Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Halina Teresa

w KRS

Halina Teresa Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janiak Marek Andrzej, Kotarska Ludmiła Aleksandra, Wasilewska Brygida, Zgoda Włodzimierz Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A - R Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdynia − KRS 0000157914
 2. Business Education And Language Training Sp. Z O.O., Gdańsku − KRS 0000322502
 3. Chemical Research, Consulting Production Sp. Z O.O., Stary Wiec − KRS 0000509339
 4. E-buty S.A. Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000400619
 5. Elt Books Ltd Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000195159
 6. Evcom-trade Minerals Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000365746
 7. Ferma Drobiu Piaski A. Bączkowski i Spółka Sp. J., Bruk − KRS 0000247047
 8. Hefren Sp. Z O.O. Obejmującej Likwidację Majątku, Kartuzy-burchardztwo − KRS 0000220058
 9. Inall Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Dziewięć Włók − KRS 0000216076
 10. Med-service Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000194167
 11. Solidin Polska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000289391
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Środowiska Wietcisa, Stary Wiec − KRS 0000351257
 13. Stowarzyszenie W Zgodzie Ze Środowiskiem, Przerębska Huta − KRS 0000416008
 14. Vistal Eko Sp. Z O.O., Kartoszyno − KRS 0000349096
 15. Witex-handel Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdynia − KRS 0000292321

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Els-bell Education Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000196095

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w projekcie WND-POKL.09.02.00-04-017/10 Szkoła po szkole 2.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Część 1 - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego pn. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego (dotyczy języka angielskiego) dla uczniów klas I technikum w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Część 2 - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego pn. Warsztaty językowe - język angielski dla zainteresowanych dla uczniów klas II technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Część 3 - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego pn. Warsztaty językowe - język angielski o charakterze przygotowującym do matury dla uczniów klas IV technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Część 4 - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego pn. Warsztaty językowe - język angielski dla uczniów klas III technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Część 5 - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego pn. Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla uczniów klasy I Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Część 6 - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego (native speaker) pn. Warsztaty językowe - używam języka obcego (języka angielskiego, niemieckiego) w sytuacjach życia codziennego (dotyczy języka angielskiego) o konwersacyjnym dla uczniów w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Szczegółowy zakres obowiązków - wspólne dla wszystkich części: -sporządzenie harmonogramu zajęć z uwzględnieniem zakresu treści wynikających z projektu; -prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: dziennika zajęć pozalekcyjnych, listy obecności uczestników; -rzetelne przygotowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem; -kwartalne sporządzanie notatki z prowadzonych zajęć w celu promocji projektu; -informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu; -terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu m.in.: rachunki do umów zleceń, karta pracy, /termin przekazania ustala Koordynator projektu/; -przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; -opieka nad uczniami podczas zajęć; -dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu; -współdziałanie z dyrektorem szkoły, w której odbywają się zajęcia w zakresie: zatwierdzenia programu i harmonogramu zajęć, naboru uczniów na zajęcia oraz wszelkich spraw mających wpływ na rytm pracy szkoły w związku z prowadzeniem zajęć; -przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i Statutu Szkoły; -dokonanie diagnozy umiejętności uczniów na początku i końcu projektu przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego w terminie wyznaczonym przez Koordynatora szkolnego; -aktualizowanie danych osobowych w Biurze Projektu /np. zmiana adresu, numeru konta bankowego/ -utrzymywanie stałych kontaktów z Koordynatorem szkolnym; Zamawiający zastrzega sobie - dotyczy wszystkich części: -zajęcia będą odbywały się zarówno w dni powszednie lub/i w weekendy, termin zajęć zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów objętych wsparciem oraz rytmu pracy szkoły (dostępność sal lekcyjnych, inne uwarunkowania), -ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia w danym dniu zostanie ustalona w porozumieniu z koordynatorem projektu, koordynatorem szkolnym oraz dyrektorem danego Zespołu Szkół, -w przypadku braku chętnych uczestników spośród klas opisanych powyżej, skład grupy uzupełniony będzie o uczniów innych klas danego Zespołu Szkół,.
 2. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego w m. warszawa oraz m. Gdańsk
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2305, Warszawa
  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego w m. warszawa oraz m. Gdańsk