Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Irena Jadwiga

w KRS

Irena Jadwiga Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Irena
Drugie imię:Jadwiga
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1969 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Koronowo (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babińska Małgorzata Dorota, Bąk Aniela Zdzisława, Bonik Jadwiga Teresa, Bonk Mariusz Jan, Borta Joanna, Braciszewska Barbara, Brząkała Kazimierz, Burda Katarzyna, Bylicki Kazimierz Antoni, Chabowski Daniel Józef, Ciesielska Maria Ewa, Ciesielski Damian, Ciszewska Małgorzata Zofia, Cuppa Maciej, Cygan Magdalena Joanna, Czerwińska Mirosława, Czrnowski Mikołaj Piotr, Dąbrowska Helena Irena, Dąbrowska Izabela, Daroń Tadeusz, Finster Maria, Fudzińska Magdalena Maria, Gackowski Robert, Glama Justyna, Gradek Krzysztof, Grzeca Danuta, Gumienny Jerzy, Hartwich Łukaszewska Teresa Elżbieta, Hoppe Anna Sylwia, Huczyńska Alicja Barbara, Iwańczuk Katarzyna, Janicki Marek Mieczysław, Jankowska Maria, Januszewski Ignacy, Jóźwiak Joanna, Kajszczak Ewelina Angelika, Kallas Elżbieta, Karaśkiewicz Agnieszka Monika, Kardach Marlena Łucja, Kazimierski Piotr Krzysztof, Kiełpikowska Marta, Kolanowski Marek, Koper Maria Jolanta, Kosiedowski Jan, Kowalska Jolanta, Kołacz Iwona Jolanta, Krakowski Tomasz, Król Włodzimierz Wojciech, Kwiatkowska Elżbieta, Kwiatkowski Szymon, Linda Grażyna Anna, Lubińska Małgorzata Irena, Malach Artur, Malik Beata Anna, Marosz Piotr Adam, Mickielewicz Maciej, Miszewska Barbara Krystyna, Mitkowska Justyna Agnieszka, Molin Alicja, Mroziński Rafał, Musiał Marek, Myk Tomaszewska Zuzanna Maria, Nowacka Barbara, Ochała Barbara, Opalińska Dorota, Ormiński Stanisław, Ornowski Alojzy, Ołdak Małgorzata, Pajonkowska Anna, Pilacka Maria Helena, Pindor Marta, Pyrc Małgorzata, Płoszyńska Maria, Resler Jakub, Rogowska Iwona, Romanowski Waldemar, Rozkwitalska Katarzyna, Schodowska Agnieszka Karolina, Sobieraj Daria Elżbieta, Sonik Maria Karolina, Sterling Beata, Stosik Katarzyna, Stryszyk Małgorzata, Sumińska Eugenia, Syrewicz Edyta, Szala Agnieszka, Szczukowska Renata Barbara, Szweda Halina, Szyczewski Andrzej Przemysław, Słuszczak Katarzyna, Tesmer Gabriela, Tomaszewska Katarzyna, Tomczak Zenona, Tumanik Jadwiga Helena, Urban Elżbieta, Urban Elżbieta, Warnke Jan Jerzy, Warnke Urszula Barbara, Ważny Herbert, Wdowiak Teresa Regina, Weiner Tykwińska Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółkowski Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Koronowie, Koronowo − KRS 0000142826
 2. Bank Spółdzielczy W Nakle N/notecią, Nakło Nad Notecią − KRS 0000014849
 3. Bank Spółdzielczy W Pruszczu Pomorskim, Pruszcz − KRS 0000111079
 4. Fundacja Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, Chojnice − KRS 0000261728
 5. Fungopol Sp. Z O.O., Brusy − KRS 0000757478
 6. Fungopol Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Brusy − KRS 0000760386
 7. Kółko Rolnicze, Więzowno − KRS 0000000756
 8. Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, Tuchola − KRS 0000250135
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Czyczkowach, Czyczkowy − KRS 0000026841
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu Krajeńskim, Kamień Krajeński − KRS 0000071029
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Klonowie, Klonowo − KRS 0000667706
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Małej Kloni, Mała Klonia − KRS 0000034868
 13. Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, Tuchola − KRS 0000587217
 14. Pomorska Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, Gdańsk − KRS 0000523539
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Chrobry, Nakło Nad Notecią − KRS 0000161056
 16. Spółdzielnia Producentów Agro-plon We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000356010
 17. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Becon, Wtelno − KRS 0000461822
 18. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Agro-kłos We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000213532
 19. Stowarzyszenie Kujawsko-pomorskie Centrum Rolnicze, Wtelno − KRS 0000504253
 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie, Bydgoszcz − KRS 0000282411
 21. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza, Bydgoszcz − KRS 0000372898
 22. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej Knieja, Śliwice − KRS 0000206443
 23. Wood Work System Sp. Z O.O., Knieja − KRS 0000508071

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Argento Pmt S.A., Wrocław − KRS 0000371006
 2. Bank Spółdzielczy W Chełmnie, Chełmno − KRS 0000141804
 3. Fundacja Dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000276353
 4. Kredyt Bank S.A., Warszawa − KRS 0000019597
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Chojnicach, Chojnice − KRS 0000115764
 6. Piastowski Bank Spółdzielczy W Janikowie, Janikowo − KRS 0000135971
 7. Powiślański Bank Spółdzielczy W Kwidzynie, Kwidzyn − KRS 0000151783
 8. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 9. Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne W Brusach, Brusy − KRS 0000094200
 10. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Prosiaczek We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000274092
 11. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Rolnik We Wtelnie, Wtelno − KRS 0000132814

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, p n.: Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Mrocza
  Warunki Zamawiającego dotyczące zaciągnięcia kredytu: - Kwota kredytu: 1.600.000,00 zł. - Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): * I transza: do 31. 07. 2011 r. - w wysokości 200.000,00 zł, * II transza: do 31. 10. 2011 r. - w wysokości 1.400.000,00 zł. - Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - do dnia 30. 12. 2022 r. - Spłata odsetek bez okresu karencji. - Spłata kapitału po okresie karencji - od dnia 01. 08. 2013 r. - Spłata kapitału w ratach równych - ostatnia rata wyrównująca. - Spłata kapitału (po okresie karencji) i odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, a w przypadku, gdy termin spłaty przypadnie w dzień wolny od pracy - spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym dniu, przy czym: * pierwszy okres odsetkowy liczony jest od dnia wypłaty I transzy kredytu i kończy się w dniu 31. 08. 2011 r. * kolejne miesięczne okresy odsetkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego, * ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. - Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą. - Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco i deklarację wekslową. - Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu. - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej. Dla wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stopę redyskonta weksli na dzień 06. 06. 2011 r
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.456.000,00 złotych.
  Zamawiający: Gmina Śliwice, Śliwice
  Przedmiotem zamówienia jest
  udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.456.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt
  sześć tysięcy 00/100 złotych). Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  oraz na sfinansowanie inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Śliwiczki - Sarnia Góra Etap II oraz
  Modernizacja i doposażenie pomieszczeń GOK w Śliwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011
  Zamawiający: Gmina Gostycyn, Gostycyn
  Przedmiotem zamówienia jest; udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w
  wysokości 1 680 000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 Gminy Gostycyn.

  1. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:
  od 20.05.2011r. - 1 318 000,00
  od 30.09.2011r. - 362 000,00
  ------------------------------------------


  2. Zamawiający może zmienić w/w harmonogram określony w pkt. 1 w okresie kredytowania
  bez prowizji i opłat bankowych.

  3.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całej kwoty kredytu.

  4.Charakterystyka kredytu:
  1) kwota kredytu: 1 680 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
  2) okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania zamawiającemu pierwszej transzy,
  3) spłata kapitału następować będzie w równych ratach kwartalnych z karencją 12 miesięcy
  4) spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu I transzy miesięcznie bez karencji,
  5) w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 30 dnia miesiąca na koniec kwartału,
  6) spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 30 dnia miesiąca na koniec kwartału.
  5. Koszty obsługi kredytu stanowią:
  1) oprocentowanie kredytu.
  6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu
  odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla
  depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania.
  7. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji
  zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca
  poprzedzającego kolejny okres.
  8. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron,
  zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną
  wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki
  naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy
  365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia
  poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  10. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek
  Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 4. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Koronowo, Koronowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych jej jednostek organizacyjnych (wykaz zawarty w pkt 2), polegającej na:<br>
  1) otwarciu rachunków podstawowych i pomocniczych,<br>
  2) prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych gminy Koronowo oraz jednostek organizacyjnych, polegające na:<br>
  - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych placówce (oddział, filia) na terenie miasta Koronowo czynnej w godzinach od 8:00 do godz. 18:00.<br>
  - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów w systemie ELIXIR, czeków),<br>
  3) sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy i jednostek organizacyjnych,<br>
  4) w ramach umowy Wykonawca powinien zapewnić:<br>
  a) przyjmowanie lokat jednodniowych (O/N), tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych;<br>
  b) automatyczne lokowanie wolnych środków na lokaty typu O/N, z tym że kwota środków pozostających na rachunku bankowym nie powinna być mniejsza niż 100.000,00 zł, a kwota lokat jest zaokrąglana do pełnych 10.000,00 zł;<br>
  c) udostępnienie kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym do wysokości 500.000.00 zł;<br>
  d) zapewnienie usługi dokonywania czynności bankowych drogą elektroniczną, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku, <br>e) zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla ok. 560 świadczeniobiorców miesięcznie w placówce (oddział, filia) zlokalizowanej na terenie miasta Koronowa.<br>
  f) Wykonawca musi posiadać w dniu składania ofert oddział lub filię oddziału na terenie miasta Koronowo.<br>
  g) Oddział (filia) banku prowadzącego rachunki bankowe Gminy Koronowo i podległych gminnych jednostek organizacyjnych powinien być otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 800 do godz. 1800.<br>
  h) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych gminnych jednostek organizacyjnych musi przyjmować zlecenia, co najmniej do godz. 1100 (polecenia przelewu w systemie ELIKSIR).<br>
  i) Bank prowadzący obsługę budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych powinien posiadać odpowiednie pomieszczenia umożliwiające wypłatę świadczeń społecznych,<br>
  j) Wykonawca zapewni w uzasadnionych wypadkach wypłatę gotówki w kwocie powyżej 20.000 złotych w siedzibie Zamawiającego lub w jednostce organizacyjnej.<br>

  2. Zamówienie niniejsze obejmuje następujące podmioty:<br>
  1) Urząd Miejski w Koronowie,<br>
  2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,<br>
  3) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,<br>
  4) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie,<br>
  5) Biblioteka Publiczna w Koronowie,<br>
  6) Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie,<br>
  7) Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.<br>
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1470000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010
  Zamawiający: Urząd Gminy, Gostycyn
  Charakterystyka kredytu:
  1) kwota kredytu: 1 470 000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),
  2) okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania zamawiającemu pierwszej transzy,
  3) spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją 12 miesięcy
  4) spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu I transzy miesięcznie bez karencji,
  5) w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 30 dnia każdego miesiąca,
  6) spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 30 dnia każdego miesiąca.
  4. Koszty obsługi kredytu stanowią:
  1) oprocentowanie kredytu.
  5. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu
  odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla
  depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania.
  6. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji
  zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca
  poprzedzającego kolejny okres.
  7. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron,
  zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną
  wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki
  naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy
  365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia
  poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  9. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek
  Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy,
  spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu
  ustawowo wolnym od pracy.
  10. Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego;
  Nr 74 8144 0005 2003 0030 1124 0001
 6. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,- złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Cekcyn, Cekcyn
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,- złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  1. Łączna kwota kredytu - 800.000,- zł,
  2. Okres kredytowania - 31 sierpnia 2010 r. - 31 grudnia 2020 r.,
  3. Spłata kapitału: w dziesięciu latach - począwszy od roku 2011 do roku 2020, w wysokości po 80.000,- zł w każdym roku (płatne w okresach kwartalnych po 20.000,- zł rata - w terminach do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku).
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu,
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M + stała marża Banku,
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  7. Pobranie kredytu - w momencie zaistnienia potrzeby płatniczej, od dwóch dni po podpisaniu umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.,
  8. Prowizja - jednorazowo wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu
 7. Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, p n.: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Matyldzin i Wyrza w Gminie Mrocza.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Mrocza
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego w Gminie
  Mrocza, p n.: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Matyldzin i Wyrza w Gminie Mrocza. Warunki Zamawiającego dotyczące zaciągnięcia kredytów: - Kwota kredytu: 300.000,00 zł - Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do
  wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, - Spłata kapitału po okresie karencji - 1 rok, - Spłata kredytów w latach: 2012 - 2020 w ratach miesięcznych, - Gotowość uruchomienia kredytów - wg harmonogramu rzeczowo - finansowego
 8. usługa bankowa polegająca na kasowej obsłudze wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych oraz wszelkich innych wypłat gotówkowych dokonywanych osobom uprawnionym
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia publicznego była usługa bankowa polegająca na kasowej obsłudze wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych oraz wszelkich innych wypłat gotówkowych dokonywanych osobom uprawnionym z terenu powiatu tucholskiego na terenie poszczególnych gmin w następujących miejscowościach: Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice
 9. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU W KWOCIE 900 000.00 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI
  Zamawiający: Gmina Śliwice, Śliwice
  ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU W KWOCIE 900 000.00 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI
 10. Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Mrocza
  Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych; tj.: 1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, 2) Gminy Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy, 3) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, 4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, 5) Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy
 11. Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, p. n.: Budowa drogi Mrocza - Wiele
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Mrocza
  Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, p. n.: Budowa drogi Mrocza - Wiele Warunki Zamawiającego dotyczące zaciągnięcia kredytów: - Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, - Spłata kapitału po okresie karencji - 2 lata, - Spłata kredytów w latach: 2011 - 2021 w ratach miesięcznych, - Gotowość uruchomienia kredytów - wg harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania, - Sposób spłaty kapitału w kolejnych latach: 1) 2011 r. - 2.000,00 zł 2) 2012 r. - 18.000,00 zł 3) 2013 r. - 24.000,00 zł 4) 2014 r. - 60.000,00 zł 5) 2015 r. - 60.000,00 zł 6) 2016 r. - 60.000,00 zł 7) 2017 r. - 60.000,00 zł 8) 2018 r. - 60.000,00 zł 9) 2019 r. - 60.000,00 zł 10) 2020 r. - 60.000,00 zł 11) 2021 r. - 36.000,00 zł.
 12. Wykonanie usługi wypłat zasiłków bezrobotnych oraz innych świadczeń ze środków publicznych w latach 2010-2011
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Nakło nad Notecią
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy strukturalnych w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.
  Wypłata zasiłków i świadczeń powinna odbywać się w siedzibie wszystkich gmin powiatu nakielskiego tj. w następujących miejscowościach: Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki, Szubin, Kcynia. Nie jest możliwe określenie ilości osób, którym wypłacony musi być zasiłek lub inne świadczenie w skali miesiąca. Ilość wypłacanych zasiłków oraz innych świadczeń w każdym miesiącu jest inna. Wypłaty zasiłków i innych świadczeń powinny być dokonywane gotówkowo, wg zasad określonych przez Zamawiającego, tj. wyłącznie uprawnionym osobom, znajdującym się na listach wypłat, po sprawdzeniu ich tożsamości. Osoby upoważnione do odebrania za osobę znajdującą się na liście wypłat powinny posiadać upoważnienie podpisane przez Dyrektora PUP w Nakle nad Notecią jego Zastępcę, Kierownika Filii PUP w Szubinie lub Głównego Księgowego. Upoważnienie o którym mowa wyżej powinno być dołączone w oryginale do listy wypłat.
 13. Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na realizację inwestycji gminnej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla-Linówiec-Pauliny-Dobrcz.
  Zamawiający: Gmina Dobrcz, Dobrcz
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Zamawiającego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnej na łączną kwotę 1.200.000,00 złotych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla-Linówiec-Pauliny-Dobrcz. Kredyt zostanie spłacony w latach 2010-2018.