetencji liderskich Zadanie nr 4 - Stawiam na siebie - zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem elementów praktycznych Zadanie nr 5 - Umiejętności numeryczne - budowanie kompetencji analitycznych, umiejętności radzenia sobie z wykresami, liczbami, interpretacją danych liczbowych Zadanie nr 6 - Usługa Assessment Center poprzedzająca oraz zamykająca szkolenia pt.: Uniwersytet Przyszłości. Zadanie nr 7 - Prowadzenie własnej firmy. Zadanie nr 8 - Podstawy księgowości Zadanie nr 9 - Autoprezentacja i PR własnej osoby Zadanie nr 10 - Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań zawiera załącznik: nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia dla każdego z zadań określa wzór umowy stanowiący: załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j do SIWZ
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku: część nr 1: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku. część nr 2: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Oddziału ZUS w Elblągu. część nr 3: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej Oddziału ZUS w Olsztynie. część nr 4: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników komórek obsługi Klienta Oddziału ZUS w Olsztynie. część nr 5: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej Oddziału ZUS w Płocku. część nr 6: przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników komórek obsługi Klienta Oddziału ZUS w Płocku

Inne osoby dla Ziółkowska Ewa Maria (61 osób):