Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Halina

w KRS

Halina Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1935 r., wiek 85 lat
Miejscowości:M.włocławek (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielicki Stanisław, Bieńkowski Ludwik Marian, Bruliński Bogdan Wladysław, Brzeziński Zbigniew Marian, Brzozowska Krystyna, Capała Andrzej, Ciurski Zbigniew, Czerwiński Romuald Józef, Derela Maria Jolanta, Domagalski Krzysztof Stanisław, Drążkiewicz Waldemar, Dropiewski Jan Aleksander, Dybowski Marek, Gniady Mirosław, Kamzelewski Zdzisław Janusz, Krygier Władysław, Kwiatkowski Karol, Kłódkowski Ziemowit, Lewandowska Halina, Maciejewski Cezary Tomasz, Małecki Zbigniew, Mync Dariusz, Piernikowski Sławomir, Pietrzak-warkocka Barbara, Podlaszewski Piotr Paweł, Pogorzelski Tadeusz, Stawicka Elżbieta Józefa, Szajerski Jerzy, Tober Stanisław, Wardęcki Tomasz Antoni, Żurański Krzystof Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zimna Anna Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A&m Consilium Sp. J., Włocławek − KRS 0000767992
 2. Eko-packers Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000405052
 3. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Dobrzyniu N/wisłą, Dobrzyń Nad Wisłą − KRS 0000106988
 4. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Agro Farmer Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000325242
 5. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wigor Sp. Z O.O., Miesiączkowo − KRS 0000231514
 6. Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego, Gdynia − KRS 0000036247
 7. Koło Absolwentów Liceum Marii Konopnickiej We Włocławku, Włocławek − KRS 0000089934
 8. Kółko Rolnicze, Gróbce − KRS 0000252400
 9. Kujawska Spółdzielnia Mleczarska, Włocławek − KRS 0000052606
 10. Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000324313
 11. Kujawskie Towarzystwo Sportowe Ziemowit, Osięciny-skrzyżowanie − KRS 0000240795
 12. Kujawsko-dobrzyński Bank Spółdzielczy, M.włocławek − KRS 0000065723
 13. Międzyszkolny Klub Sportowy Skarpa, Toruń − KRS 0000057915
 14. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Wisła, Dobrzyń Nad Wisłą − KRS 0000112128
 15. Ochotnicza Straż Pożarna, Krojczyn − KRS 0000176928
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Dobrzyniu Nad Wisłą, Dobrzyń Nad Wisłą − KRS 0000111982
 17. Ochotnicza Straż Pożarna W Janowicach, Janowice − KRS 0000115615
 18. Ochotnicza Straż Pożarna W Sokołowie, Sokołowo − KRS 0000074340
 19. Ochotnicza Straż Pożarna W Wielgiem, Wielgie − KRS 0000071240
 20. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-packers Zbigniew Ciurski, Waldemar Zaborowicz Sp. J., Włocławek − KRS 0000145000
 21. Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Włocławek − KRS 0000098453
 22. Sgb Leasing Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000030473
 23. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna, Dobrzyń Nad Wisłą − KRS 0000071239
 24. Spółdzielnia Producentów Bydła Rzeźnego Nowe Kujawy, Odolion − KRS 0000491575
 25. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych, Linowo − KRS 0000286741
 26. Stowarzyszenie Kobiece Forum Biznesu, Toruń − KRS 0000617142
 27. Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Stopnia Wodnego Na Wiśle Poniżej Włocławka, Włocławek − KRS 0000064765
 28. Stowarzyszenie Producentów Mleka, Osięciny − KRS 0000016005
 29. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie Przyszłość, Wielgie − KRS 0000169836
 30. Univector Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000771816
 31. Univector Sp. Z O.O., Lipno − KRS 0000390161
 32. Włocławskie Towarzystwo Siatkówki, Włocławek − KRS 0000059820
 33. Związek Banków Polskich, Warszawa − KRS 0000104695

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apex-elzar Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000031786
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wielgiem, Wielgie − KRS 0000187041
 3. Kredyt Bank S.A., Warszawa − KRS 0000019597
 4. Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa − KRS 0000190748
 5. Rejestr Rzetelności Kredytowej Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000157177
 6. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Bachorzewie, Bachorzewo − KRS 0000185351
 7. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 8. Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne W Dobrzyniu Nad Wisłą Z/s W Chalinie, Chalin − KRS 0000047518
 9. Spółdzielnia Handlowo-usługowa Samopomoc Chłopska W Lubaniu, Lubanie − KRS 0000140392
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Topólka − KRS 0000020011
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ursus, Włocławek − KRS 0000179931
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielgie, Wielgie − KRS 0000121893
 13. Spółdzielnia Świt W Topólce, Topólka − KRS 0000053839
 14. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Technicznych W Nowej Wsi, Nowa Wieś − KRS 0000215757
 15. Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek − KRS 0000183575
 16. United Beverages S.A., Toruń − KRS 0000012645
 17. Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami-zarządca Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000082858

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 1.751.401,00 PLN
  Zamawiający: Powiat Wąbrzeski, Wąbrzeźno
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego obrotowego w wysokości do 1.751.401 PLN. (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden PLN 00/100).
  Kredyt przeznacza się na:
  1)częściowe pokrycie deficytu budżetowego zaplanowanego w roku 2010 w wysokości - 1.166.809 PLN,
  2)częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 584.592 PLN.
  Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat.
  Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco podpisany przez Zarząd Powiatu.
  Spłata kredytu kwartalna - pierwsza rata I kwartał 2012 r.; ostatnia III kwartał 2020 (35 rat).
  Karencję w spłacie kredytu ustala się do dnia 30.03.2012 r.
  Zastrzeżenie:
  1.Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od niespłaconej kwoty. Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
  2.Prowizja płatna tylko od uruchamianych transz kredytu.
 2. Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.050.000,00 zł, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego - segment B i C w Nieszawie przy ul. Stodólnej
  Zamawiający: Urząd Miasta Nieszawa, Nieszawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1.050.000,00 zł, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego - segment B i C w Nieszawie przy ul. Stodólnej.

  1) Okres spłaty kredytu na 15 lat począwszy od 2011 r. tj.:
  - w roku 2011 - 70.000,00 zł
  - w roku 2012 - 70.000,00 zł
  - w roku 2013 - 70.000,00 zł
  - w roku 2014 - 70.000,00 zł
  - w roku 2015 - 70.000,00 zł
  - w roku 2016 - 70.000,00 zł
  - w roku 2017 - 70.000,00 zł
  - w roku 2018 - 70.000,00 zł
  - w roku 2019 - 70.000,00 zł
  - w roku 2020 - 70.000,00 zł
  - w roku 2021 - 70.000,00 zł
  - w roku 2022 - 70.000,00 zł
  - w roku 2023 - 70.000,00 zł
  - w roku 2024 - 70.000,00 zł
  - w roku 2025 - 70.000,00 zł
  2) Termin spłaty kapitału do 31 grudnia 2025 r.
  3) Waluta: PLN.
  4) Kwota kredytu: 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych).
  5) Karencja w spłacie kapitału - do dnia 31 grudnia 2010 r.
  6) Spłata odsetek - kwartalna.
  7) Stawka bazowa kredytu - WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 3M + m (stała marża banku).
  8) Wykorzystanie kredytu: do 31 grudnia 2010 roku z możliwością podzielenia na transze (dla celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie jednorazowo w dniu 12 lipca 2010 r.).
  9) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych (kredytu w pełnej wysokości) - 12 lipca 2010 r.
  10) Spłata kapitału: w równych ratach kwartalnych, w okresie od miesiąca stycznia 2011 r. do miesiąca grudnia 2025 r., płatnych ostatniego dnia trzeciego miesiąca każdego kwartału.
  11) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek
  12) Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej wysokości - bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat, przy czym o powyższej zmianie wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu, potwierdzonym następnie pisemnie.
  13) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim 3 dniowym powiadomieniu banku - bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
  14) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie.
  15) Prowizja od uruchamianego kredytu, będzie płatna proporcjonalnie do wysokości uruchamianej transzy (dla potrzeb przygotowania oferty zakłada się, że kredyt zostanie wykorzystany w pełnej wysokości).
  16) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
  17) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez zamawiającego: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  18) Opinię RIO o możliwości zaciągnięcia i spłaty wnioskowanego kredytu zamawiający dostarczy po wyborze wykonawcy.
  19) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej zamawiającego, wg wyboru i potrzeb wykonawcy, są do wglądu w siedzibie zamawiającego.
 3. Wykonanie kompleksowej Obsługi Bankowej Budżetu Gminy Dobrzyń Nad Wisłą oraz Miejsko-Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, Dobrzyń nad Wisłą
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku. W szczególności usługa obejmować będzie:
  1) Otwarcie i prowadzenie w formie elektronicznej:
  a) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  b) rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:
  - Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
  - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą
  - Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą
  - Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą
  - Dobrzyński Dom Kultury ŻAK w Dobrzyniu nad Wisłą
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł na sfinansowanie deficytu
  Zamawiający: Gmina Włocławek, Włocławek
  Zamówienie dotyczyło udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.300.000,- zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych ) z terminem spłaty w latach 2010-2012.
 5. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu gminy w wysokości 400.000 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski, Brześć Kujawski
  1. Termin zaciągnięcia kredytu - 30.10.2009 r.
  2. Wysokość transzy - 1 transza w wielkości 400.000 zł - wpływ na rachunek bieżący Gminy.
  3. Przewidywany termin spłaty kredytu - 31.12.2014 r.
  4. Początek spłaty rat kapitału - od 2010 r.
  5. Wielkość rocznych spłat kredytu:
  2010 r. - 50.000,-
  2011 r. - 50.000,-
  2012 r. - 100.000,-
  2013 r. - 100.000,-
  2014 r. - 100.000,-
  6. Terminy spłat rat kapitału: kwartalnie
  2010 r. - 2 raty - III i IV kwartał
  2011 r. - 2 raty - III i IV kwartał
  2012 r. - 4 raty - I-IV kwartał
  2013 r. - 4 raty - I-IV kwartał
  2014 r. - 4 raty - I-IV kwartał
  7. Dzień spłaty kapitału - ostatni dzień kwartału.
  8. Częstotliwość spłaty odsetek - 1 raz w miesiącu.
  9. Oprocentowanie wg WIBOR 1M ogłoszony dnia 07.10.2009 r.
  10. Sposób zabezpieczenia - weksel własny in blanco Gminy.
 6. Kredyt inwestycyjny na zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0 000 do km 2 620 w wysokości 400.000 zł.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Brześć Kujawski
  1. Termin zaciągnięcia kredytu - 30.10.2009 r.
  2. Wysokość transzy - 1 transza w wielkości 400.000 zł - wpływ na rachunek bieżący Gminy.
  3. Przewidywany termin spłaty kredytu - 30.12.2013 r.
  4. Początek spłaty rat kapitału - od 2010 r.
  5. Wielkość rocznych spłat kredytu:
  2010 r. - 100.000,-
  2011 r. - 100.000,-
  2012 r. - 100.000,-
  2013 r. - 100.000,-
  6. Terminy spłat rat kapitału: kwartalnie
  7. Dzień spłaty kapitału - ostatni dzień kwartału.
  8. Częstotliwość spłaty odsetek - 1 raz w miesiącu.
  9. Oprocentowanie wg WIBOR 1M ogłoszony dnia 07.10.2009 r.
  10. Sposób zabezpieczenia - weksel własny in blanco Gminy.
 7. Kredyt refinansowy inwestycyjny na zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona w wysokości 450.000 zł.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Brześć Kujawski
  1. Termin zaciągnięcia kredytu - 30.10.2009 r.
  2. Wysokość transzy - 1 transza w wielkości 450.000 zł - wpływ na rachunek bieżący Gminy.
  3. Przewidywany termin spłaty kredytu - 30.06.2015 r.
  4. Początek spłaty rat kapitału - od 2010 r.
  5. Wielkość rocznych spłat kredytu:
  2010 r. - 50.000,-
  2011 r. - 50.000,-
  2012 r. - 100.000,-
  2013 r. - 100.000,-
  2014 r. - 100.000,-
  2015 r. - 50.000,-
  6. Terminy spłat rat kapitału: kwartalnie
  2010 r. - 2 raty - I i II kwartał
  2011 r. - 2 raty - I i II kwartał
  2012 r. - 4 raty - I-IV kwartał
  2013 r. - 4 raty - I-IV kwartał
  2014 r. - 4 raty - I-IV kwartał
  2015 r. - 2 raty - I i II kwartał
  7. Dzień spłaty kapitału - ostatni dzień kwartału.
  8. Częstotliwość spłaty odsetek - 1 raz w miesiącu.
  9. Oprocentowanie wg WIBOR 1M ogłoszony dnia 07.10.2009 r.
  10. Sposób zabezpieczenia - weksel własny in blanco Gminy.
 8. Obsługa Bankowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie , obejmującej : 1.otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego (obecnie otwarcie i prowadzenie rachunków 1 bieżących i 5 pomocniczych). a)kwota zakontraktowanych usług medycznych na rok 2009 wynosi: 23.321.000, 00 zł, b)przeciętna miesięczna ilość przelewów wynosi około 800. c)przeciętna miesięczna wypłata gotówki wynosi około: - ilość 10 - kwota 80.000 zł. 2.udostępnienie międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków typu eliksir w formie papierowej i elektronicznej 3.Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4.Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5.Lokowanie środków pieniężnych na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe - automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokacie typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 30 000 zł. 6. Instalacja i aktualizacje programu komputerowego umożliwiającego usługi typu home banking na trzech stanowiskach u Zamawiającego , w tym a) instalacja systemu, pełne dopasowanie systemu dla potrzeb klienta w tym dostosowanie systemu dla potrzeb Zamawiającego z jednoczesnym przeniesieniem obecnej bazy danych do instalowanego systemu b) dokonywanie przelewów formie elektronicznej c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ( w tym dostępny niezbędny serwis, także telefoniczny), w przypadku konieczności serwisu na miejscu w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia , jeżeli zgłoszenie zostało dokonane minimum do godziny 11:00 lub w dniu następnym do godziny 11:00 jeśli zgłoszenie zgłoszenia dokonano po godzinie 11:00, d) możliwość odczytania w systemie wszystkich istotnych szczegółów wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach e) możliwość wydruku aktualnych wyciągów, sald rachunków, f) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej współpracy w zakresie przystosowania systemu bankowości elektronicznej i systemu finansowo - księgowego Zamawiającego w celu automatycznej wymiany danych pomiędzy tymi systemami, g)przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu komputerowego umożliwiającego usługi typu home banking 7. Sporządzenie historii rachunku 8. Wydawanie blankietów czekowych. 9. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym , oraz innych opinii i zaświadczeń..

Inne osoby dla Ziółkowska (373 osoby):